728 x 90

گردهمایی سالیانه مقاومت؛ قیام ایران وکابوس سرنگونی

گردهمایی بزرگ ایرانیان
گردهمایی بزرگ ایرانیان

آنچه کهکشان ۹۷ را با سالهای قبل متمایز می‌کند، قیام ایران و کابوس سرنگونی است. وجود شورای ملی مقاومت به‌عنوان تنها آلترناتیو و سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان نیروی محوری آن که صاحب شعار سرنگونی است و وجود کانونهای شورشی در داخل میهن، خواب را از چشمان رژیم آخوندی ربوده است. ترس و وحشتی که این روزها مقامات رژیم به عناوین مختلف به آن اذعان می‌کنند.

این وحشت همچنین خودش را در درخواست و التماس سران گوناگون رژیم از فرانسه برای ممانعت از برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران که در ۳۰ژوئن(۹تیر ۹۷) ماه جاری در ویلپنت برگزار می‌شود خود را نشان می‌دهد.

با توجه به شرایط بین‌المللی و به حاشیه رفتن سیاست مماشات و نیز موقعیت انقلابی در داخل میهن، ترس و وحشت بی‌سابقه رژیم از برگزاری این گردهمایی کاملاً روشن است. رژیم به‌خوبی می‌فهمد که این کهکشان دقیقاً صدای قیام سراسری مردم ایران و کانونهای شورشی است و ترسش از پیام سرنگونی است که در این گردهمایی فریاد می‌شود.

ضمن این‌که در حالی‌که رژیم آخوندی در انزوای کامل سیاسی در منطقه و جهان قرار دارد، پیام تغییر حمایتهای گسترده بین‌المللی و منطقه‌‌یی که از این گردهمایی می‌شود، برای نظام ولایت کاملاً روشن است.

نگاهی به چند نمونه از این حمایتها این واقعیت را اثبات می‌کند:

  • سایت ارم نیوز(امارات) ۳۱خرداد ۹۷: «سازمان مجاهدین خلق، کابوسی که خواب را از چشمان رژیم ایران ربوده است. این سازمان در عرصه سیاسی، حضور بین‌المللی دارد. و بر اساس دیدگاه سرنگونی رژیم و تشکیل رژیمی دموکراتیک، به‌ دور از ملیت و مذهب، حرکت می‌کند».
  • الکون نیوز اردن ۳۰خرداد ۹۷: «این صدای مردم متواضع ایران برای سرنگونی استبداد و ظلم است و همه مردم جهان بایستی از این مردم، برای محقق کردن خواسته‌اش که عدالت و آزادی و صلح است، پشتیبانی و حمایت کند».
  • روزنامه الریاض(عربستان) ۲۸خرداد ۹۷مقاله‌یی از صافی یاسری: «ژوئن... آنگاه که سر تا پای رژیم: ماه ژوئن تبدیل به ماهی رعب‌برانگیز برای رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران می‌باشد. این ماه را مقاومت ایران برای برگزاری گردهمایی سالیانه و رساندن پیام خود برگزیده است. گردهمایی امسال با توجه به نزدیک بودن سرنگونی رژیم آخوندی و پیروزی اراده خلق، نویدی است برای مردم ایران و مردم جهان که از خشونت رژیم آخوندی و گسترش جنگها و دخالت در امور داخلی‌شان رنج و عذاب کشیده‌اند».
  • سایت پولیتیکو ۲۸خرداد ۹۷: لرد آلتون: «جامعه دموکراتیک ایران نیاز به یک صدای قوی‌تر در وطن و در خارجه دارد».

همچنین دیرک کلاس، شهردار شهر روتسلار و رئیس «کمیته بلژیکی پارلمانترها و شهرداران برای یک ایران دموکراتیک» بیانیه‌یی صادر کرد که در آن آمده است: خوشحالم که بیانیه مشترک ۱۴۰نفر از پارلمانترهای بلژیک در حمایت از اعتراضات جاری و اعتصابات و قیام برای تغییر دموکراتیک در ایران را اعلام کنم“. امضاکنندگان وابسته به احزاب سیاسی اصلی پارلمان فدرال و پارلمانهای منطقه‌‌یی و پارلمان اروپا و مجلس سنا هستند.

 

شرایط موجود، قیام ایران و سرنگونی

واقعیت این است که پس از ۴۰سال پایداری و مقاومت مستمر مردم ایران در مقابل آخوندهای سفاک و ضربه خوردن جدی به سیاست مماشات و سرانجام قطع حمایتهای بی‌دریغ از رژیم خونخوار ولایت فقیه، ما در شرایط بین‌المللی و داخلی بسیار متفاوتی نسبت به گذشته قرار داریم.

واقعیت این است که تحولات از قیام دیماه سال ۹۶ شتابان به پیش می‌رود و زوزه‌ها و ترس و وحشت آخوندها از مجاهدین و مقاومت ایران فقط مسأله سرنگونی است. و آنهایی هم که تا دیروز سنگ طرفداری این رژیم را به سینه می‌زدند و شمیشر جلادان را تیز می‌کردند، امروز همگی به این نتیجه رسیدند که سرنگونی این رژیم، حتمی است و سرمایه‌گذاری روی این طناب پوسیده ارزشی ندارد.

در طرف دیگر در صحنه داخلی، قیام ایران که در دیماه ۹۶ آغاز شده، هم‌چنان ادامه دارد. و رژیم هم‌چنان با حرکات اعتراضی آن هم با شعار ”براندازی“، از اعتراضات اقشار مختلف، دانشجویان، زنان، مالباختگان، اعتصابات در قسمت فولاد، صنعت نفت، اعتصاب و تظاهرات کارگران نیشکر هفت‌تپه و... کامیونداران، کشاورزان، قیام آب و مشکل کم‌آبی در عمده استانها که در نوع خود بی‌سابقه است مواجه می‌باشد.

اهمیت گردهمایی امسال مقاومت را به‌عنوان یک کیفیت جدید در حمایت تمام‌عیار از قیام در داخل کشور می‌توان دید. زیرا به‌رغم سرکوب و دستگیری گسترده جوانان، اعتراضات و خیزشهای سازمان‌یافته رو به گسترش است و کانونهای شورشی در برپایی و راه‌اندازی و ادامهٔ این اعتراضات نقش کیفی و بسزایی دارند. هزار کانون شورشی در داخل کشور با هزار اشرف و اشرفیان و هواداران شورای ملی مقاومت همراه با خانم مریم رجوی در یک صف و همراه با سایر مردم تحت ستم و فقرکشیده ایران، با شرکت در گردهمایی سالانه مقاومت، برای پایان دادن به این رژیم جلاد آخوندی که جز اعدام، فقر، فساد و تباهی و نابودی ایران و ایرانی ارمغانی نداشته همصدا وهم‌پیمان بپامی‌خیزند.

بپامی‌خیزند تا صدای ایران به‌بندکشیده را به گوش جهانیان برسانند. بله ترس و وحشت بی‌سابقه رژیم از کهشکان و گردهمایی امسال از همین بابت است. قیام ایران و کابوس سرنگونی.

 

ص. رحیمی

 

مسئولیت محتوای این مطلب برعهده نویسنده است و سایت مجاهد الزاماً آن را تأیید نمی‌کند