728 x 90

وحشت و درماندگی رژیم از مقاومتی پر افتخار

اشرف۳ - شهر شرف و افتخار
اشرف۳ - شهر شرف و افتخار

رژیم جنایتکار آخوندی که در پیشینه ننگین خود دست در خون صدها هزار انسان بیگناه دارد، همواره در تلاش بوده و هست که با تحریف و شانتاژ و در سایه لجن‌پراکنیهای بریده مزدوران داخلی و خارجی‌اش، چهره مقاومت سراپا فدا و افتخار مردم ایران را تخریب کرده و جنایات گذشته خویش را مشروع جلوه دهد.

رژیم اکنون در شرایط درماندگی مطلق و وحشت ناشی از قیامها، به‌مثابه آتش زیر خاکستر مردم به جان آمده از ستم، چپاول و اختناق ۴۲ساله و هراس از پیروزیها و پیشرفتهای پیاپی سازمان مجاهدین خلق ایران در عرصه بین‌المللی و داخلی باز هم مشتی اراذل بی‌آبرو را به میدان فرستاده تا لاطائلات تاریخ مصرف گذشته خود را برای بار چندم علیه مقاومت شریف پاکباز بازنشخوار کنند و بدین ترتیب مقدمات توطئه‌های رذیلانه خود در آینده را فراهم سازد.

پیداست که این دست و پا زدنها هیچ گرهی از بحرانهای بی‌شمار رژیم نخواهد گشود و تنها تلاشی مشمئزکننده است که نمایانگر عمق کینه آخوندها و ایادیشان نسبت به مقاومت و رهبری پاکباز آن است.

به‌عنوان یک هوادار مجاهدین خلق، اعمال پست مزدوران ارتجاع و همپالگی‌هایشان را محکوم می‌کنم و از ایرانیان آزاده و مسئول می‌خواهم که با حمایت از مقاومت مشروع مردم ایران، یکبار دیگر تلاش خائنانه آنها را درهم بشکنند.

سین.خسروی - ۱۱خرداد ۹۹

مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8a2b0424-a8b9-4a65-825e-b49ec6c7f177"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات