728 x 90

سیگما- غنی‌سازی ۲۰ درصد

سیگما- غنی‌سازی ۲۰درصد

علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی: «از نظر فنی ما در عرض ۲۴ساعت توانستیم این ۲۰درصد را راه بیاندازیم و انشاالله هر ساعتی یک چیزی حدود بین ۱۷ حداکثر تا ۲۰گرم می‌توانیم هر ساعتی ۲۰درصد تولید کنیم» (شبکه خبر ۱۶دی۹۹).

ربیعی سخنگوی دولت روحانی هم اعلام کرده بود که روحانی دستور راه‌اندازی غنی‌سازی ۲۰درصد را صادر کرد.

اما رژیم در چه شرایطی وارد غنی‌سازی ۲۰درصد شد؟

این امر نشان می‌دهد که توافق برجام تا چه اندازه ناقص بوده که رژیم توانسته ظرف چند روز دوباره به غنی‌سازی ۲۰درصد باز گردد و در مسیر بمب اتم پیش برود. این کار رژیم نقض آشکار برجام بوده که حتی روسیه هم آن را خروج از برجام دانست.

سران رژیم اعتراف می‌کنند که در گردابی از بحرانها و تحریم‌های خرد کننده قرار دارند.

روحانی: «اداره کشور را در سخت‌ترین شرایط یک قرن گذشته بر دوش ما گذاشت» (شبکه خبر رژیم ۲۴آذر۹۹).

به‌لحاظ تعادل‌قوای سیاسی هم رژیم در وضعیت پایینی قرار دارد، در چنین شرایطی خامنه‌ای دست به این قمار غنی‌سازی ۲۰درصد زده است. تازه صحبت از اخراج بازرسان در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها تا ۳اسفند می‌کنند.

خامنه‌ای فکر می‌کند شاید، اروپا و طرف‌هایی در آمریکا نگران آن بشوند، و به بایدن فشار بیاورند تا با پیش‌شرط‌های کمتری وارد مذاکره بشود، و در واقع باج‌گیری کند، اما این قمار می‌تواند مسیر دیگری داشته باشد.

مسیری که روزنامهٔ حکومتی رسالت در رابطه با آن نوشت: «باید به فکر پتک دموکراتها هم باشیم!». بنابراین در بلوف و قمار شکست‌های سنگین هم وجود دارد، به‌خصوص که در نقطهٔ ضعیف و بحران‌زده وارد آن بشوی.

خامنه‌ای فکر می‌کند دوران مماشات اوباما تکرار می‌شود، اما آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/46438237-73ff-4567-82a0-1f5a897c05d6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات