728 x 90

نمایش مبتذل «سلام فرمانده» آینه فلاکت خامنه‌ای

زباله‌گردی زنان یکی از فجیع‌ترین آثار نکت‌بار حکومت آخوندها
زباله‌گردی زنان یکی از فجیع‌ترین آثار نکت‌بار حکومت آخوندها

هنوز عمر دولت سوگلی خامنه‌ای یک ساله نشده است که تمام کفگیرهای ولی‌فقیه ارتجاع برای پختن و هم‌زدن آش دولت حزب‌اللهی به ته دیگ خورده است.

نفرت ضدطبقاتی علیه دزدترین و غارتگرترین دولت تاریخ ایران در کوی به کوی ایران جریان دارد. فریاد دادخواهی اقشار به‌جان آمده از دزدی‌های نجومی و چپاول‌گریهای افسارگسیختهٔ نظام ولایی، دم و بازدم روزانهٔ تمام شهرهای ایران شده است.

در مجلس حزب‌اللهیِ دست‌چین ولی‌فقیه، کارآمدیِ دولت سوگلی‌اش زیر سؤال رفته و زمزمه‌های کنار زدن رئیسی بر سر زبانهاست.

در دو هفتهٔ اخیر، طنین شعار «مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر رئیسی» صدا، پیام و خواسته رسای جامعهٔ ایران را به گوش دیکتاتور ولایی رساند.

 

با چنین زمینه‌یی از کلاف به‌هم تنیدهٔ بحرانها، خامنه‌ای که پیام قاطع نامشروعیِ سیاسی و ملیِ حاکمیت اشغالگر آخوندی و تحریم و سرنگونی‌خواهیِ آن را از تمام اقشار مردم ایران دریافته است، دست به مانوری بلاهت‌بار و مضحک با استفاده از کودکان تحت عنوان نمایش «سلام فرمانده» زده است! طبق خبرهای پیرامون این طرفه و سیرک طنز، گویی قرار است روز ۵خرداد، نمایش آن در استادیوم ۱۰۰هزار نفرهٔ دهکدهٔ المپیک تهران برگزار شود.

 

تنها نمود و فرم چنین توسلی به کودکان، یادآور ترفند هیتلر برای پهن کردن بازار مشروعیت‌خواهی ـ آن هم از سنین غیرقانونی و سباوت غیراشعاری ـ است! چنین سیرک‌هایی را در انواع ترفندهایش از دیکتاتورها کم ندیده‌ایم.

البته عجیب هم نیست؛ وقتی دیکتاتور به پیسی می‌افتد، خودش می‌داند که پته‌اش نزد عاقلان و باشعوران روی آب افتاده و بازار دجال‌بازی با دین و امام‌نمایی هم بالکل سوت و کور و لعن و نفرین و طرد شده است.

بعد از قیامهای اخیر که کیفرخواست‌شان مرگ دیکتاتور بود، در اتاق فکر نظام با ریاست شخص خامنه‌ای، چنین اوضاعی تشریح می‌شود که جز توسل به نوباوه‌ها و نابالغان سنی و هورا و سلام از آنها برآوردن، حتیهای و وایی برای نظام درنمی‌آید.

 

گذشته از این‌که قبل از اجرای این نمایش، شبکه‌های اجتماعی ایرانیان بساط خامنه‌ای و کارگزارانش را پیشاپیش سوزانده‌اند، نکتهٔ مهم و جاری در زندگی مردم و جامعهٔ ایران، وضعیت کودکان و موقعیت اجتماعی، تحصیلی، روانی و صنفی آنان است. مواردی که از قضا با سیاست و مدیریت خامنه‌ای و کارگزارانش، در تمامیِ موقعیتها علیه میلیون‌ها کودک ایرانی پیش برده شده است. یعنی خامنه‌ای نمی‌داند که مرکز آمار ایران، رقم رسمیِ ۴ تا ۷میلیون کودک کار و ترک‌تحصیل را در سال۱۳۹۹ گزارش کرده است؟

 

خامنه‌ای اگر بیش از ۴میلیون کودکان کار و ترک‌تحصیل و زباله‌گرد را گرد آورد، علاوه بر استادیوم ۱۰۰هزار نفرهٔ تهران، تمام مساحت دهکدهٔ المپیک هم ظرفیت این کودکان قربانیِ سیاست و مدیریت حاکمیت ولایت فقیه را ندارد.

خامنه‌ای اگر هزینهٔ روبه‌راه کردن سر و وضع همین کودکان نمایشی را به بهبود اوضاع و احوال کودکان کار و ترک‌تحصیل و زباله‌گرد اختصاص دهد، تازه کفاف درصد کوچکی از این مصیبت بزرگ خانواده‌ها و جامعهٔ ایران را می‌دهد.

خامنه‌ای اگر خرج کل این نمایش مسخره و سیرک مبتذل را به ساختن مدرسه و ساختن جاده و راه برای مدارس دورافتاده هزینه کند، بخشی از این رنج‌های متراکم شده، از بار زندگی و شانهٔ خانواده‌ها برداشته می‌شود.

 

اما درد خامنه‌ای و ملازمان برپا کنندهٔ چنین نمایش‌های مضحکی، هرگز این چیزها نبوده و نیست. درد بالفعل کلیت نظام، سقوط کامل مشروعیت سیاسی و ملی از یک‌طرف و کیفرخواست سرنگونی از جانب بیش از ۹۰درصد ایرانیان از طرف دیگر است. تاریخ پر است از مرحله بحرانهای لاعلاج دیکتاتورها با توسل به مبتذل‌ترین نمایش‌ها و مضحک‌ترین ترفندها!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/61bca09d-7dce-40d3-8b5f-7a46fb9499b0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات