728 x 90

قیامی تا سرنگونی ـ محدثین

قیام آتش
قیام آتش

کانونهای شورشی به همراه جوانان قیام در سراسر ایران مصممند جشن چهارشنبه سوری را به یک گام کیفی در راستای از پا در آوردن رژیم منحوس آخوندی تبدیل کنند و حتماً چنین خواهند کرد.

در این روزها فریادهای کارگران و زحمتکشان و غارت‌شدگان و دانشجویان از تهران تا خوزستان و اصفهان و اراک و سراسر ایران به گوش می‌رسد. همه علائم حاکی از این است که قیامی که در دی ماه سراسر کشور را در برگرفت، به‌رغم اقدامات سرکوبگرانه و جنایتکارانه و به‌رغم هر فراز و نشیبی تا سرنگونی دیکتاتوری دینی ادامه خواهد یافت. زمین و زمان گواهی می‌دهد که فاز پایانی این رژیم فرا رسیده است. آن‌چنانکه خانم مریم رجوی بارها اعلام کرده است وضعیت به قبل از هفتم دی باز نخواهد گشت.

 

 یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود

این حقیقت آن اندازه سرسخت است که سردمداران رژیم آخوندی نیز ناگزیر به آن اعتراف می‌کنند. رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی روز 20اسفند گفت ” نارضایتی” بحدی است که ” یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود”. وی گفت «اعتراضات دی ماه ظرف یکی دو شب به 100شهر رسید و در 42شهر درگیری داشتیم.... چون سطح انباشتگی نارضایتی‌ها بالا رفته و عمومی شده بود و در هر کجایی که امکان بروز می‌شد ابراز می‌شد... در بررسیهای عمیق‌تر به عواملی دیگر که بستر حوادث بودند می‌رسیم و متأسفانه هنوز هم در معرض آن حوادث هستیم».

ابعاد این قیام به‌نحوی است که رژیم را در درون خود با بحران مواجه کرده است، آثار این بحران را حتی در کانون قدرت رژیم یعنی سپاه پاسداران نیز می‌توان دید. پاسدار محمدعلی جعفری سرکرده سپاه پاسداران روز 20اسفند در یک اعتراف بی‌سابقه گفت «وضعیت درونی سپاه یکی از دغدغه‌های رهبری است که نیازمند عمق بیشتر معنویت و روحیه جهادی است».

 

  کابوس چهارشنبه‌سوری و قیامی دیگر علیه دیکتاتوری

در چنین شرایطی چهارشنبه سوری و فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین به ”قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی” به کابوسی برای آخوندهای جنایتکار تبدیل شده است. سرکردگان سپاه پاسدارن، نیروی انتظامی دستگاه قضاییه  و ایادی  آخوند روحانی با تهدید و ارعاب تلاش می‌کنند تا جوانان را از شرکت در چهارشنبه‌سوری و تبدیل آن به قیامی دیگر بازدارند. آنها با قدرتنمایی‌های پوشالی و مضحک از کشف و ضبط صدها میلیون ترقه و صدها تن مواد منفجره خبر می‌دهند و در عین‌حال خاطیان را به دستگیری و مجازات تهدید می‌کنند.

در حالیکه خامنه‌ای در سالهای گذشته به‌نحو مسخره‌ای فتوا داده بود چهارشنبه سوری”هیچ مبنای شرعی ندارد”، ”مستلزم ضرر و فساد زیادی است” و”مناسب است از آنها اجتناب شود” (ایرنا 23اسفند 1388) محمد جعفر منتظری دادستان کل آخوندها روز 19اسفند امسال پرده‌ها را کنار زد و روی اصل مشکل دست گذاشت و گفت رژیم با اصل چهارشنبه‌سوری مخالفتی ندارد و نمی‌تواند و نباید به مبارزه با این مراسم کهن و قدیمی بپردازند، اما مسأله مهمتر این است که مراسم چهارشنبه‌سوری جزیی از پروژه ایست که می‌خواهند ”نظام جمهوری اسلامی ایران را از پا در بیاورند”.

آری کانونهای شورشی به همراه جوانان قیام در سراسر ایران مصممند جشن چهارشنبه‌سوری را به یک گام کیفی در راستای از پا در آوردن رژیم منحوس آخوندی تبدیل کنند و حتماً چنین خواهند کرد.