728 x 90

بیانیهٔ ۵۵۳قانونگذار انگلستان: حمایت از آلترناتیو دموکراتیک

سخن روز
سخن روز

به‌دنبال موجی از بیانیه‌ها، قطعنامه‌ها و اکثریت‌های پارلمانی در حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران و فراخوان به لیست‌گذاری سپاه پاسداران، بیانیهٔ مشترک ۵۵۳تن از قانونگذاران انگلستان در حمایت از برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی منتشر شد.

بیانیهٔ مشترک ۵۵۳تن از قانونگذاران انگلستان شامل اکثریت مجلس عوام و ۳۲۹تن اعضای مجلس اعیان از تمامی احزاب، خواستار حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت ایران و به‌رسمیت شناختن مبارزه کانون‌های شورشی مجاهدین با پاسداران شده است. در میان امضاکنندگان، رؤسای ۱۰کمیسیون پارلمانی و بیش از ۵۵وزیر و معاون وزیر پیشین از کابینه‌های محافظه‌کار و کارگر به چشم می‌خورد.

در بخشی از بیانیهٔ قانونگذاران انگلستان، با اشاره به گسترش جنایت و اعدام در نظام قتل‌عام، آمده است: «(رژیم) ایران رکورددار اعدام به‌نسبت جمعیت در جهان است و دست‌کم ۸۳۴نفر را در سال ۲۰۲۳ اعدام کرده است. تنها در سال ۱۳۶۷ با فرمان خمینی برای اعدام مجاهدین سرموضع، ۳۰هزار زندانی سیاسی در عرض چند هفته قتل‌عام شدند».

بیانیهٔ قانونگذاران انگلستان دربارهٔ دادگاه قضاییه جلادان برای محاکمه مجاهدین ۳۶سال پس از صدور حکم اعدام تمام مجاهدین سر موضع توسط خمینی، خاطرنشان می‌کند: «رژیم ایران با تشکیل یک دادگاه فرمایشی و غیابی برای رهبری مقاومت و ۱۰۰تن از اعضای اپوزیسیون مجاهدین خلق با اتهام‌هایی مانند محاربه، قصد دارد برای اقدامات تروریستی علیه آنها به‌خصوص در اروپا زمینه‌سازی کند و هم‌چنین اروپا را برای محدود کردن مخالفان به‌ویژه در اشرف۳ در آلبانی تحت فشار قرار دهد. قضاییهٔ رژیم اهرم سرکوب خامنه‌ای برای کشتار و تروریسم است».

قانونگذاران انگلستان در ادامهٔ بیانیه با اشاره به آزمون قیام ۱۴۰۱ یادآوری و تأکید می‌کنند: «دیکتاتوری دینی حاکم رفرم‌پذیر نیست. مردم ایران در قیام ۱۴۰۱ هر گونه دیکتاتوری از نوع سلطنتی یا مذهبی را رد کردند و خواستار تغییر رژیم برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک شدند».

بیانیهٔ ۵۵۳ قانونگذار از مجلسین عوام و اعیان انگلستان بر۵محور زیر تأکید کرده است:

۱. نقض فاحش حقوق‌بشر به‌ویژه سرکوب زنان را در ایران محکوم می‌کنیم و به حسابرسی از مسئولان قتل‌عام سال ۱۳۶۷ به‌خاطر جنایت مستمر علیه بشریت فراخوان می‌دهیم.

۲. مردم ایران شایستهٔ برخورداری از یک نظام دموکراتیک هستند. ما همهٔ دولتها را فرا می‌خوانیم از برنامهٔ ده ماده‌یی خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت ایران برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت و برابری زن و مرد حمایت کنند.

۳. اقدامات رژیم ایران علیه مخالفان ایرانی در اشرف۳ در آلبانی را قویاً محکوم می‌کنیم و بر حقوق آنها در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر تأکید می‌کنیم.

۴. از آنجا که رژیم ایران همهٔ راههای فعالیت سیاسی برای تغییر را بسته، جهان آزاد باید حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی مجاهدین را برای مقابله با سپاه پاسداران به‌رسمیت بشناسد.

۵. ما نقش مخرب رژیم ایران در خاورمیانه و سیاست جنگ‌طلبانهٔ آن‌را قویاً محکوم می‌کنیم و به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اجرای تحریم‌های نفتی این رژیم فراخوان می‌دهیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5ad68434-aef0-43ce-8ba9-a351617754a2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات