728 x 90

وحشت از انقباض و «تنگ کردن دایره» قدرت

تنگ شدن دایره قدرت
تنگ شدن دایره قدرت

با وجود این‌که خامنه‌ای رهبر مفلوک ارتجاع به‌منظور برون‌رفت از بحرانهای خفه‌کننده‌ٔ نظام و مقابله با قیام سهمگینی که در راه است، خط انقباض و حذف را در پیش گرفته‌؛ اما هستند کسانی که این شیو‌ه‌ٔ کار را به صلاح نظام نمی‌دانند و هنوز امید دارند که ولی‌فقیه پا در گل با نصایح مشفقانه آنها؛ از خر شیطان پایین بیاید؛ و برای نجات کشتی شکسته نظام از خطر غرق شدن، دست از انقباض و تنگ کردن دایره قدرت بردارد.

بوی الرحمن نظام و ضرورت حفظ مرز سرخ با مجاهدین

محمد‌علی انصاری رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت سالمرگ خمینی ملعون، به بهانه‌ٔ این روز و با تذکار نوشیدن جام‌زهر بنیانگذار جمهوری کذایی آخوندی و تسلیم شدن او در جنگ با عراق از ترس مجاهدین، خامنه‌ای ولی‌فقیه درمانده را نیز ترغیب کرد تا با تأسی به امام دجالان برای سرپا ماندن نظام از هر کاری که لازم است، دریغ نورزد؛ و اکنون که بوی الرحمن نظام درآمده، «خدعه‌کند» و با شیطان بزرگ بر سر یک میز بنشیند.

انصاری قبل از توصیه‌های دلسوزانه به خامنه‌ای ابتدا برای رفع هر گونه شبهه، پایبندی خودش به خط قرمز نظام یعنی مجاهدین را یادآوری می‌کند و اصلاً هم به ولی‌فقیه توصیه نمی‌کند که از این مرز سرخ قدمی کوتاه بیاید! و به این ترتیب آدرس دقیق می‌دهد که دشمن اصلی نظام کیست؛ و چرا باید نسبت به این دشمن که اکنون نه در عراق بلکه منزل به منزل در درون شهرها و روستاها و کوچه‌ها و خیابان‌ها حضور فعال و زنده دارد، اندیشه کرده و چاره جست!

نوشیدن جام‌زهر عمل سیاسی نیست!

وی سپس با یادآوری دست بالا کردن خمینی در جنگ، خطاب به ولی‌فقیه چنین سفارش می‌کند:

«فرمان انقلابی این نیست که امام شمشیر بردارد و همه را با شمشیر بکشد. فرمان انقلابی این است که امام قطعنامه را بپذیرد و بگوید من جام‌زهر را نوشیدم. عده‌یی می‌گویند این جام‌زهر چه بوده است؟ من با قاطعیت می‌گویم هر کسی بخواهد نوشیدن جام‌زهر را تفسیر سیاسی کند، تفسیر واقعیت جام‌زهر نیست. امام با تحلیل عمیق از شرایط کشور و جنگ و اجماعی که علیه کشور به‌وجود آمد تصمیم به پذیرش قطعنامه گرفت؛ البته پس از دریافت گزارش و مشورت مسئولان». (روزنامهٔ حکومتی ایران. ۱۱خرداد ۹۹)

انصاری به این ترتیب تصریح می‌کند که زهر خوردن خمینی اصلاً سیاسی نبوده بلکه وی از سر مصلحت نظام آن را سرکشیده است. پس بر ولی‌فقیه است که او هم «کوتاه آمدن» و «دست بالا کردن» را سیاسی نکند و در عوض به مصلحت نظام بیندیشد و «گزارش و مشورت مسئولان» و نصایح دلسوزان و دلواپسان را بشنود.

مجاهدین می‌رسند درنگ جایز نیست

اگر به شرایطی که خمینی در آن جام‌زهر نوشید، نظری بیفکنیم معنی سفارشات این دلواپس نظام به خامنه‌ای مفهوم می‌شود. هنگامی که سلسله عملیات نظامی موفق مجاهدین خور و خواب را از نیروهای نظامی رژیم ربوده و گرد شکست و نومیدی سراپای آنان را فراگرفته بود، خمینی با شم ضدانقلابی خود خطر را احساس کرد؛ اما وقتی در عملیات چلچراغ مجاهدین شهر مهران را به تصرف خود درآوردند، این او بود که زودتر و بهتر از هرکس معنای شعار «امروز مهران، فردا تهران» را دریافت و درنگ را جایز ندانست و مجبور شد به گفته‌ٔ انصاری «پس از دریافت گزارش و مشورت مسئولان» تصمیم بگیرد که دست‌هایش را بالا ببرد و آتش‌بس با عراق را بپذیرد. آخر مجاهدین با هزاران نیروی رزمنده سر می‌رسیدند! خمینی به‌رغم شعارهای شداد و غلاظ و عوام‌فریبانه‌ٔ خود که «تا وقتی یک خانه باقی باشد، به جنگ ادامه خواهد داد» و «راه قدس از کربلا می‌گذرد» آنجا که نظام را در خطر جدی دید، «آبرویش را با خدا معامله کرد»! و قطعنامه‌ٔ آتش‌بس را پذیرفت. این قیمت بسیار سنگینی بود که بنیانگذار جمهوری شیطانی در پرداخت آن درنگ نکرد. اکنون انصاری قسم و آیه می‌خورد که معنای این حرکت جام‌زهر و یک عمل سیاسی نیست بلکه «تحلیل عمیق از شرایط کشور و جنگ و اجماعی که علیه کشور به‌وجود آمد» بود و خامنه‌ای را تشویق می‌کند همین شیوه را اتخاذ کند. زیرا وضعیت وخیم است و خط حذف و کنار زدن دوستان نظام جواب ندارد.

مقابله با قیام، اولویت یک تا صد

انصاری که ریاست ستاد مرکزی بزرگداشت سالمرگ خمینی دجال را نیز یدک می‌کشد پس از مقدمه‌چینی اولیه که ذکرش رفت، با پرسشی از خامنه‌ای حرف اصلی خودش را می‌زند:

«به بهانه این‌که می‌خواهیم انقلاب را خالص کنیم، آن‌قدر دایره را تنگ نکنیم. چه چیزی اتفاق افتاده که نسبت به صلاحیت افراد این همه تردید داریم؟» (همان منبع)

خامنه‌ای از فرط لاعلاجی و بی‌راه‌حلی چاره را در تنگ کردن دایره و ادامه‌ٔ خط انقباض دیده است. او نیز با شم ضد انقلابی خود فهمیده ‌است که با توجه به شرایط انفجاری جامعه به‌دلیل فقر و بیکاری و کرونا مقابله با خیزشهای مردمی و جلوگیری از قیام اولویت یک تا صد اوست. خامنه‌ای که مجبور است به‌دلیل خفگی اقتصادی شدید باز هم دست در جیب مردم بکند و آنها را به میدان مین کرونا بفرستد، بی‌تردید با توجه به تجربه گران کردن بنزین به تبعات اجتماعی آن واقف است. بنابراین با مجلس انقباضی و رئیس قوه قضاییه جلاد به‌دنبال دولت جوان و حزب‌اللهی هم هست تا به این وسیله برای مقابله با خیزش مردم شکافهای حاکمیتش را ببندد تا سررشته‌ٔ امور از دستش خارج نشود.

اما خامنه‌ای باید بداند که مردم و مقاومت پیشتاز آنها هم برای این رویارویی نهایی آماده می‌شوند و آن زمان مشخص می‌شود که در این عرصه آن که باید گور خود را گم کند او و نظام سراپا فاسد و غارتگر ولایت فقیه است.