728 x 90

رخداد ـ خیز بلند بازنشستگان در سال ۱۴۰۰

۱۵فروردین، نهمین و نخستین شورش بازنشستگان در سال جدید علیه تبعیض و بی‌عدالتی، سیلی محکمی بود بر بناگوش خامنه‌ای

 

شعار جمعیت: تنها ره رهایی از سفره‌های خالی فریاد در خیابان

 

یک روز قبل از خیزش بازنشستگان، تلویزیون خامنه‌ای در چند نوبت با پخش خبر افزایش حقوق بازنشستگان تلاش کرد آتش اعتراض را خاموش کند

 

تلویزیون خامنه‌ای ـ ۱۴فروردین ۱۴۰۰:

مجری: مدیرعامل تأمین اجتماعی گفته حداقل حقوق بازنشستگان به ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومن رسیده.

مدیرعامل تأمین اجتماعی رژیم: اون چیزی که در فروردین پرداخت میشه نسبت به اسفند ۱۳۹۸ یعنی ۱۳ماه پیش با این ۴نوع افزایش حدود صد و سی و خرده‌ای درصد ما افزایش را شاهد هستیم

 

اما بازنشستگان و مستمری‌بگیران بدون اعتنا به پرداخت قطره‌چکانی تأمین اجتماعی، نه تنها عقب ننشستند، بلکه با تحریم نمایش انتخابات در ۲۳شهر میهن روی مطالبات و احقاق حقوقشان پای فشردند:

شعار جمعیت در اراک: عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمی‌دیم، عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمی‌دیم

کرج: ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم

تهران: ما دیگه رأی نمیدیم خیلی دروغ شنیدیم

 

بازنشستگان محروم و مستمری‌بگیرانی که پس از چند دهه کار و تلاش دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند در شروع سال نو، فصلی نو در اعتراض و احقاق مطالباتشان گشودند

 

بیانیه بازنشستگان در رشت ـ ۱۵فروردین ۱۴۰۰

بیانیه پایانی اولین مطالبه گری سراسری بازنشستگان در سال۱۴۰۰.

مطالبات به حق بازنشستگان مظلوم تأمین اجتماعی که از سال۹۹ به‌صورت جدی شروع شده، وارد فاز جدیدی شده است که هم‌چنان در سال۱۴۰۰ نیز ادامه خواهد داشت

 

خیزش و اتحاد بازنشستگان، معلمان، کارگران و ارتشی از گرسنگان، نمودی شکوفا از «اتحاد» و «نه» قاطع مردم ایران به تمامیت نظام آخوندی است

شعار جمعیت: اتحاد اتحاد اتحاد...