728 x 90

«باند مخوف فعال در قوه قضاییه»

سخن روز
سخن روز

به‌رغم این‌که خامنه‌ای آمد و بساط نمایش مبارزه با فساد را جمع کرد، اما جنگ گرگها هم‌چنان ادامه دارد.

روز دوشنبه ۹تیر آخوند ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاع در مصاحبه‌یی با یکی از رسانه‌های حکومتی گفت: «یکی از گمانه‌های مطرح دربارهٔ قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای حذف فردی است که ممکن بوده حاوی اطلاعاتی باشد».

این حرف، در واقع یک بمب خبری است که در رژیم منفجر شده و یقیناً پیامدهای بسیار گسترده‌یی در درون رژیم خواهد داشت و دور جدیدی از جنگ گرگها را کلید زده است.

تشتت و جنگ در درون باند خامنه‌ای

باید توجه داشت که این حرف از طرف مثلاً یک رسانه یا مهرهٔ حاشیه‌یی رژیم مطرح نشده، بلکه از جانب کسی که هم در دورهٔ قبلی و هم در این دوره رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ارتجاع است، مطرح شده است. ضمن این‌که آخوند ذوالنوری از متنفذترین اعضای مجلس رژیم است، از باند خامنه‌ای است و قوه قضاییه هم در تیول خامنه‌ای است، بنابراین بیان این‌که یک باند مخوف در درون قوه قضاییه این قتل را انجام داده نشان می‌دهد که بحران عمیقی که سراسر رژیم را درنوردیده اکنون به‌ داخل باند خامنه‌ای راه برده و دستجات مافیایی درون این باند دارند همدیگر را می‌درند. این‌که این باند مخوف وابسته به دارودستهٔ آخوند آملی لاریجانی است یا از باند رئیسی یا از یک باند دیگر و این‌که اگر منصوری زنده می‌ماند و حرف می‌زد، موقعیت و منافع کدام باند آسیب می‌دید؟ و چندین سؤال دیگر، همه ابهامات این قضیه است که به‌هر حال دیر یا زود برملا خواهد شد.

حرف آخوند ذوالنوری، ادعای مسخرهٔ رئیسی و تبلیغات رژیم مبنی بر این‌که ماجرای طبری و قتل منصوری یک استثنا در قوه قضاییه بوده و کلیت این قوه سالم هست را به‌باد تمسخر می‌گیرد.

در همان روزی که آخوند ذوالنوری به‌ وجود یک باند مخوف فعال در قوه قضاییه اذعان می‌کرد، آخوند جلاد رئیسی در جلسهٔ شورای عالی قوه قضاییه گفت که بنا‌ به‌ فرمان خامنه‌ای مبارزه قاطع با فساد ادامه خواهد یافت و «رویکرد مبارزه با فساد در قوه قضاییه امری مقطعی و تشریفاتی و اعلامی نیست». وی افزود: «هر گونه فساد در قوه قضایی باید بزرگ نشان داده و با آن مقابله شود. لازمهٔ مبارزه با فساد این است که سلامت داخلی دستگاه قضایی حفظ شود». این حرفها دقیقاً ماله‌کشی شکست مفتضحانه در نمایش مبارزه با فساد و عقب‌نشینی از آن است. در حالی‌که حرف آخوند ذوالنوری نشان می‌دهد که گنداب فساد در قضاییه چه عمق و ابعادی دارد.

خامنه‌ای در بن‌بست و تناقض

اکنون دادگاه طبری با ابعاد چند هزار میلیاردی و ۲۲متهم با ۵متهم فراری که یکی از آنها خودکشی شد جنازه‌ای است که روی دست خامنه‌ای مانده است. ۴متهم فراری دیگری هر کدام یک منصوری است که دهان باز کردن هر کدام از آنها می‌تواند پایه‌های تخت خلیفه ارتجاع را بلرزاند. آیا خامنه‌ای یا آن باند مخوف فعال در قوه قضاییه می‌توانند همه آنها را ساکت و خفه کنند؟ محتمل است که خامنه‌ای با جمع کردن بساط نمایش مبارزه با فساد و تمجید و تحسین آملی لاریجانی می‌خواست به‌ این متهمان فراری و هم‌چنین طبری این خاطرجمعی را بدهد که با آنها کاری نخواهد داشت. اگر این احتمال درست باشد بایستی در آینده شاهد پایین کشیدن فتیله دادگاه طبری باشیم. در این صورت شکست نمایش مبارزه با فساد خامنه‌ای – رئیسی آشکارتر خواهد شد. این تناقض و بن‌بست خامنه‌ای است؛ دیکتاتوری که تاریخ آن سر آمده و در نتیجه هر کاری که می‌کند فضاحت و شکستی بر فضاحت‌های پیشین می‌افزاید و به‌ روند سرنگونی شتاب می‌بخشد.