728 x 90

جبههٔ قیام

سخن روز
سخن روز

از صبح روز یکشنبه سوم اسفند، تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان محروم و استثمار شده در بیش از ۲۰شهر کشور از جمله شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمانشاه، اصفهان، اراک، اهواز، کرج، قزوین، رشت، ساری، شوشتر، دزفول، هفت‌تپه، اردبیل، یزد، نیشابور، خرم‌آباد، ایلام و بجنورد برگزار شد. مردم و بازنشستگان خشمگین شعار می‌دادند: «حقوقهای نجومی فلاکت عمومی»، «فریاد فریاد از این همه بیداد»، «حقوق ما ریالیه هزینه‌ها دلاریه»، «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم»، «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه»، «صندوق بازنشسته، اسیر دزدان گشته»، «یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلمو بکن»، «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی» و...

این پنجمین اعتراض سراسری بازنشستگان طی دو ماه گذشته است. اعتراضی که مداوماً گسترش می‌یابد، و شعارها و خواسته‌های آنها هر چه رادیکال‌تر و سیاسی‌تر شده و «ریشهٔ ظلم» و «این همه بی‌عدالتی» را هدف قرار می‌دهند.

 

انبان خشمی متکاثف

این اعتراضات سراسری و رو به‌افزایش، در حالیست که طی یک سال گذشته کرونا به کمک خامنه‌ای آمد تا مانع تکرار قیامهای در تقدیر پس از قیام آبان و دی ۹۸ شود. اما اکنون فقر، بیکاری، گرسنگی و گرانی به حدی رسیده که «اگر نخواهیم بگوییم حوادث (بخوانید قیام‌های) دی ۹۶ و آبان۹۸ سرریز شدن آستانهٔ تحمل جامعه بود، ولی اکنون در همان آستانه هستیم روز به‌روز هم وضعیت بدتر می‌شود» (محسن هاشمی رفسنجانی-۳۰بهمن۹۹).

کافیست به‌اعترافات مقامات، کارگزاران و رسانه‌های حکومتی، دربارهٔ وضعیت معیشت مردم، تورم و فقر از حد گذشته نگاهی گذرا بکنیم که گویای جامعه‌یی تبدار و در آستانهٔ انفجار است:

 

-روزنامهٔ حکومتی ستارهٔ صبح: قدرت خرید مردم کاهش یافته، ارزش پول ملی سقوط کرده، نابرابری بیشتر شده، ضریب فلاکت بیشتر از سال۹۶ شده، بیکاری افزایش یافته، محیط‌زیست وخیم‌تر شده و و زندگی بر مردم سخت و دشوار شده است (۲ اسفند).

- روزنامهٔ حکومتی وطن امروز: نقدینگی در ۱۰ماه ابتدایی امسال، افزایش ۷۴۴هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، یک و نیم برابر شده است؛ رقم نقدینگی در اقتصاد ایران عددی بسیار خطرناک است (۲ اسفند).

-مرکز آمار رژیم: متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران ۴۱میلیون تومان است که نسبت به فصل قبل (پاییز) ۱۸ و ۶ دهم درصد افزایش داشته است (اسفند۹۹)

-روزنامهٔ حکومتی کار و کارگر: تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در مقایسه با ماه گذشته با ۶ و ۹دهم درصد افزایش، به ۶۶ و ۸دهم درصد رسیده است (۳ اسفند).

 

کاخ‌ها و کوخ‌ها

بازنشستگان و دیگر اقشار به جان آمده در تجمعات روز یکشنبه به ریشهٔ این وضعیت فلاکت‌بار اشاره کرده و شعار می‌دادند: «دستهای ما خالیه، وضع شما عالیه». شعاری که نشان از آن روی سکهٔ فقر و نداری ۹۶درصدی‌های غارت شده توسط اژدهای هفت‌سر فساد حاکم است. آنها که سالوسانه «مدعی مبارزه با رانت شده‌اند» اما «وقتی زندگی‌شان را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم هر چه دارند از رانت است» (اسحاق جهانگیری-۲ اسفند۹۹)؛ آنها که در قالب باندهای مافیایی نظام مانند گراز به جان سرمایه‌ها و سفره‌های بی‌رنگ مردم ایران افتاده‌اند، و «تنها نماینده یک طبقه رانتی حاکم هستند. طبقه‌ای که از قبل رانت‌های حکومتی به موقعیت بالای اقتصادی دست یافته است» (روزنامهٔ حکومتی مستقل-۲ اسفند).

 

شدت و حجم سرسام‌آور دزدی و غارت به‌حدیست که هرازگاهی وقتی در جریان جنگ گرگهای درون نظام، گوشه‌یی از آن برملا می‌شود، همه را تکان می‌دهد. یکی بخشی از دریچهٔ گنداب فساد را کنار می‌زند و می‌گوید: «۱۵۰۰تریلیون ریال معادل ۷۰میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور در بورس ذوب شد» و از جیب مردم به جیب حاکمیت رفت (لارگانی-عضو مجلس ارتجاع-۲ اسفند۹۹)، وی آنگاه به یک فقره ترفندهای غارتگران حاکم اعتراف می‌کند که «یک شرکت کاغذی با سرمایهٔ ۲۰۰میلیارد تومانی با رقم ۳۲۰۰میلیارد تومان (در بورس) به مردم فروخته شد؛ این در حالیست که این شرکت حتی دفتر مرکزی هم ندارد و سهام فروخته‌شده‌اش کاغذی بیش نیست» (همان منبع).

 

تکانه‌های زیر پوست شهر به خیابان‌ها سرایت می‌کند

اکنون اعتراضات پیاپی و فزایندهٔ اقشار مختلف خبر از انفجاری بزرگ می‌دهند. قیامهایی فراتر از دی‌۹۶ و آبان و دی۹۸ که سراسر نظام ولایت را دچار رعشهٔ مرگ کرد؛ و اکنون نیز «بی‌توجهی به مطالبات و معیشت اقشار فرودست و حاشیه‌نشین بحرانهای عمیقی به‌وجود آورده است که یک نمونه مشخص آن اعتراضات آبان ۹۸ بود» (مستقل-۲ اسفند)؛ اکنون به خشم‌وکین انباشتهٔ ناشی از تشدید گرانی و فقر، خشم ناشی از کشتار عامدانهٔ کرونا نیز افزوده شده و شدت آن بسا بسا فراتر از آبان۹۸ خواهد بود؛ چرا که «دیگر تاب‌آوری پیشین (مردم) از دست رفته است» (جهان صنعت-۳ اسفند) و در روزی نزدیک، این جامعه عاصی و جوشان، همراه با کانون‌های شورشی‌اش انفجار بزرگ را رقم خواهد زد.