728 x 90

حکم دادگاه هامبورگ، پیروزی دیگری برای مقاومت

سخن روز
سخن روز

سرانجام فرانکفورتر آلگماینه یک غول رسانه‌یی دیگر در کارزار حقوقی در برابر مجاهدین شکست خورد و تسلیم شد.

این آخرین جمله وکیل فرانکفورتر آلگماینه است: «آنچه مشخص است - و به‌نظر من باندازه کافی هم بیان شده - این است که موکل من (فرانکفورتر آلگماینه) در خصوص ادعاهای مورد مناقشه با موکل شما دیگر نمی‌خواهد دعوایی داشته باشد».

تا همین جا با تسلیم شدن بدون قید و شرط روزنامه معروف فرانکفورتر آلگماینه در برابر چالش حق‌طلبانه مجاهدین خلق یک پیروزی بزرگ حقوقی و سیاسی برای مقاومت ایران و یک شکست خارکننده برای جبهه متحد عدالت ستیز ارتجاع و استعمار است.

شکستی که راهبند ادامه شیطان‌سازیهای سخیف و جنایت مدار حاکمیت پلید ولایت فقیه است. البته روشن است که رژیم آخوندی با همه سرمایه‌گذاریهای کلان که برای شیطان‌سازی مجاهدین کرده است و این‌که در تعادل‌قوای کنونی حفظ حیاتش را به ادامه همین شیطان‌سازیهای گره زده، هرگز از این‌گونه اقدامات کثیف دست نخواهد کشید و تلاش می‌کند از جایی دیگر و باز هم در نقطه‌ای دیگر با هزینه از کیسه مردم محروم ایران به زمینه‌سازی برای تروریسم و جنایت ادامه دهد.

اما اکنون باید در برق پیروزی عدالت پس از این کارزار ۵ماهه به‌ویژه با حکم قاطع و شفاهی دادگاه آلمان علیه دعاوی ارتجاعی استعماری این رسانه، نتیجه درخشان دیگری را هم جستجو کرد.

برای آشکار شدن این نتیجه نگاه دقیقتری داشته باشیم به ادعایی که فرانکفورتر آلگماینه برای نقض حکم و دستور فوری ۲۳ژوئن۲۰۲۰ دادگاه ایالتی هامبورگ ارائه کرده است. ادعانامه به ظاهر حقوقی که بر اساس تجربیات ۴۰سال تجربه شیطان‌سازی و مماشات زیستی رژیم آخوندی تنظیم شده است.

چالش این است از آنجا که صاحب دعوا در آلمان نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران بوده بر این استدلال پافشاری شده که نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان نمی‌تواند به‌لحاظ حقوقی مجاهدین خلق را نمایندگی کند. ادعایی بسیار مزورانه و ولایت مدار در تلاش برای خزیدن در شکافهای حقوقی و قانونی اروپا برای سربریدن آنچه روح استقلال قضایی در دموکراسیهای اروپایی است، یعنی کشتن عدالت.

با کمی دقت به این ورود بزدلانه و فریبکارانه، آشکار می‌شود که مدعی به‌جای تمرکز روی محتوای مناقشه و ورود به آن، به یک نکته شکلی که می‌تواند در کادر قوانین قضایی کشور مربوطه درست جلوه کند متوسل شده است، تا با سوء‌استفاده از چالش شکلی و شکست دادن مقاومت ایران راه ادامه شیطان‌سازی را هموار کرده و در مسیر شر و پلیدی این بار با مهر قانونی بتازد.

بنابراین اینجاست که نور آن نتیجه درخشان‌تر راه گشای پیروزی طالبان عدالت در آینده خواهد بود و به‌عنوان سمبلی برای احیای عدالت ثبت خواهد شد و این همان پیروزی مکرری است که مجاهدین و مقاومت ایران طی ۲۰سال گذشته به کرات رقم زده‌اند. البته با فداکاریهای بسیار و پرداخت بهای سنگین از اشرف و لیبرتی تا صحنه‌های کودتای ارتجاعی استعماری ۱۷ژوئن در قلب پاریس.

کازارهایی که طرف مقابل آن نه صرفاً یک رسانه که جبهه مشترک قدرتهای ارتجاعی استعماری هم‌چون زد و بند کثیف دولت وقت فرانسه با رژیم آخوندی که «ژان کلود موریس» سردبیر وقت هفته‌نامه معروف فرانسوی «ژورنال دودیمانش»، در کتاب «اگر تکرار کنید، تکذیب خواهم کرد».

آن را افشا و رسواگر این زد و بند سیاه شد. هم‌چون دولتهای وقت انگلستان، آمریکا و اتحادیه اروپا که با ثقل خود در قدرت و تعادل‌قوا تلاش کردند مجاهدین را در لیستهای ارتجاعی استعماری نگه دارند اما سرانجام شکست خوردند.