728 x 90

نقشه‌مسیر موقعیت کنونی

نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران
نمایش انتخابات ریاست جمهوری در ایران

تحولات چند هفتهٔ گذشته از آغاز سال تاکنون گویای منتهی شدن مجموع آنها به یک تحول یا کیفیت جدید می‌باشد. مختصات کنونی جامعهٔ ایران از یک‌طرف و حاکمیت ولایت فقیه از طرف دیگر بیش از همیشه از همدیگر تأثیر می‌پذیرند. مردم ایران در مسیر تحقق یک «نه» بزرگ با شاخص تحریم نمایش انتخابات هستند. نظام آخوندها در تدارک شتابان قلع و قمع درونی برای سرکیسه کردن نتیجهٔ نمایش پایان خرداد و نیز دور زدن تحریم آن است.

 

باندها در درون نظام ملایان در کار تعیین‌تکلیف یکدیگر هستند تا ماترک خود را تبدیل به یک بار سیاسی در هیأت رئیس‌جمهور کنند. نتیجه‌یی که با تمامی نمونه‌های پیشین متفاوت است و مسیر آینده رژیم را متلاطم‌تر از ۴۲سال پیش خواهد کرد. این تلاطم از هم‌اکنون شروع شده و سر کوه یخ آن با آثار مصاحبهٔ ظریف بیرون زده است.

 

قابل توجه می‌باشد که یک مصاحبه از وزیر خارجه رژیم علنی یا رونمایی شده و تمام ارکان نظام ولایت فقیه را به لرزه درآورده است. اکنون رژیم آخوندی سر این موضوع، تعادلش را از دست داده و هر باندی دود هوا می‌کند تا اصل ماجرا پنهان بماند. اصل ماجرا این است که در نظام آخوندی که قلنج امنیت یک لحظه آن را آرام نمی‌گذارد، از صدر تا ذیل آن هر قدمی بردارند، هر قلمی بزنند و یا هر سخنی بر زبان آرند، نمی‌تواند از دایرهٔ امنیت و اطلاعات نظام بیرون باشد.

 

همهٔ این دودهای استتار که پیرامون این مصاحبه و به‌اصطلاح درز کردن آن هوا می‌کنند، برای پوشاندن تضاد اصلی بین مردم و کل حاکمیت در آستانهٔ انتخابات پایان خرداد است. تلاش برای جا انداختن این مفهوم که جواد ظریف یک شبه اپوزیسیون بخشی از حکومت شده است، فقط شبیه شعبده‌بازی سحرآمیزی است که آن هم در طبلة عطاری اتاق فکر نظام آخوندی یافت می‌شود! این شامورتی‌بازی‌ها آن روی سکهٔ وحشت از بزرگ‌ترین تحریم عمر نظام آخوندی می‌باشد؛ تحریمی که آثار روحی و روانی‌اش پیشاپیش باعث آی دزد آی دزد سر دادن باندها شده است.

 

تمامی تجربه‌های ۴۲سال گذشته گواهی می‌دهند که رژیم آخوندی در مواجهه با زبانی قاطع در تعادل‌قوای سیاسی، تمام ارکانش دچار تنش شده و منجر به بروز آثار جام‌زهر می‌شود. به‌یاد بیاوریم که نعره‌های آسمان‌خراش خمینی و عمله و اکرهٔ جنگ‌طلبش گوش فلک خاورمیانه را کر می‌کرد؛ ولی با چرخیدن تعادل‌قوای سیاسی و نظامی در بهار و آغاز تابستان ۱۳۶۷، کوه نعره‌های ۸سالهٔ خمینی موش زایید، زهر نوشید و آبروی ناداشته‌اش را هم معامله کرد.

این است ماهیت نظام ولایت فقیه در تمامی سرفصل‌های تعیین‌کننده در ۴۲سال گذشته.

 

اکنون نیز این داد و هوارها از جانب هر دو باند بر سر مصاحبه ظریف، هیچ نقطه آغازی جز بازارگرمی برای نمایشی دارد که پیشاپیش شکست‌خورده است. این را باید نشانهٔ یک تحول به نفع مردم ایران دانست که بازتابی از رقم خوردن تعادل قوایی جدید می‌باشد.

 

در طرف مردم ایران هر روز شاهد بروز اعتراضها و دادخواهی‌ها با شاخص اعلام مواضع نسبت به تحریم انتخابات حکومتی هستیم. این روزها در هر حضور اعتراض‌آمیزی که در شهرها شاهدیم، همگی نشانی «نه» به انتخابات حکومتی را می‌دهند. بسیاری از هموطنان ـ به‌طور خاص مادران شهیدان قیام‌ها ـ با ابتکارات فردی اقدام به دادن پیام به مردم می‌کنند تا فراخوان به وجدانهای بیدار برای تحریم نمایش حکومتی بدهند.

 

بنابراین موقعیت کنونی که تا سرفصل انتخابات با بروز نشانه‌ها و تحولات جدید ادامه خواهد یافت، گویای این واقعیتها هستند:

۱ ـ برآیند تمام تحولات درون باندهای حکومتی منجر به تصفیه‌یی بزرگ خواهد شد. این تصفیهٔ ناگزیر، موقعیت کلیت رژیم جمهوری اسلامی را نسبت به قبل از انتخابات به‌غایت نازل خواهد کرد.

 

۲ ـ پس از این نمایش ـ اگر اجرا بشود ـ با هر نتیجه‌یی که رقم بزنند، بازتاب تحریم انتخابات شروع به کنش اجتماعی علیه حاکمیت خواهد کرد. پس از نمایش پایان خرداد، حاکمیت آخوندی با ایرانی مهیاتر از قبل برای قیام و شورش مواجه خواهد بود.

رویدادهای همین روزها در دو جبهه مردم ایران و نظام ولایت فقیه، نشانی می‌دهند که این نقشه‌مسیر را تحولات دو ماه آینده عینیت خواهند بخشید.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0910ea5a-7494-4c1e-ac69-3426e4cbfaf4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات