728 x 90

بیانیه ۱۰۰۰شخصیت زن از سراسر جهان در حمایت از مقاومت زنان ایران

سخن روز
سخن روز

در آستانهٔ اولین سالگرد قیام سراسری مردم، ۱۰۰۰شخصیت از زنان سراسر جهان، طی بیانیه‌یی از مقاومت زنان ایران و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی حمایت کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «در ۱۶سپتامبر ۲۰۲۲ قیام بزرگی در ایران شروع شد که زنان و دختران پیشتازان آن بودند. شمار قابل توجهی از ۷۵۰تن که توسط نیروهای سرکوبگر رژیم کشته شدند، زنان و دختران جوان بودند. در نتیجهٔ سرکوب وحشیانه توسط رژیم، دست‌کم ۷۰کودک کشته شدند. خواسته مردم ایران، اعم از زن و مرد که در شعارهای آنها متبلور می‌شد، خاتمه دادن به‌ دیکتاتوری مذهبی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک بر پایه جدایی دین و دولت و برابری کامل زن و مرد در همهٔ زمینه‌هاست».

این بیانیه از جمله توسط ۵۰وزیر، نخست‌وزیر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور پیشین، ۱۷۵نمایندهٔ پارلمان، برندگان جایزه نوبل، هنرمندان، ورزشکاران و مسئولان انجمن‌ها و بنیادها از ۵قاره و ۶۷کشور جهان امضا شده است.

 

امضاکنندگان با اشاره به‌ پیشینه و ریشه‌های سترگ مقاومت و نقش زنان شجاع ایران در مبارزه با دیکتاتوری گفتند: «جهان شجاعت و جسارت زنان و دختران ایران را در جریان قیام مشاهده کرد که با دستان خالی و با به‌خطر انداختن جان خود در مقابل نیروهای سرکوب رژیم، به‌ویژه نیروهای سپاه پاسداران و بسیج ایستادند و فریاد زدند: ”چه باحجاب، چه بی‌حجاب، پیش به‌سوی انقلاب”. شجاعت و نقش پیشتاز زنان در این مبارزه، یک پدیدهٔ خلق‌الساعه نبود، بلکه قویاً در ۱۰۰سال مقاومت زنان ایران با ۲دیکتاتوری سلطنتی و دینی ریشه دارد. زن‌ستیزی خصیصهٔ برجستهٔ نظام ولایت فقیه و یکی از پایه‌های حاکمیت آخوندها است. مردم و جوانان و به‌ویژه زنان ایران مصمم‌اند که به‌ این دیکتاتوری قرون‌وسطایی پایان بدهند».

 

این بیانیه با اشاره به تلاش مذبوحانهٔ رژیم زن‌ستیز و گسترش سرکوب و اختناق به‌منظور مقابله با جوشش شرایط انقلابی، بر ضرورت حمایت و همبستگی با مقاومت ایران تأکید می‌کند و می‌افزاید:

«ما امضاکنندگان این بیانیه همبستگی خود را با ۳۶۰۰پارلمانتر از سراسر جهان و هم‌چنین ۱۲۳تن از رؤسای جمهور و نخست‌وزیران پیشین ابراز می‌کنیم که حمایت‌شان را از خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت ایران و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی او برای آزادی، برابری و یک جمهوری دموکراتیک، برابری کامل زنان و مردان در همهٔ زمینه‌ها به‌ویژه حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش، اعلام می‌کنیم».

 

امضاکنندگان بیانیه در پایان، ضمن فراخوان به‌ جامعهٔ جهانی برای حمایت از قیام مردم ایران آمده است: «ما از جامعهٔ بین‌المللی می‌خواهیم که در کنار زنان و مردم شجاع ایران بایستد، ارگان سرکوبگر و جنایتکار سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار بدهد و گام‌های قاطعی را برای حسابرسی از سردمداران این رژیم به‌خاطر جنایات‌‌شان، اتخاذ کند».

 

- وقتی ۱۰۰۰زن از برجسته‌ترین زنان سیاستمدار و پارلمانتر و نخبه از جمله زنان رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر و وزیر و پارلمان و برندگان نوبل در بیانیه خود در آستانهٔ سالگرد قیام سراسری روی شعار «چه با حجاب، چه بی‌حجاب، پیش به‌سوی انقلاب» انگشت می گذارند؛

- وقتی این شخصیت‌های زن از سراسر جهان «شجاعت و جسارت زنان و دختران ایران» و فداکاری و از جان گذشتگی زنان و دختران ایران را «که با دستان خالی و با به‌خطر انداختن جان خود در مقابل نیروهای سرکوب رژیم، به‌ویژه نیروهای سپاه پاسداران و بسیج ایستادند»، مورد ستایش قرار می‌دهند؛

- وقتی این زنان برجسته بر ضرورت لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران ولایت فقیه انگشت گذاشته و در کنار زنان و دختران پیشتاز و شورشگر ایران‌زمین می‌ایستند؛

علاوه بر همه اینها، حمایت ۱۰۰۰زن برجسته از سراسر جهان از برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی «برای آزادی، برابری و یک جمهوری دموکراتیک، برابری کامل زنان و مردان در همهٔ زمینه‌ها به‌ویژه حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش»؛

از یک‌سو نشاندهندهٔ شکست کامل تمامی تلاش‌ها و ترفندهای جبهه ارتجاعی-استعماری علیه قیام سراسری و انقلاب دموکراتیک مردم ایران

و از سوی دیگر یک گواهی بین‌المللی بر درخشش و جوشش ارزش‌های پایه‌یی قیامی است که در بیش از ۴دهه مقاومت بی‌سازش رشیدترین زنان و مردان مجاهد و مبارز ایران ریشه دارد و خون بیش از ۷۵۰شهید از فرزندان فداکار ایران‌زمین نثار آن شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a82cd253-e267-4090-a5ca-4e283a677b43"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات