728 x 90

پیام گردهمایی ۱۹ تیر؛ نشانی آلترناتیو و راه کار ایران

گردهمایی جهانی ایران آزاد
گردهمایی جهانی ایران آزاد

همای سرفرازی بر سپهر ایران

در نخستین روز گردهمایی بین‌المللیِ مقاومت ایران، صدای ایران با فراخوان به در دسترس بودن تغییر بزرگ، بار دیگر بر بام جهان طنین افکند.

ندای غرور ملی و ماندگاری پایداری شکوهمند در برابر استبداد ولایت فقیهی، به گوش جهان رسید.

بانگ ستارگان شب‌کوب ایران‌زمین در پیوند تاریخی با محبوب آزادی و طنین پیام جاودانه‌شان، از مشروطیت تا ۳۰خرداد و از قتل‌عام ۶۷ تا آبان ۹۸، بار دیگر در ایران و قاره‌های جهان پژواک یافت.

حضور بیش از ۱۰۰۰ شخصیت خارجی و هزاران ایرانی در ۵۰هزار نقطهٔ ایران و جهان در این گردهمایی، یک تحول بزرگ و اثرگذار را بر روند تحولات پیرامون ایران رقم زد.

اگر در نمایش انتصابات ۲۸ خرداد امسال، طرد و تحریم حاکمیت ولایت فقیه، وجه سلبی و نفی یک سیاست و راهبرد ۴۲ ساله بود، گردهمایی ۱۴۰۰ مقاومت ایران وجه اثباتی و ایجابی و  پاسخ واقعی به راه کار نجات ایران است.

بازتاب و آثار این گردهمایی بزرگ، بی‌شک تعادل‌قوای جدید داخلی و بین‌المللی را علیه حاکمیت آخوندی رقم خواهد زد.

 

در نخستین روز گردهمایی ۱۴۰۰ مقاومت ایران، به دو محور موقعیت کنونی تعادل‌قوا بین مردم و مقاومت با رژیم آخوندی و نیز به نقش مقاومت ایران در رقم زدن این تعادل‌قوا پرداخته شد.

خانم مریم رجوی در سخنرانی خود یک جمعبندی جامع از موقعیت کنونی همراه با راه‌کار آینده پیش رو برای سرنگونی رژیم ملایان را ارائه داد. عناصر اصلی این جمعبندی که تشریح موقعیت کنونی تعادل‌قوا بین مردم و مقاومت با رژیم آخوندی می‌باشد، شامل محورهای زیر هستند:

تحقق شرایط عینی قیام و انقلاب در ایران و پناه آوردن خامنه‌ای به تیم آدم‌خواران در رأس سه قوه نظام،

تحول مهم در جامعهٔ ایران با شاخص سرنگونی‌خواهی و تحریم رژیم در نمایش انتصابات،

آزمایش دادن همهٔ راه‌کارها و جریانهای در قبال رژیم آخوندی و مانورهای اصلاح‌طلبی قلابی،

شکست خوردن سیاست مماشات با شاخص روی کار آوردن جلاد قرن ابراهیم رئیسی توسط خامنه‌ای،

ضرورت فراخوان بین‌المللی به حسابرسی و محاکمهٔ ابراهیم رئیسی،

ضرورت به‌رسمیت شناختن مبارزه و مقاومت مردم ایران برای سرنگونی ملایان،

اثبات راه و روش و استراتژی ۴۰ سالهٔ مقاومت ایران در مبارزه با رژیم ولایت فقیه،

گسترش روزافزون کانون‌های شورشی به‌مثابه پیشتازان خط مقدم نبرد در داخل ایران

و مستعد بودن جامعهٔ ایران برای رقم زدن سرنگونی نظام ولایت فقیه.

 

به‌دنبال تشریح محورهای فوق در سخنرانی خانم مریم رجوی و برخی سخنرانان، در محور دوم مورد بحث در نخستین روز گردهمایی ۱۴۰۰، به تشریح نقش مقاومت ایران در رقم زدن تعادل‌قوای کنونی علیه نظام آخوندی پرداخته شد.

خانم مریم رجوی در این قسمت به اصالتها و اصول پایه‌یی مجاهدین و مقاومت ایران از ۴۲سال پیش به این سو پرداختند. «نه» گفتن مجاهدین به تمامیت‌خواهی خمینی که با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی آغاز شد، سرآغاز پایداری و وفاداری مجاهدین به آزادی و دمکراسی و برابری بود. تشریح شد که مجاهدین با ارتجاعی خواندن نظام ولایت فقیه و اتخاذ استراتژی مقاومت و پایداری تا سرنگونی این رژیم، به رمز ماندگاری و سرچشمهٔ پیوند با آرمان تاریخی مردم ایران دست یافتند. اشرف۳ اکنون نماد این ماندگاری و تکیه‌گاه سازمانیافتهٔ این آرمان تاریخی است.

 

دیگر سخنرانان نیز در این قسمت، بر روی اصالت مبارزه و پایداریِ شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق به‌عنوان مبنا و علت ماندگاری‌شان و کشاندن رژیم آخوندی به حضیض انزوای داخلی و بین‌المللی تأکید نمودند.

هوشیاری سیاسی و دیپلماتیک مقاومت ایران در سخت‌ترین سال‌های پشت سر که سرکوب افسارگسیختهٔ داخلی و مماشات خارجی، یاری‌رسان نظام ملایان بودند، از محورهای سخنان سخنرانان در این گردهمایی بود.

 

روز ۱۹تیر ۱۴۰۰ را باید ظهوری دیگر از قدرت افتخارآمیز مقاومت و پایداری مردم ایران در نبرد ۴۲ساله با اهریمن اشغالگر ایران دانست. در این روز کودکان کار، کولبران، میلیون‌ها کارگر اعتصابی، زندانیان سیاسی، زنان، جوانان قیامی و کانون‌های شورشی به پشتوانه‌ٔ سازمانیافتهٔ خواسته‌هایشان برای رسیدن به آزادی، دمکراسی و برابری تکیه دادند.

روز ۱۹ تیر ۱۴۰۰ بار دیگر نشانی آلترناتیو در دسترس و راه کار واقعی نجات ایران از استبداد نعلین و دستار و ارتجاع، پیام روشنش را به مخاطبین بحران ایران رساند.

روز ۱۹تیر ۱۴۰۰، ایران‌زمین گلخند بر لبانش نشست و همای غرور و سرفرازی از بام دماوند بر سپهر ایران بال گسترد...

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات