728 x 90

رخداد ـ غم نان کارگران در روز جهانی کارگر

فریاد یک هم وطن کارگر در تجمع کارگران:

داری با جون مردم با نون مردم بازی می‌کنی. بابا ما هم آدمیم. ما هم آدمیم. زندگی داریم زن و بچه هم داریم. پس حقوق کارگر چی میشه؟

 

روزنامه حکومتی رسالت ـ ۱۱ اردیبهشت

همیشه با فرارسیدن روز جهانی کارگر، آش همین آش و کاسه همین کاسه است.

حقوق کارگر ایرانی جزو پایین‌تر حقوق‌های دریافتی دنیاست.

کارگران امروز بیش از هر مقطع دیگری غم نان دارند

 

مهدی از گلپایگان: در ایران کارگری یعنی بردگی. روز کارگری نداریم تو ایران. مثل همون قدیم برده وجود داشت یه غذایی می‌دادن زنده بمونه الآن هم یه چیزی میدن طرف فقط زنده بمونه چیزی به نام کارگر نداریم

 

صبح شنبه یازدهم اردیبهشت، به‌رغم تهدیدهای امنیتی و ایجاد فضای رعب علیه زحمتکشان، کارگران دلیر میهن با فراخوان قبلی در ۲۰شهر میهن تجمعات اعتراضی برگزار کردند و با فریادهای آتشین سایر زحمتکشان را به اتحاد علیه غارتگران حاکم فراخواندند.

 

تجمع کارگران در روز جهانی کارگر ـ ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۰

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد

خبرنگار سیمای آزادی:

شنبه یازده اردیبهشت روز جهانی کارگر. معلم دانشجو اتحاد اتحاد

روزنامه اعتماد با اشاره به فاجعهٔ ۷میلیون و پانصدهزار کارگر غیررسمی که هیچ امنیت و حمایتی ندارند هشدار داد: تصویری که شما دارید، یک بحران اجتماعی است

یک هم وطن کارگر در تجمع کارگران تبریز ـ ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۰

حرف حضرت علی است.

از خشم مردم، به مسئولان می‌گوید. بترس زیرا خشم مردم همان خشم خداوند است

تجمع کارگران در اصفهان ـ ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۰:

فقط کف خیابون به دست میاد حق مون. فقط کف خیابون به دست میاد حق مون

این فریاد میلیونها کارگر، و پیام آتشین مردم به خامنه‌ای و سپاه جنایتکار پاسدارانش در روز جهانی کارگر است

یک هم‌وطن از مشهد ـ ۱۱ اردیبهشت۱۴۰۰

کارگران بیدارند از دیکتاتور بیزارند. لعنت بر تو خامنه‌ای. لعنت به سپاه ظالمت. مرگ بر خامنه‌ای اردیبهشت۱۴۰۰ مشهد. روز کارگر