728 x 90

کشاورزان اصفهان حقابه را پس می‌گیرند!

کشاورزان کفن‌پوش اصفهان خواهان حقابه خود هستند
کشاورزان کفن‌پوش اصفهان خواهان حقابه خود هستند

بحران آب که گریبانگیر اکثر مردم در مناطق مختلف کشور است، همانند سایر بحرانهایی که رژیم مردم را دچار آن کرده است، نتیجه سیاست‌های غارتگرانه و ضدمردمی حاکمیت سیاه آخوندی است.

در حال حاضر بحران آب باعث بروز تنگناهای شدیدی برای مردم، در بسیاری از مناطق کشور و به‌خصوص در استانهای مرکزی و جنوبی کشور و استان سیستان و بلوچستان است.

به‌دلیل غارت منابع آبی‌شان توسط نهادهای حکومتی و کارخانه‌های آب وابسته به آنها به‌خصوص توسط سپاه پاسداران ضدخلقی، کشاورزان استان اصفهان و خوزستان بیشترین ضربه را دیده‌اند.

به‌دلیل غارت منابع آبی و ندادن حقابه کشاورزان اصفهان از زاینده رود است که زندگی کشاورزان این منطقه در معرض تهدید جدی و در آستانه نابودی قرار گرفته است.

به همین دلیل است که طی ماه‌های گذشته کشاورزان مناطق این استان به‌خصوص کشاورزان اصفهان و حومه آن، علیه سیاست‌های غارتگرانه رژیم در زمینه غارت آب‌شان و ندادن حقابه‌شان از زاینده رود مستمراً در حال اعتراض و اعتصاب هستند.

تنها در منطقه خوراسگان که حدود ۳۰۰هزار نفر جمعیت دارد، اغلب مردم این منطقه به کشاورزی اشتغال دارند، اما به‌دلیل غارت حقابه‌شان توسط نهادهای حکومتی، آنان در معرض مشکلات معیشتی شدید قرار گرفته و این موضوع اعتراض آنها را علیه رژیم و نهادهای ذیربط در غارت آب کشاورزی‌شان برانگیخته است.

 

در همین رابطه است که در روزهای اخیر کشاورزان شرق اصفهان با اجتماع در «مهدیه» و «جاره» خواهان رسیدگی به مشکلات معیشتی و تخصیص حقابه خود از زاینده رود شدند.

در اعتراض کشاورزان این منطقه حدود ۳ تا ۴هزار نفر شرکت داشتند که حدود ۷۰۰تن نفر از آنها کفن‌پوش در این اعتراض شرکت کردند.

پیش از این رژیم آخوندی به کشاورزان وعده داد که به اعتراضات آنها رسیدگی می‌کند اما این وعده پوشالی از کار درآمد و پیشنهادی که رژیم به کشاورزان داد به‌غایت ضدمردمی بود و ضد منافع کشاورزان بود.

این پیشنهاد آن‌چنان ظالمانه بود که کشاورزان در مقابل آن اعتراض و اعتصاب کردند و در رابطه با این پیشنهاد خبرگزاری ایلنا ۲۴مهر ۹۷ نوشت: «آنچه خشم آنها را دوچندان کرده،پرداخت نیم میلیون تومان در مقابل ۱۴ الی ۱۵ماه عدم کاشت است».

در زمینه این پیشنهاد ضدمردمی رژیم به کشاورزان منطقه، اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، گفت: «اقدام اخیر مسئولان، آنها را خشمگین کرد. این‌که کشاورزان ناامید شدند و به فکر اعتراض و حرکت افتادند ریشه در همین اقدام اخیر داشت. این اقدام موجب شد آنها احساس کنند که به بازی گرفته شده‌اند و با آنها می‌خواهند تفریح کنند».(خبرگزاری ایلنا ۸مهر ۹۷)

در اعتراض به سیاست‌های ضدمردمی رژیم است که در تجمع اخیر کشاورزان کفن‌پوش تراکتورهایشان را به صف کرده‌اند و شعار می‌دهند.

در این اجتماع یکی از کشاورزان گفت: «مردم اصفهان حمایت کنید. ما کشاورزان اصفهان زیر پا له شده‌ایم. ما برای حقابه به‌پاخاسته‌ایم، ما دیگر به خانه برنمی‌گردیم. آب زاینده رود حق مسلم ماست، ۷۵درصد آب زاینده رود محصول کار کشاورزان است. به‌پاخیزید کشاورزان عزیز برای همکاری با کشاورزان به‌پاخیزید».

در مسجد مهدیه روستای جاره از بخش براآن شمالی کشاورزان تجمع اعتراضی برگزار کردند و اعلام کردند تا رسیدن به خواسته‌هایشان به تحصن ادامه خواهند داد.

و...

اعتراض کشاورزان اصفهانی علیه سیاست‌های ضدمردمی حکومت آخوندی در زمینه ربودن آب آنها و خشکاندن زمین‌هایشان است. پایداری آنها برای گرفتن حق مسلم‌شان از آب زاینده رود، ایستادگی برای احقاق حقوقشان و بیرون آوردن آن از حلقوم نهادهایی است که آب آنها را دزیده و آنها را از حقابه زاینده رود محروم کرده‌اند.

این ایستادگی در همبستگی با سایر اقشار مختلف مردم در تمامی مناطق ایران است که همه روزه برای گرفتن حقوق‌شان و پس‌راندن رژیم اعتراض و پایداری می‌کنند.

رژیمی که همه هست و نیست مردم ایران از جمله کشاورزان اصفهانی را بازیچه سیاست غارتگرانه و ضدملی خود کرده است.

کشاوزان شجاع اصفهانی نیز هم‌چون دهها میلیون ایرانی فقرزده و به‌تنگ آمده از حاکمیت آخوندی، برای احقاق حقوقشان می‌ایستند و ایستادگی را پیشه می‌کنند تا آخوندها را پس‌برانند و حقوق‌شان را پس‌بگیرند.

قطعا در اثر ایستادگی اقشار مختلف مردم و از جمله کشاورزان از این رژیم سلب حاکمیت می‌شود و حاکمیت به مردم و حکومتی برمی‌گردد که آنها را نمایندگی می‌کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3a34f8a7-f07e-4e63-92a3-bd0e8e6c6b21"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات