728 x 90

۱۹فروردین؛ یک صحنه و یک پیام: تاآخرش ایستاده‌ایم!

سخن روز
سخن روز

حماسهٔ ۱۹فروردین ۱۳۹۰ در اشرف، سلسله جبالی است از اراده و رزمندگی و ایثار و فداکاری زنان و مردان مجاهد خلق؛ مملو از شکوهمندترین صحنه‌های درخشش ارزشهای انسانی و انقلابی.

در این‌جا تنها می‌خواهیم درنگی داشته باشیم بر یک پیام و یک صحنه از این نبرد نابرابر و پیروز.

پیام را در صدا و تصویر صبا هفت‌برادران در بیمارستان دیدیم و شنیدیم که در آخرین نفسهای زندگی با علامت پیروزی گفت: «ما تا آخرش ایستاده‌ایم، تا آخرش می‌ایستیم»!

صبا به‌سوی جاودانگی پرواز کرد. اما صدای او در قلب و جان انسانهای انقلابی و به‌ویژه زنان آزاده و رزمنده که تصویر پرصلابت و معصومیت او را دیدند و کلام پرنفوذش را شنیدند جاری شد. چه بسیارند زنان و جوانانی که پیام صبا مسیر زندگیشان را عوض کرد و با او عهد و پیمان بستند که «صدای صبا باشند»؛ صدای شورش انسان رزمنده و آگاه که بر جبر و ستم یک رژیم زن‌ستیر و ضدبشر شورش می‌کند، برای رهایی می‌جنگد و تا آخرش می‌ایستد.

و اما صحنه‌یی که بر آن درنگ می‌کنیم، صحنهٔ یک زرهی عراقی است که وارد اشرف شده بود و تعدادی از زنان رزمنده تلاش می‌کردند آن را با دست خالی و با هل دادن عقب برانند. چه کار عبثی! مگر می‌شود زرهی چند تنی را با فشار دست به‌عقب هل داد؟! اما در کمال حیرت و شگفتی این امر اتفاق افتاد. در صحنه شاهدان به‌چشم دیدند و دوربین‌ها هم ثبت کردند که این زنان مجاهد خلق با شعار «یا حسین!» زرهی را از جای خود کندند و سپس ذره ذره آن را عقب‌راندند!

واقعیت این است که رانندهٔ عراقی آن زرهی، وقتی عزم و دلیری این زنان را دید، تحت تأثیر قرار گرفت و زرهی خود را در حالت دنده خلاص قرار داد. زرهی غول‌پیکر عقب رفت و نهایتاً از خاک اشرف بیرون انداخته شد.

تأملی بر این صحنهٔ نمادین رازهای پیروزی آن نبرد نابرابر را باز می‌گشاید:

  • زنان مجاهد مقهور هیبت و قدرت این غول پولادین نشدند.
  • آنها طلسم ضعیفگی را در اعماق ذهن خود در هم‌شکسته و دور افکنده بودند.
  • تسلیم هرگز! مقاومت به‌هرقیمت! و می‌توان و باید! چراغ راه آنها بود.
  • آنها با فریاد یا حسین به‌مثابه اسم رمز تسلیم‌ناپذیری، برای ایستادگی تا به‌آخر، عزم جزم داشتند؛ همان عزم خون رنگی که بر زبان صبا تا لحظه آخر جاری بود.

زنان مجاهد خلق با چنین ایمان و آرمانی در بسیاری از صحنه‌های رویارویی ۱۹فروردین، در صفوف مقدم با دشمن جنگیدند، پیشران و انگیزاننده همرزمشان شدند و ۸شهید قهرمان از جمله صبا را تقدیم راه آزادی مردم ایران کردند.

اسناد افشا شده از جزئیات نقشه جنگی دشمن در هجوم ۱۹فروردین۹۰ نشان می‌دهد که نیروهای زرهی مأموریت نابودی اشرف را داشتند تا به‌خیال خود بر حیات مجاهدین خلق و ارتش آزادیبخش نقطهٔ پایان بگذارند. اما عزم استوار و رزم بی‌شکاف رزمندگان آزادی، با تقدیم ۳۶ شهید گرانقدر، نقشهٔ دشمن را نقش بر آب کرد و نشان داد که می‌توان با دست خالی هم با دشمن تا دندان مسلح جنگید و شکستش داد؛ به‌شرط آن‌که آمادهٔ پرداخت بهای آن بود.

چنین بود که اشرف، «سرنهاده به‌پیمان» و سرخ‌فام و سرفراز، نماد ایستادگی در انقلاب دموکراتیک مردم ایران شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2a563828-fe55-4ef5-9cd4-725399106b29"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات