728 x 90

آلترناتیو دموکراتیک و ایران آزاد فردا

آلترناتیو دموکراتیک و ایران آزاد فردا
آلترناتیو دموکراتیک و ایران آزاد فردا

اصالت یک جریان انقلابی و مردم‌گرا در صحنهٔ عمل اجتماعی و در پیکار رو در رو و مستمر با دشمن اصلی محک می‌خورد.

اما چگونه می‌توانیم نیروی پاکباز و اصیل و مردم‌گرا را تشخیص بدهیم؟

شاخص شناخت آلترناتیو واقعی با آلترناتیوهای دروغین و دست‌ساز چیست؟

در انقلاب ضدسلطنتی اغلب مردم به «آنچه که نباید باشد»، اشراف کامل داشتند؛ خوب می‌دانستند شاه را نمی‌خواهند اما از «آنچه که باید باشد» غافل بودند یا اطلاعات روشنی نداشتند؛ به همین علت خمینی که هیچ پروسه و اصالت و برنامه‌یی برای ایران فردا نداشت در همین شکاف وارد شد و با سوء‌استفاده از عدم حضور نیروهای انقلابی ـ که در زندان شاه بودند ـ خودش را تحمیل کرد. هر زمان هم خبرنگاران از او در مورد برنامه فردای ایران سؤال می‌کردند، با جواب‌هایی کلی سؤال‌کنندگان را به آینده‌یی موهوم احاله می‌داد.

اگر خمینی قبل از آمدن به ایران بدون تعارف می‌گفت هیچ برنامه‌یی ندارد یا چه برنامه‌یی برای ایران فردا دارد، هرگز مردم فهیم ایران به او و «ولایت مطلقهٔ »اش رأی نمی‌دادند.

یکی از راههای شناخت آلترناتیو مردم‌گرا داشتن برنامه روشن و مدون برای ایران فردا است.

مجاهدین از فردای انقلاب ضدسلطنتی برنامهٔ ایران فردا را در قالب انتظارات مرحله‌یی به مردم معرفی کرده و در جریان کاندیداتوری مسعود رجوی برای ریاست جمهوری برنامه ۱۲ماده‌یی خود را اعلام کردند. ۲سال بعد با شکل‌گیری بدیل سیاسی شورای ملی مقاومت، برنامه دولت موقت برای ایران فردا به‌صورت مصوبات مشخص در معرض قضاوت مردم قرار گرفت.

مریم رجوی نیز در موضع رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال، در اجتماع بزرگ ایرانیان در اول تیر ۱۳۹۲طرح ۱۰ماده‌یی خود برای ایران آزاد فردا را اعلام کرد.

 

طرح ۱۰ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا

مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت برای دورهٔ انتقالی ۶ماهه بعد از سرنگونی نظام ولایت فقیه،‌ بارها دیدگاههای خود را برای ایران آزاد فردا بیان نموده است.

این دیدگاهها در قالب ۱۰مادهٔ مشخص مدون گردید و بیانگر نگاه روشن و ترقیخواهانهٔ مقاومت ایران به فردای ایران و استانداردهای دموکراتیک در یک کشور پیشرفته و آباد بعد از استبداد مذهبی است و بارها از سوی فرهیختگان و سیاست‌مداران دنیای آزاد مورد تمجید و استقبال قرار گرفته است.

با نگاهی به مواد ده‌گانه مریم رجوی با نگرش و برنامه‌های او برای ایران فردای ایران آشنا شویم:

سرتیتر مواد ده‌گانه به‌شرح زیر است:

مریم رجوی - جمهوری مبتنی بر آرای مردم (ماده ۱)

مریم رجوی - کثرت‌گرایی (ماده ۲)

مریم رجوی - لغو مجازات اعدام (ماده ۳)

مریم رجوی - جدایی دین و دولت (ماده ۴)

مریم رجوی - برابری زن و مرد (ماده ۵)

مریم رجوی - قضاییه مستقل (ماده ۶)

مریم رجوی - احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض (ماده ۷)

مریم رجوی - فرصت‌های برابر اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست (ماده ۸)

مریم رجوی - همزیستی مسالمت‌آمیز (ماده ۹)

مریم رجوی - کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی (ماده ۱۰)

 

 

ماده اول ـ جمهوری مبتنی بر آرای مردم

مریم رجوی می‌گوید:

  • وقتی صحبت از جمهوری می‌کنیم، آن شکل از حکومت مدنظر است که از اساس مبتنی بر سنجش آرا و متکی بر آرای جمهور مردم و انتخاب آزادانه و دموکراتیک آنها باشد.
  • مردم ایران برای برپایی حاکمیتی دموکراتیک، بیش از یکصد سال است که سر از پا نمی‌شناسند. زیرا همان‌گونه که در آرمان آزادیخواهان آمده است، سعادت، بهروزی و پیشرفت ملت ایران و ایرانی تنها و تنها در گرو دستیابی به وصال فرشته آزادی است.

 

مریم رجوی ـ جمهوری مبتنی بر آرای مردم

 

ماده دوم ـ کثرت‌گرایی و آزادی‌های فردی

کثرت‌گرایی با پذیرش چندصدایی و گوناگونی عقاید خواهان آن است که تمامی آحاد یک جامعه، طی یک همزیستی مسالمت‌آمیز، اختلافات درونی خود را با بردباری و از طریق گفتگو با هم حل و فصل کنند. زمانی که همه نفرات یک جامعه صرف‌نظر از اعتقاد، مذهب، جنسیت و نژاد بتوانند در تصمیم‌گیر‌ی‌ها و در حاکمیت سیاسی شرکت کنند، احساس مشارکت و همچنین تعهد بیشتری در آن جامعه احساس خواهد شد و به همین دلیل امکان تمرکز قدرت در دست فرد یا گروه خاص و شکل‌گیری استبداد و انحصار از بین خواهد رفت.

مریم رجوی: «ما خواهان یک نظام کثرت‌گرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادی‌های فردی احترام می‌گذاریم و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم»

 

مریم رجوی ـ کثرت‌گرایی و آزادی‌های فردی

 

ماده سوم ـ لغو مجازات اعدام

ایران آزاد فردا، یک ایران عاری از چوبه‌های دار و تیرک‌های خون‌آلود تیرباران خواهد بود. در ایران آزاد فردا لایحه ضدبشری قصاص، قوانین قرون‌وسطایی جزا، تخت‌های شکنجه، دستگاههای قطع دست و پا و نیز صلیب و سنگسار تماماً برچیده خواهند شد

مریم رجوی: «ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم»

 

مریم رجوی ـ لغو مجازات اعدام

 

ماده چهارم ـ جدایی دین از دولت

مریم رجوی: « مقاومت ایران از جدایی دین و دولت، دفاع خواهد کرد. هر گونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.»

 

مریم رجوی ـ جدایی دین از دولت

 

ماده پنجم ـ برابری زن و مرد

مریم رجوی: «ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی، معتقدیم و هر گونه اَشکال تبعیض علیه زنان، ملغی خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، برخوردار خواهند بود».

 

مریم رجوی ـ برابری زن و مرد

 

ماده ششم ـ نظام قضایی مستقل و عادلانه

مریم رجوی: «ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت».

منظور از اصل برائت این است که همهٔ افراد بی‌گناهند مگر عکس آن اثبات شود.

 

مریم رجوی ـ نظام قضایی مستقل و عادلانه

 

ماده هفتم ـ احترام به حقوق‌بشر و منع هر گونه تبعیض

مریم رجوی: «ایران فردا کشور احترام به حقوق‌بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق بشر» و میثاق‌ها و کنوانسیونهای بین‌المللی از جمله: «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.
ایران فردا، کشورِ برابری همه ملیت‌هاست. ما بر خودمختاری کردستان ایران که طرح آن را شورای ملی مقاومت تصویب کرده، تأکید داریم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر ملیتی که هستند، در زمره سرمایه‌های انسانی تمام مردم این کشور است که باید در ایران فردا ترویج شود و گسترش پیدا کند».

 

مریم رجوی ـ احترام به حقوق‌بشر و منع هر گونه تبعیض

 

ماده هشتم ـ فرصت‌های برابر اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست

مریم رجوی: «ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار، تمام مردم ایران باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.

از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط‌زیست و احیای آن خواهد بود»

 

مریم رجوی ـ فرصت‌های برابر اقتصادی

 

ماده نهم ـ همزیستی مسالمت‌آمیز

مریم رجوی: «سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی و احترام به منشور ملل ‌متحد خواهد بود».

 

مریم رجوی ـ همزیستی مسالمت‌آمیز

 

ماده دهم ـ ایران غیراتمی

اهمیت این بند زمانی روشن می‌شود که بدانیم مقاومت ایران به‌عنوان آلترناتیو رژیم چه کارزار ملی و گسترده‌یی را انجام داده است تا مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی بشود.

مریم رجوی: «ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی خواهد بود»

 

مریم رجوی ـ ایران غیراتمی

 

 

مقالات مرتبط:

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/671015c4-887a-41fc-83f0-4cc288aff3e1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات