728 x 90

واردات سودآور و درهم شکستگی برنجکاران

به رنج شدن برنجکاران بر اثر واردات برنج
به رنج شدن برنجکاران بر اثر واردات برنج
در ایران دهها هزار شالیکار همه ساله برای کاشتن برنج کارا با مشقت بسیار از فصل زمستان آغاز می‌کنند.

شالیکاران محروم با تحمل رنج شخم زدن و با مشقت برداشت محصول با فرو رفتن در گل و لای در اواخر تابستان، محصولشان که دسترنج یک ساله‌شان است به فروش می‌رسانند تا بار سنگین هزینه‌های زندگی را بردارند. اما سودجویان حکومت آخوندی، با واردات پرسود محصول برنج، زندگی برنجکاران را مختل می‌کنند.

این در شرایطی است که تنها ۴۰۰هزار تن برنج نیاز کشور است، اما رژیم آخوندی با واردات بیش از یک میلیون تن برنج ورشکستگی را تا خانه‌های برنجکاران و مزارعشان گسترش داده است. با اینهمه از اول آذر دولت آخوند روحانی واردات برنج را آزاد کرد:
دراین رابطه تلویزیون شبکه خبر رژیم 30آبان 96 گفت: ”دولت واردات برنج را آزاد کرد وزارت صنعت در نامه‌یی به ادارات صنعت معدن و تجارت اعلام کرده واردات برنج از یکم آذرماه امسال یعنی فردا تا سی و یکم تیرماه ۹۷ آزاد است“.

آزاد شدن واردات برنج در حالی است که تا قبل از آن بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشور شده بود.

در زمینه واردات برنج تلویزیون شبکه خبر رژیم 9آذر 96 اذعان می‌کند: ”در نیمه نخست امسال بیش از یک میلیون تن برنج وارد کشور شد“.

در ادامه برنامه‌این رسانه حکومتی خبرنگار آن در گزارشی در زمینه وارادت بی‌رویه برنج می‌گوید: ”این در حالیست که انبارها پر است از برنجهای محلی از سالهای قبل.“

در زمینه به فروش نرسیدن برنج های محلی مازندران یکی از فروشندگان می‌گوید: ”برنج ما در انبار ما ۶۰۰تن مانده اصلاً نمی‌توانیم بفروشیم و مشتری ندارد، به چه دلیل قبل از این‌که آزادسازی بشود ثبت سفارش دادند.“

واردات بی‌رویه برنج، به بازار سودجویان حکومتی رونق داده است، به گونه‌یی که 30 الی 40درصد واردات به استانهای شمالی وارد می‌شود و با اختلاط برنج خارجی و داخلی موجب می‌شود که ثبات بازار برنج داخلی به چالش کشیده شود.

در چنین وضعیتی است که کشاورزان برنج محتاج یک میلیون و حتی پانصدهزار تومان پول هستند و در چنین شرایطی ایادی رژیم سودهای بادآورده از طریق واردات بی‌رویه برنج نامرغوب و مخلوط کردن آن با برنج مرغوب ایرانی به چنگ می‌زنند.

این وضعیت که به نابودی زندگی و محصول شالیکاران ایرانی منجر شده است، تا جایی که یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع به نام مهرداد لاهوتی ناگزیر به واکنش شده و در این رابطه در روز 22آبان 96 در مجلس رژیم می‌گوید: ”ما یک میلیون و 60هزار تن برنج وارد کردیم، یعنی چه؟ یعنی ما یک چیزی حدود تا پارسال حدود 509میلیون واردات برنج داشتیم، امسال حدود یک میلیارد و 100میلیون دلار ما واردات برنج داشتیم.“

این نماینده مجلس رژیم ضمن شرح مفصلی از واردات برنج توسط دولت و تجار غارتگر وابسته به آن و واردات قاچاق برنج، به روند نابودی تولیدات داخلی اشاره می‌کند و نتیجه‌گیری می‌کند که کشاورزی برنج: ”زمینهای کشاورزی ما چون برای کشاورزان ما توجیه اقتصادی نداره، یکی پس از دیگری داره تغییر کاربری پیدا می‌کند کشاورز ما به رنج هست برنج نیست... (خبرگزاری خانه ملت 22آبان 96)

ملاحظه می‌شود که معیشت برنج کاران که به فروش محصولشان در پایان فصل زراعی وابسته است چگونه بازیچه نهادهای وابسته به دولت ضد‌مردمی آخوند حسن روحانی و تجار غارتگر حکومتی شده است، تاجایی که بسیاری از آنان ناگزیر به تغییر کاربری زمین شده و آنان نیز که ناگزیر به کشت برنج هستند به اعتراف آن نماینده مجلس رژیم (لاهوتی) در رنج هستند.