728 x 90

نگاهها به‌سوی قلب تپنده مقاومت

اشرف۳
اشرف۳

اشرف۳ در روزهای داغ تیر ۱۴۰۱ بیش از سایر ماهها و سالهای پیشین در این هنگام، مورد توجه و مطمح نظر است. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این توجه به‌دلیل واکنش‌های هیستریک فاشیسم دینی در قبال پیشرویها و پیروزیهای سیاسی مقاومت در عرضهٔ داخلی و بین‌المللی است. به‌عبارت دیگر دشمن ضدبشری ضمن ابراز وحشت از رزم‌آوران آزادی در اشرف۳ و حامیان سرسخت مقاومت در سراسر جهان، بیش از دیگر سرفصل‌ها، جایگزین سیاسی خود را به‌طرق مختلف آدرس داده است.

برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۲ در قلب تپنده مقاومت ایران، پیش و بیش از هر بحث دیگر تأکید بر سرنگونی و تازه کردن میثاق‌ها و تمرکز انرژیها برای تحقق آن است.

از این رو این گردهمایی، به‌دلیل موقعیت و جایگاه ویژهٔ آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

اهمیت برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد ۲۰۲۲

این گردهمایی از چند جنبه شایان اهمیت و ارزش‌گذاری است:

۱ـ شرایط جوشان اجتماعی در ایران بیش از هر زمان آمادهٔ قیام و سرنگونی است. خامنه‌ای با تکیه بر چوب زیر بغل رئیسی می‌خواست از این شرایط پیشی بگیرد و آن را مهار کند اما هنوز یک سال از روی‌کارآمدن دولت سوگلی او سپری نشده، خیزش‌های اجتماعی به شعار «مرگ بر خامنه‌ای ـ رئیسی» بالغ شده است و این آخرین برگ خامنه‌ای در حال سوختن و جزغاله شدن است.

۲ـ در مقابل اقدامات اطلاعات آخوندی برای دامن‌زدن به شعارهای انحرافی، مقاومت ایران جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد دینی را با مرزبندی نه شاه و نه شیخ بیش‌از‌پیش تعمیق کرده و این مرزبندی را به میان جامعه برده است. در حقیقت توسل شیخ به شاه به‌جای این‌که برای او چاره‌ساز باشد، به معرفی بیشتر جایگزین دمکراتیک انجامیده است.

۳ـ در سال۱۴۰۱ سلسله عملیات کانون‌های شورشی برای شکستن طلسم اختناق وارد مدارهای جدیدی شده است. سلسله عملیات تسخیر سامانه‌های وابسته به بیت خامنه‌ای و دولت جوان حزب‌اللهی و نیز انفجار در پادگانهای سپاه پاسداران، وجه جدیدی از توانمندی و کارآیی این کانون‌ها را به جامعه جویای تغییر و انقلاب نمایانده است.

۴ـ افشای پنهان‌کاری و معاملهٔ پشت پردهٔ تروریسم افسارگسیختهٔ آخوندی با دولت بلژیک برای آزادی دیپلمات تروریست خود، اسدالله اسدی، مقاومت ایران را وارد یک پیشاکارزار قبل از برگزاری کارزار اصلی خود در گردهمایی جهانی ایران آزاد کرد. این کارزار افشاگرانه که هنوز ادامه دارد، به‌مثابهٔ روشن کردن موتور کوچک برای به‌حرکت درآوردن موتور بزرگ بود. ایرانیان آزاده با شرکت فعال خود در این کارزار طلایه‌های کهکشان امسال را با خود به همه جا بردند و بذر مقاومت افشاندند.

۵ ـ با اعلام حکم حمید نوری، بار دیگر مطالبهٔ اصلی مقاومت ایران برای شناخته‌شدن کشتار ۶۷ به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و به محاکمه کشاندن خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و دیگر سردمداران نظام قتل‌عام در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفت. این پیروزی به‌طور خاص، پروژهٔ چندوجهی اطلاعات آخوندی برای سرقت جنبش دادخواهی و هویت‌زدایی از شهیدان قتل‌عام‌۶۷ را به شکست کشاند و مزدوران دست‌اندرکار آن را بور و کور و مبهوت برجا نهاد.

 

«می‌توان و باید»

پیوند ارگانیک مجموعه فاکتورهایی که گفتیم گردهمایی جهانی ایران آزاد (کهکشان ۲۰۲۲) را در جایگاه منحصر به‌فردی قرار داده است. برای تبدیل این کهکشان به کهکشان سرنگونی، باید اخگرهای پیام آن را برگرفت و در شهرهای مهین افشاند. می‌توان و باید ایران را آزاد کرد. می‌توان و باید با کانون‌های شورشی، شهرهای شعله‌ور و در همتافتگی ارتش آزادیبخش و ارتش قیام به عمر این نظام نکبت‌آمیز پایان داد و بر خرابه‌های آن یک جمهوری دمکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستمزده، لغو حکم اعدام، یک ایران غیراتمی با صلح و دوستی منطقه‌یی و بین‌المللی برپا کرد.

آری، نگاهها اکنون بیش‌از‌پیش به قلب تپنده مقاومت در اشرف۳ دوخته شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/00d853f3-fc24-4639-9073-7a5365cbbb4e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات