728 x 90

یک ایران «لیدر»!

یک ایران «لیدر»
یک ایران «لیدر»

۸۰ روز است لیدر می‌گیرند، لیدر می‌کشند. تمام زندانهای ایران پر از لیدر شده است. مزارهای لیدرها، تجلی‌گاه قیامی دیگر و میلاد و میعاد لیدرهای دیگر شده‌اند.

گفتند از فردا دیگر به خیابان نیایید؛ غافل که خیابان، رمز اتحاد و حضور بیشتر لیدرها شده است!

گفتند با تجمعات غیرقانونی برخورد قاطع می‌کنیم؛ غافل که تمام ایران، سرزمین تجمعات غیرقانونی شده است!

گفتند حداقلی بیشتر نیستند؛ غافل از این‌که خصلت و ویژگیِ قیام هوش‌مند جاری این است که با حداقل در محله‌محورها، حداکثر شهرها را با طولانی‌ترین مدت استمرار قیام، پیش می‌برند.

 

گفتند ۵۰درصد لیدرها از سازمان «منافقین!» [مجاهدین خلق] بود، همه را گرفتیم! تمام شدند! غافل که ۴۴سال است این لیدرها از خیابانهای ایران، از میدانهای تیرباران، از اتاق‌های شکنجه، از سالن‌ها و راهروهای قتل‌عام، از بالای «دار» ها، از مهیب‌ترین بمباران و موشک‌بارانها، از حیرت‌آور‌ترین دروغ‌ها علیه‌شان، از پلشت‌ترین شیطان‌سازی‌ها و از ضداخلاقی‌ترین بهتانهای اتاق ولایت و همسویانش رد شده‌اند، اما از لیدری و از فدا کردن تمام زندگی‌شان برای رهاییِ تاریخیِ ایران از دیکتاتوریهای موروثی و ارتجاع، کوتاه نیامده‌اند و تمام نشده‌اند.

 

نزدیک سه ماه است می‌گویند اغتشاشگران‌اند، آمریکایی و اسراییلی و عربستانی‌اند و تکیه به آنها دارند؛ غافل که آن‌قدر هویت ایرانی، تاریخچه‌ٔ ایرانی، اصالت ایرانی دارند و شیفته‌ٔ برابری و آزادی و زیبایی ایران‌اند که در سراسر ایران، دمار از روزگار حاکمیت ولایت‌مدار غیرایرانیِ اشغالگر، متجاوز، اهریمن‌خو، بدکیش و ضدبشر درآورده‌اند!

 

حالا ۱۰روز مانده است تا قیام، یک فصل شود. همین حالا آن‌قدر فراخوان به استمرارش از در و دیوار ایران می‌بارد که از هر طرف سرمی‌چرخانی، لیدر می‌بینی. پس چه شد حاصل ۶۰۰ لیدر را کشتن و هزاران نفرشان را اسیر کردن؟

پس چه شد حاصل ۴۴سال مجاهد و مبارز را کشتن و قتل‌عام کردن؟ حالا در استمرار قیام اثبات شد که اینان ۴۴سال زودتر، کانون دیکتاتوری و فساد و زن‌ستیزیِ ولایت فقیهی را دریافته بودند و با مبارزه‌ٔ تمام‌عیار با آن، مسیر سرافرازی طی کردند.

پس چه شد حاصل ۴۴سال هر بلا و جنایت را سر زن و دختر ایران آوردن؟ حالا که هر زن و دختر ایرانی یک لیدر شده است و ماشین جنایت و تجاوز گشت ارشاد و حجاب اجباری را دود هوا کرد!

 

حالا این قیام و انقلاب و استمرار خجسته‌اش است که حتی با نثار ۶۰۰ گل سرخ و هزاران گروگان شیفته‌ٔ آزادی، بذرافشان لیدرها و روشنگریها و اتحادها و همبستگی‌ها شده است. حالا صاحبان مغازه‌ها و صنوف فروشندگان هستند که در پاسخ به فراخوان استمرار قیام در ۱۴ و ۱۵ و ۱۶آذر، توئیت می‌کنند که: «۳ روز برای فراخوان ۱۴و۱۵و۱۶آذر بابت اعتصابات سراسری و همراهی با مردم انقلابی، تعطیلیم».

 

حالا این لیدرهایند که در پرتو مهر انقلاب و شوق وصال آزادی، کوی‌به‌کوی، همدیگر را پیدا می‌کنند و با دست‌به‌دست کردن تجارب استمرار قیام و انقلاب، ضربات کاری بر ساختار درون و بیرون نظام ولایی فرود می‌آورند و انسجام شاکله‌ٔ آن را از هم می‌گسلند.

حالا این لیدرهای ایران‌اند که سه قوه‌ٔ نظام ضدایرانی را فلج کرده و از کارآیی مفید حال نظام انداخته‌اند؛ طوری که فقط نهاد رهبری و دستگاههای امنیتی ـ اطلاعاتیِ وصل به ولی‌فقیه میدان‌دارند و باقی قوای نظام، ریزشی و عاطل و باطل و مستأصل شده‌اند.

در آستانه‌ٔ گرامی‌داشت خجستهٔ ۱۶آذر و ۱۰روز مانده به فصل‌شدن قیام و انقلاب، ایران‌زمین سراسر لیدر شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f5b01dd3-d2a8-4bd4-b439-1425e5fa69cf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات