728 x 90

چهارشنبه سوری صف‌بندی خلق و رژیم برای آزادی

صف بندی
صف بندی

در آستانه چهارشنبه‌سوری صف‌بندی بین خلق و ضدخلق، بین مردم و ضد مردم، بین جوانان و نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی هر چه بیشتر نمایان شده است. بنابراین باید چهارشنبه‌سوری امسال را به واقع خیزشی بزرگ در راستای آزادی میهن قلمداد کرد.  از یکی دو هفته قبل سردمداران رژیم ابتدا با زبان تهدید و ارعاب برای جوانان و مردم خط‌ و نشان می‌کشیدند اما عظمت حضور مردم در این چهارشنبه‌سوری گام به گام آنها را به اتخاذ مواضع دو پهلوتری کشانده که شاید بتوانند وقتی از جانب مردم در شب چهارشنبه‌سوری ضربه را دریافت کردند راه گریزی برای حفظ روحیه مزدوران روحیه باخته و ریزشی و بسیجی خود داشته باشند.

مضمون لاف زدنها در مورد ورود نیروهای سنگین برای مقابله با چهارشنبه سوری

نگاهی به خبرها و موضعگیریهای همین چند روز، این رویارویی بین مردم و رژیم در چهارشنبه‌سوری را به خوبی نشان می‌دهد. سخنگوی نیروی انتظامی پاسدار سعید منتظر المهدی روز ۱۷اسفند در مصاحبه‌یی در تلویزیون حکومتی گفت:‌ «نیروی انتظامی با بهره‌گیری از ۵۰۰۰نیرو،  ۱۰میلیون همیار پلیس [دروغ را ببینید]  و ۱۱۰۰خودرو پلیس راهنمایی و رانندگی و ۲۷هزار گشت... و به‌کارگیری ۳۰فروند بالگرد از ۲۵اسفند ۹۶آغاز شده و تا پایان روز ۱۴فروردین ۹۷ادامه خواهد داد». به‌وضوح این از یک  لشگرکشی برای مقابله با چهارشنبه‌ سوری را نشان می‌دهد که تا کجا رژیم در وحشت قرار دارد. فرض بگیریم همه آماری که سخنگوی نیروی انتظامی گفت درست است. بنابراین اگر موضوع این‌قدر جدی و مهم نباشد، اگر تهدید بیخ گوش رژیم نباشد سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند.  اصلاً این قبیل آمار و ارقام دادنها در شب چهارشنبه‌ سوری خودش بیانگر همین وحشتزدگی است. چون نیروی مقابل نیروی انتظامی مگر کیست؟ که نیاز به چنین لشگرکشی هست؟ جوانان کشور و عموم مردم هستند که در مقیاس دهها میلیون نفر روز چهارشنبه‌سوری به خیابانها میریزند. از آنجا که دو ماه قبل هم قیام بزرگ دیماه را داشتیم و هر هفته هم تقریباً یک خیزش اجتماعی داشتیم این لشگرکشی یا تظاهر به لشگرکشی برای رژیم حیاتی است. اما آیا واقعاً چنین توانی در رژیم هست؟ آیا نیروهای رژیم می‌توانند در برابر خشم انفجاری مردم ایستادگی کنند. هم‌اکنون وضعیت نیروهای سپاه و بسیج و انتظامی بسیار به هم ریخته و در حال ریزش هستند. در حدی که روز ۲۰اسفند پاسدار جعفری سرکرده سپاه پاسداران هم به آن اشاره کرد و گفت: «وضعیت درونی سپاه یکی از دغدغه‌های رهبری است، این وضعیت نیازمند عمق‌بخشی بیشتر معنویت و افزایش روحیه جهادی است». خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۰اسفند ۹۶)

نمونه‌هایی‌ از وحشتزدگی رژیم در مقابله با تظاهرات خشم آلود مردم

در قضیه درگیریهای شرق اصفهان طی روزهای اخیر آخوند سالک یک عضو مجلس ارتجاع با دستپاگی و هول و هراس از این‌که بین نیروی انتظامی با مردم این شهر خدا نکند که خون از دماغ کسی بیاید به‌وضوح نشان داد که تا کجا رژیم از «شعار می‌کشم می‌کشم آن که برادرم کشت» در هراسند. آخوند سالک که خودش از هارترین آخوندهای مجلس است، در جلسه علنی مجلس رژیم روز ۲۰اسفند گفت: «مردم شرق اصفهان و کشاورزان عزیز که هفت روزه هر روز در سطح استان حرکت می‌کنند ما نگران بحرانهای امنیتی هستیم خدا نکند از دماغ کسی خون بیاید که همه کشور باید بپردازنند هزینه اون مسأله رو». (رادیو فرهنگ رژیم ۲۰اسفند ۹۶)

چه شده که رژیم از ریختن خون دماغ تظاهر کنندگان به وحشت افتاده؟ در حالی که همین رژیم در همین ورزنه در ۵سال پیش وحشیانه به کشاورزان حمله کرد و ۲۶چشم را کور کرد. همین دیروز در همین مجلس رژیم کامران یک عضو دیگر مجلس رژیم گفت: « شما 200هزار جمعیت که همه تادی هستند در اصفهان، در شرق اصفهان اغلب تادی اند یک زبان قدیمی دارند، ولی متدین و متشرع، آن دفعه 26چشم کور شد، 9تا تخلیه شد، من بارها چند بار همین چهارشنبه قبل همین آقای مطهری رئیس مجلس بود گفتم بعد آقای مطهری بعد ما کشته می‌دهیم، بعد مشکل داریم».

 باز یک عضو دیگر مجلس رژیم از اصفهان به نام فولادگر در همین جلسه  ۲۰اسفند مجلس گفت: «اولا ما درخواست از نیروی انتظامی داریم که خویشتنداری کنه، در حالیکه مسئول حفظ امنیت و نظم هست خویشنداری کنه» (رادیو فرهنگ رژیم ۲۰اسفند ۹۶)

ویراژ دادن کارگزاران رژیم از اهانت به چهارشنبه سوری

مجری تلویزیون رژیم روز ۱۹اسفند در برنامه گفتگوی ویژه با دادستان کل رژیم منتظری از او پرسید: آخرین سؤال را می‌خواهم ازتان بپرسم راجع به چهارشنبه آخر سال. امروز اطلاعیه‌یی را صادر کردید در دادستانی که هیچگونه رفتار ناهنجار و غیرقانونی را برنمی تابید، آیا راه کار ویژه‌یی را در نظر گرفتید، قراره اتفاق خاصی بیفته؟

منتظری به‌رغم فتوای خامنه‌ای در مورد چهارشنبه‌ سوری که گفته است: «علاوه بر آن که هیچ مبنای شرعی ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود»، چهره مدافع چهارشنبه‌سوری به خود می‌گیرد و در حالی که از نام بردن واژه چهارشنبه‌ سوری هم اجتناب می‌کند می‌گوید: «در خصوص چهارشنبه آخر سال و این روزهایی که به پایان سال می‌رسیم، خوب انتظار ما این است که مردم عزیر به نکاتی توجه بکنند، توجه جدی. اولاً این‌که این مراسم یک مراسم کهن و قدیمی است و ما اعتقادمان اینه که نمی‌توانیم و نباید به مبارزه با این مراسم کهن و قدیمی که ایرانیان از سالهای بسیار طولانی داشتند در پایان سال یک مراسمی را داشتند. خوب الآن می‌خواهند داشته باشند، کسی مخالفتی با اصل این قضیه نداره و نمی‌تونیم داشته باشیم! اما این مسأله باید مدیریت بشه،... من همین جا خواهش می‌کنم از همه شهروندان عزیز توی ساعت معینی آن هم با کارهایی که خطر نداشته باشه و مراقبتهای لازم را برای سلامت را داشته باشند».  (تلویزیون رژیم 19اسفند ۹۶گفتگوی ویژه) 

«شبکه‌های معاند» و انگیزشهای چهارشنبه سوری

خشم ارتجاع آخوندی از حضور فعال مجاهدین خلق ایران در برانگیختن اجتماعی و فراخوان دادن برای قیام در چهارشنبه‌سوری تا آنجاست که مجبورند پیوسته روی این موضوع انگشت گذاشته و هشدار بدهند از جمله در همان نقل قولی که از منتظری دادستان کل رژیم کردیم در جای دیگری از صحبتش گفت: «مردم باید مراقب شبکه‌های معاند و تبلیغات آنها باشند».

منظور وی از تبلیغات چیست؟ پاسخ را کمی واضحتر دادستانی رژیم در فارس به خوبی معنی کرد و گفت: «‌گول فراخوانهای دشمنان برای چهارشنبه‌سوری را نخورید!»

سایت بسیج‌نیوز هم گفت: «دشمن در حال برنامه‌ریزی است که از روزنه چهارشنبه‌سوری برنامه‌های شوم خود را پیاده کند».

عبدلله نوری وزیر کشور رژیم در دوران خاتمی هم گفت: «آیا عاقلانه است که در مقابل... براندازان ‏ که ‏کسی نمی‌داند ‏چه در سر ‏دارند، ساکت بود؟».

روز ۱۸اسفند هم امام جمعه رژیم در تهران حرفهای خامنه‌ای را که چند روز پیش زده بود تکرار کرد که: «مسأله چهارشنبه‌سوری رو که ما اسلام‌مون سنتهای ملی رو هیچوقت مقابله نکرده ولی تهدیدها را به فرصتها تبدیل کرده، اونچه را که دشمن برای ما خط‌ و نشان می‌کشد بنا بود ماه دی اون شورش روبه‌پاکردند برای بهمن نقشه کشیده بودند برای اسفند هم نقشه دیگری کشیده بودند». (تلویزیون رژیم ۱۸اسفند ۹۶)

اتفاقا تمامی این تمهیدات و آماده‌سازیها برای همین وحشتزدگی از سازماندهانه بودن اعتراضات و قیام در چهارشنبه‌سوری است.

کانونهای شورشی پیشگام فرصت چهارشنبه سوری

وقتی جامعه در ماکزیمم وضعیت انفجاری خودش قرار دارد و هر گوشه و کنار میهن هر روز بین مردم گرسنه و ستمدیده با نیروهای سرکوبگر درگیری است. از ورزنه و اهواز و زنان و پلی‌تکنیک و شهرهاى کردستان و غیره این به‌معنای این است که از یکطرف جامعه در حداکثر آمادگی است. وقتی رژیم تمامی راههای مسالمت‌آمیز را بسته  و دهه‌ها با سرکوب و ستم ساده‌ترین خواسته‌های مردم را جواب می‌دهد. جامعه تشنه آزادی است. تشنه سرنگونی چنین رژیم ضدمردمی است.

دوم وضعیت نیروهای رژیم و ترس و وحشتشان از قیام و خشم مردم است. این روزها اعتراف سردمداران رژیم به دست بستگی که مجاهدین و مقاومت ایران برای رژیم در سرکوب مردم به وجود می‌آورند، فراوان شده است. از جمله سرکرده سپاه جعفری که صراحتاً به آن اعتراف کرد و گفت: «اگر منافقین دست نیروهای امنیتی و بسیجی را نبسته بودند، شیطنتها بسیار زودتر در نطفه خفه می‌شد». (سایت حکومتی ذاکر نیوز 15اسفند ۹۶) البته مجاهدین باز هم دست رژیم را بیشتر می‌بندند و چنان ترس و وحشتی در دل دشمن می‌کارند که بداند برای اقدامات وحشیانه‌اش علیه مردم باید هزینه سنگینی پرداخت کند.

سوم هم فرصت چهارشنبه‌ سوری به‌عنوان یک جشن ملی که سالهاست به صحنه‌ای از رویارویی مردم با رژیم تبدیل شده است در امسال و پس از قیام دیماه فرصتی طلایی برای سازمان دادن قیام مردم است. پس به مصداق اصل طلایی «می‌توان و باید»که مریم رجوی پیوسته  بر آن تأکید دارد و با آن معجزه‌ها خلق کرده است، همه ما و کانونهای شورشی نیز باید هر چه در توان داریم در تظاهراتهایی با شعار مرگ بر خامنه‌ای برپا کنیم ولو این تظاهرات چند ده نفره باشد. آتش زدن مترسک دیکتاتور اصلی یعنی خامنه‌ای و....

البته وقتی از سازمان دادن مردم برای قیام صحبت می‌کنیم، باید با فکر و برنامه‌ریزی و با کار و نیروی جمعی هر کوچه و خیابانی را به میدان رویارویی با پاسداران وحشی و بزدل تبدیل کنیم.

آری می‌توانیم و باید روز چهارشنبه‌ سوری بر اساس فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین عمل کنیم که گفت: ٰ«هر کوچه سنگری، هر خانه قلعه‌یی، و هر خیابان و هر کوی و برزن، میدانی برای کارزار آزادی است. در جشن ملی چهارشنبه سوری؛ جوانان انقلابی و کانونهای شورشی، قیامی دیگر علیه دیکتاتوری آخوندی  برپا می‌کنند. ایران را باید از ضحاک عمامه‌دار پس گرفت».

 

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات