728 x 90

رخداد ـ‌شهیدان آبان ـ تفنگم را بده تا ره بجویم

مادر شهید فرهاد مجدم:

پسرم فدات بشم. رفتم بهشت رضوان راهمان ندادند عزیزم. که بیایم آنجا یک شمعی برایت روشن کنیم. چند روز است می‌آیم اونجا درها را می‌بندند راه نمی‌دهند. خیلی از مادرها می‌آیند که فقط می‌خواهند یک شمع سر خاک بچه‌هاشون روشن کنند. نمی‌گذارند. دیگه مجبور شدم آمدم توی خانه مادر. شمع روشن کردم به یاد تو روحت شاد باشه مادر!