728 x 90

کرونا؛ افشاگر پشت پرده‌های دو استعفا

پشت پرده‌های دو استعفا
پشت پرده‌های دو استعفا

در ایران آخوندزده هر موضوع سیاسی و اجتماعی و صنفی به یک کلاف سردرگم تبدیل می‌شود. علت هم در این است که خاستگاه هر موضوعی از منظر حکومت، امنیتی است و نه تخصصی. از این رو این موضوعات سر جای خودشان نیستند و با آنها بازی و معاملهٔ سیاسی ــ امنیتی می‌شود. یکی از این موضوعات که در این چند ماه هم حاد شده، کرونا است. کرونا در ایران آخوندزده از سیاسی‌ترین و امنیتی‌ترین موضوعات مبتلابه حکومت است.

از روز آوردن کرونا به ایران توسط هواپیماهای سپاه پاسداران، تا سکوت عمدی حاکمیت حین شیوع آن از قم به شهرهای دیگر و تا استعفای دو مقام وزارت بهداشت در هفتهٔ اخیر، همه و همه ناشی از سیاسی و امنیتی بودن این مسأله می‌باشد تا تخصصی و بهداشتی. در این میانه، حاصل این بازیهای سیاسی و امنیتی، برباد رفتن جان بیش از ۱۶۰هزار نفر در ایران بوده است.

استعفای دو تن از مقامات وزارت بهداشت دولت روحانی، چرخاندن کلیدی در دروازهٔ کرونا و هویدا شدن برخی ماجراهای پشت‌پرده آن شده است.

در چند ماه گذشته حسن روحانی همواره از پیشرفت جمهوری اسلامی در امر مبارزه با کرونا و جلوتر بودنش از آلمان و آمریکا می‌گفت. البته روحانی بنا بر دو ویژگی‌اش یعنی شارلاتانیسم و شیادی، هیچ موقع نه دلیل ارائه می‌داد و نه شاهد علمی. حالا پس از این دو استعفا معلوم می‌شود که در پشت پرده، آه هم در بساط دولت روحانی نبوده است.

سعید نمکی وزیر بهداشت روحانی پس از ۹ماه بازی سیاسی دولت با کرونا، در اصفهان پتهٔ تمام این دجالگریها را روی آب ریخت. وی با اشاره به بخش تحقیقات این وزارت‌خانه در امر کرونا گفت: «۹۸ درصد تحقیقات‌شان به کار نمی‌آید».

از سوی دیگر رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در واکنش به سخنان سعید نمکی، هم استعفایش را عمومی ‌نمود و هم خطاب به نمکی، چند برگ دیگر از پشت صحنه‌های دروغ و فریب و دجالگری را رو کرد: «شما هر زمان آمار مبتلایان و مرگ و میرها افزایش یافته، از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده‌اید؛ و هر گاه آمارها اندکی فروکش کرده، مدعی درس دادن مدیریت بحران کرونا به جهان شده و همین اواخر از برپا کردن معرکه تولید واکسن در ایران سخن گفته‌اید».

جنبهٔ دیگر این استعفاها که نشان می‌دهد چقدر موضوع کرونا سیاسی و وابسته به منافع باندی و جناحی است، واکنش متولیان امنیتی نظام در هیأت رسانه‌های حکومتی می‌باشد. هنوز جوهر استعفای این دو نفر خشک نشده، تمام ماجرا امنیتی و حتی جاسوسی نشان داده می‌شود و به‌شیوهٔ همیشگی پروپاگاندای آخوندی، پرونده‌ها رو می‌شوند.

در روز ۳آذر یک کانال تلگرامی سپاه پاسداران خواستار بازداشت این دو مستعفی شد. این کانال سپاه، رضا ملک‌زاده را فردی مرتبط با «سازمان صهیونیستی WHO» معرفی کرد و نوشت: «شهروندان ایران را به موش آزمایشگاهی داروهای این سازمان تبدیل کرد».

از طرفی باند روحانی هم فرصت را غنیمت شمرده و تلاش کرد تمام بحران ۹ماه کرونا و آمار و ارقام‌دهی روحانی را بر سر این مستعفیان خراب کند. علیرضا معزی از اعضای دفتر رئیس‌جمهور، در توئیتش تلاش کرد رضا ملک‌زاده را در پای روحانی سر ببرد؛ و نوشت: «گفته‌های روحانی مستند به برآورد معاونت تحقیقات وزارت بهداشت بود».

مشاهده می‌شود که وزیر بهداشت روحانی و شخص روحانی از روز اول چقدر در بوق و کرنا می‌دمیدند که همهٔ امورات کرونا در کنترل است؛ ولی وقتی کرونای سیاسی و حربهٔ امنیتی شده هم به داد نظام نرسید، بلافاصله مهرهٔ زیردست خود را قربانی کرده و میدان‌داری رجاله‌گی پیشه می‌کنند. در این میانهٔ خیانت‌کاری سیاسی و امنیتی با مردم از طریق کرونا، حاصلش فعلاً بیش از ۱۶۰هزار جان‌باخته از مردم بی‌پناه ایران شده است.

نکتهٔ قابل توجه در این بازی‌ها که می‌تواند یک پیش‌بینی را قوت بخشد، شروع یک بازی سیاسی در درون حاکمیت و دولت آخوندی با هدف دورخیزی برای نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ است. در این بازی هم کرونا وجه‌المصالحهٔ منافع باندی شده و نشان می‌دهد از آغاز هم هیچ اراده و تصمیمی برای مقابله با آن از جانب خامنه‌ای و روحانی نبوده و هر چه هم رخ داده ــ مثل نمونهٔ بالا ــ یک بازی سیاسی و امنیتی با جان و هستی و زندگی مردم بوده است.

این موارد هر چقدر هم بدل به شطرنج بازی حکومت شده باشد، ولی در بطن آن یک واقعیت مسلم وجود دارد و آن این‌که کرونا یک بحران بزرگ و زخم چرکین و باز بین مردم و حاکمیت شده و تا تعیین‌تکلیف کردن نظام آخوندی پیش خواهد رفت.