728 x 90

چرا کرونا بار دیگر در ایران قربانی می‌گیرد؟

سخن روز
سخن روز

جلاد۶۷ پس از انتصابش توسط خامنه‌ای مدعی شد «اولویت دولت من مهار کرونا و سرعت بخشیدن به‌واکسیناسیون است» (۳۰مرداد۱۴۰۰). بوق‌های تبلیغاتی رژیم هم با هیاهو گفتند که «سید محرومان» آمده تا کرونا را ریشه‌کن کند!

اکنون یک‌سال بعد، بار دیگر موج جدید کرونا در ایران جولان می‌دهد. این موج که به‌طور عام سویهٔ امیکرون است، در بسیاری کشورهای دیگر جهان نیز شیوع پیدا کرده، اما به‌گفتهٔ نهادهای بین‌المللی با‌توجه به‌واکسیناسیون گسترده و معتبر در کشورها، تنها به‌صورت یک سرماخوردگی شدید عمل می‌کند و خطر جانی ندارد.

اما همین موج در ایران تلفات می‌گیرد. تعداد مبتلایان ۵رقمی و تعداد جان‌باختگان دو رقمی شده است. چرا که واکسنهای ادعایی رژیم سراپا قلابی بود. آن‌قدر که نه‌تنها سازمان بهداشت جهانی هیچگاه آنها را تأیید نکرد، بلکه بسیاری از کشورها که شرط ورود افراد به‌کشورشان را تزریق واکسن کووید۱۹ اعلام کرده بودند، از پذیرش مسافران ایرانی که با واکسنهای رژیم واکسینه شده بودند، سر باز می‌زدند.

 

البته همهٔ اینها طراحی مشخص خامنه‌ای بود. خودش گفته بود کرونا «نعمت» و «فرصت» است (۱۳فروردین۹۹). پس از آن هم به‌بهای جان باختن بیش از ۵۰۰هزار تن از مردم ایران، ورود واکسنهای معتبر را ممنوع اعلام کرد.

خلیفهٔ ارتجاع دو هدف را دنبال می‌کرد:

۱-با کرونا شرایط انفجاری جامعه و قیام‌ها را که خودش می‌گوید «خطر عمده است» مهار کند.

۲-غارت نجومی مردم با قالب کردن واکسنهای قلابی برکت و...

در زمانی که مردم کشورهای جهان با واکسنهای معتبر واکسینه می‌شدند، رئیسی جلاد هم که ژست «اولویت واکسیناسیون در این دولت» را می‌گیرد (۳۰مرداد۱۴۰۰)، وقتی آمد به‌صورت فله‌ای همین واکسنهای غیرمعتبر ساخت مافیای حکومتی را به‌مردم قالب کرد. برای همین هم‌اکنون که موج جدید کرونا آمده، امیکرون که در برابر واکسن واقعی غیرکشنده است، در ایران بار دیگر چرخهٔ مرگ را به‌راه انداخته است.

علت این‌که در مقابل این موج جدید باز هم اقدامی صورت نمی‌گیرد این است که خامنه‌ای و رئیسی البته بسیار نیاز دارند که بار دیگر آن «فرصت» و «نعمت» برایشان مهیا شود. آخر وضعیت نظام بسیار بحرانی است، خشم جامعه از آستانهٔ تحمل گذشته، در مجلس ارتجاع هشدار می‌دهند که کارد به‌استخوان مردم رسیده، خیزش‌ها و اعتراضات سراسری غیرقابل مهار شده، استراتژی خامنه‌ای برای آوردن رئیسی با فراگیر شدن شعار «مرگ بر رئیسی» شکست‌خورده؛ بنا بر این آنها می‌دانند که خیزش‌ها و قیامهای بزرگتری هم در راه است.

 

هر چقدر هم دستگاه سرکوب رژیم با افزایش کیفی اعدام و کشتار تلاش کرده خیزش‌ها و اعتراضات را مهارکند، اما موفق به‌مهار این جامعهٔ جوشان نشده است. بنابراین خامنه‌ای و رئیسی مجبورند بار دیگر دست به‌دامان کرونا شوند.

از طرفی پس از خالی کردن کامل سفره‌های مردم با جراحی اقتصادی رئیسی و گرانی‌های نجومی، بهانهٔ واکسن و داروی کرونا امکان دیگری برای غارتگری بیشتر است. حتی سوری، عضو کمیتهٴ علمی ستاد کرونا دربارهٔ موج جدید کرونا می‌گوید «واکسن می‌تواند برای گروهی سودآور باشد» (ابتکار- ۱۰مرداد۱۴۰۱).

اما مشکل رژیم این است که پس از به گل نشستن پروژه مهار قیامها با جلاد ۶۷ و بالا‌گرفتن شعارهای «مرگ بر رئیسی» در قیامهای اردیبهشت ماه علیه گرانی و در اعتراضات اقشار محروم و به‌ستوه آمده در کف خیابان و با گسترش فعالیت کانون‌های شورشی در جامعهٔ انفجاری، امکان راکد کردن جامعه مانند اوج دوران کرونا، وجود ندارد. اوج‌گیری دوبارهٔ بحران کرونا تنها زیراب ادعاهای رئیسی مبنی بر مهار کرونا را می‌زند و استراتژی خامنه‌ای را (در آوردن رئیسی) باز هم با شکست بیشتر روبه‌رو می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/87ed4724-836d-464b-8845-c475bb945b40"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات