728 x 90

چشم‌انداز پیروزی انقلاب و یک جمهوری دموکراتیک در ایران

تصاویری از قیام ایران ـ ۱۴۰۱
تصاویری از قیام ایران ـ ۱۴۰۱

در اولین سالگرد قیام ۱۴۰۱ بیش از هر زمان دیگر مشخص شده است که در ایران چشم‌انداز روشنی از پیروزی آلترناتیو دموکراتیک و به تبع آن یک انقلاب و جمهوری دموکراتیک وجود دارد.

تحقق یک «جمهوری دموکراتیک» در ایران فقط و فقط با یک «انقلاب دموکراتیک» امکان‌پذیر است؛ هم‌چنان بدون برخورداری از یک آلترناتیو دموکراتیک نمی‌توان سخن از انقلاب دموکراتیک بر زبان راند. در سال گذشته جریانهای دودوزه باز و موج‌سوار در این زمینه افشا و طرد شدند و برای مردم مشخص شد که مفاهیمی مانند آلترناتیو دموکراتیک، انقلاب دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک در یک ارتباط ارگانیک و علت و معلولی با هم قرار دارند.

در این نوشتار تلاش خواهیم کرد با مروری بر سخنرانی‌های سخنرانان کنفرانس بین‌المللی مقاومت ایران در بروکسل، این مفاهیم را مورد بررسی قرار دهیم.

این کنفرانس که با حضور رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال و شماری از رهبران پیشین جهان از کشورهای مختلف، نمایندگان پارلمانها و شخصیتهای سیاسی برگزار شد در خبرگزاریهای مختلف انعکاس یافت.

سخنگوی وزارت‌خارجه رئیسی همان روز با سراسیمگی در توئیتی نوشت: «چگونه دولت بلژیک با ادعای مبارزه با تروریسم می‌تواند به رهبر مجاهدین در خاک خود تریبون بدهد».

این واکنش جنون‌آمیز اثبات می‌کند که این کنفرانس و تظاهرات درست به خال زده است (۱).

 

محورهای اساسی مورد بحث در کنفرانس

سخنرانی‌های سخنرانان شرکت‌کننده در کنفرانس بین‌المللی بروکسل بر صحت و حتمیت چشم‌انداز یک انقلاب و جمهوری دموکراتیک در ایران تأکید داشت. این سخنان از چند منظر قابل توجه و درنگ است:

۱- وضعیت انفجاری و قیام‌خیز جامعهٔ ایران

۲ـ موقعیت شکنندهٔ استبداد دینی

۳ـ مبارزه سازمان یافتهٔ زنان و جوانان ایرانی در کانون‌های شورشی

۴ـ حمایت از آلترناتیو دموکراتیک

 

وضعیت انفجاری و قیام‌خیز جامعهٔ ایران

وقتی جامعه آمادهٔ تغییر دموکراتیک نباشد، سخن گفتن از یک جمهوری دموکراتیک در آن بی‌معنا خواهد بود. جامعهٔ امروز ایران یک سال پس از قیام ۱۴۰۱ از تپش و تکانه بازنایستاده است. امروز آمادگی برای قیام و انقلاب در این جامعه از یک سال گذشته بسا بیشتر است.

سخنرانان کنفرانس جامعهٔ ایران را با گذار از یک قیام سراسری، آماده برای یک تغییر بزرگ و حرکت به‌سمت یک انقلاب دموکراتیک ارزیابی کرده و بر بلوغ قیام مردم ایران و مرزبندی این قیام با هر نوع دیکتاتوری و وابستگی تأکید نمودند.

استفان هارپر نخست‌وزیر کانادا تا ۲۰۱۵: در جریان قیام مردم خانه خمینی را به‌آتش کشیدند این‌بار نیروی قیام بعدی تمام رژیم را به‌آتش خواهد کشید.

کاتلین دپورتر نمایندهٔ مجلس فدرال بلژیک: وضعیت جامعه ایران انفجاری است مردم ایران خواستار یک جمهوری دموکراتیک هستند و شعار می‌دهند مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. آنها نشان می‌دهند که هرگز خواهان تعویض رژیم با یک رژیم سلطنتی نیستند

گی فر هوفشتاد - نخست‌وزیر بلژیک (۱۹۹۹-۲۰۰۸): شرایطی که منجر به این قیام شد، اکنون شدیدتر شده است.

تورم در ایران بیش از ۵۰درصد است و مردم نمی‌توانند غذا و داروی خود را تأمین کنند.

اینگرید بتانکور کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری کلمبیا: مبارزه شدیدی در ایران توسط زنان جریان دارد که محدود به حجاب نیست. آنها برای آزادی مبارزه می‌کنند.

ترس جبهه خود را عوض کرده و اکنون این رژیم ایران است که می‌ترسد. آخوندها تلاش می‌کنند که در برابر جوانان ایرانی بایستند.

 

موقعیت شکنندهٔ استبداد دینی

هراس دم‌افزون استبداد دینی از شکل‌گیری اعتراضات مردمی در سالگرد قیام ۱۴۰۱ بهترین دلیل برای اثبات این واقعیت است که این رژیم توان و ظرفیت روبه‌روشدن با قیامی دیگر در ابعاد قیام ۱۴۰۱ یا بزرگ‌تر از آن را ندارد. خامنه‌ای برای مقابله با پیامدهای قیامهای در تقدیر ناگزیر به انجام جراحی‌های پی‌درپی و کوچک‌تر کردن هستهٔ اصلی قدرت شده است. ورشکستگی‌های اقتصادی و فساد سیستماتیک در این رژیم بیداد می‌کند. در ماههای منتهی به انتخابات فرمایشی مجلس ارتجاع شاهد اوج‌گیری بحرانها و کشمکش‌های قدرت در پیکرهٔ ضعیف‌شدهٔ آن هستیم

توئیت سناتور الس امپه، عضو سنای بلژیک و از سخنرانان کنفرانس: به‌خاطر انقلاب ایران، رژیم به زنان حمله کرده و دانش‌آموزان را مسموم کرده است. خامنه‌ای یک بزدل ترسو است. مرگ بر خامنه‌ای! زنان ایرانی قهرمان‌تر از هر شاه و شاهی هستند. زیرا آنها برای تاج و تخت نمی‌جنگند بلکه برای آزادی می‌جنگند.

 

مبارزه سازمان‌یافتهٔ زنان و جوانان ایران در کانون‌های شورشی

در ایران مقاومتی با قدمت ۴۲ساله وجود دارد. این مقاومت پس از فراز و نشیب‌های بسیار و با پرداخت بها و خون‌بهای سنگین این رژیم را مرحله به مرحله به پرتگاه سرنگونی نزدیک کرده است. در حال حاضر کانون‌های شورشی به‌عنوان پایهٔ اصلی این مقاومت در داخل ایران در حال گسترش کمی و کیفی هستند. همزمانی ۲۵رشته عملیات آنها بر روی مراکز سرکوب این رژیم با روز برگزاری کنفرانس دلیل گویایی است که زنان و جوانان شورشی ایران در کسوت کانون‌های شورشی، راه را برای یک انقلاب دموکراتیک در ایران هموار می‌کنند.

چنین سطحی از فدا، پاکبازی و مقاومت است که افکار عمومی را در جهان تحت تأثیر قرار داده و به حمایت از اهداف مقاومت برمی‌انگیزاند و گام‌به‌گام سیاست مماشات و معامله با آخوندها را وادار به عقب‌نشینی می‌کند.

سناتور مارک دمسماکر رئیس کمیسیون اور ایالتی در سنای بلژیک: در داخل ایران کانون‌های شورشی نقش کلیدی در قیام به‌عهده داشتند و این است که من را به‌یقین می‌رساند که آزادی به‌زودی به دست خواهد آمد. مردم ایران هر گونه دیکتاتوری را رد می‌کنند چه شاه و چه دیکتاتوری مذهبی.

سناتور الس آمپه: زنان ایرانی نشان دادند که بسیار مصمم‌تر از هر قدرت خودکامه‌یی هستند. زنان ایرانی برای جابه‌جایی این رژیم با یک رژیم سلطنتی مبارزه نمی‌کنند آنها برای آزادی می‌جنگند. رژیم ایران از مجاهدین می‌ترسد از شما می‌ترسد چون شما خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستید.

لطیفه آیت بالا نماینده از پارلمان بروکسل: امروز زنان در نقطه رهبری این مبارزه هستند و هزینه زیادی هم پرداخت کردند به‌همین خاطر شاهد ظهور رهبری از زنان هستیم که در مقاومت ایران نهادینه شده تعهد مقاومت ایران برای آزادی و دموکراسی در ایران بسیار تحسین‌برانگیز است.

 

حمایت از آلترناتیو دموکراتیک

پیش‌تر نوشتیم که بدون یک آلترناتیو دموکراتیک، چشم‌انداز یک انقلاب و جمهوری دموکراتیک متصور نیست. سخنرانان کنفرانس به‌رغم حجم ستبر شیطان‌سازیهای اتاق فکر آخوندی و نیز الیگارشی رسانه‌های استعماری، تأکید کردند که یک آلترناتیو دموکراتیک برای تغییر دموکراتیک در ایران وجود دارد و در شورای ملی مقاومت و مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب آن برای دوران انتقال سمبلیزه می‌شود. این تأکید از جانب شخصیت‌های بین‌المللی از آن بابت ضروری است که راه را بر دیگر راه‌حل‌های ارتجاعی ـ استعماری سد می‌کند و نشان می‌دهد که دوران استبداد و وابستگی در ایران به‌پایان رسیده است.

استفن هارپر: در ایران قدرتی وجود دارد که آینده بهتری را محقق می‌کند به‌همین خاطر رژیم تلاش می‌کند نشان بدهد که آلترناتیوی ندارد و آن‌را انکار می‌کند اما سؤال این است پس چرا این میزان انرژی می‌گذارد که از شورا و مجاهدین و مقاومت ایران شیطان‌سازی کند.

میشل آلیو ماری وزیر ارشد دولت فرانسه (۲۰۱۱): رژیم ایران از شانتاژ و گروگانگیری استفاده می‌کند اما چیزی در صحنه سیاسی در حال تغییر است. اکثریت مجلس ملی فرانسه و سناتورها از تمامی گروه‌های سیاسی از مقاومت ایران حمایت کردند و هم‌چنین ۳۶۰۰ پارلمانتر و بیش از ۱۲۰تن از رهبران جهان از تعهد شما برای آزادی و برای تغییر رژیم در ایران حمایت کردند.

گی فرهوفشتاد: ما شاهد یک اتفاق تاریخی در ایران بودیم این قیام یک‌شبه به‌وقوع نپیوست این قیام انعکاس مقاومت سازمان‌یافته و ۴۰ساله علیه رژیم بوده است ما باید استراتژی مماشات را تغییر بدهیم سیاست ما باید استراتژی سرنگونی و تغییر رژیم و حمایت از شورای ملی مقاومت باشد.

ناتالیا گاوریلیتسا نخست‌وزیر مولداوی (۲۰۲۱ ال ۲۰۲۳): خانم رجوی از نقش رهبری شما تقدیر می‌کنم. شجاعت زنان ایران، مردم سراسر جهان را برانگیخته است این قیام یک انقلاب بزرگ است که به ما می‌گوید هر گونه مماشات با این رژیم عاری از نتیجه خواهد بود و باید از مردم ایران حمایت کنیم. آنها خواهان برگشت به‌گذشته نیستند آنها خواهان دموکراسی هستند

دورین روکماکر - نمایندهٔ پارلمان اروپا از هلند: می‌خواهم تأکید بکنم که خانم رجوی سمبل شجاعت و امید است. سال گذشته سالی مملو از فداکاری بود و سال آینده سال تغییر خواهد بود و من مطمئن هستم که این رژیم سرنگون خواهد شد

دکتر آلخو ویدال کوادراس – رئیس کمیتهٔ بین‌المللی در جستجوی عدالت: تنها سیاست برای متوقف کردن رژیم ایران قاطعیت و تحریم‌های اقتصادی و حمایت کامل از مجاهدین و شورای ملی مقاومت و خانم رجوی است این تنها راه برای رسیدن به‌چیزی است که برای ایران می‌خواهیم یعنی سرنگونی است

 

پیروزی آلترناتیو دموکراتیک در سالگرد قیام ۱۴۰۱

با توجه به آنچه در سخنرانی سخنرانان آمده بود، می‌توان بر این واقعیت پای فشرد که مهمترین دست‌آورد قیام ۱۴۰۱ این است که دیکتاتوری چه در نوع شاهی و چه در شکل شیخی آن دیگر اقبالی در جامعهٔ ایران ندارند. تنها راهبرد ممکن و اصولی تحقق یک جمهوری دموکراتیک با یک انقلاب دموکراتیک است. این روشن‌ترین چشم‌اندازی است که در افق تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران می‌درخشد و با آلترناتیو دموکراتیک و برنامهٔ ده ماده‌ای مریم رجوی قابل دستیابی است.

اینگرید بتانکور در این کنفرانس به‌درستی گفت: «آخوندهای حاکم بر ایران به‌دروغگویی و دروغ‌پراکنی روی می‌آورند که نشان بدهند گزینه‌های دیگری در ایران برای جایگزینی وجود دارد تا قیام را منحرف و قدرت سازمان مجاهدین را مخدوش کنند اما این جواب نداشته است».

یکمین سالگرد قیام سراسری گواهی بر بطلان این دروغ‌پراکنی است. به‌قول خانم رجوی «آینده به‌نام انقلاب دموکراتیک، آلترناتیو دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک مهر شده است».؛ چرا؟

زیرا آلترناتیو دموکراتیک این شرط ضروری یک انقلاب و جمهوری دموکراتیک بر دیگر راه‌حل‌های ارتجاعی ـ استعماری برای بازگشت به دیکتاتوری و وابستگی غلبه پیدا کرده است. شاخص آن در دو دست‌آورد زیر قابل بررسی است:

۱ـ برجسته‌شدن مرزبندی «نه شاه و نه شیخ» و برافراشته‌ شدن و پرچم «جمهوری دموکراتیک» را بر قلهٔ قیام‌ها.

۲ـ مستحکم‌ شدن حصارهای جبهه خلق در برابر هر نوع دیکتاتوری و وابستگی و باز شدن مشت افراد و جریانهای دودوزه‌باز در جبهه استبداد و وابستگی.

 

پانوشت:

(۱) خاطرنشان می‌کنیم که خانم مریم رجوی در این کنفرانس گفته بود که حملات بی‌وقفه، دامنه‌دار و همه‌جانبهٔ رژیم که به‌گفته سخنگویان آن با استفاده از «تمام ظرفیتهای» حکومت صورت می‌گیرد، یک معنا بیشتر ندارد. آنها «چشم‌انداز پیروزی آلترناتیو و انقلاب دموکراتیک در ایران» را در برابر خود می‌بینند، از آن وحشت دارند.

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d9dc33a2-5527-4eab-9762-9bbe97f66c72"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات