728 x 90

مرحلهٔ تازه‌یی از بحران درونی

سخن روز
سخن روز

پاسدار حسین شریعتمداری، گردانندهٔ کیهان خامنه‌ای از «کوچه باز کردن برای دشمن» از درون نظام نوشت و رسالت، ارگان دیگر وابسته به‌خامنه‌ای هم از شقه‌ای در نظام «که سابقه‌ای این‌گونه نداشته» گفت که «دارای زوایا و نکات بسیار قابل تأملی است» (۱۴بهمن).

/span>

اشارهٔ آنها به بیانیهٔ مشترک دو تشکل آخوندی از خودیترین عناصر جانی نظام ولایت، تحت عنوان «مجمع روحانیان» و «مجمع مدرسین حوزه قم» است که روز ۱۱بهمن منتشر شد. بیانیه‌یی که گویای وضعیت متشتت و لرزان نظام است و در آن از «اشتباهها و ناکارآمدی‌های درونی» نظام نوشته که باعث گردیده «مردم نسبت به اصل انقلاب دچار تردید و احیاناً بدبینی شده‌اند»، چرا که «لحظه به لحظه جمهوریت کمرنگ‌تر و اسلام سازگار با جمهوریت در عرصه رسمی منزوی‌تر» شده است.

 

علت افسار پاره کردن شریعتمداری و ارگانهای نزدیک به‌خامنه‌ای این است که از زبان عناصر درونی نظام، کسانی که ۴۳سال در تمامی جنایات و غارتگریها همدست خامنه‌ای بوده‌اند، اکنون حرف دشمن نظام بیان می‌شود. این‌که رژیم ولایت فقیه سراپا ضد جمهوری و ضداسلام است.

البته چنین اعترافی از درون نظام تصادفی و یکباره نیست. بلکه از چند هفته پیش، زنگ‌های خطر در نظام ولایت به‌صدا درآمد که از درون حوزه، یعنی اندرونی‌ترین مرکز نظام ولایت فقیه اکنون جریانهایی خواهان جدایی دین از سیاست هستند؛ تا آنجا که آخوندهای وابسته به خامنه‌ای نسبت به این خطر هشدار دادند که «نکند برخی از روحانیان... ریشه‌ها را بزنند و بگویند دین از سیاست جداست!» (آخوند حسینی بوشهری، رئیس باند جامعه مدرسین قم -۲۴دی)؛ و این‌که «برخی از حوزویان و مرجعیت... با شعار جدایی دین از سیاست... آدرس غلط می‌دهند!» (آخوند احمد خاتمی-۲۳دی)؛ و «بسیاری از طلبه‌ها نگاه مثبتی به حضور روحانیت در حکومت ندارند» و نمی‌خواهند که آخوند «در حکومت سیاسی باشد!» (آخوند فاضل میبدی-۱۴دی)؛ و معاون وزیر کشور رژیم هم در تلویزیون حکومتی از وجود «گرایش به الگوهایی در حکمرانی که می‌توانیم از آن به حکومت غیردینی تعبیر بکنیم» گفت و هشدار داد که این موضوع «بسیار خطرناک و زنگ خطر» است (رستم‌وندی-۲۶دی).

 

علنی شدن چنین جدالی از درون رژیم البته نوک کوه یخ است و نشان می‌دهد در محافل حاکمیتی، چه جدال و کشاکش سختی میان گرگ‌های ولایت جریان دارد. مطرح شدن جدایی دین از سیاست توسط طیف گسترده‌یی از آخوندهای حوزه؛ هم‌چنین اعتراف به این‌که نظام ولایت فقیه که نام «جمهوری اسلامی» را یدک می‌کشد، نه جمهوری است و نه اسلامی (بیانیهٔ مشترک مجمع روحانیان و مجمع مدرسین حوزهٔ قم)، به‌طور مستقیم رکن اصلی نظام، یعنی جایگاه ولایت فقیه و هژمونی خامنه‌ای را نشانه رفته است. چرا که پدیدهٔ ولایت فقیه که تمامیت نظام بر روی آن بنا شده، خود با تکیه بر دجالیت و عوام‌فریبی با نام اسلام و جمهوری و... سرپا است.

سرباز کردن چنین شکاف عمیق و خطرناکی از درون رژیم، حاصل شکست همه نظام آخوندی و وضعیت به‌غایت بحرانی آن و گرفتار شدنش در باتلاق بی‌راه‌حلی است. به‌ویژه به‌خاطر خطر عاجل قیام و کابوس سرنگونی به‌دست جبهه مردم و مقاومت ایران و ضربات پیاپی و سختی است که از این جبهه دریافت می‌کنند و هر روز چشم‌انداز واژگونی نظامشان را نزدیک‌تر می‌بینند. برای همین هم پاسدار شریعتمداری با وحشت چنین شکاف عمیقی را «کوچه باز کردن برای دشمن»، یعنی همین جبهه برانداز می‌نامد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e0dcccfb-f779-4fbf-9e30-f4ac9d027edb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات