728 x 90

رئیسی چقدر مهلت می‌خواهد؟

آخوند رئیسی پیش از سرکار آمدن مستمر وعده می‌داد که معیشت مردم را حل می‌کند. سالی یک‌میلیون مسکن می‌سازد و چه‌ها که نمی‌کند! اما همان روز تنفیذ ناله را شروع کرد که ۴۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد! و این‌که نقدینگی ۶۸۰درصد رشد داشته و این‌که بدهی‌های دولت از سال۹۴ سه برابر شده!

از همان فردای رفتن رئیسی به پاستور باند خامنه‌ای به‌سرگردگی آخوند علم‌الهدی پدرزن رئیسی کارزار مهلت‌خواهی برای دولت رئیسی را به راه انداختند و به‌فرمان خامنه‌ای امام‌جمعه‌های نظام و دیگر مهره‌ها، ساز زمان‌بر بودن مشکلات را کوک کردند.

امام‌جمعه‌ٔ رژیم در دماوند گفت: «دولت سیزدهم وارث انبوهی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است که حل این معضلات زمان‌بر خواهد بود».

آخوند احمد خاتمی از اعضاء خبرگان رژیم و مهره‌ٔ خامنه‌ای هم گفت: «حل برخی مشکلات زمان‌بر است و باید زمان به کارگزاران نظام به‌ویژه دولتمردان داده شود تا بتوانند مشکلات را حل کنند».

و بعد یکی‌یکی زیر تمام وعده‌ها زدند و این روند ادامه دارد.

روز ۱۳آبان رئیس عقیدتی سیاسی کل نیروهای مسلح رژیم گفت:

«یک‌قدری صبوری می‌خواهد وضع دولت ما شرایطی را الآن دارد که مردم اگر صبوری کنند قدری قطعاً زمینه‌های فرج در این دولت فراهم می‌شود».

خامنه‌ای، رئیسی و مهره‌های ریزو درشت رژیم نمی‌گویند این صبوری و قدری مهلت تا چه زمانی است؟! این آخوند بی‌سواد با چه علم و دانشی می‌خواهد مشکلات اقتصادی را حل کند؟ نه‌تنها از ساخت یک‌میلیون مسکن خبری نشد؛ بلکه این جلاد تخریب خانه‌های محقر مردم فقیر را شدت بخشیده. مردم ایران هیچ مهلتی به این جنایتکار و تمامیت حکومت آخوندی نخواهند داد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d74c7bec-beb5-45fd-a56e-4d2ef1ec1139"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات