728 x 90

پنجمین دور اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران

اعتصاب کامیون‌داران بندرعباس ۳دی ۹۷
اعتصاب کامیون‌داران بندرعباس ۳دی ۹۷

روز شنبه ۱دی ۹۷ پنجمین دور اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران ایران آغاز شد. این اعتصاب برخلاف ۴دور قبلی اعتصاب که نامحدود بود، یک اعتصاب ۱۰روزه و در واقع مدت‌دار است.

رانندگان کامیون پس از ۴دور اعتصاب نامحدود اینک با تجارب حاصل از چ۴دور اعتصاب قبلی، با توان و تجربه بیشتری وارد عرصه کارزار اجتماعی برای تحقق مطالبات خود شده‌اند.

این اعتصاب در شرایطی آغاز شد که اکثریت رانندگان در روزهای پیش از اعلام اعتصاب رسمی نیز از کار خودداری کرده و عملاً در اعتصاب به‌سر می‌بردند چرا که نه تعرفه حمل بار و نه وعده‌های پیشین مقامات حکومتی هیچ‌کدام محقق نشده و رانندگان با تمامی مشکلاتی که کار آنها را به اعتصاب کشاند، کماکان دست‌به‌گریبان‌ هستند.

 

لیست اعتصاب‌های رانندگان کامیون در سال ۹۷

- اولین اعتصاب رانندگان کامیون در سال‌جاری در روز اول خرداد ۹۷ و به‌صورت سراسری آغاز شد و به سرعت به تمامی شهرهای ایران گسترش یافت.

- دومین دور اعتصاب رانندگان کامیون از روز اول مرداد ۹۷ آغاز شد و به سرعت در ۳۰۰شهر گسترش یافت.

- سومین دور اعتصاب رانندگان کامیون روز ۲۱مهر ۹۷ آغاز شد و تا ۳۱مهر ۹۷ در بیش از ۳۰۰شهر برگزار شد.

- چهارمین دور اعتصاب رانندگان کامیون روز ۱۰آبان ۹۷ آغاز شد و در دهها شهر گسترش یافت.

- پنجمین دور اعتصاب رانندگان کامیون نیز همین اعتصابی است که از روز شنبه اول دی آغاز شده و تا ۱۰دی ادامه خواهد یافت.

 

نگاهی از نزدیک به اعتصاب‌های پیشین رانندگان کامیون

اولین دور اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران

اول خرداد ۹۷ اولین دور اعتصاب رانندگان آغاز شد و از ۱۸خرداد به بعد این اعتصاب در مواجهه با فریب‌کاری‌های رژیم و وعده‌ و وعید‌های حکومتی به دست‌انداز افتاد و در توفان خبرهای مسابقات جام جهانی فوتبال در مسکو(حدود۲۰خرداد) به آرامی فروکش کرد. این دور از اعتصاب اگر ‌چه یکی دو دستاورد بسیار کوچک صنفی هم داشت ولی از آنجا که خواسته‌های رانندگان کامیون و کامیون‌داران اساساً تأمین نشد، در ابتدای مرداد، دور بعدی اعتصاب رانندگان کامیون پا گرفت.

دومین دور اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران

اول مرداد ۹۷ دومین دور اعتصاب رانندگان کامیون آغاز شد. آن دور از اعتصاب کامیون‌داران در شهرک شاپور اصفهان به یک تظاهرات شورشی کامل و مردمی بالغ شد. آن دور از اعتصاب از اواخر هفته اول مرداد به دور سوم قیام سراسری مردم ایران گسترش پیدا کرد.

در جریان دومین دور اعتصاب رانندگان کامیون، قیامهای شورشی در شهرهای شاپور اصفهان، کرج، شیراز و رشت، جدی‌تر از دیگر شهرها بود.

البته کیفیت قیام در این دور، اساساً قابل مقایسه با دور قبلی نبود و بار «شورشی» این قیام، ویژگی بارز آن بود.

به هر حال این دور از اعتصاب رانندگان کامیون نیز از روز ۲۰مرداد به بعد به آرامی فروکش کرد و خبر آن در میان دیگر خبرهای اعتراضی، کم‌رنگ شد. گرچه که این اعتصاب برای حرکت‌های اعتراضی دیگر اقشار و اصناف، میدان باز کرد و باعث شد دیگر گروهها و اقشار اجتماعی مانند کارگران راه‌آهن نیز به اعتصاب روی‌آور شوند... اما شورش شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، کرج، اراک، همایونشهر، اهواز، قهدریجان، مشهد، نجف‌آباد و قرچک ورامین وجه بارز این دور از قیام و اعتصاب بود که سکوی پرش آن را باید اعتصاب رانندگان و حرکت شورشی آنها در شاپور اصفهان دانست.

دستاوردهای ملی دور دوم اعتصاب رانندگان کامیون

شورش شاپور اصفهان را به‌عنوان یک دستاورد ملی اعتصاب رانندگان باید جداگانه و مفصل به‌عنوان یک موفقیت برای رانندگان اعتصابی ارزیابی کرد.

اما در همین حد فعلاً می‌توان گفت: رانندگان اعتصابی در دور دوم اعتصاب خود توانستند بدون این‌که ظاهراً بخواهند یا رسماً اعلام کنند، قیام شهری مردم ایران را یک گام بلند به پیش ببرند.

در این مورد باید به رانندگان اعتصابی و نقش مردمی آنها در قیام بزرگ مردم ایران تبریک گفت.

در سایه همین اعتصاب و فضای ناشی از آن بود که نه تنها شورش شهرها ارتقاء پیدا کرد، بلکه حرکت‌های کارگری هم به‌طور خاص، به موفقیتهایی رسیدند که از آن جمله می‌توان به اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز اشاره کرد که توانستند شورای انتخابی خود را از دل اعتصاب‌های اخیر بیرون کشیده و به کارفرمای حکومتی تحمیل کنند و همزمان فضای حرکات اعتراضی کارگران را در صف مقدم قیام‌کنندگان قرار دهند.

اعتصاب دور دوم رانندگان کامیون و کامیون‌داران یک دستاورد بسیار خجسته نیز در زمینه قیامهای شهری داشت که باعث شد به میزانی عنصر سازمان‌یافتگی و طرح و برنامه داشتن در خیابان، به شورشهای شهری تزریق گردد. این دستاوردها را نیز در همین حد باید به تمامی رانندگان کامیون و کامیون‌داران ایران تبریک گفت.

دستاورد بزرگ سیاسی دومین دور اعتصاب رانندگان کامیون

این دور از قیام یک دستاورد بزرگ سیاسی هم داشت و آن این‌که باعث شد عناصر نفوذی در اپوزیسیون با سرعت و وحشت، واکنش نشان داده و با اعلام آمادگی برای همکاری با پاسداران و عناصر داخل حکومت جهت مدیریت مسالمت‌آمیز دوران انتقال، نقاب از چهره خود بردارند. وحشت از اعتلای انقلاب آن‌چنان در این عناصر نفوذ کرد که برخی‌ از وابستگان به دیکتاتوری ساقط شده سلطنتی با صراحت تمام اعلام کردند که در این نقطه «متوقف» می‌شوند و اهل براندازی نیستند چون براندازی را مترادف نابودی ایران!؟ می‌دانند، این عناصر به این ترتیب با یک حرکت بزرگ مردمی بلافاصله جبهه واقعی خود را در سمت رژیم اعلام کرده و آشکارا دست همکاری به سوی پاسداران و دیگر جنایتکاران حاکمیت فعلی دراز کردند! رو شدن ماهیت عناصر منتسب یا متولی دیکتاتوری قبلی و ریزشی‌های اپوزیسیون شده همین نظام آخوندی در صدر این قبیل آبروباختگان سیاسی بودند.

این مورد را نیز باید به تمامی عناصر دست‌اندرکار اعتصاب رانندگان و قیامهای شهری تبریک مضاعف گفت که با حرکت خود توانستند مرزبندی بین خلق و ضدخلق را به‌روشنی هر چه تمام‌تر در معرض دید توده‌های مردم قرار دهند.

سومین دور اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران

سوم شهریور ۹۷، سومین دور اعتصاب رانندگان کامیون آغاز شد. در این دور رانندگان توانستند اعتصاب را به جلوی برخی استانداری‌ها بکشانند و به این ترتیب از ترمینال‌های بار فراتر رفته و مانند تجربه شاپور اصفهان، صف خود را با دیگر اقشار و توده‌های مردم، پیوند دهند. اما این اعتصاب آن‌چنان که باید بازتاب اجتماعی پیدا نکرد و در همان دهه اول شهریور، فروکش کرد و خبرش هم در میان دیگر خبرهای اعتراضی، محو شد.

چهارمین دور اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران

روز ۳۱شهریور ۹۷ چهارمین دور اعتصاب رانندگان کامیون آغاز شد و به سرعت به تمامی استانهای کشور کشیده شد و در پنجمین روز خود به ۲۰۰شهر کشور سرایت کرده بود. اعتصابی که می‌توانست با توجه به باز شدن مدارس و دانشگاهها و با توجه به بحران سیاسی عظیمی که گریبان حاکمیت را گرفته و با توجه به بحران بزرگ معیشتی که در مملکت به غارت رفته ما توسط آخوندها و ژنهای ناپاکشان به‌وجود آمده، دستاوردهایی بسا فراتر از آنچه که در دور دوم حاصل شد، داشته باشد.

پنجمین دور اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران

اینک رانندگان کامیون و کامیونداران در حالی پنجمین دور اعتصاب سراسری خود را آغاز کرده‌اند که؛

اولا خود تجربه عینی و بلافصل از ۴دوره اعتصاب قبلی را در جیبشان دارند. رژیم و وعده و عید‌هایش را به‌خوبی‌ تجربه کرده و میزان فریبکاری تمامی باند‌های آخوندی را با تمامی قسم و آیه‌هایشان می‌شناسند.

ثانیا از تجربه کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز نیز آنچه را که باید آموخت، آموخته‌اند همان‌گونه که کارگران خوزستانی از رانندگان و رانندگان از معلمان و... تجربه گرفته‌اند. اکنون همگی راههای مقابله رژیم با اعتصاب‌هایشان را می‌دانند، از حقه‌بازیهای باند خانه کارگر و حیله‌های مجلس‌نشینان به‌خوبی آگاهند، مفهوم پیگیری خواسته‌های خود در راهروهای وزارت کار و مجلس و دیگر نهادهای حکومتی را با چشم خود دیده و مکر و ارعاب نهفته در آن کریدورهای اشرافی و پشت در اتاق‌های لوکس و مقامات ضدکارگری را با گوشت و پوست خود حس کرده‌اند و می‌دانند که آخوندها تنها زبانی را که می‌فهمند زبان قدرت همبسته کارگران است و بس!

 

نتیجه‌گیری

در جریان قیام بزرگی که از دیماه ۱۳۹۶ و از مشهد شروع شد و تا امروز ۳دور آن را با قدرت و گستردگی تمام پشت سر گذاشته‌ایم، یکی از مهمترین گردانهای قیام، اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران کشور بوده‌اند که به‌ویژه در دور دوم اعتصابشان، به موتور «پیش‌ران» قیام و در واقع به «استارت» قیام تبدیل شدند و اضافه بر دستاوردهای تاکتیکی در قیام شهری، دستاوردهای سیاسی مهمی را هم نصیب مردم ایران کردند.

در ارزیابی اعتصاب کامیون‌داران، البته اگر تنها چشم به دستاوردهای صنفی اعتصاب بدوزیم، شاید حرف چندانی برای گفتن وجود نداشته باشد اما در استمرار اعتصاب و برگزاری دوره‌ای آن تا پنجمین دور که هم‌اینک جریان دارد، باید این قشر از زحمتکشان میهن را مورد تحسین قرار داد که با تمام امکانات محدودی که در اختیار دارند، به اعتصاب و حرکت اعتراضی خود ادامه می‌دهند و نقش یک موتور کوچک برای روشن کردن موتور بزرگ جامعه را ایفاء کرده و برای دیگر گروه‌های کارگری و غیرکارگری میهن نیز راه گشودند.

بی‌شک اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران، تا همین‌جا نشان داده که می‌تواند نقطه آغاز حرکت‌های ملی بزرگتری گردد.

رانندگان کامیون و کامیون‌داران تا همین نقطه ثابت کرده‌اند که از پتانسیل لازم برای استارت‌زدن به موتور قیام سراسری جامعه ایران برخوردار هستند.

بدون تردید این قشر می‌تواند در کنار دیگر اقشار و اصناف معترض میهن، منشأء اثر خیری بزرگ در تاریخ مبارزات مردم ایران گردد.

نقش شورشی رانندگان کامیون و ماهیت شورشی حرکت آنان با استمرار خود می‌تواند به دیگر اقشار نیز راه‌ رزم و ایستادگی در برابر دیکتاتوری آخوندهای حاکم را نشان دهد.

حرکت رانندگان کامیون در همین ۷ماهه اخیر نشان داد که راه پیروزی زحمتکشان، دستمزدبگیران و تمامی سرکوب‌شدگان در دیکتاتوری آخوندی، فراتر از هر حرکت صرفاً صنفی و سندیکایی، در اتحاد رزمنده صنفی آنان و پیوند با قیام سراسری است. راهی که اتحادیه‌های صنفی قوی‌تر، سندیکا‌های صنفی منسجم‌تر و با دیدگاهی طبقاتی‌تر را هم با خود به ارمغان خواهد آورد.

به همین علت، ضروری است که دیگر اقشار و طبقات معترض نیز همان‌گونه که تاکنون به حمایت از اعتصاب رانندگان برخاسته‌اند، به همدلی فعال با آنان ادامه داده، به هر شکل و شیوه‌ای که می‌توانند به آنها و خانواده‌هایشان یاری رسانند، خبرهای اعتصاب و پیشرفت‌ حرکات اعتراضی‌شان را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی و خارجی منعکس کنند.

 

آخرین خبرهای پنجمین اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران

در سومین روز اعتصاب رانندگان کامیون و کامیون‌داران، خبرهای منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌های منسوب به رانندگان حکایت از گسترش اعتصاب رانندگان در بیشتر از ۲۷شهر کشور در ۱۹استان داشته و پیوسته شهرهایی که رانندگانش به اعتصاب می‌پیوندند، رو به افزایش است.