728 x 90

تاریخ آینده در کف ماست

بیست وسومین همیاری با سیمای آزادی
بیست وسومین همیاری با سیمای آزادی

مقاومت ایران و کانونهای شورشی و همه هواداران و همیارانش در طی ۴۰سال اخیر چه شکوهمند نشان دادند که در مسیر مبارزه چیزی جلودارشان نیست. چرا که از یک انتخاب و اراده و شرف و عزت نفس و یک اتحاد و همبستگی ملی و امید دهنده‌ای برخوردار هستند که می‌توانند با تکیه به آن در پیوند با مردم تحت ستم ایران؛ آزادی وطن را محقق کرده و آجر به آجر و خشت به خشت این کشور ویران را آن طور که شایسته مردم ایران است بسازند.

در این مسیر یک صدای رسا و سیمایی هست که بشارت دهنده شادی و رهایی مردم ایران است. سیمای آزادی به‌مثابه چراغ خانه‌ها و صدای در گلو خفه شده همه زندانیان سیاسی و همه کارگران زحمتکش و همه مادران و پدران داغدار و همه زنان و معلمان و پرستاران و کودکان تحت ستم و همه آنهایی که برای امرار معاش خانواده خود حتی به فروش قلب روی آورده‌اند و همه کودکان خیابانی و گورخوابها و بچه‌های بدنیا نیامده فروخته شده و همه مالباختگان و... است.

در شرایطی که آخوندهای ضدبشر غاصب وطن در سراشیب سقوط و سرنگونی قرار گرفته‌اند؛ حامیان و پشتیبانان و یاران مقاومت بسیار افتخار‌آفرین و پرتوان و به ضرورت همیاری و گلریزان سیمای آزادی در ماکزیمم فدا و صداقت و پاکبازی پاسخ می‌گویند و آتش خشم نهفته در سینه خلق را به‌صورت کمکهایی که واقعاً هر کدام به‌مثابه شلیک گلوله‌هایی آتشین به قلب دشمن ضدبشری است؛ به نمایش می‌گذارند.

البته که حامیان و هواداران این مقاومت میلیونر و میلیاردر نیستند ولی عاشقان آزادی با شرافتی هستند که با ابتکاراتی درون جوش و قابل تقدیر بسیار؛ برای همیاری و گلریزان سیمای آزادی و انعکاس صدای خلق تحت ستم ایران به‌پامی خیزند. این حمایت بیدریغ و درون جوش اعضا و هواداران مقاومت یکی از وجوه افتخار آمیز استقلال مالی مقاومت و سیمای آزادی و از طرف دیگر عزم جزم آنها برای پیشبرد چنین جنگ باشکوهی با رژیم ولایت فقیه می‌باشد.

از هموطن عزیزی که از داخل ایران تماس می‌گیرد و می‌گوید که وضعیت معیشتی خوبی ندارد ولی برای کمک به استمرار سیمای آزادی از یک وعده غذای خودش صرف‌نظر می‌کند و یا هموطن پناهنده‌ای در آلمان که از خرید سنگ‌قبر مادرش (سلام الله علیها) که چند ماه بیشتر هم نیست که به رحمت ایزدی پیوسته است؛ صرف‌نظر می‌کند و هزینه آن را برای گلریزان سیمای آزادی اهدا می‌کند و یا هموطنی از انگلیس که بی‌نام و نشان با ۲۰۰هزار پوند در این گلریزان شرکت می‌کند؛ یا کمکهای جمعی نوجوانان و جوانان عزیز بنیاد دکتر ماندانا و سایر کمکهای بیدریغ هموطنان که البته خودشان کلمه ناچیز می‌گویند ولی بیشترین فشار را به خودشان می‌آورند برای این‌که هزینه‌های سیمای آزادی را تأمین کنند. همچنین پیامهای اعضای کانونهای شورشی و دفاع قهرمانانه آنها از استراتژی هراز اشرف و حاضر حاضر گفتن هایشان و پیمانهایشان و یا پیام زندانیان سیاسی که از زبان و قلم الوالقاسم فولادوند از دل زندانهای این رژیم دجال به سیمای آزادی می‌رسد و هزاران هزار تماس و پیام دیگر که تا این لحظه بوده و هم‌چنان ادامه دارد؛ چه افتخار آمیز برگهای زرینی در تاریخ مقاومت و آزادیخواهی خلق قهرمانمان را که واقعاً شایسته آزادی و آبادی ایران هستند؛ ورق می‌زنند و نویدبخش به بار نشستن خون پاک همه شهیدان و درد و رنج اسیران و مادران و پدران داغدیده‌مان در آینده‌ای بسیار نزدیک هستند.

بله آزادی از آن ما و خلق ما و تاریخ آینده در کف ما و خلق قهرمان ماست و صبح آزادی در راه است.

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات