728 x 90

تشدید جنگ برای ربودن کرسی!

تشدید جنگ گرگها با نزدیک شدن انتخابات
تشدید جنگ گرگها با نزدیک شدن انتخابات
جنگ گرگها برای ربودن کرسی ریاست‌جمهوری در روزهای آخر شدیدتر شده است:‌

آخوند رئیسی:‌ «کسی که نسبت به رقیب، مردم را در دلشان هراس ایجاد کنه چیزهایی را مطرح کنه بگه اینا میخوان دیوار بکشن». (تلویزیون رژیم- 26 اردیبهشت96)

پاسدار قالیباف: «همه باهم متحد شده‌ایم برای تغییر وضع موجود که همه بگوییم که ما دولت حرف نمی‌خواهیم دولت شعار نمی‌خواهیم». (همان منبع)

آخوند روحانی هم بر ادامه مسیر زهرخوران تأکید می‌کند: «ما می‌خواهیم راه پیشرفت کشور را ادامه دهیم». (تلویزیون رژیم- 26 اردیبهشت96)

رسانه‌ها و مهره‌های باند روحانی «راه پیشرفت» از نظر او را همراه با بی‌کفایتی باند رقیب گوشزد کرده و نسبت به خطر به قدرت رسیدن آنها برای کل نظام هشدار می‌دهند.

رسانه‌های باند روحانی به‌نقل از علی خرم دیپلومات بازنشسته این باند نوشته‌اند: «آنان که به پیچیدگی‌های سیاسی روابط بین‌الملل آشنا نیستند و مسائل و قضایا را فقط از زاویه ظاهر ساده آن می‌نگرند و نمی‌توانند از فرصت‌های استثنایی جهان برای استیفای حقوق و منافع کشور استفاده کنند و در نتیجه کشور و مردم را به مهلکه می‌اندازند، باید بر خود بلرزند که بخواهند بر مسند ریاست‌جمهوری اسلامی ایران تکیه زنند زیرا موقعیت ایران در این شرایط دوران ترامپ بسیار خطیر است. هنوز بیش از ده نوع تحریم غیرهسته‌یی دیگر که مربوط به دوران اشغال سفارت آمریکا، اتهامات حقوق‌بشری، اتهامات تروریستی و اتهامات موشکی است، ایران را احاطه کرده است. هنوز روابط سیاسی ایران با جهان ترمیم و بازسازی نشده است،
ورود به این عرصه‌ها برای کسانی که فاقد تجارب قوی قبلی باشند، از نگاه منافع و امنیت ملی کشور، نوعی انتحار به‌شمار می‌رود». (روزنامه حکومتی ایران 27اردیبهشت96)

مسعود نیلی مشاور روحانی هم با یادآوری توقف درآمدهای نفتی و ورود میلیونها جوان به بازار کار به باند خامنه‌ای در خصوص کشیدن کرسی ریاست‌جمهوری از زیر پای روحانی هشدار داده و می‌نویسد: «همه می‌دانیم که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، یک عدم قطعیت بزرگ در دنیا شکل گرفته است و از طرف دیگر، مسأله منطقه‌یی بسیار پیچیده شده است. یک اشتباه کوچک حتی کلامی در سیاست خارجی می‌تواند پیامدهای زیانباری برای کشور داشته باشد. ذکر این توضیح خیلی مهم است که ثبات و آرامشی که از شروع به کار دولت یازدهم در بازار ارز و در کل اقتصاد شکل گرفته، حاصل یک هماهنگی تنگاتنگ بین بخش اقتصادی و بخش سیاست خارجی بوده است. اعمال یک مدیریت ناپخته و جایگزین کردن همه اینها با پمپاژ پول، با سرعتی باور نکردنی اقتصاد ایران را ونزوئلایی خواهد کرد. در انتخابات حاضر ما با یک تناقض بزرگ مواجهیم». (همان منبع)
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a93f646f-d551-4875-948d-1bc9cf59c56f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات