728 x 90

میراث مجاهدین در برابر میراث خمینی

فعالیت کانون شورشی
فعالیت کانون شورشی

با درود و خداقوت و تبریک سال مرگ خمینی دجال و روسیاه تاریخ ایران و بشریت.

مسعود رجوی: «در یک‌طرف بنای رفیع مقاومتی است با یکصد هزار شهید، بر بنیاد آزادی و استقلال و حاکمیت مردم، مقاومتی در منتهای پرهیزکاری سیاسی. این بنا بر روی قلبها و عواطف و حمایتهای شما هموطنانی که در سراسر کشور صدا را میشنوید بنا شده و همین‌طور شما حامیان مقاومت، پشتیبانان مقاومت در نقاط مختلف جهان، تا آنجایی که به بنیانها و بنیاد های مجاهدین برمی‌گردد، راستی که مرزهای فدا و پاکبازی و اخلاص و یگانگی را تا بیکران درنوردیدند».

آری! مجاهدین کل خانه و خانواده و زن و بچه را برای محقق کردن امید و آرزوی بزرگ ملت ایران یعنی سرنگونی دشمن ضدبشری و دستیابی به آزادی ملی کنار گذاشتند.

اما در طرف دیگر، پایه‌های بنیان خمینی و رژیمش از روز اول عبارت بود است از: دجالیت مذهبی، سرکوب و جنگ. اینها پایدارترین ویژگیها و پایه‌ها و بارزترین خطوط چهره کریه رژیمی است که تار و پودش در دشمنی با تاریخ و فرهنگ ایران تنیده شده.

دشمنی با مصدق، دفاع از کاشانی، خون خواهی شیخ فضل اله نوری، چشم درآوردن، دست بریدن، پا بریدن، خون کشیدن از محکومان به اعدام، سنگسار، تقطیع، مثله کردن، تمام‌کش کردن، اعدام‌های خیابانی، اعدام زنان باردار و کودکان خردسال، قتل‌عام سال۶۷، از همین پایه‌ها و از همین ماهیت ناشی شده.

این دو جبهه و دو اُردوگاه بود در برابر هم.

حال باید از خود پرسیم: آیا با مقایسه این دو میراث، جای تردیدی وجود دارد که در مقابله مردم و مقاومت ایران با رژیم ضدبشری، بنیان خمینی و نظام آخوندی در لبه پرتگاه و سراشیب سرنگونی و سقوط محتوم قرار گرفته است؟

بدون شک جواب این سؤال برای همه کاملاً واضح و آشکار است.

آیا هر ساله در سال مرگ خمینی دجال خیل عظیم مردم ایران را که شادی کنان به مسافرت می‌روند را ندیده‌ایم؟

این سؤال و صدها پرسش دیگر لحظه به لحظه ما را به این اصل بیشتر نزدیک می‌کند که:

"از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا..."

به‌مناسبت سال مرگ خمینی دجال و روسیاه تاریخ ایران و بشریت.

کانون شورشی خرداد-کرمانشاه-۱۴ خرداد۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b0602ef3-1a84-4f84-bab5-b513cd4cc6a7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات