728 x 90

معنای تحریم خامنه‌ای و بیت‌العنکبوت ولی‌فقیه

خامنه ای اژدهای هفت سر
خامنه ای اژدهای هفت سر

ـ تحریم خامنه‌ای و بیت وی از نظر سیاسی بسیار قابل توجه‌تر نسبت به تحریم‌های اقتصادیِ متوجه نظام است. تحریمی که رأس و ستون خیمهٔ نظام را نشانه گرفته باشد، می‌تواند عواقب تعیین‌کننده‌ای را در آینده مد نظر قرار دهد.

ـ اهمیت تحریم خامنه‌ای را باید در شکل‌گیری تعادل‌قوای سیاسی جدید مد نظر داشت. تعادل‌قوای سیاسی که لاجرم بین مردم ایران و حاکمیت ولایت‌فقیه رقم خواهد خورد.

ـ هراس اصلی نظام و شخص خامنه‌ای در انواع تحریم‌ها که حاکمیت را نشانه گرفته، آثار سیاسی داخلی و ظهور عواقب آنها از جانب مردم علیه نظام است.

ـ تحریم خامنه‌ای و ولایت‌فقیه به‌مثابه رکن اصلی سرکوب و کانون جنایت علیه مردم ایران و مردمان منطقه، از خواسته‌های دیرین و مبرم مقاومت ایران بوده است.

 

به جانب یکسویه شدن سمت و سوی تحولات 

تحریم خامنه‌ای و بیت وی یکی از ضربه‌های کارا در استمرار تحولات یک ساله علیه موجودیت نظام آخوندی محسوب می‌شود. هر برگی از سال ۹۸که ورق می‌خورد، صفحه‌ای بر موقعیت سرنوشت‌ساز کنونی افزوده می‌گردد. صفحاتی که رقم‌زنندگان آن عوامل مؤثر بر این شرایط هستند. در این اثرگذاری، اگر چه تحولات در بستری از پیچیدگی سیاسی ظهور می‌کنند، اما به سمت تعیین‌تکلیف پیش می‌روند.

با وجود مشاجره‌های لفظی سیاسی بین رژیم و آمریکا که گمانه‌های گوناگونی را در دو سر طیف مورد توجه قرار می‌دهند، اکنون شاهدیم که عوامل جانبی رویدادها کمرنگ‌تر می‌شوند و به جانب خط مرکزی تحولات نیل می‌یابند و یکسویه شدن سمت و سوی آنها را آدرس می‌دهند.

 

دود و دم‌های ارتجاع و ریشهٔ ۴۰ساله آن 

در دو هفتهٔ گذشته بسیار شاهد دود و دم خامنه‌ای و دستگاه نظامی آن بودیم. رویدادهایی که به‌راستی از موضع ضعف و بن‌بست بارز می‌شوند. چنین سبقه‌ای از دود و دم افکندن را از خمینی هم زیاد دیده بودیم. این یک سیاست فرافکنی ریشه‌دار در ذات گنده‌گویی و گنده‌ رفتاری آخوندها است.

کانون این دود و دم‌ها در جنگ ضدمیهنی بود. خمینی بساطی را از تهران تا کربلا و از کربلا تا قدس پهن کرده بود. دیدیم که با تحریم جنگ از جانب مردم، عملیات ارتش آزادیبخش ملی ایران و شکست‌های پیاپی سپاه و ارتش آخوندی در جبهه‌های جنگ ضدمیهنی، تمام آن بساط ۸ساله، طی کمتر از دو ماه در یک جام‌زهر خلاصه شد و خمینی سر کشید. عواقب آن جنگ، دامن وارثان خمینی را گرفت و بر سر آن شقه و شکافها در نظام شد که هنوز هم بار پیامدهای آن جنگ، زمین گذاشته نشده است.

این روزها هم از این دود و دم‌ها در دستگاه تبلیغاتی آخوندی زیاد می‌خوانیم و می‌شنویم و می‌بینیم. این‌ها همه ناشی از بلند بلند خواندن در شب هایل است! چاشنی همیشگی این‌گونه تبلیغات نظام ولایت فقیه، پر دود و دم جلوه دادن در چشمان نیروهای خودی نظام است که در منزوی‌ترین و طردکننده‌ترین نوع تحریم از جانب مردم ایران واقع شده‌اند.

 

تحریم خامنه‌ای و معنای تأمل سیاست جهانی 

از آن سوی اما شاهد سیاست تأمل‌برانگیز آمریکا و غرب هستیم. آنچه در بستر این تحولات دارد رقم می‌خورد، گویای این مختصات است که آمریکا در پی اجماع جهانی برای یکی کردن حرف دنیا با این نظام است.

یکی از این سیاست‌های تأمل‌برانگیز، تحریم خامنه‌ای و بیت وی می‌باشد. این تحریم از نظر سیاسی بسیار قابل توجه‌تر نسبت به تحریم‌های اقتصادیِ متوجه نظام است. تحریمی که رأس و ستون خیمهٔ سیاست و مذهب نظام را نشانه گرفته باشد، می‌تواند عواقب تعیین‌کننده‌ای را در آینده مد نظر قرار دهد. تحریم خامنه‌ای از نظر اقتصادی هم بسیار مهم است؛ چرا که خامنه‌ای و بیت وی یکی از ارکان اصلیِ الیگارشیِ مالی و اقتصادی در نظام پولی و ارزی ایران هستند.

 

تحریم خامنه‌ای و تعادل‌قوای جدید 

اهمیت تحریم خامنه‌ای را باید در شکل‌گیری تعادل‌قوای سیاسی جدید مد نظر داشت. تعادل‌قوای سیاسی که لاجرم بین مردم ایران و حاکمیت ولایت‌فقیه رقم خواهد خورد. هراس اصلی نظام و شخص خامنه‌ای هم در انواع تحریم‌ها که حاکمیت را نشانه گرفته، آثار سیاسی داخلی و ظهور عواقب آنها از جانب مردم علیه نظام است.

در اهمیت تحریم خامنه‌ای و بیت وی باید به فعالیت مقاومت ایران و روشنگری آن از سال‌ها پیش اشاره کنیم. قابل ذکر است که مقاومت ایران از ۴۰سال پیش که بر «اصل آزادی» به‌عنوان اصلی‌ترین محور مبارزه با ارتجاع انگشت گذاشت و آن را «آرمان تاریخی» در کانون فعالیت‌های خود انتخاب و توصیف نمود، بر همین اساس هم به مبارزات دیپلماتیک و روشنگری سیاسی در جهان پرداخت. از این روی تمام فعالیت‌های بین‌المللی مقاومت ایران با شاخص و پرتو «اصل آزادی» توانسته بر مبرم‌ترین مشکلات و رنج‌های مردم ایران در برابر ارتجاع مذهبی آخوندی تأکید کند و جهان را به جانب تأمین منافع ملی و تاریخی ایران سوق دهد.

 

پیشینهٔ فعالیت مقاومت ایران برای تحریم خامنه‌ای و بیت ولی‌فقیه 

تحریم خامنه‌ای و ولایت‌فقیه به‌مثابه رکن اصلی سرکوب و کانون جنایت علیه مردم ایران و مردمان منطقه، از خواسته‌های دیرین و مبرم مقاومت ایران بوده است. به چند نمونه از این فعالیت‌ها اشاره می‌شود.

خانم مریم رجوی در ۲۱بهمن ۱۳۹۶عطف به سخنان خامنه‌ای که گفته بود «فساد مثل اژد‌های هفت‌سر افسانه‌هاست»، تأکید کرد که «بله، فساد رژیم ولایت‌فقیه مثل اژد‌های هفت‌سر است؛ اما سر اصلی این اژد‌ها در بیت خامنه‌ای‌ست».

رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت در ۲۴آذر ۱۳۹۷(۱۵دسامبر ۲۰۱۸) در ضرورت تحریم همه‌جانبهٔ نظام آخوندی، خطاب به دولتهای اروپایی و آمریکا تصریح کرد: «بگذارید دست این حکومت جنایتکار از درآمد نفت ایران ـ که سرمایهٔ ملی کشور ماست ـ قطع شود؛ زیرا هر بشکه نفتی که این رژیم بفروشد، شلاق یا گلوله‌ایست بر پیکر مردم ایران و پیکر مردم منطقه. بنابراین تأکید می‌کنیم که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و ماشین تبلیغات حکومتی باید در لیست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا و لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرند».

خانم رجوی در همان تاریخ و در ادامهٔ ضرورت تحریم نفتی، بر ضرورت تحریم شخص خامنه‌ای و بیت وی به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان ماشین ترور و جنایت، تأکید کرد که: «شریانهای مالی رژیم یعنی راه تأمین مالی بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس و گشتاپوی دینی باید مسدود شود». در انتهای همان پیام، خطاب به شورای امنیت سازمان ملل ‌متحد گفتند: «پرونده جنایت‌های ادامه‌دار رژیم علیه بشریت، باید به شورای امنیت ملل ‌متحد ارجاع شود و خامنه‌ای، روحانی و دیگر سران رژیم باید در برابر عدالت قرار بگیرند».

از دیگر فعالیت‌های مقاومت ایران برای تحریم خامنه‌ای و بیت وی، باید به پیام شماره ۱۲رهبری مقاومت در ۱۹فروردین ۱۳۹۸اشاره نمود. رهبری مقاومت در این پیام، تکمیل تحریم آمریکا علیه حاکمیت ولایت‌فقیه را مشروط به «لیست‌گذاری اطلاعات آخوندها و بیت‌العنکبوت خامنه‌ای» دانستند: «لیست‌گذاری سپاه پاسداران البته آغاز فصل جدید در رابطه آمریکا و لاجرم تمام جامعهٔ بین‌المللی در قبال رژیم آخوندی است. از علائم دوران آماده‌باش سرنگونی است. حاصل کارزار پر رنج و خون علیه این نیروی سرکوبگر در داخل میهن اشغال شده و در منطقه و در عرصهٔ بین‌المللی است. باید هم‌چنان‌که رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت به کرات گفته است، با لیست‌گذاری اطلاعات آخوندها و بیت‌العنکبوت خامنه‌ای تکمیل شود».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات