728 x 90

همایش بزرگ مقاومت ایران - قدرت آلترناتیو

گزارشی مختصر از پانزده سال گردهمایی مقاومت ایران برای آزادی

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس - تیر ۱۳۹۷
مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس - تیر ۱۳۹۷

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

فصل اول - تهاجم استعماری ارتجاعی به بزرگترین نیروی اپوزیسیون ایران

فصل دوم - شکل‌گیری مقاومت مردمی در برابر تهاجم

فصل سوم - اولین گردهمایی، سال ۱۳۸۳

فصل چهارم - ۱۳۸۴، دو سال پس از آن ۱۷ژوئن

فصل پنجم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۸۵

فصل ششم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۸۶

فصل هفتم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۸۷

فصل هشتم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۸۸

فصل نهم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال۱۳۸۹

فصل دهم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۰

فصل یازدهم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۱

فصل دوازدهم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۲

فصل سیزدهم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال۱۳۹۳

فصل چهاردهم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۴

فصل پانزدهم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۵

فصل شانزدهم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۶

فصل هفدهم - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۷

فصل هجدهم - به‌کارگیری تروریسم برضد گردهمایی۹۷

فصل نوزدهم - سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی ۹۷

فصل بیستم - کلام پایانی

 

 

 

مقدمه

همه ساله در اواخر بهار و ابتدای تابستان، مقاومت ایران یک گردهمایی بزرگ در فرانسه برگزار می‌کند. این گردهمایی همیشه نزدیک به روز ۳۰خرداد برگزار می‌شود که یادآور چندین مناسبت بزرگ در تاریخ مقاومت مردم ایران در برابر استبداد مذهبی است. روز ۳۰خرداد ۱۳۶۰ سرآغاز مقاومت انقلابی در برابر فاشیسم مذهبی است. این روز همچنین روز شهدا و زندانیان سیاسی توسط مقاومت ایران نامگذاری شده است. در روز ۳۰خرداد ۱۳۶۶مسعود رجوی رهبر مقاومت تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران را اعلام نمود.

روزهای پایانی خرداد و اولین روزهای تیرماه همچنین یادآور پیروزی در یک نبرد خطیر و سرنوشت‌ساز بین مردم و مقاومتشان از یک‌سو و دیکتاتوری فاشیستی مذهبی حاکم بر ایران و متحدان مماشات‌گرش در غرب سیاسی جهان است.

سال ۱۳۸۲ و در زمانی که محمد خاتمی رئیس جمهور خامنه‌ای بود، دولت وقت فرانسه به رهبری ژاک شیراک در یک بند و بست کثیف سیاسی و به ازای دریافت یک پاداش هنگفت اقتصادی، در روز ۱۷ژوئن (۲۷خرداد)اقدام به یک تهاجم سنگین به دفاتر مقاومت در سراسر خاک فرانسه و دستگیری رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران مریم رجوی و بسیاری از دستیاران و همکاران او نمود.

هدف دولت شیراک از آن تهاجم آن‌گونه که وزیر کشور و نخست‌وزیر آن روزگار فرانسه رسماًً اعلام کردند، انهدام سازمان مقاومت ضدفاشیستی مردم ایران و حتی تحویل دادن مریم رجوی، (رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران) به دیکتاتوری خون‌آشام مستقر در تهران بود.

عالی‌ترین مقامات فرانسوی در مصاحبه‌های علنی، رسماًً می‌گفتند جرم مریم رجوی،برهم زدن تعادل ژئوپلیتیک جهان آنهاست!

این حمله البته دامنه‌ای گسترده‌تر از فرانسه داشت و تا بسیاری از دیگر کشورهای هم‌پیمان و متحد و شریک تجاری آخوندها هم از جمله آلمان و ایتالیا و استرالیا امتداد یافت. مادران و پدران سالخورده شهدا در کنار چهره‌های سیاسی، علمی و هنری برجسته عضو مقاومت ایران و بی‌هیچ تفاوتی بازداشت شدند، ساختمان منازلشان به‌دنبال کاوش برای یافتن اسلحه و مهمات؟! تخریب شد، بسیاری‌شان بازداشت و بسیاری دیگر که حقیقتاًً حتی یک خطای رانندگی هم نداشتند، به دورافتاده‌ترین روستاهای کشورهای میزبان تبعید شدند و تمامی این فضاحت ضدحقوق بشری، زیر توفانی از شلوغ‌بازیهای رسانه‌یی پنهان شد.

همه چیز واقعاً به «مویی» بند بود و اگر نبود خروش خودجوش و عظیم ایرانیان آزاده‌ای که به ناگاه از سراسر جهان با سرعت تمام خود را به پاریس رسانده و یک مقاومت تمام‌عیار اجتماعی را شکل دادند، چه بسا آخوندها و شرکای تجاری‌شان موفق شده و «سر» مقاومت ایران را زیر «آب» کرده بودند!

ایرانیان آزاده و قهرمان، در آن روزهای تاریک سال ۱۳۸۲کاری کردند کارستان!

بسیاری با ترک ناگهانی شغل و به باد دادن موقعیت‌ خود که حاصل سال‌ها تلاش و زحمت در دیار غربت بود، یک اعتصاب‌غذای نامحدود را کنار خیابانهای پاریس و چند پایتخت دیگر اروپایی سازمان دادند،

اندوخته‌های سالیان خود را تمامی سرمایه‌ زندگی‌شان بود، به پای سازمان مقاومت‌شان ریختند،

تهدید اخراج و همکاری با مقاومتی که متهم به «تروریسم؟!» شده بود را به جان خریدند و با از خود گذشتگی بی‌مانندی، شرف و غیرت ایرانی را در برابر دیدگان ناباور مأموران سرسام گرفته کشورهای میزبان به نمایش گذاشتند.

مادرها با فرزندان خردسال‌شان،

زنان و مردان سالخورده،

جوانان، دانشجویان، متخصصان صاحب نام، هنرمندان، نویسندگان و... از زن و مرد با هر عقیده و مرام و دین و باور از هر قوم و نژادی که در ایران زمین ریشه داشتند، هر یک خود به یک رزمنده مقاومت تبدیل شدند و رزمی جانانه را پیش بردند تا سرانجام قدرت و حقانیت مقاومت ایران را به طرف‌حساب‌های خارجی آخوندی «حالی» کردند، رئیس جمهورشان را آزاد کردند و در میان اشک و آتشی که از جان یارانشان شعله می‌کشید، از مریم رجوی در همان مقری که دستگیر شده بود، به‌مثابه یک قهرمان ملی، استقبال کردند. آن‌چنان که در تاریخ کشور میزبان هم نمونه و یادگاری شد برای هرآن که دم از وطن‌پرستی و میهندوستی می‌زند.

از آن روز به بعد، ایرانیان همه ساله در سالروز آن رزم و پیروزی بزرگ که بزرگترین و خطیرترین ضربه دشمن را به یک پیروزی به یاد ماندنی تبدیل کردند، یک گردهمایی ملی برگزار می‌کنند تا از زبان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت آخرین مواضع مقاومت ایران را بشنوند و با گوش کردن به سخنرانی شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان پیشروی و موقعیت مقاومت در پهنه‌های مختلف قرار بگیرند. سنتی بی‌نظیر در تاریخ نیروهای مقاومت دموکراتیک و انقلابی جهان.

مجموعه حاضر، برگزیده مختصری از ۱۵سال گردهمایی‌های مقاومت ایران است.

مقاومتی که فراتر از تمامی سنن و نرم‌های شناخته شده سازمانهای مقاومت جهان تا همین امروز، همایشی سالانه با شرکت بیشترین تعداد هموطنان آزاده و متحدان و حامیان مقاومت در سراسر جهان برگزار می‌کند، گزارش کار می‌دهد و نقشه مسیرش را برای آنها اعلام می‌کند.

این نوشته در یک مقدمه ابتدا به شرح آن تهاجم استعماری ارتجاعی به مقاومت می‌پردازد؛ سپس به مقاومت هموطنان آزاده و دستاوردهای آن اشاره می‌کند.

افشاگریهای سال‌های بعد یک روزنامه‌نگار فرانسوی که تصادفاًً‌ در جریان آن بند و بست جنایتکارانه قرار گرفته و توطئه بر ضد مقاومت ایران را بعدها افشا کرد، بخشی دیگر از این مجموعه است.

و نهایتاً به تمامی گردهمایی مقاومت از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۷ و برخی حواشی آن می‌پردازد.

مجموعه‌ای که خواندش برای آشنایی با مقاومت ایران و برخی کار کرده‌هایش ضروری است.

این مجموعه، در خرداد و تیر ۱۳۹۷ در سایت مجاهد «ارگان سازمان مجاهدین خلق ایران» در چند شماره پی‌درپی به‌صورت پاورقی منتشر شده است و سپس در قالب یک متن «پیوسته» سرجمع شده است که اینک در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

 

 

فصل اول: تهاجم استعماری ارتجاعی به بزرگترین نیروی اپوزیسیون ایران 

 

نیروهای فرانسوی در حال تهاجم به دفتر مرکزی شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس

نیروهای فرانسوی در حال تهاجم به دفتر مرکزی شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس

 

عکس بالا عکسی است قدیمی که آغاز یک واقعه در روز ۲۷خرداد ۱۳۸۲یعنی روز ۱۷ژوئن ۲۰۰۳را نشان می‌دهد.

بزرگترین تهاجم پلیس، نیروهای امنیتی و ژاندارمری فرانسه به بزرگترین و قدیمی‌ترین آلترناتیو دموکراتیک مردم ایران در برابر دیکتاتوری فاشیستی حاکم بر ایران!

واقعه‌یی که به سرعت برق و باد در تقریباً تمامی دنیا پیچید و به خبر اول تمامی خبرگزاریهای جهان تبدیل شد.

یک قدرت بزرگ جهانی(فرانسه) به آلترناتیو یک دیکتاتوری جهان‌سومی حمله کرد و مدعی شد که بند از بند تمامی شبکه‌های تشکیلاتی و سازمان کار آنان گسسته است!

رئیس سازمان امنیت فرانسه «د.اس.ت» گر چه به تلویح اما به‌روشنی گفت ما سازمان مجاهدین خلق ایران را متلاشی کردیم.

این، البته زیباترین خبر برای فاشیسم مذهبی حاکم بر تهران بود که چنین خبری را درباره بزرگترین دشمنش می‌شنید. دشمنی که تا آن لحظه و با تمامی تلاشش نتوانسته بود آن را منهدم کند.

مکان: اورسوراوآز در حومه پاریس

زمان: ساعت ۶بامداد

 

تهاجم پلیسی به پناهندگان رسمی و تحت حفاظت قانون؟!

این‌که نیروهای نظامی و پلیس سیاسی کشوری که خود به حساسیت وضعیت حفاظتی پناهندگانش اشراف کافی داشته و تا چندی پیش از حمله، یکانهای ویژه‌اش را مأمور حفاظت همان پناهندگان از آسیب‌های تروریستی می‌کرده، به تنهایی می‌تواند نشانه یک پدیده نادرست در آن «خبر» و وضعیت به‌وجود آمده باشد کافیست.

آن هم پناهندگانی که تمامی تحرکات و رفت و آمدها و تلفن و تماس‌‌هایشان تحت کنترل پلیسی بوده و صاحب‌خانه خود به‌خوبی می‌دانست که هیچ مورد غیرقانونی در آن مکان نخواهند یافت. پس علت آن شبیخون پلیسی که بعدها هم به یک خفت و خواری سیاسی برای عاملانش تبدیل شد، چه بود؟

 

آخرین راه‌کار خامنه‌ای برای انهدام آلترناتیو نظام و حکومتش 

یک نشریه معروف فرانسوی به اسم نشریه ژورنال دودیمانش ۵روز بعد در شماره اول تیرماه ۸۲خود نوشت:

آن شبیخون، بخشی از یک زدوبند سیاسی و اقتصادی دولت وقت فرانسه(ژاک شیراک) با آخوند محمد خاتمی و علی خامنه‌ای رهبران وقت فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران بود.

دیگر رسانه‌ها نیز در همین خصوص به‌ چندین قرارداد و امتیاز اقتصادی از‌ جمله قراردادهای نفتی به‌مبلغ ۴میلیارد دلار(رویتر ۱۱ژوئن) در آستانه‌ آن «بازداشتهای غول‌آسا» اشاره کردند.

در ۱۲مه یک پروتکل تجاری در جریان سفر وزیر بازرگانی خارجی فرانسه به ‌تهران امضا شد و در پی آن ۳قرارداد چند‌میلیارد دلاری با شرکت نفتی توتال و با‌ سازندگان فرانسوی ایرباس و رنو بسته شد.

حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت‌خارجه آخوندها، ضمن استقبال از آن تهاجم غافلگیرانه گفت: «ما از مدتها قبل انتظار داشتیم مقامهای فرانسوی با مجاهدین برخورد کنند. ما اطلاعات خود را در‌ خصوص اعضای این گروهک تروریستی و پرونده قضایی و جنایتهای آنان به ‌مقامهای فرانسوی داده بودیم. این یک گام مثبت از سوی فرانسه است».

 

زدوبندهای مالی سیاسی با آخوندها و دیپلوماسی تجاری خامنه‌ای پیش از حمله، به نتایج شیرینی رسیده بود! 

شبیخون نیروهای مسلح فرانسوی از نظر سیاسی کاملاًً غافلگیرانه بود.

۶صبح ۱۷ژوئن ۲۰۰۳، صدها تن نیروی پلیس فرانسه، ظرف چند دقیقه نرده‌های باغی که مقر مرکزی شورای ملی مقاومت ایران را دربرداشت،‌ از جا کندند!

هر مانعی در مسیر پیشروی به سرعت نابود می‌شود.

درها از پاشنه در آورده می‌شوند.

هجوم کاملاًً وحشیانه و همراه با ضرب ‌و شتم است تمامی ساکنان ۴ساختمان موجود در مقر با ناباوری شاهد یک تهاجم بی‌علت هستند. کسی نمی‌داند چه اتفاقی افتاده و نظامیان دنبال چه چیزی هستند. بوی توطئه از هم سو به‌ مشام می‌رسد.

پلیس‌ها به‌ کلیه نفرات دست‌بند می‌زنند و آنها را روی زمین می‌خوابانند.

در این تهاجم که به‌ دفتر شورای ملی مقاومت ایران و همچنین خانه‌های شماری از هواداران و خانواده‌های شهدای مقاومت صورت می‌گیرد، ۱۶۵تن را دستگیر می‌کنند. خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده‌ٔ مقاومت ایران نیز در میان دستگیر شدگان است. رسانه‌های فرانسه آن‌ را بزرگترین عملیات پلیسی ۳۰سال گذشته توصیف نمودند.

وزیر کشور، قاضی تحقیق ضدتروریست، رئیس پلیس، سخنگوی «د.اس.ت» یکی‌یکی به صحنه آمده و شرح کشافی از انهدام بزرگترین شبکه تروریستی موجود در اروپا ارائه می‌دهند.

با این‌ همه وزیر کشور یک گاف جدی داده و هنگامی که خبرنگاران از جرایم بازداشت‌ شدگان به‌ویژه مریم رجوی رهبر سرشناس اپوزیسیون ایران پرسش می‌کنند، بادی به غبغب انداخته و می‌گوید بزرگترین جرم وی تهدید تعادل‌قوای فعلی جهان است! منظور وی از «جهان» و «تعادل‌قوا» منافع تجاری شرکتهای فرانسوی است که ساپورت‌کنندگان حکومت شیراک هستند.

کسی سندی برای این مدعی ندارد جز یک خبرنگار فرانسوی. سردبیر ژورنال دو دیمانش که در همان روزها طی یک مقاله به‌طور سربسته به ریز قراردادهای گازی-نفتی اشاره می‌کند اما از طرح توطئه سخنی به میان نمی‌آورد تا...

او حرف برای گفتن، بسیار دارد. ولی تنها و تنها به زمان نیاز دارد.

این را تنها سرعت و سمت‌وسو یافتن نهایی تحولات مشخص می‌کند.

دستگیرشدگان، مجاهدین، اعضای مقاومت ایران و از همه مهمتر مردم ایران هستند که می‌توانند روی سرعت و سمت و سوی تحولات تاثیر لازم را بگذارند. مجموعه‌یی که می‌توان از این پس آنها را در یک اسم خلاصه کرد: «ایرانی‌ها»

راستی «ایرانی‌‌ها» چه خواهند کرد؟

 

همایش ایرانیان - نگاهی به شرایط آن روز مقاومت 

راستی «ایرانی‌‌ها» چه خواهند کرد؟

آن هم در شرایطی که کمی پیش‌تر، سازمان و ارتش آزادیبخش‌شان در مناطق مرزی ایران و عراق زیر شدیدترین بمب‌بارانهای تاریخ تا آن روزگار ضربات جدی خورده،

تمامی پایگاههایش را در بمباران نیروهای ائتلاف بین‌المللی اشغالگر عراق از دست داده،

و در جریان یک توطئه و معامله آخوندها با طرف‌حسابهای ائتلاف، قرار داد آتش‌بسش با نیروهای بین‌المللی، مورد خیانت طرف غربی قرار گرفته و منتفی شده!

نیروهایش خلع‌سلاح شده و همگی در یک قرارگاه بزرگ، تحت نظر قرار گرفته‌اند!

و اینک با حمله نیروهای فرانسوی به رهبری مقاومت در پاریس، سر سیاسی مقاومت را نیز دستگیر کرده!

حتی زمزمه‌هایی از استرداد مریم رجوی به آخوندها به گوش می‌رسد. آخوند اصلاح‌طلب! محمد خاتمی رسماًً از فرانسه خواستار استرداد رجوی شده.

آسمان سیاسی برای مردم و مقاومت ایران به‌شدت تیره و تار و توفانی است.

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

بی‌چشم‌انداز و حتی کورسویی از ساحل.

 

 

فصل دوم: شکل‌گیری مقاومت مردمی در برابر تهاجم

 

کودتای ۱۷ژوئن

کودتای ۱۷ژوئن

دستگیری، هجوم وحشیانه، خراب کردن دیوار اتاق‌ها و حتی شکافتن زمین در برخی اماکن مورد هجوم واقع شده، برخی صحنه‌های اصلی آن روز است. تمامی ابزار و وسایل و نوشته‌ها و کامپیوترها ضبط و به مقر «د.اس.ت» منتقل می‌شوند.

 

به‌جز ۲۲نفر، تمام دستگیر شدگان پاریس آزاد می‌شوند مریم رجوی در میان آن ۲۲نفر است

مهمترین تحول آنجاست که تا شب تقریباً تمامی بازداشت‌ شدگان منهای ۲۲نفر آزاد می‌شوند. خبر اصلی اما ادامه بازداشت مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران است که در قلب «د.اس.ت» نگهداری می‌شود: بدون ملاقات. بدون تماس!

قاضی بروگیر(قاضی تحقیق ضدتروریست فرانسوی) پشت سر هم مصاحبه می‌کند!

 

آزادشدگان با جیب خالی، سرما، لباس نامناسب و...

آزادشدگان را با ضبط تمام آنچه با خود داشتند، حتی با خالی کردن جیب‌هایشان ‌آزاد می‌کنند. آنها حتی یک فرانک هم برای بازگشت به خانه‌هایشان یا مقر شورا ندارند(تازه اگر مقری به‌جا مانده باشد، در دفتر مرکزی شورا تمای درها و پنجره‌ها خرد شده یا از پاشنه در آمده، دیوارها شکافته شده، کف بعضی اتاق‌ها به‌دنبال جاسازی تسلیحات خیالی، حفاری! شده و...) مأموران تا آخرین سانتیم را هم از جیب بازداشت‌ شدگان مصادره کرده‌اند! همه‌چیز به ‌تاراج رفته است. اما صحنه بلافاصله عوض می‌شود؛ آزادشدگان هنگام خروج از ایستگاههای پلیس و مقرهایی که در آنجا در بازداشت به‌سر می‌بردند، با انبوه هموطنانی روبه‌رو می‌شوند که بسیاری از آنها را تا کنون در هیچ‌یک از مراسم و آیینهای مقاومت ندیده‌اند. گل و اشک و بوسه و بیشمار خانه‌هایی که درهای خود را به روی مسئولان مقاومت گشوده‌اند.

 

قدرت آلترناتیو فوران می‌کند

اولین تجمع‌ها به سرعت و از همان اولین ساعت‌های پخش خبر شکل گرفته‌اند، ایرانیان از سراسر فرانسه و کل اروپا و حتی آمریکا در حال رساندن خود به پاریس هستند! اینها دیگر تنها هواداران تشکیلاتی مجاهدین نیستند، توده‌های عظیم ایرانیان‌اند با تمامی تنوع‌های سیاسی، قومی، مذهبی و طبقاتی خود که در نهایت برانگیختگی در برابر دفتر مرکزی شورای ملی مقاومت و اداره پلیس تجمع می‌کنند. هواداران قدیمی به‌دنبال مسئولان خود می‌گردند و به‌ندرت کسی را می‌یابند، همه بازداشت شده یا به شهرهای دیگر تبعید شده‌اند! دولت شیراک حقیقتاًً که یک افتضاح پلیسی و ضد حقوق‌بشری بارآورده! برخی نفرات را تا جنوبی‌ترین نقاط فرانسه به تبعید فرستاد‌ه‌اند!

اما ایرانیان پشت این چیزها متوقف نمی‌شوند کما این‌که همان معدود هوادارانی هم که بازداشت نشده‌اند، منتظر آزادی دیگران نمی‌نشینند، راه و رسم مجاهدین و مقاومت روشن و اعلام شده‌است، هموطنان بی‌‌آن‌که اسمی برای تشکل‌های خود بگذارند، شو راهای مقاومت برای آزادی دستگیر شدگان و در صدرشان رئیس‌جمهور مقاومتشان مریم رجوی را تشکیل می‌دهند، کارهای لازم برای ایستادگی در برابر توطئه و زدوبند سیاسی مربوطه را ردیف می‌کنند، بین خود تقسیم کار می‌کنند و هر یک ایرانی خود به یک عنصر رزمنده تشکیلاتی تبدیل می‌شود، همه زیر یک چتر با یک خواسته ساده و روشن:

آزادی فوری مریم رجوی! 

همین، بی‌هیچ جایگزین دیگر!‌

این دیگر یک قدرت و یک اراده ملی است، با نیرویی که تنه به تنه نیروی حکومتی می‌زند! چرا که رسماًً در برابر یک توطئه «چنددولتی» می‌ایستد! البته بدون کمترین امکانات حکومتی.

 

آنها می‌خواهند صدای ایرانیان را خاموش کنند

ایرانیان به اولین مانعی که برمی‌خورند فضای بسته اغلب رسانه‌هاست. تمامی رادیو تلویزیونها، سخنان قاضی بروگیر و وزیر کشور و دیگر دست‌اندرکاران تهاجم را رله می‌کنند کمتر رسانه‌یی تمایل به پخش افشاگریهای بازداشت‌ شدگان دارد. به‌ویژه که دسترسی به بازداشت‌ شدگان نیز آنقدرها آسان نیست.

نفرات اصلی کماکان در بازداشت هستند، برخی دیگر به تبعید فرستاده شده‌اند و آنهای دیگر هم تمام وقت درگیر رتق‌و‌فتق کارها و مسؤلیت‌های خود و یاران بازداشتی‌شان هستند.

 

هدف اول بالا بردن صدای ایرانی در این ماجراست.

از همان اولین ساعت تهاجم، اولین اعتصاب‌غذای عمومی و نامحدود در برابر دفتر مرکزی شورای ملی مقاومت در پاریس شکل می‌گیرد. این ظاهراً تنها کاری است که می‌توان در اعتراض به آن تهاجم وحشیانه و بندوبست‌های سیاسی اقتصادی پشت‌پرده‌اش نمود.

لحظه‌به‌لحظه به جمعیت افزوده می‌شود. ایرانیان به سرعت در سراسر خیابان محل دفتر مرکزی شورا گسترش می‌یابند. اما با این‌ همه ظاهراً این کافی نیست، زمزمه استرداد مریم رجوی به فاشیسم آخوندی لحظه‌به‌لحظه قوت بیشتری می‌گیرد. باید کاری کرد باید توجه مردم فرانسه و جهان را به فاجعه‌‌یی که اتفاق افتاده و در حال گسترش است جلب کرد باید خطر پیامدهای شوم ناشی از استرداد احتمالی رئیس‌جمهور برگزیده یک مقاومت به آخوندها را به حکومت شیراک و همدستانش «حالی» کرد. چنین امری به یک فاجعه غیرقابل‌کنترل تبدیل خواهد شد.

باید وجدان جامعه میزبان را به سرعت بیدار کرد.

 

مشعل‌های انسانی در سیاه‌ترین شب ظلمانی 

ایرانیان از پیکرهای خویش مشعلی ساخته و در تیره و تارترین شب‌های تاریخ ایران، تلاش می‌کنند شهرها را روشن و بیدار کنند.

شعله‌های اعتراض در پاریس، برن، رم، لندن، اتاوا، آتن و نیکوزیا زبانه می‌کشد و دامنه آن حتی به‌ایران هم می‌رسد.

مریم رجوی از زندان پیام می‌دهد و تمنا می‌کند کسی به خودسوزی مبادرت نکند. او از این شکایت دارد که چرا پس از اولین نمونه، مقامات فرانسوی نگذاشتند او با چند نفر و حتی با نزدیکترین افراد خانواده‌اش ملاقات کند و این پیام را به مجاهدین و دیگر هموطنانش بدهد. پیام مکتوب مریم رجوی برای جمعیتی که در مقابل د.اس.ت گردآمده‌اند خوانده می‌شود:

«این مرا نگران و شوکه می‌کند که بشنوم بعضی‌هایتان تا حد خودسوزی جلو رفته‌اید. خواهش می‌کنم این‌کار را متوقف کنید. من از شما می‌خواهم از خودسوزی خودداری کنید، وگرنه بیش‌ از این درد خواهم کشید و ناراحت خواهم شد تظاهرات مسالمت‌آمیز خود را ادامه دهید تا به‌ اهدافتان دست پیدا کنید».

 

قدرت یک آلترناتیو در برانگیختگی وجدان ملل بیگانه با ایران و مسأله ایران

آقای مالکوم هارپر، رئیس اتحادیه ملل ‌متحد در انگلستان در نامه‌یی به‌ رئیس‌جمهور فرانسه نوشت: «تراژدی جوانانی که در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی، خود را به‌آتش می‌کشند، زخمی عمیق و پایدار در وجدان همگی ما خواهد بود».

حالا دیگر ایرانیان معترض در همه جا هستند،‌ میدان کنکورد، برج ایفل، مجلس ملی فرانسه و در کلیسا و حتی خیابانها.

متقابلاًًً پلیس هم دستور دارد که از هر گونه تجمع ایرانیها جلوگیری کند.

از هر جا که تعدادی را دستگیر می‌کنند صدای شعارها در نقطه دیگری بلند می‌شود. هر تعداد را که می‌توانند بعد از بازداشت چند روزه به‌ کشورهای خودشان برمی‌گردانند.

حرکت ژاک شیراک افتضاح بود اما پافشاری‌اش در استمرار فاجعه(گرچه به قیمت خون برخی از هموطنان آزاده‌‌یی که خود را در اعتراض به دولت فرانسه به آتش کشیدند، تمام شد) اما گاهی اوقات افتضاح، راه به فاجعه و گاه به مضحکه می‌برد؛ پلیس شیراک در یک مورد تعدادی از ایرانیان معترض را پس از بازداشت به‌ بیمارستان روانی منتقل می‌کند. پزشکان و کارکنان بیمارستان با شرمندگی بازداشتی‌ها را آزاد می‌کنند.

پلیس فرانسه دیگر با یک گروه یا یک حزب یا سازمان به‌معنی متعارف آن روبه‌رو نیست، آنها حالا با تقریباً تمامی ایرانیان خارج کشور درگیر شده‌اند، قدرت آلترناتیو کم‌کم دارد معنی می‌شود!

در کنار خبر بازداشت‌ها، خبر اعتراض ایرانیان به بازداشتها و غیرقانونی خواندن آن بازداشتها هم کم‌کم به خبر مکمل ماجرای بازداشت تبدیل می‌شود.

ایرانی‌ها از جان خود مایه می‌گذارند.

 

همایش ایرانیان - مقاومت همه‌جانبه و سراسری ایرانی‌ها 

توان تشکیلاتی یک حزب، یک گروه و یک سازمان هر اندازه هم که قدرتمند و گسترده باشد در برابر یک قدرت دولتی، نمادی از «جزء» در برابر «کل» است، به‌ویژه هنگامی که سازمان و حزب مورد تهاجم قرار گرفته، یک مهمان پناهنده باشد و نیروی مهاجم،‌ قدرت دولتی یکی از ۴قدرت برتر جهان آن‌هم با امتیاز صاحب‌خانگی!

نتیجه برخورد دو نیرو با چنین مختصاتی پیشاپیش روشن است.

با چنین زمینه و پیش‌فرض‌هایی که در ذهن بسیاری از ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها سنگینی می‌کنند،

در کنار تمامی اینها، نقش نفت و قرارداد‌های تجاری (که در آن‌ها، حرف اول را دشمن تشنه به خون مجاهدین یعنی رژیم آخوندها می‌زند) و تاثیر آنها بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران، انکار ناپذیر است.

اینها بخش عمده سؤال‌هایی است که بر ذهن هر ایرانی‌ای سنگینی می‌کنند، راستی سرنوشت مردم ایران و مقاومتشان چه خواهد شد؟

در چنین هماوردی نابرابری، مجاهدین و مقاومت ایران چه کارت قدرتی برای روکردن دارند که تا کنون از آستین خارج نکرده باشند؟!

داشته‌های مجاهدین و مقاومت ایران 

 

هنوز حقانیت سیاسی و حقوقی، بزرگترین سرمایه است 

مجاهدین و مقاومت ایران البته حقانیت سیاسی و قانونی دارند و این، تنها چیزی است که برایشان باقی مانده در حالی‌که بقیه‌ دارایی‌هایشان تقریباً به تاراج رفته! آن‌چنان که حتی برای رساندن صدای خود به همسایه‌ها و جهانیان باید از جان خود مایه بگذارند.

فقط مریم رجوی نیست که از خودسوزی‌ها دچار شوک می‌شود، جهان نیز با دیدن صحنه‌های خودسوزی شوکه می‌گردد،

از سوی دیگر هر ایرانی خود تبدیل به یک سفیر سیار مقاومت می‌شود، هرکس به همان اندازه که می‌داند، برای مخاطبان خارجی خود توضیح می‌دهد، برخی‌ ایرانی‌ها سراغ خبرنگاران می‌روند، برخی سراغ سیاستمداران و برخی دیگر به در خانه چهره‌های مؤثر اجتماعی و قطب‌های فرهنگی و هنری مراجعه می‌کنند؛

یک بسیج «سیاسی حقوقی» سراسری شکل می‌گیرد، ایرانی‌ها هرجا هستند، سفره‌ای پهن کرده و تمامی دارایی جیب‌ها و پس‌اندازهای خود را در آن خالی می‌کنند تا مقاومت را که تمامی اموالش به غارت رفته است یاری کنند.

سرپناهی برای استقرار جمعیتی که اعتصاب غذا کرده فراهم می‌کنند،‌ خانه‌های نیمه ویران را بازسازی می‌کنند، شبکه‌های سیاسی و تبلیغی مقاومت را با زحمت و کار شبانه روزی دوباره فعال کنند.

 

گنجی در دسترس تاراج نیست

در اوج بی‌پناهی همه یک نقطه اتکاء دارند که به پشت‌گرمی آن، خانه‌ و زندگی و شغل و تحصیل و آینده خود را رها کرده و شبانه روز به کار بازسازی بنای پرشکوه مقاومت آستین بالا زده‌اند،

به این می‌گویند: قدرت آلترناتیو!‌

 

همایش ایرانیان - گستره قدرت آلترناتیو 

شامگاه دوشنبه ۳۰ژوئن، هزاران تن از ایرانیان در ۲۰شهر اروپا، آمریکا و استرالیا، با روشن‌کردن شمع برای آزادی مریم، شب‌زنده‌داری می‌کنند. این شب‌زنده‌داری در شهر اشرف امتداد می‌یابد.

هم‌زمان در خاک میهن اسیر و در زیر‌ سایه سنگین حکومت سرکوبگر آخوندی، صدها تن از هواداران مقاومت و خانواده‌های شهیدان و زندانیان سیاسی با در‌ دست‌داشتن پلاکاردهایی با شعار آزادی مریم رجوی، طی چند تظاهرات و درگیری با نیروهای رژیم در مقابل سفارت فرانسه یا در سایر نقاط تهران، دست به‌ اعتراض و تظاهرات می‌زنند. گروهی از این تظاهر کنندگان توسط پاسداران سرکوبگر رژیم دستگیر و روانه زندان می‌شوند.

مریم رجوی - دانیل میتران

مریم رجوی - دانیل میتران

 

دستاوردهای روابط بین‌المللی مقاومت بی‌نظیر است 

نگاهی به دستاوردهای سیاسی سریعی که مقاومت در آن لحظات حساس به دست آورد، برای هر کس که در آن روزها از نزدیک شاهد ماجرا نبوده،‌ این تصور را ایجاد می‌کند که گویا نهاد روابط خارجی مقاومت در آن جریان، ظاهراً ضربه نخورده بود! گرچه که حاضران در صحنه خود نیک می‌دانند آن دستاوردهای سیاسی هم تماماً ناشی از همان نیروی لایزال مردم و قدرت آلترناتیو بود؛

خانم دانیل میتران بانوی اول پیشین و شخصیت برجسته مدافع حقوق‌بشر فرانسه، نخستین شخصیتی است که به ‌اور‌سور‌واز می‌رود تا حمایت و همبستگی خود را با مریم رجوی و پناهندگان ایرانی، ابراز کند.

شهردار اور، ژان پیر بکه که در تمام طول اعتصاب غذا از متحصنان حمایت به‌عمل آورده به‌تلویزیون فرانسه می‌گوید: «د.اس.ت دنبال چه چیزی بود؟ قاضی بروگیر دنبال چیست؟ سلاح، دلائل اثبات تروریسم؟ هیچ. تحقیقات به‌خوبی این‌را نشان داده است، بازدید از محل در دو نوبت. هیچ‌چیز در این‌جا پیدا نشد».

انجمن شهر اور و همسایگان و شهردار، یکپارچه به‌ حمایت از خانم رجوی و اعتصاب‌غذا کنندگان برخاستند.

‌سیاستمدارانی نظیر ژان پیر بلازی، نماینده‌ مجلس و فعالان حقوق‌بشر، نظیر نمایندگان حقوق‌بشر نوین، لیگ حقوق‌بشر فرانسه و آندره میشل، جامعه‌شناس مشهور، انبوهی از شهروندان عادی فرانسوی، خود را حتی از شهرهای دوردست در جنوب و شمال فرانسه به ‌اور رساندند تا همبستگی خودشان را با مریم رجوی و پناهندگان ایرانی ابراز کنند.

چند روز بعد از این یورش ننگین، حزب سوسیالیست فرانسه اعلام کرد که عملیات پلیس علیه سازمان‌ مجاهدین خلق ایران «امروز به‌یک افتضاح تبدیل شده است و دیری نمی‌گذرد موج نیرومندی از حمایت جریانها و شخصیتهای سیاسی، حقوقی و مذهبی فرانسه که برمی‌خیزد، این توطئه را محکوم می‌کنند».

 

قدرت آلترناتیو، تعادل‌قوا را تغییر می‌دهد 

یک مقام امنیتی فرانسه به‌ هفته‌نامه نوول ابزرواتور گفت: «در مقر اور نه اسلحه کشف شده و نه مواد منفجره».

شهروندان فرانسوی هم وارد میدان شده و هرکس سعی می‌کند به‌ این ایرانیان کمکی کند.

یک مرد همسایه با آکاردئون خود نزد اعتصابیون که از شدت گرسنگی بی‌حال شده بودند، آمد و ساعتها برایشان موسیقی نواخت. هنگام ترک محل، او که می‌خندید به‌ اعتصابیون گفت: «آمده بودم به‌ شما روحیه بدهم، اما خودم از شما روحیه گرفتم»!

زنان فرانسوی برای اعتصاب‌ غذاکنندگان در موج حرارت بی‌سابقه اواخر ژوئن کیسه‌های یخ می‌آوردند.

همسایگان، در خانه‌های خود را به‌روی اعتصاب‌ غذاکنندگان بازگذاشتند تا شرایط دشوار حضور شبانه‌روزی در پیاده‌روهای مقابل دفتر شورا در اور را قدری سهل‌تر کنند.

برخی روشنفکران فرانسوی می‌گویند برای جلوگیری از شرمندگی بیشتر فرانسویان در مقابل افکار عمومی جهانیان، دستگیر ‌شدگان را آزاد کنید.

با حمایتها و بر پایه مقاومت و پایداری تحسین‌برانگیز هواداران این مقاومت، سرانجام توطئه درهم‌ می‌شکند و پیروزی در روز ۳ژوئیه چهره خود را نشان می‌دهد.

مریم رجوی سرفراز به مقر مرکزی شورای ملی مقاومت باز می‌گردد.

 

بقیه داستان 

بقیه داستان را تقریباً همه می‌دانند. چند سال بعد ژان کلود موریس سردبیر نشریه معروف ژورنال دو دیمانش با انتشار کتابی، به طرح توطئه مفصلی که دولت ژاک شیراک و حکومت آخوندها و برخی طرف‌های دیگر به‌طور مشترک برای نابودی مقاومت ایران ریخته بودند، اشاره کرد و بخش‌هایی از آن را که خود تصادفاً شاهدش بوده، برملا نمود.

قاضی بروگیر، قاضی تحقیق آن پرونده، دوویلپن و ژاک شیراک سالها بعد به جرم تخلفات مختلف دستگیر و بازنشسته شدند.

قاضی بعدی، قاضی ترویدویک، حکم به بیگناهی مجاهدین و حقانیت مقاومت مسلحانه آنها بر ضددیکتاتوری فاشیستی حاکم بر ایران داد.

آخوند فریبکار محمد خاتمی که با عبای سفید و ژست‌های غلط انداز به‌دنبال استرداد مریم رجوی بود، مطرود و منزوی به زائده سیاسی دستگاه خامنه‌ای تبدیل شد و جواب تمامی خیانت‌هایش را در قیام ۹۶از مردم ایران گرفت: اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا!‌

ماه عسل آخوندها با غرب به پایان رسید،

مجاهدین و خلق محبوبشان از تند‌پیچ تاریخ خود به سلامت عبور کردند،

تا امروز که قیام مردم ایران و تغییر سیاستهای بین‌المللی، شروع به تغییر وضعیت شاهین ترازوی تعادل‌قوا به سود ایرانی‌ها کرده.

 

اعتلای آلترناتیو و راه طی شده

از آن روز تا امروز راهی بس طولانی و پر پیچ و خم طی شده

ایرانی‌ها همه ساله در سالگرد آن ماجرا که به انکشاف قدرت آلترناتیوشان منجر شد، در پاریس گردهم می‌آیند، گردهمایی عظیمی که اینک به یک کنگره عظیم مردمی و یک مانور قدرت سنگین تبدیل شده است.

و آنچه که در تمامی این مسیر می‌درخشد، حضور پرشکوه ایرانیان آزاده‌ایست که همه ساله در گردهمایی سالانه مقاومت در پاریس گرد می‌آیند:

قدرت آلترناتیو را تجدید کرده آن را به رخ دشمن می‌کشند،

اراده‌های خود را صیقل می‌زنند،

برنامه‌های خود برای یک‌سال آینده را مرور می‌کنند

و در پایان یک دور دیگر از نبرد، با نمایش قدرتی کوبنده در سراسر جهان پراکنده می‌شوند تا تمامی عرصه‌ها را به روی آخوندها ببندند.

 

از تهران ۱۳۶۰تا پاریس امروز و چهارگوشه جهان گستره آلترناتیو مردمی

از تهران ۱۳۶۰تا پاریس امروز و چهارگوشه جهان گستره آلترناتیو مردمی

 

 

اینک دیگر می‌توان با تکرار گفته‌های سردار شهید آزادی، مجاهد کبیر موسی خیابانی و اندکی دستکاری در آن گفته معروفش، تکرار کرد:

« نه! مجاهدین دیگر از بین رفتنی نیستند! چرا که مجاهدین به دریای خلقشان پیوسته‌اند

«و این پرچم!‌ این پرچم اگر امروز از دست ما بیفتد، دست دیگری آن را از زمین برخواهد داشت، دست خلق!‌ دست توده‌های بیکران مردم!

« چرا که این فکر (آرمان آزادی و برابری)، حق است

« و آینده! آینده از آن شماست، از آن مردم ایران!

« نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد،

و به‌قول مسعود، پیروزی از آن شماست، شما مردم ایران، با همه شادی و بهروزی.

 

پس از آن ۱۷ژوئن قدرت آلترناتیو، «ضربه» را به «فرصت» و «حریم امن مقاومت» تبدیل می‌کند 

پس از آن ۱۷ژوئن و همه آنچه که گذشت، ایرانی‌ها همه ساله در سالگرد آن واقعه که همزمان با سالروز ۳۰خرداد و شروع مقاومت انقلابی در برابر فاشیسم مذهبی است در پاریس گرد می آیند تا حضور آلترناتیو دموکراتیک را به همه جهان یادآور شوند

مانور قدرت آلترناتیو مردمی شورا، در تمامی این سالها از سال ۱۳۸۲تا کنون ادامه یافته است.

در تمامی این سال‌ها، حضور انبوه برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از چهارگوشه جهان، در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس، به سد سیاسی محکمی برای پشتیبانی و حمایت از پایداری پر شکوه مجاهدین در اشرف و لیبرتی در مقابل حملات و توطئه‌های رژیم آخوندی تبدیل شد. کم و کیف گسترده و عظیم مقاومت ایران در دنیای تعادل‌قوای سیاسی بدون این‌که بیان کند به هر ناظری می‌گفت: مقاومت ایرانیان در برابر خونخوارترین و عقب‌مانده‌ترین نظام سیاسی در جهان معاصر هر روز در مسیر رشد و اعتلا گام می‌زند، به تکیه گاهی الهامبخش برای توده‌های تحت ستم دیکتاتوری در ایران یک جایگزین دموکراتیک و معتبر با برخورداری از شناخت شدگی بین الملی تبدیل شده است.

و به این ترتیب، حرکتی که از یک فاجعه و یک ضربه مرگبار به مقاومت ایران شروع شد، با مقاومت مردم و رهبری هوشمندانه و پاکبازانه مقاومت به یک فرصت بزرگ و بلندمدت برای مردم و مقاومت ایران تبدیل شد. فرصتی برای پیشروی مقاومت مردم ایران در مسیری یکسویه و برگشت‌ناپذیر به سوی پیروزی.

از این پس، تاریخچه مختصر گردهمایی ایرانیان تا امروز مرور می‌شود.

 

فصل سوم - اولین گردهمایی: سال ۱۳۸۳ 

 

اولین گردهمایی بزرگ ایرانیان پس از واقعه ۱۷ژوئن در سال ۱۳۸۳برگزار شد.

در آن گردهمایی،دانیل میتران چهره نامدار مقاوت ضدفاشیستی فرانسویان و یکی از نمادین‌ترین قطب‌های اخلاقی فرانسه در اولین سالگرد حمله به مقاومت ایران و رئیس‌جمهور برگزیده‌اش مریم رجوی، پیام گرمی در حمایت از مقاومت ایران، به هزاران ایرانی شرکت‌ کننده در مراسم فرستاد و همبستگی خود با مردم ایران و مقاومتشان را یک بار دیگر اعلام کرد.

شخصیت اصلی مهمان در آن مراسم، هیأت حزب سوسیالیست فرانسه و آقای ملانشون عضو رهبری ملی این حزب بود. مریم رجوی هیأت حزب سوسیالیست فرانسه گفت: «ما که در ۱۷ژوئن گذشته، ناگهان، هدف حمله قرار گرفتیم، گناهی جز مقاومت در برابر فاشیسم مذهبی، نداشتیم»... آیا پای معامله با یک رژیم نامشروع علیه یک مقاومت مشروع در میان نبود؟ … اگر مقاومت برای آزادی جرم است، ما به این گناه بزرگ افتخار می‌کنیم».

 

در آن سخنرانی مریم رجوی، با اشاره به مبارزه حقوقی مجاهدین علیه برچسبها و اتهامات آخوندها و مماشاتگران با فاشیسم مذهبی گفت:‌

«هم‌چنانکه ویلیام بوردون (حقوقدان سرشناس فرانسوی) گفته است: «چنان‌چه مجاهدین موفق به عقب راندن عنصر سیاسی به نفع عنصر حقوقی شوند، نه تنها خود برنده خواهند شد بلکه بشریت را هم به پیروزی خواهند رساند».

کارزار حقوقی مجاهدین که از فردای بزرگترین تهاجم پلیسی تاریخ فرانسه در یک عملیات شهری، آغاز شد اگر‌چه آماج مقدمش، بازکردن زنجیرهای مماشات‌گران از دست و پای مقاومت ایران و یک حرکت ملی بود اما آن حرکت، در عین‌حال اقدامی نوین در دنیای سیاست بود اقدامی که روی حقانیت بی‌چون و چرای مقاومت یک خلق استوار بود که اگر ایستادگی کند و بهای آن را بپردازد وجدانهای بیدار بشری در سراسر دنیا به حمایت از آن برخواهند خواست. این حقیقت در سالهای بعد به‌روشنی به اثبات رسید.

 

 

فصل چهارم: ۱۳۸۴، دو سال پس از ۱۷ژوئن 

 

مقاومت ایران که اینک به‌مثابه یک آلترناتیو شناخته شده در عرصه داخلی و بین‌المللی با یک پارلمان در تبعید عمل می‌کند، شنبه۲۸خرداد(۱۸ژوئن) سال ۱۳۸۴در فردای تحریم بزرگ ملی علیه نمایش انتخاباتی رژیم آخوندی و به‌مناسبت دومین سالگرد حمله ننگین ۱۷ژوئن، اجتماع بزرگ خود را در سرژی‌ پونتواز در شمال پاریس برگزار کرد.

 

 • مریم رجوی: ما از همه چیز دست شسته‌ایم تا همه چیز برای ملت ایران به دست بیاید
 • گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۸۴: آلترناتیوی با تمامی ویژگی‌های لازم

 

 

این گردهمایی در حالی برگزار شد که مقاومت ایران قدرت خود را در جریان یک مبارزه پرکشمکش چندین و چند ساله به اثبات رسانده بود؛ ظرفیت مسئولیت‌پذیری در ابعاد ملی را در عمل نشان داده و توان خود در مدیریت بحران را، آنهم در مرگبارترین شرایط به همگان اثبات کرده بود.

شرکت‌ کنندگان در این اجتماع، ضمن محکوم کردن وقایع ۱۷ژوئن حمایت خود را از مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران اعلام داشتند و خواهان رفع محدودیتهای اعمال شده علیه مقاومت ایران و بسته شدن این پرونده شدند. آنان همچنین تحریم سراسری نمایش انتخاباتی رژیم آخوندی را بیانگر فقدان مشروعیت تمامیت رژیم و رأی تمایل مردم ایران به سرنگونی این رژیم توصیف کردند.

 

همایش ایرانیان - چهره‌های سیاسی بین‌المللی در مراسم

یکی از ویژگی‌های این مراسم، حضور گسترده چهره‌هایی از جناح‌های سیاسی متفاوت و گاه رقیب است که برای دفاع از پایه‌یی‌ترین ارزش‌های دموکراتیک، حقوق پناهندگان، حقوق‌بشر و حق مقاومت در برابر دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران

شمار زیادی از نمایندگان پارلمانها شخصیتهای سیاسی فرهنگی مذهبی و حقوق‌بشری نیز در این گردهمایی که توسط بیش از ۳۰سازمان حقوق‌بشری و غیردولتی فرانسوی مورد حمایت قرار گرفته بود حضور یافتند و سخنرانی کردند.

در قسمتی از اجتماع با شکوه ۱۸ژوئن دهها تن از نمایندگان مردم اورسور اواز و شهرهای اطراف به پشت تریبون رفتند و ضمن محکوم کردن وقایع ۱۷ژوئن ۲۰۰۳حمایت کامل خود را از مقاومت ایران و خانم مریم رجوی ابراز داشتند.

همچنین شهرداران شهرهای استان والدواز و بیش از یکصد هزار تن از مردم فرانسه در بیانیه‌یی به‌مناسبت دومین سالگرد ۱۷ژوئن، زد و بند با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را محکوم کرده و خواستار حمایت از مریم رجوی رهبر اپوزیسیون دموکراتیک ایران شدند

دهها تن از ملی‌پوشان و ورزشکاران میهنمان به سرپرستی پهلوان مسلم اسکندر فیلابی مسئول کمیسیون ورزش شورا ضمن محکوم کردن انتخابات فرمایشی رژیم آخوندی از جامعه جهانی خواستند به سیاست مماشات با ملایان پایان داده و از مقاومت ایران و راه‌حل سوم خانم رجوی حمایت کنند. آنگاه یک ورزشکار جوان ایرانی همه مدالهای خود را به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت اهدا کرد.

در پایان این مراسم که حدود ۹ساعت به طول انجامید خانم مریم رجوی به همراه خانواده‌های شهیدان تاج‌گلی نثار یادواره شهیدان مقاومت ایران کردند. آنگاه عزیز رضایی مادر رضاییهای شهید، تربت مزار شهید محمد حنیف‌نژاد بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایران و مزار شهدای قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۶۷در خاوران را به خانم رجوی اهدا نمود.

 

کوه‌ها لرزیدند، ‌ مقاومت ایران نلرزید! فرازهایی از سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۸۴ 

 خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران در سخنرانی خود که یک روز پس از برگزاری نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم برگزار شد؛ ضمن تبریک به مردم ایران به‌خاطر تحریم یکپارچه و سراسری نمایش انتخابات ارتجاع گفت این تحریم، نقطهٔ عطفی در مسیر دستیابی به دموکراسی و آزادی است.

مریم رجوی گفت: دسیسه‌گرانی که دو سال پیش حمله ۱۷ژوئن را هدایت کردند، گفتند آمده‌اند که مقاومت ایران را متلاشی کنند. اما کوهها لرزیدند، شما نلرزیدید. شما ایستادید، زیرا جنبشی را نمایندگی می‌کنید که تابع منافع قدرتها و زاییده شرایط زودگذر منطقه‌یی و بین‌المللی نبوده است که با زد‌و‌بند متوقف شود. این جنبشی است برای آزادی، که چهل سال است می‌رزمد و مقاومت می‌کند، جنبشی است که کیان ایران را نگاهبانی می‌کند و اعتبار وجودی این ملت است.

شما ایستادید زیرا خونهای ۱۲۰هزار شهید راه آزادی از پیکر مقاومتتان جاریست.

 

فرازی از سخنان مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال۱۳۸۴ 

 • در ایران فردا، در پرتو آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی پوشش، آزادی رفت و آمد و دیگر آزادیهای فردی و اجتماعی، همه استعدادهای سرکوب شده شکوفا شود، تا کشوری پیشرفته و بسامان بنا شود.
 • مقاومت ایران به کلیه حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن پای‌بند است.
 • ما در ایران آزاد شده از ستم ملایان، از لغو حکم اعدام و از امحاء همه انواع و اشکال مجازاتهای وحشیانه، دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
 • ما تعهد خود را به کنوانسیون منع شکنجه و قوانین بین‌المللی انسان‌دوستانه و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، یکبار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهیم.
 • این مقاومت پس از انتقال قدرت به مردم، جز دموکراسی، جز جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و جز انتخاب آزادانه مردم، چیزی نمی‌خواهد.
 • هدف ما، به‌دست گرفتن قدرت به هر قیمت، نیست. هدف ما، تضمین آزادی و دموکراسی، به هر قیمت است، حتی به بهای فدای موجودیتمان.
 • ما به جانب فدیه‌ها و محنتهای بزرگ شتافته‌ایم، تا آزادی و خوشبختی نصیب ملت ایران شود.ما از همه چیز دست شسته‌ایم، تا همه چیز برای ملت ایران به دست آید. و چنین خواهد شد.

 

همایش ایرانیان - صف‌بندی مهم در سطح بین‌المللی

مریم رجوی در ادامه سخنرانیش در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۸۴به صف‌بندی مهمی که در عرصه بین‌المللی حول مقاومت مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی شکل گرفته است پرداخت و گفت: میهن ما، اکنون در وضعیت سرنوشت سازی است. رژیم آخوندی نارضایتی انفجاری جامعه را در مقابل خود دارد. اما نه می‌خواهد و نه می‌تواند به تغییر و رفرم دست بزند. زیرا به سرنگونیش می‌انجامد. استمالت‌گران نیز برای تأمین منافع خود به حفظ رژیم آخوندی مشغولند. این وضعیت، صف‌بندی مهمی در سطح بین‌المللی تشکیل داده است که در ماههای اخیر همه جا خود را نشان می‌دهد. صف‌بندی بر سر حق مردم ایران برای برخورداری از آزادی یک طرف، جبهه حفظ رژیم ولایت فقیه، طرف دیگر جبهه مدافعان تغییر دمکراتیک. آنچه پیشروی این جبهه را ممکن کرده و آنچه ضرورت این دوران است، کوشش صد چندان یاران مقاومت است.

آری، هر روز و هر روز و در هر جای ایران و جهان، باید فعالیت مبارزاتی تازه‌یی برای به پیروزی رساندن دموکراسی و آزادی انجام گیرد.

 

آنچه رژیم ندارد و مقاومت دارد

مریم رجوی در آخرین‌ فراز سخنرانی آن روزش چشم‌اندازها و برنامه مقاومت برای آینده ایران را تشریح کرد و گفت:

همبستگی انسانی و ارزشهای انسانی بالاترین ثروت و قدرت این مقاومت است.

باشد که در ایران فردا، در پرتو آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی پوشش، آزادی رفت و آمد و دیگر آزادیهای فردی و اجتماعی، همه استعدادهای سرکوب شده شکوفا شود، تا کشوری پیشرفته و بسامان بنا شود.

آری، راه‌حل ما و «شاهراه ما از منظر تمام آزادیها می‌گذرد». ما در پی احیای گوهر پایمال شده انسانیتیم که همان آزادی است. به‌قول مسعود، «احیای مقوله آزادی، همانا احیای بشریت و انقلابهای مغلوب است…».

مقاومت ایران به کلیه حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن پای‌بند است.

ما در ایران آزاد شده از ستم ملایان، از لغو حکم اعدام و از امحاء همه انواع و اشکال مجازاتهای وحشیانه، دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.

ما تعهد خود را به کنوانسیون منع شکنجه و قوانین بین‌المللی انسان‌دوستانه و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، یکبار دیگر مورد تأکید قرار می‌دهیم.

ما برآنیم که دلهای خسته، جامعه بلادیده و کشور مجروح از کینه و یأس و انتقام جویی را با گذشت و محبت و اعتماد التیام بخشیم. این مقاومت پس از انتقال قدرت به مردم، جز دموکراسی، جز جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و جز انتخاب آزادانه مردم، چیزی نمی‌خواهد. هدف ما، به‌دست گرفتن قدرت به هر قیمت، نیست. هدف ما، تضمین آزادی و دموکراسی، به هر قیمت است، حتی به بهای فدای موجودیتمان.

ما به جانب فدیه‌ها و محنتهای بزرگ شتافته‌ایم، تا آزادی و خوشبختی نصیب ملت ایران شود.ما از همه چیز دست شسته‌ایم، تا همه چیز برای ملت ایران به دست آید. و چنین خواهد شد.

 

نگاهی به پشت سر، یک خاطره از آن روز سیاه 

 در ادعانامه صادره علیه مریم رجوی، آن‌چنان که دادستان فرانسوی همان‌ روزها نوشته بود، جرم این است که مریم رجوی، «تعادل ژئوپلیتیک بین‌المللی را درهم‌می‌ریزد».

ماجرا را از نشریه فرانسوی لیبراسیون بخوانیم:
دادستان: مریم رجوی تعادل ژئوپلیتیک بین‌المللی را درهم می‌ریزد.


لیبراسیون، یک نشریه دیگر فرانسوی چندی بعد تحت عنوان «عملیات بسیار لرزان قاضی بروگیر» نوشت: زمانی که او بازداشت مریم رجوی را تأیید کرد، برآوردش این بود که این داده‌ها «به‌خاطر ماهیتشان، به‌خاطر جدیتشان و به‌خاطر عواقبشان برای تعادل ژئوپلیتیک جهانی» اخلال در نظم عمومی محسوب می‌شود. اما «تعادل ژئوپلیتیک بین‌المللی» استدلالی است که چندان برای زندانی کردن کسی به کار گرفته نمی‌شود. لیبراسیون بعد از آن پرسیده بود:

«و اگر این بازداشتها در خدمت منافع تجاری بوده باشد، آن وقت چی»؟
چند سال بعد سردبیر ژورنال دودیمانژ که این‌ هم یک نشریه دیگر فرانسوی است، عمق آن زدوبند کثیف تجاری را رو کرد!

با این یادآوریها می‌پردازیم به گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۸۵.

 

 

فصل پنجم: گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۸۵ 

۳سال بعد از حمله ۱۷ژوئن گردهمایی بزرگ مقاومت در سالن بورژه پاریس با خروش ۳۰هزار ایرانی که فریاد آزادی سرمی‌دادند در تاریخ ۱۰تیر ۱۳۸۵برگزار شد. این مراسم در آستانه یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطه برگزار شد. رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت نخست به سمبلهای تاریخی صد سال پایداری ملت ایران برای آزادی از ستارخان تا کوچک‌خان و دکتر مصدق و پیشتازان انقلاب ضدسلطنتی، ادای احترام کرد و به‌پای نمادها و تصاویر این سرداران که در بیرون سالن نصب شده بود گل نثار کرد. مریم رجوی در گرامی‌داشت یاد سرداران آزادی ایران در آستانه یکصدمین سالگرد انقلاب مشروطه گفت: اکنون مجاهدان آزادی و تمام اجزای مقاومت ایران مسئولیت بزرگی بر دوش دارند. مسئولیت به ثمر رساندن رنج صد ساله آزادیخواهان ایران. و حالا ۱۰۰سال پس از انقلاب مشروطه ملت ایران، ملت ایران بیش از هر زمان ایران به کسب دموکراسی نزدیک است. جام جم آزادی نزد مردم ایران و در اراده آزادیبخش زنان و مردان شجاع ایران است. این مردم و مقاومت ایرانند که می‌خواهند و تغییر می‌دهند و آینده را می‌سازند.

 

مریم رجوی - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران - قدرت آلترناتیو

مریم رجوی - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران - قدرت آلترناتیو

 

تنها همین جمله آخر می‌تواند رمز و راز قدرت یک آلترناتیو را نشان دهد.

«این، مردم و مقاومت ایران هستند که فارغ از هر زدوبند ارتجاعی استعماری؛

اراده می‌کنند،

تغییر می‌دهند

و آینده را آن‌گونه که خود می‌خواهند، می‌سازند».

و این، خط فاصلی است جدی و پررنگ که هر نیروی اصیل ملی را از دیگر گروه‌های مدعی، میان‌تهی یا دستجات دست‌ساز بیگانه متمایز می‌کند.

نیرویی که جای پا و اثر مهرش را در جای‌جای تاریخ میهن و اسناد و آثار تحولات اجتماعی می‌توان به‌روشنی دید و باز شناخت.

نیرویی که با همین «داشته‌»ها شایسته نامگذاری نیروی آلترناتیو می‌شود.

 

گردهمایی بزرگ مقاومت – پاریس ۱۰تیر ۱۳۸۵

گردهمایی بزرگ مقاومت – پاریس ۱۰تیر ۱۳۸۵

 

 

میهمانان همایش بزرگ ایرانیان

در آن مراسم شخصیت‌های مهمان از ۲۰کشور جهان شرکت کرده بودند.

خانم ادیت کرسون، نخست‌وزیر فرانسه در سال‌های ۱۹۹۱و ۱۹۹۲از جمله شخصیتهای شرکت‌ کننده در این گردهمایی بود. خانم کرسون خطاب به مریم رجوی گفت: بدانید که ما در کنار شما ایستاده‌ایم.

سیداحمد غزالی، نخست‌وزیر پیشین الجزایر، یکی دیگر از میهمانان این مراسم بود.

لرد اسلین، قاضی‌القضات نامدار بریتانیا، لرد راسل جانسون، رئیس شورای اروپا و ژان پیر بکه، شهردار سوسیالیست اورسوراوآز نیز در شمار میهمانان بودند.

 

 

گردهمایی بزرگ مقاومت – پاریس ۱۰تیر ۱۳۸۵

گردهمایی بزرگ مقاومت – پاریس ۱۰تیر ۱۳۸۵

 

 

حمایت از گردهمایی بزرگ ایرانیان

همزمان با مراسم آن سال، قضات مستقل دادگستری فرانسه به لغو کلیه محدودیت‌های رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران فراخوان دادند. آن فراخوان هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که از سوی دیگر و در یک حرکت مستقل مشابه، ۳۰۰هزار شهروند فرانسوی با شهرداران خود، از مقاومت ایران حمایت کردند.

 

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ۱۳۸۵

مریم رجوی در آن مراسم ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت‌های مقاومت در یک سال گذشته و بیان آنچه که شده و آنچه که ضروریست انجام شود، گفت:

« مقاومت ما با اراده جبرشکن زنان و مردان از خود گذشته‌اش که سر بر قدوم آزادی نهاده‌اند پیروز می‌شود و هیچ نیرویی در جهان یارای ایستادگی در برابر آن ندارد، پس تکرار می‌کنیم که: الیس صبح به قریب؟ بله صبح پیروزی و بهار آزادی نزدیک است. اما اما اما هم‌چنان‌که مسعود گفته است بهار آزادی ایران با خود ما در خود ما و توسط خود ما محقق می‌شود و هرگز رایگان به دست نمی‌آید... اگر بخواهیم می‌توان و باید آن را به‌دست آورد. این آزمایش و وظیفه و مسئولیت تک‌تک ماست. و همچنین تک‌تک شما. در این صورت هم‌چنان که مقاومت ایران اعلام کرده است، اوضاع از هر طرف که بچرخد چشم‌انداز نهایی، چیزی جز سرنگونی رژیم ولایت فقیه نخواهد بود».

 

 

گردهمایی بزرگ مقاومت – پاریس ۱۰تیر ۱۳۸۵

گردهمایی بزرگ مقاومت – پاریس ۱۰تیر ۱۳۸۵

 

 

یکی از جالب‌ترین فراز‌های گردهمایی آن سال، بخشی از سخنرانی مریم رجوی بود که گفت: اگر آخوندها تمامی پول و نفت ایران را خرج سیاستهای خود کنند، اگر آخوندهای حاکم بر ایران به جای این دولت و آن دولت، ۱۰۰دولت را با خود همراه کنند باید بدانند که از سرنگونی گریزی نخواهند داشت...

وی همچنین افزود:‌ اکنون همه راه‌ها برای نجات رژیم ولایت فقیه به بن‌بست رسیده است. نه شعبده استحاله، نه سیاست مماشات... هیچ‌کدام کارگر نیفتاد.

امروزه و پس از برافتادن نقاب از چهره اصلاح‌طلبان قلابی و فوران خشم مردم بر ضد آنها که در شعار اصلاح‌طلب! اصول‌گرا! دیگه تمومه ماجرا(شعار قیام دی ۹۶) روشن‌بینی مقاومت و قدرت آلترناتیو بهتر شناخته می‌شود که در تیره‌ترین روزها، چگونه راه گشود و سره را از ناسره جدا کرد. روشن‌بینی و شجاعت سیاسی‌‌یی که تنها از یک آلترناتیو برمی‌آید.

نگاهی به آن روز و شعارها و گفته‌های آن روز مقاومت، تعریف روشن‌تری از آلترناتیو به دست می‌دهد. نیروی سیاسی جایگزینی که گام به گام راه خود به سوی پیروزی را با تلاش و کوشش مردمش(تمامی مردمش) می‌کوبد، زیرسازی می‌کند و مسیر‌های نوینی به سوی آزادی میهن باز می‌کند.

 

 

 

گردهمایی بزرگ مقاومت – پاریس ۱۰تیر ۱۳۸۵

گردهمایی بزرگ مقاومت – پاریس ۱۰تیر ۱۳۸۵

 

 

 

 

فصل ششم: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۸۶

 در آن سالی که آن اتفاق افتاد، آن‌گونه که بعدها یک روزنامه‌نگار فرانسوی فاش کرد، آخوندهای حاکم بر ایران با دولت وقت فرانسه به ریاست ژاک شیراک توافق کردند در قبال اعطای امتیاز‌های نامحدود مالی و تجاری، دولت فرانسه تشکیلات خارج‌ کشوری مقاومت ایران مستقر در پاریس را منهدم کرده و رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی را دستگیر و به فاشیسم مذهبی حاکم بر تهران تحویل دهد.

عبور از دیواری که در عمل روشن شد بسیار بلندتر از قد دیکتاتورها و تجار نوکیسه نشسته بر مسند قدرت است!

دیواری که تنها یک تشکیلات حزبی و سازمانی متعلق به مجاهدین خلق نبوده و نیست بلکه یک گنج میهنی و متعلق به تمامی مردم ایران و تاریخ مبارزات ایران‌زمین با تمامی تنوع‌های موجود در گستره آن است. گنجی در هیأت یک آلترناتیو!

 

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۹تیر۱۳۸۶

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۹تیر۱۳۸۶

 

 

 

همایش ایرانیان - در چهارمین سالگرد چه گذشت؟

سالن ویلپنت پاریس روز ۹تیر ۱۳۸۶شاهد گردهمایی برزگ مقاومت با نام «به سوی پیروزی» با شرکت بیش از ۵۰هزار تن از هموطنان و حامیان مقاومت ایران بود. این گردهمایی تا آن تاریخ بزرگترین اجتماع ایرانیان در تاریخ مبارزات خارج کشور محسوب می‌شد. ایرانیان شرکت‌ کننده در این گردهمایی خواهان تلاش برای تغییر دموکراتیک در ایران شدند.

ایرانیان یک نکته دیگر نیز مطرح کردند که جهان گرچه با تأخیر بسیار اما به هر حال بعدها به اهمیت آن بیشتر پی برد تا جایی‌که به مهمترین معضل جهان متمدن با آخوندها در یک مقطع تبدیل شد: هشدار نسبت به تلاش آخوندها برای به‌دست آوردن سلاح کشتار جمعی (هسته‌ای)!

هشداری که مریم رجوی آن را بارها و به طرق مختلف مطرح کرده و نسبت به آن هشدار داده بود.

 

همایش ایرانیان - خبرگزاریها چه گفتند و چه ثبت کردند؟

تلویزیون الجزیره همان روز ۱۰تیر ۸۶در گزارشی اعلام کرد: شورای ملی مقاومت ایران تظاهرات عظیمی با شرکت دهها هزار تن در اعتراض به رژیم ایران برگزار کرد.

تلویزیون الحره در گزارش خود از گردهمایی بزرگ ایرانیان گفت: مریم رجوی از اتحادیه اروپا خواستار تجدید نظر در دسته‌بندی این سازمان شد، چرا که این سازمان یک اپوزیسیون مشروع است که برای سرنگونی رژیم ایران و ایجاد تغییرات دموکراتیک در ایران تلاش می‌کند.

روزنامه العرب‌الیوم(اردن) همان‌ روز نوشت: ۵۰هزار ایرانی روز شنبه در پاریس در چهارمین سالروز حمله به دفاتر سازمان مجاهدین خلق در پاریس برای اعلام همبستگی با اپوزیسیون ایران اجتماع کردند

روزنامه الزمان بین‌المللی نوشت: در گردهمایی بزرگ ایرانیان، خانم رجوی تأکید کرد: هیاهوی حاکمان ایران برای ساختن بمب اتمی، نفیر شومِ انفجارهای پرشقاوت آنها در عراق و نعره‌های آنها برای سرکوب و ارعاب در داخل کشور، صدای ایران نیست.

 

خبر گزاری فرانسه ۵گزارش خبری از گردهمایی بزرگ «به‌سوی پیروزی» مخابره کرد.

ویلپن، فرانسه نوشت: یک ایرانی مبارز پوستری از مریم رجوی رهبر اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران (ان.سی.آر.آی) را طی یک گردهمایی در ۳۰ژوئن در پاریس به دست گرفته است.

روزنامه السیاسه(کویت) نوشت: مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در جمع بزرگی که با شور و هیجان زیادی شعارهایی در محکومیت جنگ می‌دادند و با شعارهای «نه به جنگ» «نه به مماشات» «بله به تغییر دموکراتیک با مریم رجوی» از او حمایت می‌کردند، به سخنرانی پرادخت.

خبرگزاری آلمان ۱۰‌تیر‌۸۶: اپوزیسیون ایران خواستار سیاست سخت‌تر اتحادیه اروپا شد

ژورنال دودیمانش، ۱۰تیر۸۶: مریم رجوی:رژیم تهران متزلزل می‌باشد

خبرگزاری کانادا ۱۰‌تیر‌۸۶: تجمع‌کنندگان که در انتظار سخنرانی مریم رجوی بودند، شعار می‌دادند: «آزادی، حق مسلم ماست»

نیویورک تایمز ۱۰‌تیر‌۸۶: هواداران سازمان مجاهدین ایران از سراسر اروپا در پاریس گرد‌هم آمدند

سایت هرالد تریبیون بین‌المللی : گـروه اپوزیسیون ایرانی تصمیم اتحادیـه اروپـا برای ابقای نامش در لیست ترور را تقبیح کرد

خبرگزاری اسپانیا: امروز دهها هزار ایرانی به پاریس آمدند تا به تغییر رژیم ایران فراخوان بدهند

هفته‌نامه اکو لو رژیونال۱۳تیر ۸۶: آنها از تمامی اروپا و آمریکا برای حمایت از رئیس‌جمهورشان مریم رجوی آمده بودند.

تاگس سایتونگ ۱۱‌تیر‌۸۶: دهها هزار تن از مخالفان ایرانی روز شنبه در پاریس خواستار اتخاذ موضع سخت‌تری از سوی اتحادیه اروپا علیه تهران گردیده و خواستار به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران شدند. همانند سال ۲۰۰۶، شورای ملی مقاومت ایران برای این تظاهرات برای یک ایران آزاد، فراخوان داده بود.

 

آن‌روز آخوندها چه گفتند؟

خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا- ۱۱تیر۸۶با حسرت و تلخکامی تیتر زد: وقوع رویدادی عجیب در خاک فرانسه! خبرگزاری اصلی رژیم در همین گزارش نوشت: بنا بر اخباری که هنوز صحت آن تأیید نشده است، حومه شمالی پاریس در روز یکشنبه صحنه تجمع شماری از هواداران یکی از سازمانهای... خاورمیانه بوده است که آشکارا بر مشی مسلحانه بر ضد جمهوری اسلامی ایران پای می‌فشارد و...

ساسایت بازتاب ارگان پاسدار محسن رضایی، در روز ۱۳تیر، طی یک واکنش هیستریک باند رقیب را مورد حمله قرار داد و نوشت:

«در حالی که بسیاری از مسئولان ایرانی درگیر «خواب» و مسائل حاشیه‌یی بودند،... سازمان مجاهدین خلق با توسل به انواع روشها، میتینگی پرسر و صدا برگزار کردند.... گفتنی است، این میتینگ انعکاس گسترده‌یی نیز در روزنامه‌های منطقه داشته و از جمله روزنامه «الجزیره» عربستان در گزارشی با عنوان «اجتماع بزرگ اپوزیسیون ایران در پاریس»، مدعی حضور نخست‌وزیر اسبق الجزایر، چند نماینده سابق و لاحق کنگره آمریکا، پارلمان اروپا، پارلمان بریتانیا و مجلس سنای اردن و حمایت آنها از... مجاهدین خلق شد».

 

آنها که از گردهمایی بزرگ ایرانیان حمایت کردند

در این اجتماع نمایندگان پارلمان از فرانسه و کشورهای مختلف اروپایی، کنگره آمریکا و همچنین از عراق،‌ اردن،‌ فرانسه، الجزایر، تونس و مصر برای همبستگی با مردم و مقاومت ایران حضور داشتند.

به امه سزر از نامدارترین شاعران معاصر فرانسه و مبارز آزادی و حقوق‌بشر به همراه شمار دیگری از برجسته‌ترین شخصیتهای سیاسی و فرهنگی و ۲۵۰هزار شهروند فرانسوی با امضا بیانیه از مقاومت ایران حمایت کردند.

ده‌ها انجمن و نهاد حقوق بشری، صلح‌دوست و فعال در زمینه حقوق زنان نیز به حمایت تمام‌عیار از گردهمایی بزرگ ایرانیان برخاسته بودند، اسامی برخی از آن نهادها از این قرار است:

ـ جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی خلقها(مرآپ)

ـ حقوق‌بشر نوین

ـ زنان همبسته ـ کُنفلان

ـ انجمن نگاه جدید

ـ مردم همبسته فرانسه

ـ به قابیل دست نزنید

ـ جامعه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی

ـ فدراسیون انجمنهای همبستگی با کارگران خارجی ـ فاستی

ـ انجمن زنان بین‌الملل ـ هلند

ـ امائوس لیبرته

ـ کمیته ایتالیایی هلسینکی

ـ شبکه مطبوعات زنان مدیترانه

ـ انجمن کارگران مراکش

ـ انجمن صلح و عدالت ـ سیدنی

ـ انجمن علیه فحشای دختران آفریقایی

ـ اتحادیه وکلا برای دفاع از حقوق‌بشر ایتالیا

ـ فدراسیون انجمنهای فرانسوی آفریقایی برای توسعه

 

فرازهایی از سخنان مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۸۶

«عهد آخوندها به‌سر آمده و یک ایران آزاد و دموکراتیک در حال برخاستن است».

«هیاهوی آخوندها برای ساختن بمب اتمی، نفیر شوم انفجارهای پرشقاوت آنها در عراق و نعره‌های آنها برای سرکوب و ارعاب در داخل کشور، صدای ایران نیست».

«همه آنچه دولتهای مماشاتگر درباره رژیم آخوندی می‌پنداشتند یا ادعا می‌کردند، غلط از آب درآمد. گفتند با دادن مشوق رفتار آخوندها را تغییر می‌دهند. به‌جای تغییر، آخوندها عراق را به گرداب خون فرو بردند، لبنان را به ویرانی و بحران کشاندند. فلسطین را دو نیمه کردند و تروریسم و خونریزی را به افغانستان بازگرداندند.

گفتند که با مذاکره و زد و بند، آخوندها را به توقف برنامه اتمی راضی می‌کنند، اما آنها فعالیت برای ساختن سلاح هسته‌یی را گسترش دادند و به سه قطعنامه مصوب شورای امنیت بی‌اعتنایی کردند.

ادعا می‌کردند با تحریمهای بین‌المللی، مرد‌م ایران به حمایت از آخوندها برمی‌خیزند. حالا چشم باز کنند این خیزش عمومی را ببینند».

مریم رجوی - ۹تیر ۱۳۸۶

مریم رجوی - ۹تیر ۱۳۸۶

 

 

«ایران نوینی بنا می‌کنیم. یک جامعه آزاد و یک کشور پیشرفته. عصر اعدام و شکنجه را پشت سر خواهیم گذاشت. حکم اعدام لغو خواهد شد. بساط محاکم ارتجاعی و مجازاتهای قرون‌وسطایی را برخواهیم چید. دوران تفتیش عقاید، دوران پوشش اجباری و دوران دخالت در زندگی خصوصی را به پایان می‌بریم. دوران ستمدیدگی و سرکوب فاجعه‌بار زن ایرانی را خاتمه خواهیم داد. زنان در همه زمینه‌ها، حقوق و آزادیهای برابر با مردان را از آن خود خواهند ساخت. زنان در رهبری سیاسی جامعه، سهم برابر به دست می‌آورند.

دوران تحقیر و نادیده گرفتن جوانان، دوران هدر شدن انرژی و خلاقیت آنان به پایان می‌رسد. ایران آزاد کشوری است با مشارکت فعال جوانان در تعیین سرنوشت خود.

حکومتی بر اساس جدایی دین و دولت تشکیل می‌دهیم تا پیروان مذاهب و عقاید مختلف با حقوق متساوی در کنار هم زندگی کنند.

مردمی با این همه استعداد، دیگر نباید دچار فقر و گرسنگی و بیکاری و محرومیت باشند. باید شرایط سرمایه‌گذاری و امکان رقابت سالم اقتصادی در جامعه فراهم آید و بساط رانت‌خواری و چپاول برچیده شود. باید کشاورزی و صنعت ویران شده کشور احیا گردد، نظام آموزش و بهداشت و درمان کشور به یک نظام مدرن و پاسخگو متحول شود، و کشور ما به یک توسعه پایدار که شایسته آن است، دست یابد. توسعه‌یی که آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی را در جامعه اشاعه بدهد».

 

«آری، بیداد ظالمان را درهم‌ خواهیم پیچید. ایران نوینی بنا می‌کنیم، کشوری بر اساس آزادی، کشوری بر اساس مدارا، و کشوری بر اساس برابری. پس ای یاران، یاران صدیق مقاومت، شما برای پیروزی، همه چیز در اختیار دارید. شما که بنیادگرایی را در میهنتان به شکست کشانده‌اید؛ شما که همه اجزای ملتتان بر سر برقراری جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت، اتفاق‌نظر دارند؛ شما که از حمایت و محبت یک خلق بپا خاسته برخوردارید؛ شما که یک آرمان حق و مشروع پیش رو دارید؛ شما که سرمایه بزرگ جنبشی با چهار دهه مبارزه بی‌امان و یک تشکیلات متحد و پرقدرت در اختیار دارید؛ و شما که از راهبری مسعود برخوردارید؛ آری، شما برای پیروزی همه چیز دارید پس برخیزید! پرچم ستار و مصدق را به دست بگیرید! حنیف‌نژاد و محسن و بدیع‌زادگان، جزنی و احمدزاده‌ها و پویان و پاک‌نژاد و اشرف و خیابانی را در خود زنده کنید و شعله‌های مبارزه را در همه جا برافروزید! شما پیروز می‌شوید شما پیروز می‌شوید. آری، شما پیروز می‌شوید».

 

 

 

فصل هفتم: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۸۷

 

 

نشریه مجاهد شماره ۹۱۸ویژه گردهمایی بزرگ مقاومت در ۸تیر ۱۳۸۷

نشریه مجاهد شماره ۹۱۸ویژه گردهمایی بزرگ مقاومت در ۸تیر ۱۳۸۷

 

 

این همایش که بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج کشور تا سال ۸۷ بود با شرکت بیش از ۷۰هزار نفر از هموطنانمان برگزار شد. تلویزیون ای.ان.ان فرانسه، در گزارشی از این گردهمایی که همان روز پخش کرد گفت ۷۰هزار ایرانی روز هزار ایرانی در سالن نمایشگاهها در شمال پاریس گردهم آمدند تا تأیید و حمایتشان را از خانم مریم رجوی اعلام کنند.

درست پنج روز پیش از برگزاری این گردهمایی، لایحه حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی در هر دو مجلس انگلستان با اجماع و اتفاق آرا به تصویب رسیده بود.

۱۰۰۰نماینده پارلمان و شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف در گردهمایی پاریس شرکت داشتند.

 

بخشی از سخنان مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان

در این مراسم که دهها چهره برجسته سیاسی و فرهنگی شرکت داشتند، مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال گفت:

«توماس جفرسون، سومین رئیس‌جمهور و نویسنده بیانیه استقلال آمریکا به‌خوبی وضعیت مردم و مقاومت ایران را تصویر کرده است. به‌خصوص جایی که میگه: ”وقتی که انگیزه صبر اشتباه استنباط می‌شود، هنگامی که ستم را ادامه می‌دهند چرا که گمان می‌کنند تحمل خواهد شد، آنگاه مقاومت عین اخلاق می‌شود”. باز هم از بیانیه استقلال آمریکا برایتان بخوانم. ”اگر دولت از اهداف اصلی خود که حفظ حقوق مردم است، دور شود، مردم حق دارند آن حکومت را برکنار سازند و به جای آن حکومت مورد علاقه خود را به وجود آورند”. بله امروز هم کم نیستند متفکران و نمایندگان و شخصیتهای آمریکایی که اذعان می‌کنند سیاست نزدیکی با رژیم آخوندی برای امنیت ملی آمریکا بسیار زیانبار بوده است. البته ما همیشه گفته‌ایم، بفرمایید، هر چه می‌خواهید با این رژیم مذاکره کنید، اما امروز کم نیستند کسانی که در آمریکا و اروپا به‌روشنی دریافته‌اند که چشم دوختن به دیالوگ با این رژیم اتلاف وقت و در حکم سنگ پختن است. باید یادآوری کنم که مقاومت ایران هرگز از آمریکا و هیچ کشور دیگری نخواسته و نمی‌خواهد که پسران و دخترانشان را برای مقابله با ملایان به جنگ بفرستند. ما فقط می‌گوییم، راهبند تروریستی را بردارید. ما می‌گوییم زنجیر لیست تروریستی را از دست و پای مقاومت مردم ایران برای آزادی باز کنید. ما می‌گوییم، حالا پس از پیمودن یک مسیر پرخطا و طولانی، آن‌هم در جستجوی مدراسیون و اصلاح و استحاله دیکتاتوری ولایت فقیه، وقت آن است که در طرفی قرار بگیرید که تاریخ حرکت می‌کند. در طرفی قرار بگیرید که برای مردم ایران، آزادی به ارمغان می‌آورد؛ این آن خواسته مینیمم و برحق مردم ایران و مقاومت ایران است. »

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ۸تیر ۱۳۸۷:

گردهمایی شما، این دریای مواج انسانی، پرچم پیشروی مردم ایران به سوی قله‌های پیروزی است. در این لحظه، جهان در شما و از شما صدای مردم ایران را می‌شنـود، صدایی که در جهان می‌پیچد و خیال مماشاتگران و مرتجعان را می‌آشوبـد.صدای هشتاد میلیون ایـرانی که فریاد می‌زننـد:«آخوندها باید برونـد»

 

مریم رجوی: ۴اشتباه‌ مماشات‌گران غربی در برخورد با آخوندها

مریم رجوی: ۴اشتباه‌ مماشات‌گران غربی در برخورد با آخوندها

 

 

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال در این گردهمایی، اشتباه‌های مهلک غرب در برخورد با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را برشمرد و گفت:

«همین جا بگذارید به کسانی که معامله و مماشات با همین رژیم را پذیرفته‌اند و از تغییر آن می‌ترسند و نگران هستند خاطرنشان کنیم که شما گرفتار ۴فقره اشتباه محاسبه هستید، اول این‌که:توهم پراکنیهای آخوندهای حاکم را باور دارید. آنها تروریسم و شقاوت خود را نشانه قدرت رژیم فرتوتشان جا می‌زنند و شما مرعوب آن هستید. دومین اشتباه بزرگ شما این است که از شدت تنفر مردم ایران نسبت به رژیم حاکم درکی ندارید یا عمداًً آن را پنهان می‌کنید. لابی‌های رژیم تبلیغ می‌کنند که در برابر قاطعیت جامعه جهانی نظیر تحریمهای بین‌المللی مردم به طرفداری از آخوندها بلند می‌شوند. شما همین اباطیل را تکرار می‌کنید. آیا نمی‌دانید که مردم ایران بیش از هر چیز از چپاولگران حاکم و این شلاق به‌دستان و برپا کنندگان جراثقالها اعدام در عذابند؟ راستی آیا نمی‌دانید یا نمی‌خواهید بدانید؟ کدام یک؟

و اما سومین اشتباه بزرگ نادیده گرفتن ظرفیت انفجاری جامعه است. رژیم و مبلغان می‌خواهند عطش سوزان مردم ایران برای تغییر دموکراتیک را بپوشانند و می‌خواهند جنبش بین‌المللی برای صلح را به سود استمالت و فاشیسم مذهبی به خدمت بگیرند. و شما هم آن را تأیید می‌کنید.

چهارمین اشتباه بزرگ شما اما، نادیده گرفتن راه‌حل واقعی مسأله ایران است. آخوندها با شیطان‌سازی علیه این مقاومت سعی می‌کنند اعتبار و مشروعیت آن و ریشه‌های عمیقش در جامعه را وارونه جلوه دهند. انگار نیرویی که قادر به سرنگونی آخوندها باشد در کار نیست. ولی این اشتباه است. اگر‌ چه بحران ایران معضل بزرگی است، ولی دستی هست که این گره را باز می‌کند و آن مقاومت ایران است.

این مقاومتی است که موتور حرکتهای اجتماعی و جنبشهای بزرگ مردم ایران را روشن می‌کند. این مقاومتی است که به اعتبار همین مجاهدین آنتی‌تز فاشیسم تحت نام اسلام و شیعه محسوب می‌شود که در سه دهه گذشته پایه‌های به‌اصطلاح اسلامی رژیم حاکم را در انظار مردم ایران از بین برده است و دجالیت آن را افشا کرده است. این مقاومتی است که پرچمدار گزینه راه‌حل سوم است و با رزم و جان‌فشانی اعضا و هواداران خود راه‌حل سوم را به پیروزی می‌رساند. و این

مقاومتی است برخوردار از رهبری مسعود که آرمان آزادی مردم ایران را در جنبشی ریشه‌دار و پرتوان متبلور کرده و آن را در توفانها و ابتلائات قوام و دوام بخشیده است آن‌چنان که از دل شر کثیر و متراکم خیل عظیم بیرون می‌کشد در بغرنج‌ترین شرایط در سه دهه گذشته یک مشی اصولی را پیش برده است و با شکیبایی و رنج بسیار و با سنگین‌ترین بهای ممکن افق پیروزی را برای ما پدیدار کرده است آری او در یأس آسمانها امید ستارگان را تابانده است.»

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ۸تیر ۱۳۸۷:

ما می‌گوییم بیهوده به ادامه حاکمیت این رژیم فرتوت دل نبندید. ما ‌می‌گوییم به تلاش بیهوده برای نادیده‌گرفتن مقاومت مردم ایران ادامه ندهید. این مقاومت را نمی‌توان مرعوب کرد و مرعوب نخواهد‌ شد. ما صدای بی‌صدایان ایرانیم. صدای آنها که می‌خواهند نمایندگان امیدها و آمال و آرزوهایشان باشیم. این صدا را نمی‌توان خاموش کرد.

 

در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس در سال ۱۳۸۷، مریم رجوی رو در روی سیاست مماشات و نغمه‌های شوم استعماری برای خاموش کردن ندای حق‌طلبی مردم ایران و نادیده گرفتن آن گفت:

«آخوندهای حاکم نعره می‌زنند که ولایت مطلقه فقیه را تا ابد، حفظ خواهند کرد. مماشات‌گران به ما می‌گویند، آزادی رویایی است که باید فراموشش کنید، مُبَلغان رژیم می‌گویند، مردم پای خود را قلم می‌کنند که دوباره برای تغییر رژیم، برخیزند. آنها به طعنه به ما می‌گویند فداکاری و آزادیخواهی، عتیقه‌هایی است که به تاریخ پیوسته است و می‌گویند، آن فرو ریخته گلهای پریشان در باد، به عبث خود را فدا کرده‌اند.

ولی ما می‌گوییم، شور و نیرویی هست در دل جامعه ایران و تاریخ ایران و عطش سوزانی در وجود سرکوب شدگان که جهان بینی ذلت و تسلیم با آن بیگانه است.

این، طغیان انرژیهای حبس شده و آرزوهای به بند کشیده شده است. این، عشق سرکش به آزادی است که هم‌چون سیلابی خروشان همه بندها را خواهد گسست و ما یقین داریم به تولد بزرگی که هیچ نیرویی در جهان نمی‌تواند مانع آن بشود.

آری، هیچ نیرویی نمی‌تواند مانع آن بشود. »

 

همایش ایرانیان - از آن روز تا قیام دیماه ۹۶

از آن روز که مریم رجوی این سخنان را بر زبان آورد تا قیام دیماه ۹۶حدود یک دهه گذشت و گذر ایام، درستی دیدگاههای رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال را در عمل ثابت کرد و آن را در چشم مماشات‌گران فرو کرد. قدرت جمعبندی و صحت ارزیابی‌های مقاومت ایران، یکی از عوامل مهمی است که این مقاومت را در جایگاه آلترناتیو وضعیت موجود قرار داده است. آلترناتیوی روشن‌بین و توانمند.

 

 

مریم رجوی - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران - قدرت آلترناتیو

مریم رجوی - گردهمایی بزرگ مقاومت ایران - قدرت آلترناتیو

 

 

 

 

فصل هشتم:‌گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۸۸

 

گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۸۸

گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۸۸

 

 

سال شگفت‌انگیز ۸۸

سال ۸۸گردهمایی در پاریس

قیام مردمی در تهران

و تهاجم زمینی به اشرف.

این سه واقعه که در عرض کمتر از دو ماه روی دادند! نمایه‌ای از وضعیت انقلابی جامعه ایران است که گام به گام، بیشتر اوج می‌گیرد.

گردهمایی سال ۸۸در روز ۳۰خرداد همان‌ سال در پاریس برگزار شد. این گردهمایی همزمان بود با شعله‌ور شدن قیام سال ۸۸. در آغاز گردهمایی بزرگ ۳۰خرداد، پیام رهبر مقاومت درباره «ابطال انتخابات رژیم و انحلال کلیه نهادهای ارتجاعی: ولایت فقیه، سپاه پاسداران، بسیج ضدمردمی و اطلاعات بدنام آخوندی» پخش شد.

درست در لحظاتی که گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس در جریان بود، در تهران نیز تظاهرات بزرگ مردمی که از شکاف بین باندهای حکومتی و جنگ و دعوا بر سر انتخابات ریاست‌جمهوری آخوندی به‌وجود آمده بود، برگزار شد. تظاهراتی که روز بعد یعنی روز ۳۱خرداد وسعت بیشتری پیدا کرد و تا زمستان همان‌ سال ادامه یافت. حرکتی که اگر به آن خیانت نمی‌شد، نتایج دیگری به‌بار می‌آورد. آن حرکت البته متأثر از خیانت جریانی که سکان آن را به دست گرفته بود و خنجری که مردم از پشت خوردند و همچنین زدوبند حکومت وقت آمریکا با آخوندها، سرکوب شد ولی حرکت ایرانیان آزاده هم‌چنان ادامه یافت تا در دور بعدی، دیگر بار ایرانیان داخل و خارج کشور در نقطه خیزش و خواست سرنگونی بار دیگر به هم پیوستند.

 

قتل‌عام اشرفی‌ها در ۶و ۷مرداد ۸۸به‌دستور خامنه‌ای

قتل‌عام اشرفی‌ها در ۶و ۷مرداد ۸۸به‌دستور خامنه‌ای

 

 

گردهمایی ایرانیان، قیام و اشرفی‌ها 

خامنه‌ای در تمامی این سال‌ها ناگزیر از جنگ در ۳جبهه بود:

جنگ با مقاومت مردم ایران در خیابانهای شهرهای ایران

جنگ با مقاومت سازمان‌یافته و اشرفی‌ها و اشرف‌نشانها

جنگ با ایرانیان آزاده و آزادیخواه در سراسر جهان

در سال ۱۳۸۸ این جنگ در هر ۳جبهه به‌شدت فعال شد، قیام تمامی خیابانهای تهران و چند شهر بزرگ دیگر را فراگرفت، بالا گرفتن حضور و فعالیت اشرفی‌ها در اشرف و عراق آن‌چنان بالا گرفت که خامنه‌ای تحمل از دست داد و به لشگرکشی مستقیم و علنی بر ضداشرف و اشرفی‌ها دست زد و ماجرای قتل‌عام مجاهدین در ۶و ۷مرداد ۸۸ را پدید آورد و چند ماه تمام، به ریختن خون جوانان در خیابانهای تهران پرداخت که ماجرای قتل ندا و داستان کهریزک از میان دیگر ماجراهای آن روزها هنوز از خاطره محو نشده است.

در میانه خاطرات آن روزها، نگاهی به بخشی از سخنان مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، یادآور برخی از کلیدی‌ترین مسایل تاریخ جنبش در آن نقطه است. مقطعی که به شکست تاریخی شعبده اصلاحات در ایران بالغ شد و همگان به تجربه دریافتند که از درون این رژیم، هیچ آلترناتیو مردمی‌‌یی بیرون نمی‌آید و به‌قول مسعود رجوی، افعی کبوتر نمی‌زاید!

 

صحنه‌یی از قیام ۸۸تهران

صحنه‌یی از قیام ۸۸تهران

 

 

بخشی از سخنان مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۸۸

مریم رجوی در آن روز از جمله گفت:‌

«با غرور و افتخارِ تمام از جانبِ مردمِ ایران، به دنیا اعلام می‌کنم که:

به‌لحاظِ سیاسی و استراتژیک، شعبده‌بازان، یعنی ولی‌فقیه و گماشته‌اش، پاسدار احمدی‌نژاد، شکست خوردند و ناگزیر رژیمشان را به سراشیبِ سقوط و به دورانِ بی‌بازگشتی راندند که چرخها را علیه تمامیتِ رژیمشان به‌حرکت درآورده است.

اعلام می‌کنم که:

برنده حقیقی و نهایی انتخاباتی که رژیم ترتیب داد، ما هستیم، ما مردمِ ایران، ما ایرانیانِ تشنه آزادی در هر کجای جهان، و ما اشرفیان».

مریم رجوی در ادامه سخنانش گفت:

«حالا خوب معلوم می‌شود که چرا خامنه‌ای ۴ماه پیش، در تهران به مخاطَبانِ عراقی خود، دستورِ بستنِ شهرِ اشرف را می‌داد.

او می‌خواست با از میان برداشتنِ اشرف، پیشاپیش، در سرفصلِ تعیین‌کننده انتخابات، برنده استراتژیکی تحولاتِ بعدی و عوارضِ یکپایگی مطلقه رژیم و تهدیدِ اصلی موجودیتش را خنثی کند. به‌خصوص که درهم‌شکستنِ برچسبِ تروریستی در اروپا، اشرف را در نظرِ خامنه‌ای به‌مراتب خطرناکتر کرده بود.

اما پایداری پرشکوهِ ۷ساله در اشرف، مطامع ولی‌فقیه ارتجاع را نقش‌برآب کرد.

خامنه‌ای به‌درستی حس کرده بود که اشرف، نور امید و کانونِ استراتژیکی نبرد پایدار ملت ایران برای آزادی است. بنابراین با تمام قوا برای انهدامِ اشرف قبل از انتخابات بسیج کرد.

اما شما برخاستید و کارزار بهارِ بزرگِ ایران را شکوفا کردید.

راستی چگونه آن مجاهدانِ بی‌سلاح و محصور در مقابلِ یک دیکتاتوری وحشی و متحدانش، نه فقط از بین نرفتند که مبارزه برای آزادی را شعله‌ور کردند؟

پایداری آنها پدیده نوینی در مبارزه برای کسبِ آزادیست که در آن فدا و صداقت و اعتقاد به برابری، مولدِ قدرتِ انسان است».

 

گردهمایی ایرانیان - بشارت بهار ایران

مریم رجوی در فراز پایانی سخنرانی خود در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس در سال ۸۸گفت:

«تکرار می‌کنم:

درهم‌شکستن شعبده ولایت فقیه، جنگِ شعله‌ورِ گرگها، قیامهای میلیونی با فریادهای مرگ بر دیکتاتور و چهل‌پاره شدن قبای فرسوده حکومت آخوندی، آغازِ دورانِ بی‌بازگشتی است که چرخها را علیه تمامیتِ رژیم و برای راه‌حلِ دموکراتیک به‌حرکت درآورده است:

این است دورانِ نوین مقاومت برای آزادی

این است بهارِ بزرگِ مردم ایران:

آغازِ پایانِ رژیمِ ولایت فقیه

و بشارت انقلاب دموکراتیک و پیروزمند مردم ایران

پس دلیران، سرفرازان، قهرمانان، بپاخیزید!

آری، همه کاوه‌های میهن، بپاخیزید!».

 

۹سال پس از آن روز

اینک ۹سال پس از آن روز که مریم بشارت پیروزی داد، مردم ایران در قیامی بزرگ، کمر به نابودی دیکتاتوری ولایت فقیه و کلیت نظام آخوندی بسته‌اند. قیامی که دیگر نه تنها تهران بلکه در سراسر شهرهای ایران جاریست و در هر دم و بازدمش، خیابانها را از لوث وجود آخوندها و مزدورانش پاک و پاکیزه می‌کند.

 

 

فصل نهم: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۸۹ 

 

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در تاورنی

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در تاورنی

 

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ سال۱۳۸۹

 در آن سال، مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، سخنان خود خطاب به جمعیت را این‌چنین آغاز کرد:

«درود به شما دختران و پسرانِ آزاده و دلیرم، به همه خواهران و برادرانم در سراسرِ ایران که با قیام برای آزادی، بار دیگر ایران را روشنایی بخشیدید. قیامِ شما پیروزیِ راهِ حلی است که اشرف پرچمدارِ آن است. پرچمدارِ مسیرِ سرنگونیِ رژیمِ ولایتِ فقیه و برقراریِ آزادی، برابری و برادری..... قیام شما، همه آنچه را که نباید باشد، به رساترین صورت در شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» بیان کرده است:

پایان بردگی دینی!

و پایان عصر دیکتاتوری!

در قیام شما مردم ایران می‌گویند:

فاشیسم عمامه پیچ نمی‌خواهیم،

سنگسار و اعدام و دست و پا بریدن نمی‌خواهیم،

حجابِ اجباری، دین اجباری و حکومت تحمیلی نمی‌خواهیم

‌بروید، بروید و گورتان را از ایران گم کنید!»

 

حمایت‌های مردمی از سراسر جهان 

نمایندگان ۲۳پارلمان و سنا و بیش از ۳۵۰۰نماینده از ۴۴کشور جهان از گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۸۹ حمایت کردند. این حمایتها در قالب بیانیه‌هایی با امضای همین نمایندگان ابراز شد! حمایت کنندگان، منتخبان بیش از یک میلیارد نفر از مردم سراسر جهان بودند که به یاری مقاومت مردم ایران شتافته بودند.

 

چهره‌های برجسته شرکت‌ کننده در مراسم 

در اجتماع بزرگ ایرانیان در شمال پاریس، شماری از برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی از کشورهای مختلف شرکت کردند. در آن میان نخست‌وزیر پیشین اسپانیا، دکتر خوزه ماریا ازنار، معروفترین چهره جدید مراسم بود که سخنرانی کرد.

سیداحمد غزالی نخست‌وزیر سابق الجزایر و ریس کمیته عربی اسلامی دفاع از اشرف و از یاران قدیمی مقاومت ایران گفت: خانم رجوی شما تجسم مقاومت ایران هستید

دکترآلخو ویدال کوادراس نایب رئیس وقت پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، از سوی دوهزار پارلمانتر در مجالس اروپایی و کنگره آمریکا و از سوی همکارانش در پارلمان اروپا وارد جلسه شد. او گفت: از خانم مریم رجوی قدردانی می‌کنیم، او بواقع یک هدایت کننده برای ماست که از هیچ تلاشی برای ملت خود دریغ نکرده است.

سخنران دیگر گردهمایی بزرگ ایرانیان، آقای جان بولتون معاون پیشین وزیرخارجه و سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در ملل ‌متحد بود که اکنون سمت مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا را عهده‌دار است. وی تأکید کرد:... برنامه خانم مریم رجوی برای آینده ایران مهم است و ما از اپوزیسیون دموکراتیک در ایران حمایت کنیم.

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان نوید پیروزی می‌دهد

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در بخش دیگری از سخنانش گفت:‌

« هم‌میهنان عزیز

رژیم ولایت فقیه به‌طور قطع سرنگون می‌شود.

گواه این حقیقت فقط پوسیدگی رژیم نیست. گواه عظیم آن ایستادگی فرزندان رشید شما در برابر این رژیم است.

کسانی که اشرف‌نشان، به هر قیمت، مقاومت می‌کنند.

قیام‌ها را در دل تیرگی و اختناق شعله‌ور می‌کنند

و پای چوبه‌های دار، رزم‌آور و استوار می‌ایستند.

پس با شما هستیم ای اسیرانی که از اوین و گوهردشت فریاد می‌زنید ما را در نوبت اعدام بگذارید

با شما هستیم، با شما ۲۷زندانی سیاسی که به اعدام محکوم شده‌اید،

با شما هستیم دخترانی که در بی‌دادگاهها دستان خود را نشان می‌دهید با ناخنهای کشیده شده توسط دژخیمان خامنه‌ای،

دخترانی که با صلابتِ تمام شکنجه‌های رذیلانه در زندانها را افشا می‌کنید و به جای درخود فرو رفتن، دار و دسته خامنه‌ای را روسیاه می‌کنید.

با شما هستیم، دانشجویان، کارگران و معلمانی که به‌خاطر اعتراضهای حق‌طلبانه به زندان افتاده‌اید،

درود به یکایکِ شما که در اوین و گوهردشت، سنندج و عادل‌آباد و سایر زندانها پایداری می‌کنید.»

 

 

گردهمایی بزرگ ایرانیان در تاورنی ـ ۱۳۸۹

گردهمایی بزرگ ایرانیان در تاورنی ـ ۱۳۸۹

 

>

تصویری از ایران فردا

مریم رجوی در فراز پایانی سخنانش گفت:

هم میهنان عزیز!

شورای ملی مقاومت ایران، مسئولیت بزرگ، و بگذارید بگویم طاقت‌فرسایی، به من محول کرده است. به همین خاطر، تجدید عهد را باید از خودم شروع کنم.

در این لحظه البته اندوه مادران داغدار را در نظر دارم و دردها و رنجهای همه مردم ایران به‌ویژه زنان، و آرزو‌های نسلی را که توسط خمینیِ جلاد و جانشینان‌اش پرپر شد.

در برابر شما و در پیشگاه مردم ایران تجدید پیمان می‌کنم برای احیای همه خون‌هایی که نثار آزادی ایران شد.

برای بنای جامعه نوین بر اساس آزادی، برابری، دموکراسی، احترام به حقوق‌بشر و جدایی دین و دولت،

برای جامعهٔ‌ بر اساسِ برابری زن و مرد که در آن زنان در رهبری سیاسی جامعه مشارکت برابر و فعال داشته باشند،

برایِ ایرانی که در آن هموطنانِ کرد و بلوچ و عرب و همه آنهایی که از ستمِ مضاعف رنج می‌کشند به حقوق و آزادیهای برابر دست یابند،

و برای کشوری که در آن جوانان بدون سرکوب و محدودیت، بتوانند استعدادها و خلاقیت‌ خود را شکوفا کنند و در اداره امورِ جامعه نقش شایسته داشته باشند.

برای این آینده پرشور دعا می‌کنم و از خدا می‌خواهم، تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس، مرا شایسته گرداند.

در این پیکار بی‌امان، بجز لطف خدای بزرگ بجز راهبری چون مسعود و به‌جز عنایت و حمایت شما چیزی ندارم. اما همینها همه چیز است....

چه نیرویی از عشق‌ها و عاطفه‌ها و از اشکها و دعاهای شما مؤثرتر؟ و چه قدرتی از همبستگی خالصانه شما بالاتر؟

پس به پشتوانه شما به پیش می‌رویم. و همگان را فرامی‌خوانیم، گرداگردِ مشعل و پرچم سرنگونی رژیم، و برای آزادی مردم ایران به‌پاخیزند.

بی‌تردید همان مشیتی که این آرمان بزرگ را پیش روی ما نهاد، قدرت تحقق آن را هم عطا می‌کند.

آن اراده و عزمی که اشرف را در سهمگین‌ترین شرایط حفظ کرد، نیرویی که قیام‌ها را در ظلمانی‌ترین شب ایران مشتعل کرد، آزادی و دموکراسی را هم برقرار خواهد ساخت.

به این آینده پرشکوه ایمان دارم و برای آن تمام هستی‌ام را نثار می‌کنم

از همه چیز خود دست شسته‌ایم، تا همه چیز برای ملت ایران به دست آید. و چنین خواهد شد.»

 

گردهمایی ایرانیان - یک انعکاس رسانه‌یی از میان صدها گزارش

تلویزیون کانال۳ فرانسه گزارش داد: «گردهمایی سالیانه مقاومت ایران در آخر هفته در شهر تاورنی برگزار شد.

کابوسی برای ملاها. این ایرانیان اثبات کردند که سرکوب ملاها خدشه‌یی به ارادهٔ مقاومت ایران وارد نکرده. پرزیدنت آنها، مریم رجوی، دسته‌گلی اهدا می‌کند برای گرامی‌داشت دهها هزار تن از مجاهدین که س۳۰سال پیش توسط رژیم خمینی به‌قتل رسیدند. بعد از آن تبعید شروع شد و مبارزه ادامه داشته و دارد.»

و به این ترتیب، قدرت همبسته ایرانیان در برابر دیکتاتوری فاشیستی مذهبی حاکم بر ایران، جبهه‌ای را به وجود آورد که آخوندها پس از قتل‌عام دهه ۶۰و قتل‌عام سال ۶۷حتی خیالش را هم نمی‌کردند! جبهه‌ای که در رأس آن یک آلترناتیو قدرتمند سیاسی با انبوهی رزمنده پاکباز که جز آزادی مردم و میهن خود، هیچ آرزوی دیگری ندارند. رزمندگانی پاکباز و بی‌بدیل!

 

 

فصل دهم: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال۱۳۹۰ 

 

 

گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۰

گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۰

 

 

گردهمایی بزرگ مقاومت در روز شنبه ۲۸خرداد سال ۱۳۹۰در ویلپنت پاریس برگزار شد و هموطنان آزاده و میهن‌پرست همراه با حامیان پاکباز مقاومت ایران، از نقاط مختلف جهان در آن گرد آمدند.

آن گردهمایی در بزرگداشت سالگرد سی خرداد و برای تأکید ملی بر لزوم سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران صورت گرفت.

 

مریم رجوی در همایش بزرگ ایرانیان - قدرت آلترناتیو

آن روز مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت پیش از ورود به سالن محل برگزاری مراسم، در کنار نماد مشعلی فروزان در بزرگداشت ۱۲۰هزار شهید راه آزادی و تصاویر اشرف شهیدان سمبل زن انقلابی مجاهد اشرف رجوی، سردار شهید خلق موسی خیابانی، مجاهد شهید علی صارمی برجسته‌ترین زندانی سیاسی ایران و تصاویری از شهیدان فروغ اشرف و شهیدان ۳۰خرداد، یاد طلایه‌داران رهایی ایران‌زمین قرار گرفت و یاد آنان را گرامی داشت.

 

 

فراخوان بین‌المللی برای حفاظت از اشرف و به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران

فراخوان بین‌المللی برای حفاظت از اشرف و به‌رسمیت شناختن مقاومت ایران

 

 

 

 

نشریه فوق‌العاده مجاهد۹۸۱- گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۰

نشریه فوق‌العاده مجاهد۹۸۱- گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۰

 

 

میهمانان گردهمایی بزرگ ۹۰ 

در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۹۰ارتشی از چهره‌های نامدار سیاسی از کشورهای مختلف جهان شرکت داشتند. این امر همیشه باعث گزیدگی شدید آخوندها شده و در این مورد تلاش می‌کرد با کم اهمیت جلوه دادن حضور آنان، به عناصر و مزدورانش دلگرمی بدهد. آن روز البته کسی نمی‌دانست بسیاری از همین شخصیتها در جابه‌جای این نبرد و مراحل حیاتی آن، چه نقش مهمی ایفا خواهند کرد. برخی از میهمانان آن روز عبارت بودند از:

رودی جولیانی، شهردار نیویورک در سال۲۰۰۱و کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا؛

باب فیلنر، نماینده کنگره آمریکا؛

خانم ریتا زوسموث، رئیس پیشین پارلمان فدرال آلمان(۱۹۸۸-۱۹۹۸)؛

مایکل موکیسی، وزیر دادگستری آمریکا (۲۰۰۷-۲۰۰۹)؛

جان بروتون نخست‌وزیر ایرلند (۱۹۹۴-۱۹۹۷)؛ ژان پیر برار، نماینده پارلمان فرانسه؛

اندرو کارد، رئیس دفتر رئیس‌جمهور آمریکا (۲۰۰۱-۲۰۰۶)؛

تام ریج، اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا (۲۰۰۳-۲۰۰۵)؛

دکترآلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا؛

گیرهارد، نخست‌وزیر ایسلند (۲۰۰۶-۲۰۰۹)؛

لرد کوربت، رئیس لردهای حزب کارگر در مجلس اعیان انگلستان؛

اودی دو توئن، بنیانگذار فروم زنان برای اقتصاد و جامعه؛

سید احمد غزالی، نخست‌وزیر پیشین الجزایر؛

سناتور رابرت توریسلی؛

کارلو چیچولی، نماینده پارلمان ایتالیا؛

ژان لویی ریل، نماینده پارلمان فدرال سوئیس؛

و هانری لکلرک، برجسته‌ترین وکیل فرانسه رئیس افتخاری لیگ حقوق‌بشر،

 

مریم رجوی: شعله‌های مقاومت خاموش نخواهد شد 

در آن گردهمایی مریم رجوی در همان ابتدای سخنانش خطاب به جمعیت حاضر و تمامی کسانی که مراسم را مستقیماًًً در نقاط مختلف جهان دنبال می‌کردند

گفت:‌ هم‌میهنان عزیز!

یاران و دوستان فراموشی ناپذیر مقاومت ایران!

۷۱سال پیش در ۱۸ژوئن ژنرال دو گل رهبر مقاومت فرانسه از تبعیدگاه خود مقاومت علیه فاشیسم را اعلام کرد. صدای او هنوز به‌گوش می‌رسد که گفت: «هر اتفاقی که رخ دهد شعله‌های مقاومت نباید خاموش شود و خاموش نخواهد شد».

بله مقاومت خاموش نخواهد شد بلکه بر آن است که آرمان آزادی را به پیروزی برساند.

 

 

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۰

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۰

 

 

نه به مماشات نه به تسلیم نه به قانون اساسی ولایت فقیه نه به تمامیت فاشیسم ولایت فقیه

این‌ها بخشی از سخنان مریم رجوی در آن روز است. یعنی در روزهایی که خامنه‌ای بر اسب مماشات نشسته و یکه‌تازی می‌کرد! مریم در آن روز دست روی ماهیت متناقض و ساختار دروناً ناهمساز رژیم گذاشت و وعده پیروزی داد. او گفت:

بله، کف‌های روی آب به کنار رفت. و این تاریخ ایران و جامعه و مقاومت گفته است که می‌گوید:

نه به مماشات نه به تسلیم نه به قانون اساسی ولایت فقیه نه به تمامیت فاشیسم ولایت فقیه

حالا به این رژیم درهم‌شکسته بنگرید که

در مسیر بی‌پایان حذف و انقباض حرکت می‌کند. دائماًً خودش، خودش را می‌خورد.

ـ هم‌چنانکه جانشین اصلی خمینی حذف شد.

ـ نخست‌وزیر ۸ساله خمینی در حبس خانگی است.

ـ در پایان سال ۸۹ستون اصلی حکومت خمینی، (رفسنجانی) با خفت بسیار از ریاست خُبرگان ارتجاع حذف شد.

و حالا جنگ بی‌رحمانه قدرت بین خامنه‌ای و احمدی‌نژاد درگرفته است.

خامنه‌ای می‌خواهد گماشته ولایت فقیه را که دیگر حاضر نیست در این نقش محدود بماند با ضربات پیاپی مهار کند. اما او در حقیقت، به پای خودش یعنی به کل نظام شلیک می‌کند.

این بازتاب نارضایتی و بحران در “پایین” است که “بالا”ی رژیم را به پیچ و تاب انداخته است.

این پیش‌لرزه سرنگونی رژیم است.

به آنها می‌گوییم بیشتر بلرزید و بیشتر بترسید. زیرا خلقی بی‌تاب برانداختن شماست.

به آن جوانان دلیر قیام آفرین نگاه کنید.

به این جمعیت سراپا شور و اشتیاق برای آزادی نگاه کنید.

همه برای این‌که این رژیم و تمام پلیدی‌هایش را از سراسر ایران جارو کنند آماده و حاضرند.

 

 

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۰

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۰

 

 

وعده پیروزی در روزی که متصور نبود 

مریم رجوی در آن روز در حالی‌که وضعیت نیروهای مجاهدین در عراق به‌شدت نامعلوم و زیر ضرب حملات پی‌درپی موشکی آخوندها نگران‌کننده می‌نمود با عزمی بی‌مانند وعده پیروزی داد و گفت:

هم‌وطنان عزیز!

دوران پیشرفت و پیروزی انقلاب‌های دموکراتیک آغاز شده است.

دوران زنان!

دوران جوانان!

دوران قیام و جنگ صد برابر

برای دانشجویان و کارگران برای معلمان

برای ایرانیان ستمدیده در کردستان و بلوچستان و خوزستان و سراسر ایران!

آری، زمان برچیدن بساط ولایت فقیه است.

می‌توان و باید، مقاومت و قیام‌ برای آزادی را به پیروزی رساند.

 

تمامی سختی‌ها را پذیرفته‌ایم تا... 

مریم رجوی در فراز پایانی سخنانش گفت:

هموطنان عزیز!

همواره به این می‌اندیشم که آیا دردهای میلیونها زن و مرد ایرانی، پایانی دارد؟

آیا می‌توانند به یک زندگی بدون ترس و همراه با شادی و آزادی دست پیدا کنند؟

می‌خواهم با رساترین فریاد به آنها پاسخ بدهم که آری، من و ما برای زنده‌نگه‌داشتن شعله همین امید و تحقق همین آرزو، تمامی سختیها را پذیرفته‌ایم و از همه‌چیزمان گذشته‌ایم تا آن فردای روشن و آن زندگی شکوفا و امن و آسوده برای تمام مردم ایران و منطقه فراهم شود.

ما تا بن استخوان به پیروزی آزادی یقین داریم. راه و رسم تغییر و انقلاب فرا راه نسل قیام می‌درخشد: و اشرف با پایداری پرشکوهش پیام امید و پیروزیست.

 

بازتاب گردهمایی بزرگ ایرانیان در رسانه‌های جهان 

گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۰یک نقطه‌عطف در گردهمایی‌های مشابه در سال‌های قبل بود و به همین علت، بازتاب ویژه‌یی در رسانه‌های جهان (در قیاس با مراسم سال‌های پیشین) داشت. خبرگزاریهای فرانسه، رویتر و آسوشیتدپرس، فرانسه ۲۴، نووِل اُبسِرواتور، لوپوئن، پاریزین، تلویزیون ت. وِ۵، رادیو تلویزیون فرانسوی بلژیک ار. ت. ب. اف، لکسپرِس، لاکروآ، تلویزیون اورانژ و همچنین صوت العراق، مرکز اطلاع‌رسانی ایلاف این خبر را منعکس کردند.

 

فصل یازدهم:‌گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال۱۳۹۱

 

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران - ۳تیر ۱۳۹۱

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران - ۳تیر ۱۳۹۱

 

 

گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۱ در شرایطی برگزار شد که مقاومت ایران در گیر امر خطیر کارزار حقوقی علیه نامگذاری استعماری تروریستی و جا‌به‌جایی اجباری رزمندگان آزادی از یک قرارگاه به قرارگاهی دیگر بود و همزمان مذاکرات آخوندها با سرکردگان سیاست جهانی مماشات هم در جریان بود.

 

روز سوم تیر ۱۳۹۱ تاریخ برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت بود. مریم رجوی در ابتدای این مراسم گفت:

« در چنین روزی و در این گردهمایی می‌خواهم به شما بگویم که از دیدن جمعیت پرشور شما چه احساسی دارم.
من در شما و با شما دهها میلیون ایرانی را می‌بینم که تشنه آزادی‌اند.
من صدای خواهران دلیرم از سراسر ایران را می‌شنوم؛ صدای زندانیان سرفرازی که در سیاهچال‌های خامنه‌ای مقاومت می‌کنند، و صدای دانشجویان، کارگران، معلمان و همه مردمی که تشنه آزادی و رهایی اند.
بله ما صدای همه شما را از سراسر ایران می‌شنویم و فریادتان در گوشمان طنین‌انداز است. آری فریاد هر ایرانی، آزادی، آزادی است.
من در شما، مردم به جان آمده‌ خاورمیانه را می‌بینم که در برابر تهدید اصلی تمام منطقه، یعنی فاشیسم دینی حاکم بر ایران، ایستاده‌اند. از مردم سوریه تا عراق و افغانستان و سایر کشورهای منطقه که نمایندگانشان در این جا حضور دارند و در شما نیروی عظیم انسانیت و عدالت و عشق و ایمانی را می‌بینم که خستگی و ناتوانی نمی‌شناسد،»

 

 

هموطنان شرکت‌ کننده در گردهمایی بزرگ مقاومت ۳تیر ۱۳۹۱

هموطنان شرکت‌ کننده در گردهمایی بزرگ مقاومت ۳تیر ۱۳۹۱

 

 

همایش ایرانیان - سال ۹۰سال یک پیروزی سرفصلی برای مردم و مقاومت ایران 

مریم رجوی در شرایطی که توفان بهار عربی درگرفته و دیکتاتورهای منطقه یکی یکی سقوط می‌کردند و مردم ایران نیز شعار می‌دادند، قذافی، مبارک، بن علی، نوبت سید علی! بخشی از سخنانش را به اوضاع سیاسی منطقه اختصاص داد و ضمن اشاره به پیروزیهای مقاومت در برابر ماشین دروغ و توطئه آخوندها در قبال مقاومت ایران گفت:

«ما توانستیم چرخه افترا و نیرنگ را در هم بشکنیم. ما توانستیم طرحی نو دراندازیم و دوران تازه‌یی را بگشاییم؛ طرحی بر اساس شفافیت و روشنایی و حقیقت و عدالت، طرح احترام به دستاوردها و فضیلت‌های بشری و بازگشت نهادهای بین‌المللی به دفاع از حقوق بشر؛ طرح اعاده حقوق خلقها و احیای ارزش مقاومت و فداکاری.
بله! نیروی انسانیت و عدالت به میدان آمده است، تاریخ ورق خورده است، ‌دیکتاتورها یکی از پس از دیگری سرنگون می‌شوند، بنابراین سیاستهایی نیز که حافظ آنها بود، باید تغییر کند.
این تغییر در توان ماست و ما آن را محقق خواهیم کرد. این است معنای تغییر دوران و دوران تغییر»

 

سال ۹۰سال پیروزی مردم و مقاومت ایران و پیروزی اشرفی‌ها و اشرف‌نشانها 

مریم رجوی در توضیح بیشتر وضعیت مقاومت ایران و توطئه‌های رژیم بر ضد آن گفت:

«همه می‌دانید که در یک سال گذشته، طرح انحلال و انهدام سازمان مجاهدین در میان بود؛ ضرب‌الاجلی برای یکسره کردن کار اشرفی‌ها، و قرارداد هفت‌ ماده‌یی آخوندها با دولت عراق برای تسلیم یا نابودی این جنبش.
اکنون خوشحالم که به شما و به ملت بزرگ ایران بگویم که امانت شما، این جنبش رزم‌آور ضد رژیم ولایت فقیه، شکوفه قهرمانی‌های تاریخ ایران، در پناه لطف خدا، از تاراج خزان و گزند قتل‌عام و انحلال در امان ماند. و اکنون برای ایفای رسالت تاریخی خود، صد چندان شکافنده‌تر، استوارتر و قدرتمندتر است.
و حالا، آی اشرف‌نشانها!
از شما می‌پرسم آیا شما هم برای مسئولیتهای این دوران، یعنی تلاش و نبرد صد برابر برای آزادی مردم ایران آماده‌اید؟
آری، به کوری چشم دشمن، اشرف تکثیر شد و اشرفیها بیشماران شدند.»

 

حرف آخر مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال۱۳۹۱

حرف آخر مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۱اما چیز دیگری بود سخنی درباره سرمایه‌های تاریخی و کنونی مردم ایران در مبارزه با ارتجاع و استعمار.

در روزهایی که تقریباً تمامی شرایط سیاسی داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی تماماً با آنچه که ۶سال پیش در همین عرصه‌ها جریان داشت، تغییر کرده، و در روزهایی که ساعت به ساعت، خبرها و تحولات کم‌نظیری در تعادل‌قوای بین مردم و دیکتاتوری حاکم بر ایران در حال چهره نمودن است، نگاهی به گوشه‌یی از سخنرانی مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران برای دوران انتقال در سال ۹۱، می‌تواند ما را به درک تازه‌یی از قدرت یک آلترناتیو نائل کند. نیرویی که در میان توفان حوادث چند ده ساله و بنیان‌کن، ایستاد، سر خم نکرد، ره گم نکرد و مردم و اعضا و هوادارانش را در مسیر اصولی حفظ کرد. تا در پیچیده‌ترین لحظات نبرد بگوید: هدف، کسب آزادی است، نه کسب قدرت!

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۱پس از تشریح سیاستهای منطقه‌یی و جهانی و توضیح وضعیت رژیم در داخل کشور، سخنی هم درباره سرمایه‌های تاریخی و کنونی مردم ایران در مبارزه با ارتجاع و استعمار داشت همراه با این یادآوری که مردم ایران در مبارزه با ارتجاع مذهبی حاکم بر ایران، چه چیزهایی دارند و به چه چیزهایی می‌توانند تکیه کنند و متقابلاًًً چه کمبودهایی دارند که باید آنها را برطرف کنند.

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ۳تیر ۱۳۹۱

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ۳تیر ۱۳۹۱

 

 

گزارش مریم رجوی به مردم در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال۹۱

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۹۱و در فراز پایانی سخنانش بحثی را مطرح کرد که اشراف به آن برای یک جنبش و یک حرکت اجتماعی گسترده، ضرورت تام دارد، او در سخنانی تقریباً کوتاه تلاش کرد یک تصویر تقریباً کامل از اوضاع جبهه نبرد مقاومت و مردم با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران به دست داده و بگوید:

دارایی‌های ما چیست؟

ما در برابر ارتجاع، چه چیزهایی در دست دادیم؟

و چه کارهایی باید انجام دهیم؟

 

نقش دختران و پسران ایران در دوران جدید 

مریم رجوی گفت:

«و سرانجام خطابم به شما دختران و پسرانم در سراسر ایران است. می‌خواهم از نقش و مسئولیت شما در دوران جدید صحبت کنم:
انقلاب 57با تلاش نسل جوان ایران به پیروزی رسید.

قیام تیر ۷۸و قیامهای شکوهمند ۸۸، برآمد اعتراض و خشم شما جوانان ایران بود.

و بی‌تردید بهار ملت ایران با شور و نیروی شما شکوفا می‌شود.

آخوندها، در برابر شما، سد قطوری از اختناق و سرکوب ساخته‌اند که در جهان کنونی نظیر ندارد.

جنگ روانی گسترده‌یی راه انداخته‌اند که آماج اصلی‌اش باورها، اراده‌ها و امیدهای شماست. هدف اعدام‌های بی‌وقفه، هم‌چون اعدام چهار تن از فرزندان دلیر هموطنان خوزستانی ما در هفته گذشته، مرعوب کردن شماست. روشن است که بیزاری از آدمکشان حاکم و فرهنگ و رفتار عقب‌مانده آنها در سراسر جامعه ایران موج می‌زند.

اما این انزجار، به تنهایی کافی نیست. شما باید همزمان به دارایی مبارزاتی ملت ایران و سرمایه‌های حقیقی آن چشم بدوزید. به فردای روشن، امید داشته باشید و با این امید، شعله‌های مقاومت را برافروزید.
آخوندها از همین می‌ترسند.»

 

مریم رجوی اهداف آخوندها در جنگ با نسل جوان ایران را عیان می‌کند 

مریم رجوی در ادامه سخنانش خطاب به جوانان میهن علل وحشت آخوندها را شرح داد و گفت آخوندها

«به همین دلیل، سه هدف عمده‌ را با حمله‌های زهرآگین خود نشانه می‌روند:
نخست، تاریخچه پرافتخار پایداری ملت ایران،
دوم، سازمان و جنبش مقاومت،
و سوم، فرهنگ و ارزش‌های مبارزاتی
آخوندها می‌خواهند این پندار مأیوسانه را دامن بزنند که بها پرداختن برای آزادی بیهوده است. و این ایدئولوژی بی‌هزینگی است که باید الگو قرار گیرد.
آنها چشمه‌های امید جامعه ایران و در قله آن اشرف و اشرفی‌ها را هدف قرار داده‌اند. می‌خواهند این نتیجه را به شما جوانان ایران القا کنند که « از دست شما کاری ساخته نیست و هر تلاشی بی‌فایده است».
اما حقیقت چیست؟ »

 

دارایی‌های دختران و پسران ایرانی در نبرد با آخوندها 

مریم رجوی پس از روشن کردن اهداف آخوندها در مقابله با جوانان ایرانی، به آنچه که مردم، تاریخ و جوانان ایرانی در نبرد با دیکتاتوری در دست دارند اشاره کرد و گفت:
«حقیقت این است که شما نیروی جوان و نوجوی ملتی هستید که از پشتوانه یک قرن مبارزه برای آزادی، از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی به رهبری مصدق بزرگ، برخوردارید و از نظر مبارزاتی و ظرفیت تغییر و دگرگونی، در زمره سرشارترین و داراترین ملت‌های جهانید.
من می‌خواهم بگویم که شما تنها نیستید، شما به یک جنبش مقاومت سازمان‌یافته متکی هستید؛ جنبشی که طی سه دهه در برابر سرکوب قرون‌وسطایی آخوندها، شعله‌های پیکار آزادی را فروزان نگه داشته است،

جنبشی سرشار از ارزشها و نیروی تغییر دهنده انسانی

و جنبشی با یکصد و بیست هزار شهید، با ۳۰هزار مجاهد و مبارز قتل‌عام شده، و قهرمانانی هم‌چون صدیقه و ندا و هزاران هزار گل سرخ دیگر؛

جنبشی بناشده بر آرمان آزادی، که از فردای سرقت انقلاب ایران توسط خمینی، مرزهایش را با ارتجاع و انحصار‌طلبی و دیکتاتوری ترسیم کرد.

و راهبرش برخلاف همه دعاوی چپ‌نمایانه،گفت: مسأله اصلی انقلاب ایران، مسأله آزادی است.
راهبری که بر «یک آرمان» و «یک تعهد» پای فشرد و یک لحظه از آن دست برنداشت:
بله، آرمانِ آزادی و تعهدِ قیمت دادن برای آزادی؛ تعهدی، البته در اوج آگاهی و خرد انقلابی، با اشراف به تمامی خطرهای کمین کرده بر سر راه.»

 

بزرگترین دارایی خلق، داشتن یک رهبری پاکباز با آرمان آزادی است

مریم رجوی در ادامه سخنانش خطاب به جوانان گفت:

«گوش کنید که مسعود درباره این آرمان و این تعهد، چه گفته است: «وقتی مقاومت ما پیروز شود، یکی از بزرگترین موانع جنبش‌های آزادیخواهی معاصر و بلکه مهم‌ترین عامل انحراف و اضمحلال آنان که همانا تجاوز به حریم مقدس ”آزادی“ تحت انواع و اقسام بهانه‌ها است، از میان برداشته‌ می‌شود. آری، در انسان‌شناسی توحیدی، احیای مقوله آزادی همانا احیای بشریت است».
ما رهروان مسیری هستیم که به احیای مقوله آزادی و به احیای بشریت و ارزش‌های انسانی، قیام کرده است.
بله، ما به این آرمان، به این مسیر و به این راهبر افتخار می‌کنیم.


آرمان آزادی، در تاریک‌ترین لحظات تاریخ، راهگشا است 

مریم رجوی اهمیت مسلح بودن به آرمان آزادی را توضیح داد و گفت:

«در پرتو این افق بلند، بسا تضادهای بغرنج سیاسی و مبارزاتی و آرمانی حل شده است؛ تضادهایی که جنبش‌ها و قیامهای کنونی در خاورمیانه و شمال آفریقا تازه با آن آشنا می‌شوند.
تجربه درهم شکستن دعاوی اسلام پناهی ارتجاعی و دجالگریهای ضداستکباری که جامعه ایران سال‌هاست آن را پشت سرگذاشته است.
تجربه شکل‌گیری دیرپاترین ائتلاف سیاسی تاریخ ایران و اتحاد عمل جریانها و شخصیتها با عقاید مختلف و در یک مناسبات دموکراتیک، در شورای ملی مقاومت ایران.
تجربه مقابله و افشای صدور ارتجاع و تروریسم رژیم ولایت فقیه به‌عنوان تهدید امروز جهان.
و به‌ویژه تجربه تشکیلات مجاهدین در یک مناسبات دموکراتیک.
و تجارب انسانی پیشرفته آن که دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا در دیدارش از اشرف آن را یک «الگو و مرجع اخلاقی و معنوی برای جهان» توصیف کرد.
به همین دلیل است که از نظر آخوندها، اشرف ممنوعه‌ترین کلام در ایران امروز است.

 

هدف، به دست گرفتن قدرت به هر قیمت نیست! 

فراز پایانی سخنان مریم رجوی، درسی ماندگار برای تمامی نسل‌های آینده است تا روشن شود مبارزه برای آزادی، در ماهیت خود، تلاش برای حاکمیت دموکراسی است نه تحصیل قدرت! مریم آن روز گفت:

«بگذارید بار دیگر تصریح کنم که هدف این جنبش، به‌دست گرفتن قدرت به هر قیمت، نبوده و نیست.
هدف ما، تضمین آزادی و دموکراسی، به هر قیمت است.
و هم‌چنان که بارها گفته‌ایم، همین که در مزار شهیدان‌مان در خاوران باشیم، برای ما کافی است.
هدف ما یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت است که در آن، همه ادیان و مذاهب، از حق مساوی برخوردارند. و برنامه ما در این سه کلمه خلاصه می‌شود: آزادی، دموکراسی و برابری».

 

فصل دوازدهم: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۲

 

 

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

 

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

 

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

 

 

همایش بزرگ ایرانیان در سال ۹۲ از حمایت پارلمانهای حداقل ۲۰کشور دنیا برخوردار شده بود. در میان آن کشورها، اسامی پارلمانهای ایتالیا، فلسطین،‌ بحرین، اتریش، بلژیک، ایرلند، لهستان، هلند، انگلستان، فرانسه، مصر، افغانستان و ایسلند به چشم می‌خورد.

 

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

 

 

برخی شخصیت‌های شرکت‌ کننده در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال۹۲

در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۲چهره‌های نامداری شرکت داشتند که اسامی برخی از آنها از این قرار است:

اد رندل رئیس پیشین حزب دموکرات آمریکا و فرماندار پیشین ایالت پنسیلوانیا

بیل ریچاردسون فرمانده سابق نیومکزیکو و سفیر آمریکا در سازمان ملل

خوزه لوئیز رودریگز زاپاترو نخست‌وزیر اسپانیا ۲۰۱۱-۲۰۰۴

جولیو ترتزی وزیرخارجه اسبق ایتالیا

 

 

جولیو ترتزی، میسل آلیو ماری و خوزه لوئیس زاپاترو. گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

جولیو ترتزی، میسل آلیو ماری و خوزه لوئیس زاپاترو. گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

 

 

 

جان بولتون

میشل آلیو ماری، وزیر ارشد در دولت فرانسه ۲۰۰۹-۲۰۱۱

ریتا زوسموت، رئیس پیشین پارلمان فدرال آلمان

اینگرید بتانکور کاندیدای ریاست‌جمهوری کلمبیا

نیوت گینگریچ

فرانسیس تاوزند

لوئیس فری

دنیس هسترت، سخنگوی پیشین مجلس نمایندگان آمریکا

استراون استیونسون

تام ریچ: اولین وزیر امنیت آمریکا

فیلیپ کراولی- سخنگو و معاون پیشین وزارت‌خارجه آمریکا

میچل ریس: مدیر پیشین سیاست‌گذاری وزارت‌خارجه آمریکا

مارک گینزبرگ: مشاور پیشین کاخ سفید در امور خاور میانه

لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید

اود دوتوئن- بنیانگذار و رئیس فوروم زنان برای اقتصاد و اجتماع

ژنرال هیو شلتون رئیس سابق ستاد ارتش آمریکا

زنرال جیمز جونز اولین مشاور امنیت ملی اوباما

 

ژنرال جیمز جونز و ژنرال هیو شلتون در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

ژنرال جیمز جونز و ژنرال هیو شلتون در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

 

 

پاتریک کندی

ژنرال چاک والد و....

نجات بوبکر نماینده پارلمان فلسطین

محمد الحاج- نماینده پارلمان اردن

آن گردهمایی بازتاب جهانی گسترده‌یی در رسانه‌های جهان به‌ویژه رسانه‌های جهان عرب داشت تا آنجا که برخی از مهمترین شبکه‌های خبری عربی، اقدام به پخش مستقیم تمام یا قسمتی از مراسم کردند.

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان چه گفت؟ 

مریم رجوی در این گردهمایی ضمن تشریح وضعیت سیاسی و اجتماعی حکومت آخوندها، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آخوندی و روی کار آمدن آخوند روحانی، برخی واقعیت‌های صحنه سیاسی ایران را برشمرد و از جمله گفت:

«تا این رژیم بر سر کار است هیچ چیز تغییر نخواهد کرد تنها راه‌حل سرنگونی رژیم آخوندی است و هم‌چنانکه مسعود گفت، برهم خوردن تعادل درونی رژیم پلید ولایت گواه ضعف و موقعیت متزلزل ولی‌فقیه ارتجاع است و این برای مردم ایران بسیار مغتنم است زیرا فرصتی است برای پیشروی مقاومت و قیام با این حال هم‌چنانکه بعد از اعلام نتایج انتخابات گفتم به رئیس‌جمهور جدید ارتجاع می‌گوییم بدون آزادی بیان و حقوق‌بشر و تا وقتی زندانیان سیاسی و فعالیت احزاب آزاد نشده، تا وقتی که سیاست تجاوزکارانه رژیم در سوریه و عراق ادامه دارد و تا وقتی که رژیم برای دستیابی به بمب اتمی پا می‌فشارد هیچ چیز عوض نمی‌شود. زیرا ولی‌فقیه می‌داند که هر گونه تغییر جدی در این سیاست‌ها به سرنگونی تمامیت رژیمش راه می‌برد با این حال می‌گوییم بفرمایید این صحنه آزمایش شماست».

 

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

 

 

همایش ایرانیان - شگردها و شعبده اعتدال! 

مریم رجوی درباره رئیس‌جمهور جدید نظام و شعبده اعتدال گرایی او گفت: «رئیس‌جمهور جدید ولایت فقیه که با شعار اعتدال به صحنه آمده یک کارگزار پر سابقه ماشین جنگ، امنیت و سرکوب رژیم است با این همه ما به آن دسته از دولتهای غربی و مماشاتگرانی که با تلاش بیهوده می‌خواهند چنین کسی را میانه‌رو معرفی کنند می‌گوییم بفرمایید اگر می‌توانید حتماً این رژیم را به عقب‌نشینی از برنامه اتمی و سرکشیدن جام‌زهر وادار کنید. اگر می‌توانید حتماً آخوندها را به دست برداشتن از سوریه و عراق و لبنان وادار کنید اما هشدار می‌دهم که فرصتها را از دست ندهید و پس از ۱۰سال مذاکره بیهوده از کسی که به‌گفته خودش در فریفتن غربیها تبحر دارد دوباره فریب نخورید و قبل از آن که بمب هسته‌‌یی این رژیم بر سر مردم دنیا فرود بیاید مانع آن شوید».

 

ماجراجویی منطقه‌یی خامنه‌ای، تلاش برای گریز از سرنگونی است 

مریم رجوی گفت: «ورای تمام هیاهوی انتخابات رژیم ولایت فقیه برای فرار از سرنگونی به جنگ با مردم سوریه برخاسته است این جنگ کثیف نه برای حفظ بشار اسد بلکه برای نجات خامنه‌ای در تهران است زیرا این رژیمی است که برای حفظ و بقای خود بنیادگرایی و تروریسم را گسترش می‌دهد از افغانستان تا عراق و از بحرین تا یمن.

وجدان مردم جهان جریحه‌دار است که می‌بینند دولتهای غرب دست روی دست گذاشته و تا کنون قتل‌عام و کشتار صد هزار تن از زنان، مردان و کودکان در سوریه را تماشا کرده‌اند زمان آن است که دیگر سپاه پاسداران و نیروی قدس را در لاذقیه و طرطوس و بیروت تحمل نکنید و به حضور آنها پایان دهید. پس به همه تصمیم‌گیرندگان در خاورمیانه و اروپا و آمریکا هشدار می‌دهم همچنین به تمام دولتهای منطقه و همسایگان ایران که هدف مقدم این رژیم هستند هشدار می‌دهم که دقایق آخر است. بنابراین اگر نمی‌خواهید دایره جنگ و کشتار در منطقه گسترده‌‌تر شود راهی جز سرنگونی این رژیم نیست».

 

 

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

 

 

مماشات با ولایت فقیه، یک مسیر شکست خورده است 

مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «تجربه سالیان نشان داده که مماشات با ولایت فقیه یک مسیر شکست خورده است همین سیاست مخرب بود که به خلع‌سلاح و محاصره مجاهدین و تحویل امنیت اشرف به دولت عراق انجامید. و سرنگونی آخوندها را به تعویق انداخت. شاهراه آزادی همانا راه‌حل سوم است یعنی نه مماشات نه جنگ. بلکه سرنگونی استبداد مذهبی به‌دست مردم و مقاومت ایران و این راه‌حل (تشویق جمعیت) و این راه‌حل توسط نیروی جنگنده ضدرژیم یکانهای ارتش آزادی و نیروهایِ انقلاب دموکراتیک مردم ایران محقق خواهد شد»

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت - ۱۳۹۲:

«می‌پرسید هدف ما چیست؟ جواب این است برقراری آزادی دموکراسی و برابری در ایران اسیر. اگر این مبارزه دشواریهای بسیار دارد، اگر راهی طولانیست با رنج بسیار چه باک، زیرا برخاسته‌ایم تا همه وجود و هستیمان را فدای آزادی مردم ایران کنیم. پس به نیروی خرد از جای برخیزیم و با دیو ستم آنسان درآویزیم و بستیزیم که تا از بن بنای اژدهاکی را براندازیم و طرحی نو دراندازیم».

 

انقلاب و ضد انقلاب در ایران 

مریم رجوی در بخشی از سخنان خود خطاب به مردم به‌ویژه جوانان ایران گفت: « انقلاب ایران را خمینی ربود، فرهنگ ایرانی و ارزشهای مبارزاتی ما را به لوث ارتجاع و دجالگری آلود و میهن ما را به کام استبداد و جنگ و عقب‌ماندگی فرو برد. اما چه کسی با شعار انقلاب دموکراتیک در ایران رو در روی انقلاب اسلامی خمینی او را به چالش کشید؟ چه کسی با برافراشتن پرچم مقاومت بدون سازش در برابر یورش ویرانگر خمینی ایستاد، چه کسی، چه کسی فضای چه کسی فضای پر ابهام سیاسی را روشن کرد و قاطعانه گفت شعار اصلی انقلاب ایران شعار آزادیست و تهدید اصلی ارتجاع و دیکتاتوری دینی است و چه کسی گفت و در این ۳۰سال اثبات شد که افعی کبوتر اصلاحات و میانه‌روی نمی‌زاید حالا از شما می‌پرسم راستی او چه کسی است؟»

 

هدف ما چیست؟ 

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال در بخش پایانی سخنان خود خطاب به مردم و جوانان به اختصار تمام درباره اهداف مقاومت سخن گفت و سؤال کرد:

«می‌پرسید هدف ما چیست؟ جواب این است برقراری آزادی دموکراسی و برابری در ایران اسیر. اگر این مبارزه دشواریهای بسیار دارد، اگر راهی طولانیست با رنج بسیار چه باک، زیرا برخاسته‌ایم تا همه وجود و هستیمان را فدای آزادی مردم ایران کنیم. پس به نیروی خرد از جای برخیزیم و با دیو ستم آنسان درآویزیم و بستیزیم که تا از بن بنای اژدهاکی را براندازیم و طرحی نو دراندازیم».

 

 

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۲

 

 

 

فصل سیزدهم: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۳

  

گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۳

گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۳

 

 

گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۳

گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۳

 

 

گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۹۳

گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۹۳

 

 

همایش ایرانیان - سرنگونی فاشیسم دینی و حکم تاریخ

این عبارت، یکی از مهمترین سرفصل‌های سخنرانی مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۹۳در پاریس بود، آن‌هم هنگامی که مجاهدین در عراق و در محاصره مزدوران خامنه‌ای بودند. نبردی مرگبار با دستانی خالی و بدون سلاح!

کمتر کسی در آن روزها باور می‌کرد که در آن شرایط هم بشود روی سرنگونی آخوندها با چنان قطعیتی سخن گفت، این البته تنها از کسی برمی‌آمد که اساساً مرعوب تعادل‌قوا نشود. مریم رجوی البته آن تعادل‌قوای نابرابر را درهم‌شکست آن‌هم به‌صورتی که اینک و پس از گذشت ۴سال و در آستانه برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۷، این فاشیسم مذهبی آخوندهاست که در محاصره کامل قرار گرفته و مردم و مقاومت ایران، به سوی تغییر نهایی در ایران پیشروی می‌کنند.

 

گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۹۳

گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۹۳

 

 

 

نگاهی به حواشی گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۱۳۹۳ 

در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۳، حضور چهره‌های نامدار سیاسی و حقوق‌بشری از سراسر جهان، افزایش چشم‌گیری نسبت به سال‌های قبل داشت.

انعکاس جهانی و رسانه‌یی مراسم هم به نسبت سال‌های پیشین، افزایش کم‌نظیری داشت. تا آنجا که بسیاری از کانال‌های ماهواره‌یی عربی و منطقه‌یی به ارسال گزارش مستقیم از مراسم پرداختند.

هشتگ مربوط به این مراسم روی توییتر نیز به شکل بی‌نظیری به مدت ۷سال روی ترند جهانی و در رتبه اول قرار داشت.

 

 

مصاحبه با مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۳

مصاحبه با مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۳

 

 عظمت گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۳باعث شد خامنه‌ای شخصاً به صحنه آمده و بر ضد آن سوزوگداز کند. خامنه‌ای در یک سخنرانی که از تلویزیون حکومتی پخش می‌شد گفت:

«حدود ۱۷هزار شهید ترور در این چند سال در کشور بودند همانهایی که این جنایات عظیم و تکان‌دهنده را مرتکب شدند رفتند در آغوش غربی‌ها از طرف آنها استقبال شدند امروز هم شما می‌بینید می‌روند در پارلمانهای غربی در آمریکا، در اروپا، در مراکز دولتی اینها در مراکز سیاسی اینها حضور پیدا می‌کنند و از طرف آنها استقبال می‌شوند».

نمایندگی دائم خامنه‌ای در سازمان ملل ‌متحد نیز مأمور شد تا در این مورد واکنش نشان دهد. به گزارش خبرگزاری سپاه پاسداران ۲۰تیر ۹۳،‌ نمایندگی دائم نظام در سازمان ملل در مقاله‌‌‌یی در واکنش به حضور جان بولتون، رودی جولیانی، جوزف لیبرمن و برخی چهره‌های سیاسی سابق آمریکا در گردهمایی[سازمان مجاهدین خلق] در پاریس آن را نشانه جهل و بی‌خبری کامل آنها از ایران خواند و نوشت:

«معلوم نیست چرا سازمانی با چنین سابقه‌یی از خشونت‌، کاملاًً آزاد است تا در کشورهای غربی به فعالیت خود ادامه دهد و به‌دنبال تأمین مالی فعالیتهایی با هزینه‌های چند میلیون دلاری باشد... این در حالی است که امروز کشورهای غربی با شعار «جنگ علیه ترور» نه تنها اقدامی در محاکمه این افراد به‌عمل نمی‌آورند بلکه برعکس میزبانی آنها را نیز عهده‌دار شده‌اند».

از سوی دیگر گروه‌هایی از زندانیان سیاسی ایران، از درون شکنجه‌گاههای خامنه‌ای، پیام همبستگی با ایرانیان آزاده‌ شرکت‌‌کننده در گردهمایی بزرگ ایرانیان ارسال کردند.

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۳

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۳

 

 

گردهمایی بزرگ ایرانیان و مریم رجوی

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در بخشی از سخنانش با اشاره به اشغال عراق توسط آخوندها و تاثیر آن در افزایش سرکوب مردم ایران در داخل کشور گفت:

«این جا من سندی برای شما آورده‌ام. این سند درخواست سلاح از نیروی تروریستی قدس، از سوی حزب حاکم در عراق است، تاریخ آن متعلق به اردیبهشت سال ۸۳است.

شخصیتهای آمریکایی و اروپایی و عربی که در اینجا حضور دارند، در سالهای اخیر، بارها و بارها گفته‌اند که عراق در سینی طلایی به ملایان حاکم بر ایران تقدیم شده است.

کشوری با یک حکومت دست‌نشانده و تحت‌امر ولی‌فقیه،

با آزادیخواهان و روشنفکران سرکوب‌شده،

با جامعه مسیحی منفجر شده،

با قلع‌وقمع اهل تسنن،

با بمب و ترور و انفجارهای روزانه،

و با ۲۶بار حمله به اشرف و لیبرتی و محاصره مرگبار»

 

مریم رجوی با نشان‌دادن کتابی گفت:

«این، لیست اسامی ۳۲هزار نفر از مزدبگیران نیروی تروریستی قدس در عراق است.

راستی همین امروز، قاسم سلیمانی سرکرده نیروی قدس و ۲۰۰تن دیگر از سران سپاه جهل و جنایت در بغداد چه می‌کنند؟

از یک دهه پیش، میلیونها نفر از مردم عراق، در بیانیه‌های امضا‌شده تأکید کردند که آنها ابتدا با ”جنگ پنهان و اشغال اعلام‌نشده“ از طرف رژیم ایران مواجه شدند و بعد از آن با اشغال آشکار و حتی انفجار حرم مقدس در شهر سامرا.

در همان زمان، ۵میلیون و ۲۰۰هزار نفر از مردم عراق، خواستار خلع‌ید از رژیم ایران در کشورشان شدند».

 

مریم رجوی در انتهای این بخش از سخنانش گفت:

«در همین جا تأکید می‌کنم که مذاکره با فاشیسم دینی و کمک‌خواستن از آن برای حل مسأله عراق و مهار بحران، نتیجه‌یی جز فروبردن مردم عراق در باتلاق کشتار و جنگ داخلی ندارد.

من ۱۱سال پیش گفتم که خطر سلطه رژیم آخوندها بر عراق، صدبار بیشتر از خطر اتمی است. و این امروز اثبات شد. حالا تأکید می‌کنم که زهر از دست دادن عراق برای آخوندها صدبار، از زهر اتمی کشنده‌تر است.

در این سالها، مثل افشاگری اتمی، مقاومت ایران در خط مقدم روشنگری درباره دخالتها و جنایتهای رژیم آخوندها در عراق بوده است. مقاومت ایران با پرداخت سنگین‌ترین بها در برابر دیو بنیادگرایی ایستاد و گفت: دشمن اصلی مردم ایران و تمام منطقه، رژیم ولایت فقیه است و باید سرنگون شود».

  

 

آنچه مریم رجوی در خشت خام می‌دید

مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش گفت:

«هموطنان، دوستان عزیز،

گفتم که مرحله پایانی رژیم ولایت فقیه است. این مرحله خود را در ۵نشانه بزرگ ظاهر می‌کند:

آمادگی اجتماعی برای قیام و آزادی، شکاف فزاینده در رأس رژیم، عقب‌نشینی آخوندها از برنامهٔ بمب‌سازی، فرو رفتن رژیم در ۲جنگ کثیف در عراق و سوریه

و مهمتر از همه، آمادگی مقاومتی که می‌تواند تحولات را به سوی سرنگونی دیکتاتوری دینی و آزادی مردم و میهنش پیش ببرد».

 

مریم رجوی و تشریح وضعیت رژیم پس از روی کار آمدن روحانی

بعد از روی کار آمدن آخوند روحانی که با شعار اعتدال به میدان آمده بود، پشتیبانان آنها فریاد کشیدند که راه برون‌رفت رژیم از بحران بزرگش پیدا شد. ما گفتیم به‌عکس، رژیم ولایت فقیه به مراتب ضعیف‌تر از قبل شده.

با این حال، بفرمایید این گوی و این میدان،

ببینیم با آزادی و حقوق‌بشر، با برنامهٔ تولید بمب هسته‌یی و با سیاست تجاوزکارانه در عراق و سوریه چه می‌کنید.

حالا نگاه کنید که آخوند روحانی، مسیر ۸ساله خاتمی را فقط در ۸ماه طی کرده است.

نه برای مردم ایران رفاه اقتصادی و حقوق‌بشر آورده و نه برای رژیم ثبات و استحکام. در عوض سرکوب و اعدام به طرز بی‌سابقه‌یی افزایش یافته است. معادل بیش از نیمی از بودجه عمومی در دولت روحانی، صرف سرکوب و جنگ‌افروزی می‌شود.

زیرا این رژیم از خطر اعتراض و خیزش مردم می‌هراسد.

امروز، ۶۷درصد واحدهای صنعتی تعطیل شده، ارزش پول رسمی، ۸۰درصد سقوط کرده، سیستم بانکی، ورشکست شده است، نظام کشاورزی ویران شده، نیمی از شهرهای کشور دچار کم‌آبی است، محیط‌زیست به فاجعه کشیده شده است و چنان فقری جامعه را فراگرفته که بیشتر مردم، به یارانه نقدی که در روز فقط ۴۲سنت است نیازمند شده‌اند.

بله آخوندهای حاکم، همه چیز را صرف سرکوب و جنگ‌افروزی و تروریسم کرده‌اند و این، علت اصلی تورم و فقر و گرسنگی مردم ایران است. این روزها آخوند روحانی بیهوده می‌کوشد که ساختار رژیم ضدتاریخی ولایت فقیه را با صدقه و سبد کالا حفظ کند!

بحران اقتصادی کشور راه‌حلی ندارد جز سرنگونی رژیم ولایت فقیه.

 

 

مریم رجوی گردهمایی بزرگ مقاومت ۱۳۹۳:

«نقشه‌مسیر ما این بوده و هست که اگر برای رسیدن به آزادی، باید از هفت‌خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت،

اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت‌خان اتهام و شیطان‌سازی و خنجر و خیانت عبور کرد،

اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت‌خان هفتاد ابتلا و آزمایش گذشت،

آری، آری ما در نبرد آزادی، برای صدها هفت‌خان دیگر حاضر و آماده‌ایم!»

 

لحظاتی از گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۱۳۹۳

لحظاتی از گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۱۳۹۳

 

 

 

تحلیل آلترناتیو رژیم، از تابلوی سیاسی منطقه در سال ۹۳

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۳ گفت:

«حقیقت این است که موتور محرک و نیروی اصلی سمت‌دهنده اوضاع، کشاکش میان رژیم و آمریکا در پرونده اتمی یا جدال میان دو جناح حاکم رژیم نیست.

نبرد اصلی، میان مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه بوده، هست و خواهد بود.

مقاومتی که در دلِ زندانهای سیاسی، کانونهای شورش و اعتراض برپا می‌کند، در عراق و سراسر خاورمیانه، نیروهای دموکراتیک و ضدارتجاعی را به مقابله با بنیادگرایی و رژیم ولایت فقیه فرامی‌خواند. مقاومتی که آنتی‌تز تروریسم و صدور بنیادگرایی است.

مقاومتی که مجاهدان پاکبازش، ۱۲سال است که در خط مقدم، در سخت‌ترین شرایط، پایداری تاریخی بی‌نظیری را ارائه کرده‌اند. با کارزارهای سترگ از جمله اعتصاب‌غذای جانکاه ۱۰۸‌روزه که در کشورهای مختلف جهان تکثیر و شعله‌ور شد. با طولانی‌ترین تحصن‌ها که بیش از ۳سال است در ژنو ادامه دارد. با سلسلةی بی‌پایان از تظاهرات روزانه در ۴گوشه جهان با یاران اشرف‌نشان و جوامع ایرانیان.

اینها به گویاترین صورت، توانایی و ظرفیت مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آنها را برای تغییر رژیم، نشان می‌دهد».

 

همایش ایرانیان - نیروی سرنگون کننده آخوندها کیست؟ 

مریم رجوی در فراز‌های پایانی سخنانش گفت:

«نقشه‌مسیر ما این بوده و هست که اگر برای رسیدن به آزادی، باید از هفت‌خان سرکوب و زندان و شکنجه و تیرباران گذشت،

اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت‌خان اتهام و شیطان‌سازی و خنجر و خیانت عبور کرد،

اگر برای رسیدن به آزادی باید از هفت‌خان هفتاد ابتلا و آزمایش گذشت،

آری، آری ما در نبرد آزادی، برای صدها هفت‌خان دیگر حاضر و آماده‌ایم!».

 

 

فصل چهاردهم: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۴ 

 

 

 

صفحه اول نشریه مجاهد ۱۰۷۳- ویژه نامه گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۴

صفحه اول نشریه مجاهد ۱۰۷۳- ویژه نامه گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۴

 

 

این گردهمایی از نظر تعداد و موقعیت سیاسی میهمانان برجسته مراسم، یک نقطه‌عطف بود. در مراسم سال ۹۴ بیش از ۶۰۰چهره نامدار سیاسی و حقوقدان برجسته از ۷۰کشور جهان شرکت کردند.

 

 

شرکت بیش از ۶۰۰شخصیت و قانونگذار از ۷۰کشور جهان در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۴

شرکت بیش از ۶۰۰شخصیت و قانونگذار از ۷۰کشور جهان در گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۴

 

 

جمع شدن این کمیت با آن کیفیت، به خودی خود نشان‌دهنده وزن و جایگاه بین‌المللی مقاومت ایران بود در حالی‌که افزایش چشم‌گیر شرکت‌ کنندگان در مراسم نیز خود به تنهایی نشان‌دهنده ارزش ملی این گردهمایی و قدرت آلترناتیو دیکتاتوری حاکم بود.

 

 

تجمع جمعیت هنگام ورود به گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۴

تجمع جمعیت هنگام ورود به گردهمایی بزرگ مقاومت در سال ۱۳۹۴

 

 

مریم رجوی در گردهمایی ۹۴چه گفت؟ 

مریم رجوی در همان آغاز سخنرانی خود ضمن خیرمقدم به حاضران گفت:

« ما به این جا آمده‌ایم تا صدا و سخن صاحبان حقیقی ایران، یعنی مردم ایران را به گوش جهان برسانیم. در یک هیاهوی بی‌وقفه بر سر برنامه شوم اتمی و سه جنگ ضدانسانی در منطقه، کسانی به نام ایران سخن می‌گویند که دشمن ایران و ایرانی‌اند
مردم ایران، نه سلاح اتمی می‌خواهند، نه دخالت در عراق و سوریه و یمن و نه استبداد و شکنجه و زنجیر. مردم ایران دهها میلیون معلم، دانشجو، پرستار و کارگر به جان آمده‌یی هستند که آزادی و دموکراسی می‌خواهند و کار و معیشت.
حرف آ‌نها این است که:
اولاً، ولایت‌فقیه به پایان کار خود رسیده است.
ثانیاً، از نقض حقوق‌بشر در ایران، تا بن‌بست اتمی و از بحران منطقه، تا مقابله با گروه داعش راه‌حل یکی و فقط یکی است و آن سرنگونی خلیفه ارتجاع و تروریسم در ایران است.»

 

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت به همراه هموطنان برای رزم بیشتر برای آزادی حاضر

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت به همراه هموطنان برای رزم بیشتر برای آزادی حاضر

 

 

اعتراض و قیام در ایران، گردهمایی در خارج کشور 

مریم رجوی در تصویر اوضاع ایران به اختصار اما به‌روشنی تابلویی رسم کرد که امروز و پس از گذشت سه سال، دقت و درستی آن به اثبات رسیده است. مریم رجوی گفت:

« به ایران به پا‌خاسته امروز نگاه کنید که به‌رغم حدود ۱۸۰۰اعدام در دوران آخوند روحانی، ملتهب و جوشان است.
قیام مهاباد و تظاهرات سنندج و سردشت و سقز و مریوان، شجاعت و خیزش هموطنان کردمان در برابر جنایت و بی‌عدالتی است. تظاهرات پی‌در‌پی معلمان در تمام استانها، صدای مردمی است که نادیده گرفته‌ شده‌اند و برای حق زندگی و حق آزادی برخاسته‌اند. اعتصاب و تحصن روزانه کارگران، فریاد سفره‌های خالی است. دهها رشته درگیری مسلحانه جوانان بلوچ و کرد و عرب، خشم یک ملت اسیر است که همه راههای اعتراض را به رویش بسته‌اند. صدها بار اعتصاب غذا و اعتراض زندانیان سیاسی، پایداری ملتی است که در اتاقهای شکنجه هم، آخوندها را شکست می‌دهد. تحصن مادران زندانیان اعدامی، اعتراض دراویش گنابادی و اهل حق، شعله‌های جسم و جان دستفروشان، همه اینها، غرش کوهی است، که می‌خواهد آتشفشان‌ شود.
نگاه کنید امروز، کدام ایرانی هست که معترض نباشد؟ کدام ایرانی خواستار تغییر نیست؟
15میلیون هموطنی که در حومه‌ها و حلبی‌آبادها در فقر و محرومیت می‌سوزند.
15میلیون جوانی که کار و شغلی پیدا نمی‌کنند، و میلیونها خانواده‌یی که زیر بار گرانی کمر خم کرده‌اند،
همه آنها یک درد دارند و یک تغییر بزرگ را می‌خواهند.
پس روی سخنم با شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران است:
مقاومت، مبارزه و همبستگی شما، از هر قدرتی بزرگتر است. با ایستادگی در برابر این رژیم، هزار کانون‌ شورشی یعنی هزار اشرف در ایران برپا کنید. زمانی است که از اعتراضهای شما می‌تواند قیامهای بزرگ شعله‌ور شود و ارتش قیام و ارتش آزادی چشم جهان را به روز آزادی ایران روشن کند».

 

پایان رشد بادکنکی رژیم در منطقه 

مریم رجوی در بخش دیگری از سخنان خود به شکست استراتژی منطقه‌یی آخوندها اشاره کرد و نوید فرداهای روشنتری داد، فردایی که اگر آن روز نه، لیکن امروز به‌خوبی قابل دیدن است. وی گفت:

« حالا روزی (است) که بشار اسد سقوط کند یا روزی که قوای این رژیم در عراق یا در یمن کمرشکن شوند، تمام جبهه‌ رژیم در خاورمیانه فرو می‌ریزد. پیشروی در این سه جنگ از توان این رژیم خارج است. عقب‌نشینی از این سه جنگ باعث فروپاشی این رژیم می‌شود، پس، این بن‌بست هم گواه حتمیت سرنگونی ولایت‌فقیه است».

 

 

 

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۴

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ۱۳۹۴

 

 

لازمه حیات در دوران تیره حاکمیت دیکتاتوری، آرمانگرایی است 

 

مریم رجوی پس از بحثهای مشخص سیاسی، اندکی نیز رو به یاران جوان و نادیده خود، فرزندان ایران‌زمین سخن گفت. سخنی متفاوت با تمامی مباحث سیاسی و آنچه که نمایانگر وضعیت جامعه است. او در ادامه سخنانش به بیان آنچه پرداخت که کمتر رهبر سیاسی‌ای وارد آن می‌شود. مریم رجوی گفت:

« در مبارزه با بربریت ولایت‌فقیه، تنها گوهر ماندگار، امید و ایمان و صداقت و فداکاری است. مجاهدین خلق ایران که امسال به پنجاهمین سال حیات خود پا گذاشته‌اند، یک مبارزه آرمان‌خواهانه را پیش برده‌اند و هیچ‌گاه به ثمرات آن برای خودشان چشم ندوخته‌اند.
آرمان داشتن، یعنی؛ مثل کوه ماندن و مثل رود رفتن و در هر بلا و توفانی پرچم آزادی را هر چه محکمتر در دست فشردن. از گذشت زمان و از قیمت سنگین آن هیچ هراسی نداشتن. این است راهی که سفینه آزادی را به ساحل نجات می‌رساند.
از محمد حنیف و یارانش، تا جوانی که همین دیروز به صفوف ما پیوست، از مردان مؤمن به آرمان برابری تا یک‌هزار زن پیشتاز در شورای مرکزی مجاهدین، همه، راه و رسمشان، از خودگذشتگی بی‌چشمداشت است. آنها از آیینی پیروی می‌کنند که راهنمای عمل پیشتازان و پیشوایان آزادی از آغاز تاریخ تا امروز بوده است. یعنی برگزیدن یک تعهد جوشان و ایمان به این‌که این جهان، جهان تغییر است و نه تقدیر. قانون اساسی ما آزادی، دموکراسی و برابری است.
با همین آرمان و با همین ایمان، ما در پی بنای یک جامعه آزاد و دموکراتیک هستیم.
یک قرن پیش، مجاهدان مشروطه در پی «عدالت، حریت، مساوات و اتحاد» بودند. سپس مصدق بزرگ به‌پاخاست که می‌گفت: «مقصود این است که مردم در نیک و بد امور شرکت کنند و مقدرات مملکت را به دست گیرند».
آنگاه فداییها و مجاهدین و دیگر پیشتازان مبارز، برای سقوط دیکتاتوری پیشین راه گشودند و حالا مقاومت ما با کهکشان شهیدانش، از اشرف و موسی تا صدیقه و ندا و زهره و گیتی برای انتخاب آزادانه یکایک مردم ایران به‌پا‌خاسته است.»

 

فراز پایانی سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت 

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در فراز پایانی سخنرانی‌اش، برای رزم سرنگونی دیکتاتوری ولایت فقیه به مردمش «حاضر حاضر» گفت و افزود:

می‌توان زنجیر را از هم گشود
رو به دریا شد روان مانند رود
می‌توان با آرمانی پر فروغ
ظلمت بیداد را ویران نمود
می‌توان و باید آری همصدا
هر دم از آزادی ایران سرود

بی‌گمان آینده از آن شماست
بر شما و رزمتان صدها درود.

 

 

فصل پانزدهم: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۵

 

 

گردهمایی برای یک ایران آزاد با حضور مریم رجوی در ویلپنت

گردهمایی برای یک ایران آزاد با حضور مریم رجوی در ویلپنت

 

در گردهمایی سال ۱۳۹۵، برخی از نامداران‌ترین چهره‌های شرکت‌ کننده در مراسم عبارت بودند از: نیوت گینگریچ، جان بولتون، امیر ترکی فیصل، آلخو ویدال کوآدراس، رودی جولیانی، اد رندل، جولیو ترتزی، لیندا چاوز، پاتریک کندی، گری کندی، فرانسیس تاونزند، اینگرید بتانکورد، راما یاد، سید احمد غزالی و...

در این قسمت به حواشی همایش پرداخته می‌شود و تلاش می‌گردد از حواشی به متن و اصل گردهمایی وارد شویم.

در این گردهمایی، یکی از شعارهای اصلی مراسم، ۱۰۰۰ا شرف بود. پدیده‌یی فعال در داخل کشور که تاثیری حیرت‌انگیز در تغییر فضای سیاسی داخل کشور داشت و به روند انزوای اجتماعی رژیم تا حد محاصره دیکتاتور توسط توده‌های مردم و مطالباتشان پیش رفت.

روندی که در سال‌های بعد، جدی‌ترین چالش نظام برای حیات و مماتش شد!

از این رو همان‌طور که گفته شد،‌در این قسمت ابتدا به حواشی گردهمایی پرداخته می‌شود.

 

 

 

گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۵

گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۵

 

 

گردهمایی بی‌نظیر در سالنی بی‌نظیر 

یکی از ترفند‌های رژیم آخوندی هنگام انعکاس گردهمایی‌های بزرگ ایرانیان در پاریس، تلاش برای پنهان کردن ابعاد واقعی این مراسم است.

از آنجا که اصل مراسم و شرکت انبوه هموطنان آزاده در این مراسم قابل‌ انکار نیست و کمیت انعکاس رسانه‌یی آن در جهان مانع جدی رژیم و رسانه‌هایش در نادیده گرفتن آن است، آخوندها تلاش می‌کنند با تعابیر و تبلیغات خاص خود، این مراسم را کوچک و کم‌اهمیت جلوه دهند.

از این‌رو نگاهی به حواشی این همایش عظیم جالب توجه است.

گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۵در سالن بورژه پاریس برگزار شد. سالن بورژه یکی از بزرگترین مکانهای نمایشگاهی فرانسه و اروپاست که اساساً برای ایجاد نمایشگاههای بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمایشگاهی که در آن صدها کمپانی می‌توانند با استفاده از محوطه عظیم سالن، محصولات خود را به نمایش بگذارند. به‌عنوان نمونه پورتال هوا فضای ایران متعلق به رژیم در تاریخ ۳۰خرداد سال ۱۳۹۴در خبری نوشته بود: در پنجاه‌و‌یکمین سالن صنایع هوانوردی در بورژه در حومه پاریس، بیش از ۲۲۰۰شرکت صنایع هوافضا محصولات خود را عرضه کرده‌اند.

 

 

معرفی سالن بورژه و ابعاد آن در پورتال هوا فضای رژیم

معرفی سالن بورژه و ابعاد آن در پورتال هوا فضای رژیم

 

 

نام کامل این سالن عبارت است از «سالن بین‌المللی هوانوردی و فضا».

نمایشگاه جهانی هوا فضا که هر سال در بورژه پاریس برگزار می‌شود، یکی از بزرگترین رویدادهای حوزه هوا فضا است. مقاومت ایران برای برگزاری گردهمایی سالانه خود به چنین مکانی با ابعاد غیرقابل تصور نیازمند است.

 

برخی حواشی گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۵با نیم‌میلیارد توئیت! 

گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۵در این سالن با میهمانان ویژه‌یی هم‌چون جولیانی، جان بولتون، جولیو ترتزی و... خود یک نقطه‌عطف در حضور میهمانان برجسته در گردهمایی یک نیروی اپوزیسیون در جهان تا آن روز بود. امیر ترکی فیصل و انبوه چهره‌های سیاسی معروف شرکت‌‌کننده در آن، به‌گفته سی.ان.ان عربی توئیتر را منفجر کردند، نیم میلیارد توییت!

خبرگزاری آناتولی که معمولاً وارد خبرهای اپوزیسیون ایران نمی‌شد، نوشت: مریم رجوی گفت: تنها راه رهایی از اوضاع بد ایران، تغییر نظام است.

وزیر خارجه امارات گفت: حضور امیر ترکی الفیصل در گردهمایی اپوزیسیون ایران، اقدامی شجاعانه بود.

بسیاری از تلویزیونهای کشورهای عربی گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس را مستقیماًًً پخش کردند.

روزنامه الخلیج چاپ امارات نوشت: نیم‌میلیارد نفر هشتگ ایران آزاد را نگاه کردند.

تلویزیون آرتی روسیه گفت: اپوزیسیون ایران به سرنگونی رژیم ولایت فقیه فراخوان داد.

دقایقی قبل از شروع گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، هشتگ آری به مریم رجوی، (RajaviYes#) روی ترند جهانی سایت اجتماعی توئیتر در رتبه اول قرار گرفت و تا ساعتها در همین رتبه باقی ماند.

 

نکته‌‌یی به‌یادماندنی که آن‌ روز مریم رجوی گفت و سال بعد در خیابانهای ایران تکرار شد 

در گردهمایی بزرگ ایران آزاد که با شرکت ایرانیان و حامیان مقاومت ایران از سراسر جهان برگزار شد، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی گفت: «یک‌سال پس از توافق اتمی، هر دو جناح در برابر یک جامعه عمیقاً ناراضی، شکست خورده‌اند».

یک‌سال و نیم بعد جوانان پیشاپیش مردم ایران در قیام بزرگ دیماه ۹۶شعار دادند: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا»!‌

 

 

 

منتخب آنچه که برخی رسانه‌ها گزارش کردند 

العربیه ۲۰تیر ۹۵: مریم رجوی خواستار اخراج رژیم ایران از سازمان همکاری اسلامی شد.
سایت سی.ان.ان(عربی): گردهمایی اپوزیسیون ایران و سخنرانی امیر الفیصل توئیتر را منفجر کرد.

الاهرام مصر ۲۰تیر: «مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران گفت: شبکه تروریستی ”داعش“ و رژیم آخوندها در ایران ۲روی یک سکه هستند که شعارشان توحش و بربریت است. مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت گفت: سقوط رژیم آخوندها ضروری است».


واکنش رسانه‌‌یی رژیم به مراسم 

 رسانه‌های حکومتی در سلسلهی از واکنش‌های سراسیمه به گردهمایی بزرگ مردم ایران در پاریس واکنش نشان دادند:
خبرگزاری سپاه پاسداران خامنه‌ای (فارس) نوشت: شاهزاده «ترکی الفیصل» گفت: «اصل صدور انقلاب نظام ایران موجب درگیریهای گسترده در منطقه شده است».
جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل ‌متحد که سابقه ضد نظام ایران دارد نیز در این مراسم حضور داشت.
سایت حکومتی مشرق نوشت: عصر امروز نشست مجاهدین در پاریس و با پوشش زندۀ رسانه‌های منطقه‌‌یی عربستان سعودی از جمله "العربیه"، "الحدث" و "اسکای نیوز عربی" برگزار شد. این شبکه‌ها حتی خبرنگاران خود را هم برای پوشش لحظه‌به‌لحظه‌ این نشست به محل برگزاری آن اعزام کردند. از چند روز پیش این شبکه‌ها پوشش گسترده نشست دشمنان جمهوری اسلامی ایران را در صدر برنامه‌های ضدایرانی خود قرار داده و این نشست را که مجاهدین میزبان آن بود، «گردهمایی بزرگ اپوزیسیون» ایران خواندند.
رسانه حکومتی انتخاب نوشت: امروز تعدادی از مجاهدین در پاریس علیه نظام ایران جلسه‌یی با حضور برخی از مسئولان ضدایرانی عرب تشکیل دادند.

 

رسانه‌های خارجی و گردهمایی بزرگ ایرانیان

الفجر(مصر) ۲۰تیر: «این یک رویداد مهم در تاریخ ایران بود که روز شنبه پاریس پایتخت فرانسه شاهد آن بود، جایی که کنفرانس اپوزیسیون ایران برگزار شد.
تلویزیونهای العربیه، اسکای نیوز و اورینت(تلویزیون اپوزیسیون سوریه) گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس را به‌طور مستقیم پخش کردند. سایت روزنامه واشنگتن تایمز این گردهمایی را به‌مدت ۹ساعت پوشش داد.
روزنامه مکه(روزنامه سعودی) ۲۰تیر ۹۵: تا‌به‌حال سازمان مجاهدین خلق ایران تحرکی بزرگتر و فعال‌تر از آنچه دیروز در پاریس پایتخت فرانسه برگزار کرد، نداشته است.
قدس پرس(مصر): نماینده پارلمان مصر در گردهمایی پاریس: آزادی سرانجام محقق خواهد شد.
القبس کویت: مریم رجوی: سیاست ولایت‌فقیه برای تحمیل سلطه خود بر یمن، لبنان، عراق و سوریه شکست خورده است.
واشنگتن تایمز: حمایت دوحزبی شخصیتهای آمریکایی از گردهمایی اپوزیسیون ایران
عرب تایمز: ژاندارک ایران

عرب تایمز: بعد از ۳۷سال از حاکمیت ملاها، ژاندارک ایران ظاهر شده برای شناساندن چهرهٔ واقعی ایران با پیامی از تمدن، نه آنان که در داخل تونل‌های تاریک عقب‌ماندگی را نمایندگی می‌کنند.
تلویزیون الاخباریه(عربستان) ۲۰تیر ۹۵در پایگاه اینترنتی: «بزرگترین گردهمایی مقاومت ایران با حضور مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و با حضور فشرده بیش از ۱۰۰هزار نفر و حضور قدرتمند رسانه‌های غربی در پاریس برگزار شد».
االشرق‌الأوسط انگلیسی: بیش از صدهزار نفر در گردهمایی ایران آزاد در پاریس جمع شدند و به سرنگونی فراخوان دادند.
روزنامه االشرق‌الأوسط انگلیسی: بیش از صدهزار مخالف ایرانی روز شنبه در یک گردهمایی عظیم در پاریس گردهم آمدند و فراخوان به سرنگونی رژیم مذهبی حاکم بر ایران سردادند.
روزنامه الخلیج امارات: نیم‌میلیارد نفر هشتگ ایران آزاد را نگاه کردند.

آرتی روسیه ۱۹تیر ۹۵: گردهمایی سالیانه مقاومت ایران در پاریس برگزار شد. مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت در سخنرانی خود در شروع این گردهمایی به سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه فراخوان داد.
تلویزیون فاکس نیوز: مریم رجوی رهبر بزرگترین گروه اپوزیسیون ایران است و می‌گوید رژیم ایران به‌خاطر حمایت دولتی از تروریسم و افراطی‌گری اسلامی مورد حسابرسی قرار نگرفته است.
خانم کری کندی رئیس انجمن رابرت کندی برای عدالت و حقوق‌بشر و رئیس شورای رهبری عفو بین‌الملل در آمریکا در سخنرانی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران گفت: ما امروز این‌جا و در همبستگی با مردم ایران هستیم.

 

آری به مریم رجوی، ساعتها در رتبه اول ترند جهانی 

دقایقی قبل از شروع گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، هشتگ آری به مریم رجوی، روی ترند جهانی سایت اجتماعی توئیتر در رتبه اول قرار گرفت و تا ساعتها در همین رتبه باقی ماند.
بیل ریچاردسون، فرماندار، سفیر و وزیر پیشین در آمریکا: رژیم ایران باید نیروهایش را از سوریه بیرون بکشد.
اسقف بیشاب پریچارد، از شخصیتهای برجستهٔ مذهبی انگلستان، در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، ضمن حمایت از مجاهدان لیبرتی گفت: «من و ۵۰اسقف بیانیه‌یی را در حمایت از لیبرتی، به خانم رجوی تقدیم کردیم. «خانم رجوی سمبل همزیستی میان مذاهب مختلف و پشتیبان اقلیتهای مذهبی است».
جولیو ترتزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا، در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس گفت: «مجاهدین لیبرتی سمبلهایی از مقاومت، ایستادگی و آزادی هستند و بیشتر ایرانیان حتماً به مجاهدان لیبرتی افتخار می‌کنند».

 

 

 

هیأت نمایندگان کشورهای عربی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

هیأت نمایندگان کشورهای عربی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

 

صالح القلاب، وزیر پیشین تبلیغات اردن در سخنرانی خود در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، ضمن یادآوری انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران گفت: «بعد از انقلاب سال ۵۷، من در ایران بودم. من وارد اولین خانه سازمانی که شدم، محل سازمان مجاهدین خلق ایران بود. ما خواهان آزادی بودیم. مانند شما. اما این رژیم وقتی سر کار آمد، کسانی مانند قاسم سلیمانی جنایتکار مردم سوریه، یمن و عراق را به‌قتل رساندند».

 

 

 

فصل شانزدهم: گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال ۱۳۹۶ 

 

گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۶

گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۶

 

مهمترین ویژگی گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۶را می‌توان در لحظه ورود رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت به سن اجرای سخنرانی دید. لحظه‌‌یی که تصویری از آن را در ابتدای همین نوشته نیز می‌توان دید؛ رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت به‌مثابه سیمرغ رهایی با ۲بال نیرویی و مردمی مقاومت ایران در طرفینش، به‌مثابه نماد قدرت یک خلق در برابر ارتجاعی قهار ظاهر شد. یک سو انبوه بی‌شمار مردم و هموطنان تبعیدی و آزاده که تمامی هستی خود را در تمامی سالهای تبعید و دربه‌دری نثار آزادی مردم و میهنشان کرده‌اند و پرشور بر ادامه راه پا می‌فشارند، مردمی آزاده و از جان گذشته که در تمامی این سالها هرگز در برابر تبلیغات و تهدید‌ها و تطمیع‌های دشمن، لحظه‌‌یی سستی به خود راه ندادند و بلکه پرانگیزه‌تر از هر زمان، آتش رزم خود را افزون‌تر کردند و شهد زندگی آرام و بی‌دردسر در جوامع آرام و امن غربی را به تلاش شبانه‌روزی در خیابانها و مجامع سرد و یخ سیاسی که هیچ تصوری از وضعیت فاجعه‌بار مردم ایران ندارند ترجیح دادند و با هزاران و هزاران بار توضیح و روشنگری، بسیاری از سیاستمداران و روزنامه‌نگارانی را که ذره‌یی وجدان انسانی داشتند، تحت‌تاثیر قرار داده و به حمایت از مردم و مقاومت ایران وارد صحنه کردند.

و در سوی دیگر رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی ایران، مجاهدان پرشور صحنه‌های نبرد در تمامی این سالها که نه از موشک و نه از تیغ جرار نیروهای پیاده و تروریستی رژیم و عوامل محلی‌اش در عراق بیمی به خود راه نداده و با دست خالی بدون سلاح در برابرشان ایستادند و بر حق آزادی مردم ایران پای فشردند تا امروز که آن صحنه پرغرور در بالای همین صفحه شکل گرفت.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با تکیه به همین ۲بازوی پرافتخار و قدرتمند است که می‌تواند از شرف و استقلال خلق قهرمان ایران در مجامع بین‌المللی صحبت کرده و دفاع کند.

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۱۳۹۶

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۱۳۹۶

 

 

گردهمایی ایرانیان - گوشه‌هایی از سخنان مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال۹۶ 

مریم رجوی در ابتدای سخنان خود، ضمن قدردانی از تمامی هموطنان شرکت‌‌کننده در مراسم و تمامی آنچه که همگی برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر آن انجام داده‌اند، به میهمانان خارجی از ۵قاره خیرمقدم گفت و همه داستان سال گذشته مقاومت را در چند جمله کوتاه جمع‌بندی کرد و گفت:

« سال گذشته در این موقع، رژیم ولایت فقیه در حال موشک‌زدن به‌ لیبرتی برای کشتار مجاهدین بود. حالا انتقال پیروزمند آنها از زندان لیبرتی و پیشروی‌های این مقاومت است که پی‌در‌پی به‌‌ رژیم تهاجم می‌کند. از دیدار اعضا و مسئولان مجاهدین در آلبانی که هم‌اکنون به گردهمایی ما پیوسته‌اند، همه شاد و سرفرازیم.

حضار محترم!

این گردهمآیی تحت تأثیر ۳رویداد بزرگ است:

 • انتقال هزاران عضو مجاهدین به‌ خارج عراق که طرح خامنه‌ای برای انهدام جنبش مقاومت را به شکست کشاند
 • شکست سیاست مماشات آمریکا و اروپا با رژیم
 • و شکست خامنه‌ای در انتخابات فرمایشی؛ یعنی شکست تمامیت رژیم ولایت فقیه».

 

۳حقیقت اساسی از زبان مریم رجوی 

مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش گفت:

« آفتاب تغییر بر ایران تابیده است. رژیم حاکم، بیش از همیشه آشفته و ناتوان است. جامعه ایران لبریز نارضایتی است و جامعه بین‌المللی سرانجام به این واقعیت نزدیک شده که مماشات با رژیم ولایت فقیه خطاست.

همین اوضاع جوشان ۳حقیقت اساسی را برای رسیدن به ‌‌آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می‌کند:

اول:‌ ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه

دوم: در دسترس بودن سرنگونی این رژیم

و سوم: وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و مقاومت سازمان‌یافته، برای به‌زیر کشیدن استبداد مذهبی».

 

معنی این ۳حقیقت در یک ‌کلام چیست؟

مریم رجوی در بازنمایی مفهوم آن ۳حقیقت اساسی گفت:

«اما معنی این کلمات چیست؟

نخست پاسخ به‌ این سؤال است که با رژیمی که عامل اسارت ایران و ایرانی و نیروی جنگ و کشتار در منطقه است، چه باید کرد؟

آیا واقعاً این رژیم اصلاح‌شدنی است؟ خیر، از ۳۸سال عمر این رژیم، ۲۰سال‌ آن را مدعیان اصلاحات بر سر کار بوده‌اند و جز خدمت به‌ ولایت‌فقیه کاری نکرده‌اند.

آیا با امتیاز دادن، این رژیم تغییر رفتار می‌دهد؟‌ خیر، دولتهای آمریکا و اروپا در ۳دهه گذشته این روش‌ها را دهها بار آزموده‌اند.

و آیا مهار این رژیم امکان‌پذیر است؟‌ خیر، این سیاست که اسمش را مهار گذاشته‌اند، در عمل مانع یک سیاست قاطع علیه رژیم است.

نتیجه همان چیزی است که مقاومت ایران از آغاز بر آن تأکید کرده است. همان چیزی که امروز بسیاری در جهان به‌ آن رسیده‌‌اند: راه‌حل، و یگانه راه‌حل، سرنگونی رژیم ولایت فقیه است».

 

میهمانان گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۱۳۹۶

میهمانان گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۱۳۹۶

 

 

نگاهی به وضعیت انفجاری جامعه ایران 

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در مورد وضعیت جامعه ایران گفت:

«به‌ تصریح سرکرده نیروی انتظامی، سال گذشته نزدیک به ۱۱هزار تظاهرات و اجتماع اعتراضی در سراسر کشور برپا شده است.

نگاه کنید به‌ گورخوابها، نگاه کنید به جمعیت ۱۰میلیونی بیکاران، به ۲۰میلیون زاغه‌نشین و به ۳۰درصد جمعیت کشور که گرسنه هستند، آخوندها توسط همین‌ها محاصره شده‌اند.

کاندیداهای دست‌چین‌شده نمایش انتخابات اقرار کردند که این یک حکومت ۴درصدی است و ۹۶درصد مردم از آن بیزارند.

بله، بزرگ‌ترین تهدید رژیم برخلاف تبلیغاتش دشمن خارجی نیست؛ بلکه قیامهای کمین‌کرده در دل جامعه ایران است.

واقعیت این است که سرنگونی رژیم ولایت فقیه، شدنی و در دسترس است. به‌دلیل ناتوانیهای رژیم‌‌، از جمله:

 • ناتوانی در مهار فروپاشی اقتصادی و فجایع زیست‌‌محیطی و ناتوانی در تأمین ابتدایی‌ترین خواست‌های مردم به‌جان آمده
 • ناتوانی در دستیابی به بمب اتمی و حتی ناتوانی در یک‌دست کردن رژیم

سرنگونی آخوندها در دسترس است. زیرا خود را در ۳جنگ فرساینده در خاورمیانه گرفتار کرده‌اند و به‌ هر صورتی که از آن بیرون بیایند به‌ موجودیت خود لطمه می‌زنند».

 

نیروی جایگزین واقعی کیست؟

مریم رجوی پس از تشریح وضعیت جامعه ایران و تشریح وضعیت سیاسی دیکتاتوری حاکم و بیان توانمندی‌های آلترناتیو شورای ملی مقاومت گفت:

« اما این جایگزین به‌ چه نیرویی متکی است؟

متکی است به‌ یک جنبش سازمان‌یافته و متحد با هزاران عضو پیشتاز فداکار.

متکی است به‌‌ حمایت خالصانه ایرانیان در داخل و خارج کشور و رنج و تلاش اشرف‌نشانها.

متکی است به زندانیان سیاسی که در همین روزها از دل بند‌ها و سلول‌ها به‌ حمایت از گردهم‌آیی شما برخاسته‌اند.

متکی است به‌ زنان،‌ کارگران، معلمان، متخصصان و جوانان از خودگذشته. متکی است به‌ عشق بی‌دریغ آنها و به‌ حمایت مالی آنها که قرض می‌کنند، خانه و اموال خود را می‌فروشند تا این مقاومت، مستقل، برپا و استوار بماند.

با تلاش و خطرپذیری اعضای این مقاومت بود که ما توانستیم سایت‌های اتمی پنهانی رژیم را افشا کنیم. در حالی‌که هیچ دولتی در جهان، حتی نتوانسته بود از آن مطلع شود.

چرا این جایگزین قابل‌اعتماد و قابل‌تکیه است؟ چون همواره پای قول‌ها و شعارهای خود ایستاده است. چون هیچ روزی به شب و هیچ شبی به صبح نرسید که برای آرمان آزادی بی‌نبرد و تکاپو سر کرده باشد.

و چون ۱۲۰هزار تن از اعضا و هوادارانش اعدام شدند و از ۳۰خرداد سال ۶۰هدف سرکوب‌های طاقت‌فرسا و یک جنگ روانی همه‌جانبه قرار گرفت؛ با‌ این‌ همه، کوه‌ها تکان خوردند، اما مقاومت شما از جای خود تکان نخورد و تکان نخواهد خورد تا خلیفه ارتجاع را ریشه‌کن کند».

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در بخش دیگری از سخنان خود گفت:

«این جایگزین، پاسخی شایسته به‌ مهمترین شکاف‌های سیاسی و اجتماعی ایران است:

- پاسخ شکاف میان‌ ملیت‌های مختلف در ایران،

- پاسخ تفرقه و جدایی میان شیعه و سنی،

- و همچنین پاسخ شکاف‌ پرتنش میان ایران و کشورهای منطقه است».

 

گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۱۳۹۶

گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۱۳۹۶

 

 

بیلان دیکتاتوری به زبان ساده و راه مقابله با آن 

مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش بیلان دیکتاتوری فاشیستی مذهبی حاکم بر ایران را این‌گونه خلاصه کرد و گفت:

«در این ۳۸سال‌، آخوندها ۸سال را با عراق در جنگ بودند، ۶سال را با ملت سوریه در جنگ بوده و هستند و بیش از ۱۰سال برای ساختن بمب اتمی با جامعه بین‌المللی درگیر بوده‌اند.

مقاومت ایران افتخار می‌کند که در هر ۳مورد، در برابر استبداد مذهبی ایستاده است:‌ و پرچمدار صلح و آزادی، پرچمدار دفاع از مردم سوریه و پرچمدار یک ایران غیراتمی است.

از نظر ما و مردم آزادیخواه ایران، قانون اساسی ولایت فقیه، نامشروع، بی‌اعتبار و باطل است. ملت ما خواهان یک قانون اساسی بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری است.

زمان آن است که جامعه جهانی به‌خواست مردم ایران توجه کند.

حرف ما مضمون خواستهای ستارخان، سردار انقلاب مشروطیت و دکتر محمد مصدق، پیشوای نهضت ملی ایران است.

هم‌چنان که بارها گفته‌ام ما نه پول می‌خواهیم نه سلاح. حرف ما این است که مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه، مشروع، حق و ضروری است.

ما از شما می‌خواهیم « مقاومت در مقابل ستم» را به‌رسمیت بشناسید. همان چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و در اعلامیه حقوق‌بشر و شهروندی فرانسه آمده است.

و همان چیزی که در بیانیه استقلال آمریکا آمده است: این‌که «وقتی حکومتی حافظ حقوق مردم نیست، مردم حق دارند آن‌ را ‌برکنار سازند و به‌جای آن حکومت مورد علاقه خود را به‌وجود آورند. بله، مقاومت ایران بر آن است تا حکومتی را که ملت ایران از آن بیزار است، ریشه‌کن کند».

 

شور و عشق میهنی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۹۶

گردهمایی ایرانیان - شور و عشق میهنی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۹۶

 

 

راه‌حل بحران منطقه از زبان مریم رجوی 

مریم رجوی راه‌حل بحران منطقه را به روشن‌ترین شکل بیان کرد و گفت:

«تأکید می‌کنیم که راه‌حل بحران منطقه و مقابله با گروههایی مانند داعش در سرنگونی این رژیم، به دست مردم و مقاومت ایران است.

بر این اساس به ملل ‌متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا و کشورهای منطقه می‌گوییم:

۱- مقاومت مردم ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی را به‌رسمیت بشناسید. این رژیم را از ملل ‌متحد و سازمان همکاری اسلامی طرد کنید و کرسی‌های ایران را به مقاومت مردم ایران واگذار کنید.

۲- سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی بگذارید و آن را از سراسر منطقه اخراج کنید.

۳- خامنه‌ای و سایر سران رژیم را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و جنایت علیه بشریت به‌ویژه قتل‌عام ۶۷و به‌خاطر جنایت جنگی در منطقه در مقابل عدالت قرار دهید».

 

 

 جواب این دیکتاتوری، ملت همبسته ایران و آلترناتیو دیرپای آن است

جواب این دیکتاتوری، ملت همبسته ایران و آلترناتیو دیرپای آن است

 

 

نوید پیروزی، پایان‌بخش سخنان مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۶ 

اینک که یک سال از آن روز و آن سخنرانی می‌گذرد با نگاهی به بخش پایانی سخنان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در آن روز، می‌توان به آن سخنان محک زد و قدرت یک رهبری شایسته در رأس یک آلترناتیو واقعی با نیروهایی جان‌برکف و رزمنده را دید و با چشمی پرامید به آینده، مرحله پایانی رزم آخرین را رقم زد.

مریم رجوی آن روز گفت:

«هموطنان عزیز!

من به‌ قدرت عظیم شما تکیه دارم که برای آزادی و برابری بی‌تاب و بی‌قرارید. من به ‌‌شما زنان و جوانان ایران امید دارم، به ‌شما هموطنان کرد، بلوچ، عرب، آذری، ترکمن، لر و بختیاری.‌

در شما نیرویی هست که با مقاومت و اعتراضتان ولایت فقیه را درمانده کرده ‌است.

و در شما قدرتی هست که قطعاً می‌تواند استبداد مذهبی را سرنگون ‌کند.

آری، دوران تهاجم و پیشروی است.

عهد آخوندها به‌سر آمده است، زمان هزار اشرف و ارتش آزادی است.

پس، ای فرزندان میهن بپاخیزید.

کانونهای رزم و مقاومت را برپا کنید.

برای آزادی و حاکمیت مردم به پیش، به پیش، به پیش!».

 

 

فصل هفدهم: گردهمایی بزرگ ایرانیان ۱۳۹۷ 

 

پانزدهمین گردهمایی بزرگ ایرانیان

پانزدهمین گردهمایی بزرگ ایرانیان

 

 

سرانجام پس از ماه‌ها تلاش مجاهدین و اشرف‌نشانها و بسیاری هموطنان آزاده در داخل و خارج کشور، پانزدهمین گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس در ۹تیر ۹۷با موفقیت تمام برگزار شد.

در یک‌ ماهه پیش از برگزاری مراسم، تمامی رسانه‌های حکومتی روزانه بخش مهمی از توش و توان خویش را به انتشار اخبار دروغ، شیطان‌سازی و کلاً پخش نوشته و عکس بر ضد مجاهدین خلق و مقاومت ایران اختصاص داده بودند تا شاید بتوانند از حضور حداکثری هموطنان در این همایش ملی کم کنند.

 

روحانی و وحشت از ناامیدی مزدوران نظام 

روز پنجشنبه ۲۴خرداد ۹۷ حسن روحانی در یک مراسم افطاری تمام تلاشش را کرد تا به مهمانانش که اصحاب رسانه‌یی و قلم به‌دستان باند خودش بودند «حالی» کند که تهدید اصلی این روزهای نظام، گسترش ناامیدی در میان اجزای حاکمیت چندپاره نظام آخوندی است!

روحانی از جمله گفت: «ما در یک آزمایشیم... اگر بترسیم، اگر سست بشویم، اگر خسته بشویم، اگر احساس شکست بکنیم ما پیروز نمی‌شویم... ناامیدی یعنی پایان ماجرا. ناامیدی اگر تسلیم برای هر ملتی زشت هست که زشت است، ناامیدی به‌معنی تسلیم در برابر بدخواهان است».

روحانی البته روز ۹ اردیبهشت ۹۷ نیز در سخنان مشابهی گفته بود وزرای کابینه‌اش هم ناامید هستند! وی با اشاره به این‌که دشمن به‌دنبال ایجاد یاس و ناامیدی برای آینده کشور است، گفته بود غمناک بودن نسبت به آینده چه سودی دارد؟ چرا غصه بخوریم که سال آینده سخت‌تر می‌شود؟!

 

وحشت خامنه‌ای از گسترش ناامیدی 

اینک ناامیدی از استمرار حاکمیت جهل و جنایت آخوندی آن‌چنان گریبان آخوندها و عواملشان را گرفته که پس از سخنان روز گذشته روحانی، بلافاصله خامنه‌ای در نماز عید فطر به صحنه آمد و برای جمع‌وجور کردن صحنه ناامیدی و وارفتگی آخوندها و مزدورانشان گفت:

«حرفهای تبلیغاتی دشمن را هم که در واقع جنگ روانی‌ست برای تضعیف روحیه مردم است این حرفها را هم ما خواهش می‌کنیم بعضی‌ها در این روزنامه‌ها و مطبوعات و رسانه‌ها تکرار نکنند دشمن یک حرفی میزنه برای این‌که تضعیف روحیه ملت ایران را بکند یک وقت می‌بینیم در داخل هم یک نفری بلند میشه همان حرف را تکرار میکنه همان دروغ را همان حرف خلاف را او هم به‌خاطر رضایت دشمن یا به‌خاطر عدم تحلیل درست از مسائل بیان میکنه اینها را رها کنیم... این ملت خسته نیست، آن کسانی که ترویج می‌کنند به تبع از تبلیغات دشمنان که این ملت خسته است، بی‌نشاط است خودشون خسته‌اند، خودشون بی‌نشاط‌اند... این ملت خسته نیست! ناامید نیست».


عبرت روزگار 

این روزها شنیدن داستان امید یا ناامیدی آخوندها آن‌چنان بالا گرفته که رهبر نظام و رئیس‌جمهورشان کاری جز روحیه دادن به عواملشان ندارند.

گاهی اوقات برای درک فاصله راهی که طی شده ضروری است ابتدا و انتهای یک مسیر را به ساده‌ترین شکل در برابر چشم نشاند و تفاوتها را به ساده‌ترین شکل سنجید

۱۵سال پیش آخوندها یعنی همین خامنه‌ای و رئیس‌جمهور وقتش خاتمی مکار با خرج میلیونها دلار از ثروت مردم ایران به‌دنبال نابودی مقاومت مردم ایران و آلترناتیوی بودند که بیشترین خطر را متوجه آخوندها و نظامشان می‌کرد و امروز همان خامنه‌ای با رئیس‌جمهور جدیدیش روحانی شیاد(خلف خاتمی مکار) با تمام قوا تلاش می‌کنند از تعمیق و گسترش ناامیدی در میان صفوف خود جلوگیری کنند!

 

هزینه‌های میلیون دلاری برای ناامید کردن ایرانیان از مقاومت 

بد نیست نگاهی هم به سندی بکنیم که نشان‌دهنده خرج و مخارجی است که آخوندها برای نابودی مقاومت انقلابی مردم ایران در همان سال ۱۳۸۲و ایجاد محدودیت برای رئیس‌جمهور برگزید‌ه‌اش مریم رجوی کردند. تلاشی شکست‌خورده و ننگین که در ضمن نشان‌دهنده توان مردم مقاوم و آزاده ایران یعنی آلترناتیو دموکراتیک ایران است.

سندی که نشان می‌دهد محمد خاتمی، رئیس‌جمهور مکار اصلاحات دروغین و شکست‌خورده آخوندی، یک میلیون دلار برای تکمیل توطئه بر ضد مریم رجوی در دادگاههای فرانسوی خرج کرد و باز هم شکست خورد. این سند در کتاب «شکنجه و شکنجه‌گر – تحقیقی در باب نظام شکنجه در رژیم آخوندی» نوشته حمید اسدیان درج شده است.

 

هزینه‌های میلیونی

هزینه‌های میلیونی

 

هزینه‌های میلیون‌ دلاری برای سرکوب مقاومت ایران

امضای علی ربیعی، کارگزار اطلاعاتی محمد خاتمی، در پای سند خرج و مخارج میلیون‌ دلاری آخوندها. پولی که از دهان مردم ایران می‌گیرند و برای نابودی مقاومت همان مردم خرج می‌کنند و دعوی اصلاح‌طلبی هم می‌کنند!

 

تقریباً تمامی خبرگزاریهای حکومتی آخوندها به زبان و فرهنگ خود به برگزاری این گردهمایی ملی اشاره کرده و نسبت به اجرای آن سوزوگداز کردند.

این رسانه‌ها در کنار خبری پیرامون ملاقات نوبه‌ای مقامات وزارت‌خارجه فرانسه و رژیم، همگی شکوه و شکایت مقامات وزارت‌خارجه آخوندها به هیأت فرانسوی درباره گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس را منتشر کرده و هر یک به فراخور حال خود، چیزی هم به آن افزودند.

تا عصر چهارشنبه حداقل ۲۳خبرگزاری و رسانه‌ آخوندی خبر شکایت آخوندها به فرانسوی‌ها را منتشر کرده‌ و پیرامون آن خبر و گزارش تنظیم کرده‌اند.

 

آخوند دری نجف‌آبادی وزیر سابق اطلاعات و امام‌جمعه خامنه‌ای در اراک گفت:

«منافقین از هدف اصلی خود که فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است دست برنداشته‌اند... سال گذشته در غروب ۹دی شاهد بودیم این خرابکارها با رهبری منافقین چه... انجام دادند. اگر منافقین دوباره فرصت کنند...

علم‌الهدی در نمایش جمعه مشهد:

«کسانی که با مدافعان نظام و ولایت مقابله می‌کنند، به‌عنوان جلد دوم مجاهدین عمل می‌کنند... جریان منافقینی که به‌صورت خطرناکترین جریان تروریستی دنیا در این کشور به‌وجود آمد و در یک مدت کوتاه...».

نمایش جمعه شهرستان پردیس، دماوند، تهران،‌ ارومیه، شهرکرد، بیرجند، خرم‌آباد، زنجان و بسیاری شهرهای دیگر نیز سکویی شده بود برای رله همین تبلیغات آخوندی بر ضد مجاهدین و سابقه و تاریخچه آنها تا تلاش‌ها و فعالیت‌های امروز مقاومت ایران را تحت‌الشعاع قرار دهند.

 

برخی حقه‌های آخوندی بر ضد گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس 

این تلاش‌ها تا آخرین لحظات برگزاری گردهمایی و حتی در تمامی چند ساعتی که مراسم در حال انجام شدن بود، ادامه داشت.

برخی از این تلاش‌ها کم جالب نبود! به‌عنوان نمونه آخوندها با درست کردن یک سایت جعلی و صدور یک اطلاعیه‌ جعلی‌تر در آخرین ساعت‌های قبل از شروع مراسم تلاش کرد وانمود کند تاریخ گردهمایی تغییر کرده و به سوم مرداد یعنی تقریباً یک‌ ماه بعد موکول شده است!

تلاش شکست خورده رژیم ایران

تلاش شکست خورده رژیم ایران

 

 

تلاشی که البته پیشاپیش شکست خورده بود زیرا از روزها قبل آنان که به‌دنبال یافتن راهی برای رفتن به گردهمایی بودند، موبایل‌های خود را روی شبکه‌های مقاومت و مجاهدین تنظیم کرده بودند و تمامی دستگاههای رژیم را خاموش!‌کرده بودند.

 

همایش ایرانیان - یک ترفند دیگر آخوندها 

یکی دیگر از ترفندهای رژیم برای این‌که هموطنان داخل کشور را از دیدن پخش مستقیم مراسم محروم کند، به‌کار گیری یک کانال اینترنتی – ماهواره‌یی با اسم و رسم اصلاح‌طلبان قلابی‌ خارجه نشین بود که پی‌درپی اطلاعیه می‌داد که به گردهمایی بزرگ مجاهدین و مقاومت ایران در پاریس، پوشش زنده خواهد داد و بعد هم در چند شبکه دیگر برای همین «پخش مستقیم» بازار گرمی می‌کرد (چند کامنت اعتراضی هم از قول این و آن منتشر می‌کردند که شما نباید گردهمایی خشونت طلبان و... را پوشش بدهید! و بعد مسئولان کانال مربوطه وارد می‌شدند و می‌گفتند که ما فقط به‌خاطر تبادل آزاد! اخبار و اطلاعات، این کار را می‌کنیم و خودمان نه موافق مجاهدین هستیم و نه مخالف آنها و شلوغ‌بازی‌‌هایی از این دست...) در حالی‌که این کانال هم اساساً کارش منحرف کردن کسانی بود که تلاش می‌کردند پخش مستقیم گردهمایی را ببینند. پادوهای وزارت اطلاعات به این ترتیب تلاش می‌کردند با کشاندن مردم به پای کانال خود برای لجن‌پراکنی بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران با یک پوشش ظاهر فریب، مشتری جمع کنند، کاری که البته شکست خورد و مراجعه کنندگان با دیدن لیست مفسران عموماًً پیشانی سیاه این کانال که به جای پخش مراسم، تفسیر و تحلیل‌های وزارت اطلاعات را باز پخش می‌کردند، سریعاً به حقه جدید آخوندها پی برده و سراغ کانال‌های دیگری می‌رفتند.

گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران

گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت ایران

 

 

تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان 

آخوندها همزمان با تمامی تلاش‌ و تقلاهای رسانه‌یی خود، در پشت پرده نیز حداکثر کوشش و توان دیپلماتیک خود را به کار گرفته بودند تا به هر نحو که شده دولت میزبان مراسم را به ممانعت از برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان متقاعد کنند، تماس‌های ظریف و وزارت خارجه‌اش از یک سو و مذاکرات عراقچی با هیأت فرانسوی در تهران در آخرین هفته مانده به برگزاری مراسم از سوی دیگر مبین بخشی از این قبیل تلاش‌های رژیم بود که به جایی نرسید.

البته مجلس آخوندیی و کمیسیون‌هایی از آن هم تلاش کردند با نامه‌نگاری به مجالس فرانسه و اروپا، تا آنجا که می‌توانند چوب لای چرخ گردهمایی بزرگ ایرانیان بگذارند، کاری که در نهایت با اعلام پشتیبانی نمایندگان مردم فرانسه و ۲۰۰تن از نمایندگان پارلمان اروپا، نتیجه معکوس داد!

 

 

برنامه ویژه رادیو تلویزیون حکومتی برای تخریب چهره مجاهدین 

در کنار تمامی کارهایی که رسانه‌های حکومتی برای سنگ‌اندازی در مسیر برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس انجام می‌شد، رادیو و به‌ویژه تلویزیون حکومتی بار اصلی این جنگ تبلیغاتی را بر ضد مجاهدین به عهده گرفته و روزانه با پخش گاه نزدیک به ده خبر و برنامه علیه مجاهدین، تاریخچه و رهبری آنها، تلاش می‌کرد با تحریف حقایق تاریخی، یک بمباران سنگین تبلیغاتی بر ضد مجاهدین را روی اذهان مردم، اجرایی کند. کاری که البته بازتاب منفی آن را می‌توان در حرکت‌های اعتراضی سالهای اخیر مردم و شعار آنها درباره رسانه به‌اصطلاح ملی آخوندها دید و شنید (ننگ ما ننگ ما، صدا و سیمای ما!). با اینهمه آخوندها بدون توجه به بازتاب اجتماعی منفی برنامه‌هایشان، گاه اتفاق می‌افتاد که یک برنامه را تا سه بار در روز بر ضد مجاهدین تکرار می‌کردند!

 

جنگ ارتش سایبری رژیم بر ضد مجاهدین 

یکی دیگر از کارهای آخوندها برای مقابله با گردهمایی بزرگ ایرانیان، بسیج تمام‌عیار و تمام وقت ارتش سایبری آخوندی برای مقابله با گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس بود. آخوندها تلاش کردند با راه‌اندازی هشتگ‌هایی در ضدیت با مجاهدین و مقاومت ایران، از اشغال فضای مجازی توسط انبوه ایرانیان شرکت‌ کننده در گردهمایی بزرگ پاریس، جلوگیری کنند. کاری که البته مانند سال قبل در اجرای کامل آن شکست خوردند چرا که در این زمینه نیز ایرانیان شرکت‌ کننده در گردهمایی بزرگ پاریس، امکانی برای »رؤیت»! شدن تلاش آخوندها باقی نگذاشتند.

 

وحشت از راه دور

این حجم از ابراز وحشت از یک گردهمایی در هزاران کیلومتر دورتر از خاک میهن، چیزی نیست جز وحشت رژیم از نیرویی که در هیأت یک آلترناتیو ظاهر شده است. (جالب است بدانیم فاصله زمینی تهران پاریس بیشتر از پنج‌ هزار کیلومتر و فاصله هوایی کمی بیشتر از چهار هزار کیلومتر است!) کم و کیف این قبیل موضع‌گیریهای آخوندها خود به تنهایی نشان‌دهنده وحشتی است که آخوندها از همبستگی ایرانیان آزاده پیرامون مقاومت ایران دارند.

 

 

 وحشت رژیم آخوندی از گردهمایی در هزاران کیلومتر دورتر از ایران

وحشت رژیم آخوندی از گردهمایی در هزاران کیلومتر دورتر از ایران

 

 

نمونه‌ای از بیلان رژیم 

گوشه‌ای از کارکرد رسانه‌های رژیم برای تبلیغات بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران در روزهای اخیر را می‌توان با نگاهی به آمار لجن‌پراکنی‌های خبرگزاری پاسداران رژیم موسوم به «خبرگزای فارس» دید:

تعدادخبرهای ضد مجاهدین در روز شنبه: ۱۰۰خبر، مقاله، گزارش، عکس و...

تعدادخبرهای ضد مجاهدین در روز جمعه ۵۶خبر، مقاله، گزارش، عکس و...

تعدادخبرهای ضد مجاهدین در روز پنجشنبه ۶۷خبر، مقاله، گزارش، عکس و...

تعدادخبرهای ضد مجاهدین در روز چهارشنبه ۱۱۲خبر، مقاله، گزارش، عکس و...

یادآوری می‌گردد که رژیم آخوندها حدود ۵۰خبرگزاری و «وب‌گاههای خبری» از این دست دارد که با احتساب به کارگیری روزنامه‌ها و سایت‌های حکومتی در سراسر کشور (عددی در حدود ۴۰۰سایت و روزنامه و فرستنده رادیو تلویزیونی) می‌توان آمار دقیق جنگ تبلیغاتی آخوندها بر ضد مجاهدین، مقاومت ایران و گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس را به دست آورد!‌

با اینهمه، گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس امسال با شکوهتر از تمامی ۱۴سال پیشین برگزار شد و بازتاب بسیار گسترده‌یی هم در رسانه‌های معتبر بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی مردمی در ایران یافت.

 

 

واکنش نامتعارف دیکتاتور به یک گردهمایی مخالفان در خارج کشور، چه علتی دارد؟

واکنش‌های رژیم به گردهمایی بزرگ مقاومت پیوسته یکی از مهمترین موضوع‌هایی بوده که پیرامون این مراسم جریان داشته است،

در این قسمت باید کمی درنگ کرد و علت این امر را جستجو کرد:

همایش ایرانیان در واقع چیست؟

یک گردهمایی عظیم با انبوهی میهمانان تراز اول سیاسی از تقریباً سراسر جهان. یک حرکت سیاسی قوی که وزن و جایگاه ملی و جهانی یک مقاومت را به عینی‌ترین شکل به نمایش می‌گذارد.

و درست به همین علت، یعنی به نمایش گذاشتن وزن و جایگاه ملی و بین‌المللی مقاومت ایران است که آخوندها به‌شدت با برگزاری آن مخالف بوده و برای برگزار نشدنش تلاش می‌کنند، ملاقات سیاسی، تبلیغات منفی، تهدید و شانتاژ و تطمیع و... و هنگامی که هیچ‌کدام این‌ها نتیجه نداد، روی به ضدتبلیغات بر علیه مجاهدین یعنی نیروی محوری گردهمایی می‌آورند.

نگاهی به برخی ضدتبلیغات رژیم در همین یکی دو روز گذشته، نمونه روشن این ادعاست:

شکایت عراقچی به مقامات فرانسوی از دست مجاهدین خلق!

مصاحبه‌های محمدجواد لاریجانی در شبکه‌های تلویزیونی رژیم بر ضد مجاهدین خلق!

مصاحبه مزدور اطلاعات هاشمی‌نژاد و صحبتهای صادق زیباکلام علیه مجاهدین خلق!

مصاحبه پاسدار رجبی سرکرده سپاه سرکوب کردستان بر ضد مجاهدین خلق!

و چندین مقاله دیگر در همین زمینه.

 

علت این همه تبلیغات ضد مجاهدین چیست؟ 

علت این همه حساسیت نسبت به یک گردهمایی اپوزیسیون که هزاران کیلومتر دورتر از خاک سرزمین مادریش برگزار می‌شود چیست؟ برگزاری گردهمایی نیروهای اپوزیسیون در خارج کشور یک امر عادی در تمام جهان محسوب می‌شود که معمولاً هم دیکتاتوری حاکم تلاش می‌کند بی‌سر و صدا از کنار قضیه بگذرد و با ندیده گرفتن آن، با کمترین جلب توجه از روی واقعه «بپرند»! اما در این مورد خاص، اینک چند سالی است که رژیم تاب تحمل از کف داده و هر سال بیشتر از سال پیش، در این مورد آه و ناله سر داده، شکایت رسمی می‌کند، به مجالس فرانسه نامه‌نگاری می‌کند، سرانش در سخنرانی‌هایشان به آن اشاره می‌کنند و...

علت را شاید به توان در یک جمله خلاصه کرد و آن این که: این گردهمایی، یک گردهمایی ساده و اتفاقی هم‌چون دیگر اتفا‌ق‌های مشابه نیست بلکه این، گردهمایی قدرتمندترین و جدی‌ترین نیروی اپوزیسیون ایران است که اینک در قامت یک نیروی جایگزین ظاهر می‌گردد.

 

همایش ایرانیان - مهمترین ویژگی‌های نیروهای برگزار کننده گردهمایی بزرگ مقاومت

اگر بخواهیم مهمترین ویژگی‌های نیروهایی که گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس را برگزار می‌کنند فهرست کنیم، ناگزیر از برشمردن برخی نکات هستیم که نشان می‌دهند نیروی مورد نظر، چگونه نیرویی است؟

 • نیرویی با پایگاه اجتماعی مکفی و ارتباط ارگانیک با آن پایگاه اجتماعی که توان بازسازی خودش را در سخت‌ترین شرایط و زیر سخت‌ترین ضربات دارد.
 • نیرویی متشکل و سازمانیافته با ارتباطات رسمی بین‌المللی.
 • نیرویی با اهداف مشخص و اعلام شده سیاسی در قالب یک برنامه روشن ۱۰ماده‌ای برای دوران گذار.
 • نیرویی که دوران گذار را پیشاپیش مشخص و هدف نهایی آن دوره را تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین‌تکلیف آینده مملکت اعلام کرده است.
 • نیرویی که نه رو به گذشته و بازگشت به دیکتاتوری سابق بلکه رو به آینده و بنای یک دموکراسی پایدار، حرکت می‌کند و از ساز و کارهای لازم برای پیشبرد عملی برنامه‌هایش هم (که یک تشکیلات قوی و منسجم و امتحان پس داده در شرایط بحرانی باشد) برخوردار است.
 • نیرویی با اسم و آدرس مشخص و رهبری اعلام شده و شناخته شده با سابقه عمل ۵۰ساله در کوران مهیب‌ترین توفانهای داخلی، منطقه‌یی و جهانی و با کارنامه‌ای روشن و قابل حسابرسی.
 • نیرویی که می‌توان آن را «آلترناتیو یا نیروی جایگزین» منحصربه‌فرد حاکمیت کنونی دانست.
 • نیرویی که در تظاهرات داخلی ایران، شعارهایش، اصلی‌ترین شعارهایی هستند که شنیده می‌شوند (مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی مبتنی بر سرنگونی کل نظام).

 

تصویر اپوزیسیون ایران و جایگزین دموکراتیک رژیم ایران در چشم دیگران 

یکی از ویژگی‌های اپوزیسیون ایران (اجرا کننده مراسم گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس) شناخته شدگی جهانی آن است، عاملی که این اپوزیسیون و رهبر آن را در معرض دید و قضاوت نه فقط ایرانیان بلکه در منظر دید و نظر تمامی جهان قرار داده است. چند مورد از این قضاوتها و اظهارنظر‌ها را ببینیم.

 

راما یاد وزیر پیشین حقوق‌بشر فرانسه:

این برای من فرصتی است تا بگویم فعالیت‌های مریم رجوی چقدر مهم هستند. به‌عنوان یک رهبر زن بزرگ، نقش او به‌طور خاص برای زنان در سراسر جهان مهم است. پیام او شایسته حمایت تمام مردمی است که از حقوق‌بشر دفاع می‌کنند و من یکی از آنها هستم.

من همچنین می‌خواهم احساستم را نسبت به انقلابیون بسیار مهمی که پشت این تریبون آمدند، ابراز کنم. می‌خواهم درودهای صمیمی و دوستانه‌ام را به دوستان سوریه‌یی، مصری و همچنین تونسی و لیبی بفرستم، کسانی که انقلاب‌های دموکراتیک را پیش بردند، کسانی که این جنبش‌ها را پیش بردند و نشان دادند مردان و زنانی که مصمم باشند توانمندی تغییر مسیر کشور‌شان و تاریخ را دارند.

ما امشب گردهم آمده‌ایم تا در مورد دیکتاتوری مذهبی در ایران صحبت کنیم، ولی همچنین می‌خواهیم یک آلترناتیو را پیشنهاد کنیم. این مهم است که یک الگوی جایگزین در برابر بنیادگرایان معرفی کنیم، جامعه متفاوت از الگوی بنیادگرایی. نباید وانمود کرد که بنیادگرایی وجود ندارد. نباید افراط‌گرایی را نادیده گرفت. باید چشمان‌مان را به واقعیات اسلام‌گرایی افراطی باز کنیم تا بتوانیم پاسخ مناسب را به آن بدهیم. همچنین نباید به‌دنبال مصالحه با آنها باشیم، چرا که ایدئولوژی آنها به هیچ‌وجه تحمل مصالحه را ندارد. همچنین نباید تقصیر را به گردن اسلام انداخت. بسیاری از ما مسلمان هستیم، مسلمانانی که به میراث مذهبی اجداد و میهن مادریمان احترام می‌گذاریم و آنها را گرامی می‌داریم. ولی ما همچنین بسیار ناراحت هستیم که این مذهب منحصراًً از زاویه بنیادگرایی مورد بررسی قرار گیرد، و به‌عنوان سمبل تروریسم و افراط‌گرایی شناخته شود. این بسیار وحشتناک است.

من فکر می‌کنم که یکی از پادزهرهای اسلام افراطی، خود اسلام است. من باور دارم که اگر مسلمانان حال و آینده برخیزند تا حقیقت را در مورد اسلام بازگو کنند، حقیقت اسلام را بازگو کنند و این کار بیش از آنچه امروز شاهد آن هستیم انجام شود، اسلام افراطی در کشورهای ما و در سراسر جهان عقب خواهد نشست. من فکر می‌کنم که زنان نقش مهمی را در این مسیر دارند. زنان حامل آینده جهان هستند.

 

سید احمد غزالی نخست‌وزیر اسبق الجزایر:

می خواستم بگویم... هدف مقاومت ایران فقط برای خودش نیست به‌عنوان یک هدف قابل‌قبول و بزرگ منشأنه، صلح‌جو و دموکراتیک. از نظر ما این هدف نه تنها به مردم ایران، بلکه به تمامی مردم عرب و مسلمان خدمت می‌کند به‌خصوص که مسأله مقاومت ایران، رسیدن به صلح و ثبات در جهان است.

 

برنارد کوشنر- وزیرخارجه پیشین فرانسه:

چیزی که مجاهدین خلق ارائه می‌دهند، دقیقاً از همان روحی برخوردار است که جمهوری فرانسه به تمام جهان نشان داده است....

و من فردی مذهبی نیستم. به هیچ وجه. ولی روش شما برای تعریف اسلام را می‌ستایم. من ستایش می‌کنم مصمم بودن شما را برای برقراری دموکراسی، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، و همچنین مبارزه شما علیه آن...

باید بگویم که تنها پاسخی که پیدا می‌کنم برای این دشواریها و این عدم تفاهم و این ناسازگاری پایدار که وضعیت عراق به بار می‌آورد. پاسخ همان چیزی است که در سخنرانی خانم رجوی شنیدم. پاسخ دموکراسی، جدایی دین از دولت، تحول اجتماعی مهم که باعث شود زنان نیز بشکل مناسبی نمایندگی شوند

 

قاضی‌القضات دکتر تیسیر التمیمی رئیس مرکز بررسیها و حقوق‌بشر القدس:

ملت ایران به پیشگامی سازمان مجاهدین خلق انشاءالله پیروزی را به‌زودی محقق خواهد کرد... رهایی این منطقه مشروط به رهایی از دست این رژیم تروریستی است که به تروریسم در هر نقطه‌ای کمک مالی می‌کند. همه مردم و منطقه خاورمیانه از دست این رژیم تروریستی در عذابند. رژیمی که تلاش می‌کند نفوذش را و تئوری که اساساً هیچ ربطی به اسلام ندارد را گسترش دهد در حالیکه اسلام دین محبت و دین بردباری و دین عدالت و آزادی و رفاه و ثبات است

 

ماریو پسکانته رئیس کمیسیون سیاستهای اتحادیه اروپا در مجلس ایتالیا:

(مریم رجوی) مبارزی است برای آزادی مردمش، قهرمانی در دوره مدرن، در زمانه‌ای که دیگر کمتر مبارزی یافت می‌شود که به‌خاطر آرمانهایش بجنگد».

 

دکتر سامی فرج رئیس مرکز پژوهشهای استراتژیک در کویت:

امید در کجاست؟

در سازمانی است که بیش ا ز ۴۰سال برای آزادی و حقوق مردم و حق حاکمیت و کنترل بر سرزمینش و حق پیشرفت و رشد و... می‌جنگد....

باید به سازمان به دیده تنها نقطه امید ایران نگریست.

سازمانی با تشکیلات و امکانات جهانی

سازمانی که در عمل قادر است انرژی ایرانیان را بکار گیرد.

 

جیم هیگینز معاون پارلمان اروپا:

مجاهدین با اسلام دمکراتیکشان، تنها آلترناتیو فاشیسم مذهبی هستند.

 

پروفسور ژان زیگلر - نایب‌رئیس کمیته مشورتی شورای حقوق‌بشر ملل متحد:

ما در شرایط خارق‌العاده‌یی هستیم و مردم ایران بار دیگر ب‍پاخاستند. نسل جدیدی برخاسته. جوانانی که تظاهرات کردند از جان گذشته هستند...، چون می‌دانند که وقتی دستگیر می‌شوند، مورد شکنجه قرار می‌گیرند و به‌قتل می‌رسند و به این اشراف دارند.... این تظاهرات قطعاً ادامه خواهند داشت و بهای آن نیز برای تظاهر کنندگان، خون است. جا دارد جمله‌یی از «ژان ژورس» را یادآوری کنم که می‌گفت: «این جاده مملو از جسد است، ولی انتهای آن به عدالت می‌رسد». آنچه امروز در ایران رخ می‌دهد، بیانگر امیدی درخشان است، چرا که... میراث، الگو، شهادت و فداکاری زنان و مردان قهرمان سال ۶۷بار دیگر در نسل جوانی که امروز بپا خاسته احیا می‌شوند. آنها برای همان ارزش‌های دموکراسی، استقلال و آزادی در ایران برخاسته‌اند..... نکته خارق‌العاده تا همین امروز در رابطه با مجاهدین و به‌طور عام در رابطه با شورای ملی مقاومت این است که آنها اسلامی دموکراتیک و اسلام روشنایی‌ها را ترویج می‌کنند. به همین دلیل است که این جنبش و مقاومت ایران این‌قدر برای کل جهان اهمیت دارد. چون ۱،۱میلیارد مسلمان در جهان، قربانی بدترین نوع انحرافات از قبیل بنیادگراها و دیکتاتوری آخوندهای حاکم بر ایران و غیره هستند. و در نقطه مقابل، اینها کسانی هستند که با خون خود به اسلامی دموکراتیک و اسلام روشنایی‌ها گواهی می‌دهند؛ اسلامی که میراث عظیم مشرق‌زمین را نمایندگی می‌کند که بزرگ اندیشمندان و فلاسفه اسلامی بانیان آن بودند در دوران «اسلام روشناییها» مجاهدین را اغلب بانیان دوران دوم «اسلام روشنایی‌ها» می‌نامند.

 

دعوت اشرف‌نشانها در داخل کشور برای گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

در برابر ضدتبلیغات آخوندی، کانونهای شورشی نیز به فراخوان برای برگزاری هر چه بهتر و شایسته‌تر گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ادامه می‌دهند.

 

 

دعوت به گردهمایی بزرگ ایرانیان از تهران

دعوت به گردهمایی بزرگ ایرانیان از تهران

برای دیدن برخی از این فعالیتها و دعوت به گردهمایی از داخل ایران در سایت مجاهد، در اینجا نگاه کنید.

 

 

دعوت به گردهمایی بزرگ ایرانیان یزد

دعوت به گردهمایی بزرگ ایرانیان یزد

 

 

صحنه‌ای از گردهمایی برزگ ایرانیان در پاریس ۹۷

صحنه‌ای از گردهمایی برزگ ایرانیان در پاریس ۹۷

 

 

مریم رجوی و ایرانیان شرکت‌ کننده در گردهمایی بزرگ پاریس ۹۷

مریم رجوی و ایرانیان شرکت‌ کننده در گردهمایی بزرگ پاریس ۹۷

 

 

بازتاب جهانی گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس

رویتر، آسوشیتدپرس، خبرگزاری فرانسه آ.اف.پ، رادیوها و سایتها و تلویزیونهای دولتی و غیردولتی بسیاری به گردهمایی بزرگ ایرانیان پرداخته و برخی از آنها به این مراسم پوشش زنده دادند.

خبرگزاری رویتر(انگلیسی) در تمامی ساعتهایی که مراسم جریان داشت از مراسم عکس و خبر به سراسر جهان مخابره کرد.

 

رویترز ۹تیر ۹۷- ویلپنت فرانسه

رویترز ۹تیر ۹۷- ویلپنت فرانسه

 

 

حامیان مریم رجوی رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران(ان.سی.آر.آی) در یک گردهمایی در ویلپنت در حومه پاریس

 

خبرگزاری رویتر تا پایان مراسم حدود ۵۰عکس مختلف از گردهمایی به سراسر جهان ارسال کرد.

رسانه‌هایی هم‌چون نیویورک تایمز و واشنگتن پست نیز از دیگر رسانه‌هایی بودند که این مراسم را بازتاب دادند.

گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس – نیویورک تایمز

گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس – نیویورک تایمز

 

همراه با رسانه‌های غربی، رسانه‌های عربی نیز انعکاس گسترده‌یی به گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس دادند. برخی از این رسانه‌ها اقدام به پخش مستقیم بخش‌هایی از این مراسم برای بینندگان خود در کشورهای عربی کردند.

گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس در ۹تیر ۹۷یکی از بزرگترین گردهمایی‌های ایرانیان در تمامی این سال‌ها بود.

 

کنفرانس مطبوعاتی مریم رجوی پیش از شرکت در گردهمایی بزرگ ایرانیان 

مریم رجوی پیش از شرکت در گردهمایی، در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت و گفت:
« چرخ‌های تغییر در ایران به حرکت درآمده است»

رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران گفت:

« همان‌طور که این هفته شاهد بو دید، تهران بپا خاسته و دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران، به لرزه در آمده است. بیشتر شهرهای ایران در تب و تاب‌اند. قیام تهران نشان داد که چرخ‌های تغییر در ایران به حرکت درآمده است. هیچ چیز نمی‌تواند یک ملت مصمم برای کسب آزادی را متوقف کند.
صفحه‌یی در ایران ورق خورده و رژیم قدرت جلوگیری از استمرار و گسترش قیامی را که از شش ماه پیش شروع شده ندارد. اوضاع به قبل بر نمی‌گردد.
قیام مردم ایران با کمک کانونهای شورشی که توسط مجاهدین خلق در سراسر کشور تشکیل شده، با موفقیت به پیش می‌رود.
مردم ایران مصمم هستند که این رژیم و همه جناح‌هایش را سرنگون کنند و یک جمهوری کثرت‌گرا، مبتنی بر آرای مردم و جدایی دین و دولت برقرار کنند. پیام من در اجتماع امروز خطاب به هم‌میهنانم در سراسر کشور این است که:
رژیم در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار دارد. پس کانونهای شورشی را گسترش دهید.
سرنگونی این رژیم فقط به‌دست مردم و مقاومت ایران میسر است. تغییر رژیم بیش از هر زمان دیگر در دسترس است، آینده‌یی درخشان و به دور از اعدام و شکنجه و تبعیض و سرکوب در چشم‌انداز است.

پیام من به جامعه بین‌المللی این است:
۱- مبارزه مردم و مقاومت ایران برای خاتمه‌دادن به دیکتاتوری مذهبی را به‌رسمیت بشناسید. این حداقل کاری است که می‌توان برای جبران خسارات وارد شده به مردم ایران به‌دلیل سالها سیاست مماشات به‌نفع رژیم انجام داد.
۲- خطرات برنامه سلاح اتمی، موشکی، تروریسم و دخالت در منطقه، تنها با سرنگونی رژیم و استقرار دموکراسی در ایران برطرف خواهد شد. رژیم باید به‌خاطر نقض حقوق‌بشر مورد مواخذه قرار گیرد.
۳- رژیم را به‌طور کامل تحریم نفتی و مالی کنید. به تجارت با وابستگان سپاه یا ارگانهای وابسته به خامنه‌ای خاتمه دهید و روابط با رژیم را منوط به خاتمه سرکوب مردم ایران و خاتمه صدور تروریسم و مداخله در کشورهای منطقه کنید»

بخش‌هایی از سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در قسمت بعدی این مجموعه خواهد آمد.

 

 

فصل هجدهم: به کارگیری تروریسم بر ضد گردهمایی بزرگ ایرانیان در سال ۹۷

 

آخوندها که در تمامی تلاش‌ها و ترفندهای خود برای جلوگیری از گردهمایی بزرگ ایرانیان، شکست خورده بودند، نهایتاً اقدام به انجام یک عملیات تروریستی با کمک دیپلمات‌تروریست‌های خود در بلژیک و چندکشور اروپایی دیگر کردند که دو روز پس از برگزاری مراسم، با اعلام دستگیری تروریستها و شکست عملیات جنایت‌کارانه آخوندها، به یک رسوایی جهانی برای آخوندها تبدیل شد.

آسوشیتدپرس گزارش کرد یک دیپلمات تروریست رژیم آخوندها در خاک آلمان و یک مزدور دیگر در فرانسه در ارتباط با توطئه تروریستی علیه مقاومت ایران بازداشت شدند.
خبرگزاری فرانسه نیز نوشت زن و مرد ایرانی در مرسدس با مواد منفجره و چاشنی انفجاری در بلژیک دستگیر شدند.
همچنین اعلام شد که 5خانه دیگر در پاریس توسط پلیس مورد بازرسی قرار گرفت.
نخست وزیر بلژیک از سرویسهای ضدتروریستی این کشور و هماهنگی ثمربخش بین شرکای اروپایی تشکر کرد.

پنج خانه دیگر در بلژیک توسط پلیس مورد بازرسی قرار گرفت.
تروریستهای دستگیر شده خود را هوادار مجاهدین جا زده بودند و تابعیت بلژیکی داشتند.
تروریستهای دستگیر شده به نام امیر سعدونی و نسیم نومنی مقیم آنورس هستند.
دیپلمات دستگیر شده رژیم 47سال دارد و به‌نوشته بیلد آلمان همان کسی است که دستور نهایی حمله علیه گردهمایی پاریس را صادر کرده است.

شکست عملیات تروریستی آخوندها و دستگیری دیپلمات‌تروریست‌ آنها حین اقدام برای جنایت، وضعیت آخوندها را بدتر از پیش کرد!

آخوندهایی که این روزها حداکثر تلاش خود برای دور ماندن از لیست تروریستی را به خرج می‌دهند ناگهان با حاصل عمل تروریستی خود روبه‌رو شدند. آنها ظاهراً به موفقیت عمل خود اطمینان صددرصد داشتند وگرنه که اساساً وارد این ماجرا نمی‌شدند! آنهم در دوره‌ای که پدر مماشات در آمریکا، مدتهاست جای خود را به یک مجموعه ضد آخوندها داده است!‌

 

 

 عکس تروریست دستگیر شده خامنه‌ای که دست‌اندر کار حمله تروریستی به گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس بود

عکس تروریست دستگیر شده خامنه‌ای که دست‌اندر کار حمله تروریستی به گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس بود

 

 

بازتاب جهانی فضاحت تروریستی آخوندها بر ضد گردهمایی مسالمت‌آمیز مقاومت ایران 

سه روز پس از سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس، پلیس بلژیک در همکاری با پلیس و نیروهای امنیت چند کشور دیگر اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و اتریش اعلام کرد که یک عملیات تروریستی بر ضدهمان گردهمایی بزرگ را خنثی کرده و عوامل و فرمانده تروریست‌ها را که یک دیپلمات ایرانی در اتریش بوده، بازداشت کرده است.

خامنه‌ای ثابت کرد مانند خمینی حتی یک گردهمایی سیاسی مسالمت‌آمیز مخالفانش را در چند هزار کیلومتر دورتر از تهران هم بر نمی‌تابد!‌ چه رسد به مسالمت و تعامل با

همزمان سیل پیام‌های محکومیت آخوندها از یک‌سو و حمایت از مریم رجوی و ایرانیان مخالف از سوی دیگر آغاز شد:

 

محکومیت حرکت تروریستی خامنه‌ای علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان 

شهردار رودی جولیانی

شهردار رودی جولیانی

 

رودی جولیانی که خود از چهره‌های برجسته شرکت‌ کننده در آن گردهمایی بود گفت:

«تمامی شرکت‌ کنندگان در گردهمایی «ایران آزاد ۲۰۱۸– آلترناتیو» در پاریس در ۳۰ژوئن از کار عالی پلیس و نیروهای امنیتی خصوصاً در بلژیک و فرانسه در دستگیری این تروریستها قدردانی می‌کنند، بنا‌ به‌گفته دفتر دادستانی فدرال بلژیک این تروریستها در حال طراحی یک حمله علیه این گردهمایی بودند که از رهایی از رژیم دیکتاتوری مذهبی سرکوبگر ایران حمایت می‌کند. این امر تأکید بر این فهم فزاینده دارد که این رژیم که بزرگترین حامی تروریسم در جهان است توسط تظاهراتهای بزرگ در بیش از ۱۴۰شهر ایران به‌طور فزاینده‌یی تضعیف شده است.

همچنین آشکار می‌شود که خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران یک آلترناتیو واقعی در برابر این رژیم آدمکش هستند. هیچ چیزی نمی‌تواند برای این زن‌ستیزان بدتر از جنبشی باشد که توسط یک زن قهرمان رهبری می‌شود و جایگزین ملاها خواهد شد.»

 

توتیتر نیوت گینگریچ ۳ژوئن۲۰۱۸

توتیتر نیوت گینگریچ ۳ژوئن۲۰۱۸

 

 

نیوت گینگریچ: توطئه دیکتاتوری ایران برای بمب‌گذاری گردهمایی ایران آزاد در پاریس در آخر هفته گذشته که با تلاش مشترک پلیس‌های بلژیک، فرانسه و آلمان متوقف شد و با شرکت مأمور دولت ایران و تروریستهای ایرانی را که در اروپا زندگی می‌کنند بود، نشان می‌دهد که این دیکتاتوری تا کجا از جنبش ایران آزاد ترسیده است.

 

 

توئیت بئاتریس بسرا عضو پارلمان اروپا

توئیت بئاتریس بسرا عضو پارلمان اروپا

 

 

بئاتریس بسرا عضو پارلمان اروپا از اسپانیا و معاون زیرکمیته حقوق‌بشر این پارلمان طی پیامی گفت:‌ «تبریکات من به پلیس اروپا برای جلوگیری از حمله در پاریس در روز شنبه و دستگیری شش متهم ایرانی. تمامی حمایت من برای مریم رجوی در برابر این وحشیگری تروریستی. من دعوت شده بودم ولی در حال بازگشت از کشور کلمبیا بودم و نتوانستم به گردهمایی برسم.»

 

شکست آخوندها از جایی که حتی فکرش را هم نمی‌کردند! 

و به این ترتیب یک بار دیگر خوی تروریستی خامنه‌ای خود را به روشن‌ترین شکل نشان داد.

آخوندها یکبار دیگر در سال ۱۳۷۵از همین شهر در بلژیک تلاش کرده بودند با وارد کردن یک سوپر خمپاره‌انداز عظیم به اروپا و ارسال آن به پاریس، به دفتر مرکزی شورای ملی مقاومت، یک حمله ویرانگر اجرا کند که البته شکست خورد.

در ماه‌های اخیر بارها مقامات رژیم از جمله پاسدار علی شمخانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی آخوندها رجز خوانده بود که به مجاهدین خلق چنان ضربه‌ای بزنیم که نفهمند از کجا خورده‌اند!

اینک روشن شد شمخانی و حکومت متبوعش دست‌اندرکار چه جنایتی بوده‌اند!

به گفته پلیس و مقامات بلژیکی این تلاش تروریستی درست در زمانی خنثی شده که مریم رجوی در حال سخنرانی در سال عظیم ویلپنت در برابر دهها هزار ایرانی مخالف آخوندها بوده‌ است.

 

همایش ایرانیان - تقارن شگفت حوادث در دوسوی جهان 
 

شایان یادآوری است که در همان لحظاتی که مریم رجوی درباره قیام سخن می‌گفت، و درست در همان لحظاتی که تیم‌های تروریستی خامنه‌ای در حال تلاش برای انجام طرح جنایتکارانه خود بر ضد آن گردهمایی بزرگ بودند، مردم و جوانان قهرمان خرمشهر و آبادان نیز در حال جنگ و گریز با پاسداران وحشی خامنه‌ای در شهرهایشان بودند که جواب اعتراض به بی‌آبی در گرمای بالای ۵۰درجه خوزستان را با گازاشک‌آور و گلوله می‌دادند.

و از طرفه‌های روزگار آن که در همان ساعتها جوانان آگاه و پاکباز خرمشهری، موزه جنگ ضدمیهنی آخوندها را نیز به آتش کشیدند!

این‌ها همه تقارن شگفت‌انگیز وقایعی در این سوی اروپا و آن سوی آسیاست!

 

فصل نوزدهم: سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ۹۷

 

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ۹تیر ۱۳۹۷

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ۹تیر ۱۳۹۷

 

 

مریم رجوی در ابتدا با خوشامدگویی به حاضران و با درود به قیام‌آفرینان امروز شهرهای ایران، گفت:

« اولین چیزی که امسال باید گفت شعله‌ور شدن قیام خجسته و آزادیبخش در تهران و سراسر ایران است: باز هم مشهد و شیراز، قشم و بندرعباس، کرج و کرمانشاه، شهریار و اسلامشهر، کاشان و اراک، اصفهان و رامهرمز....
بله، خاموشی نمی‌پذیرد، بی‌وقفه ادامه دارد، دائماًً گسترش و عمق پیدا می‌کند. خروش شهرها و جوانان شورشی، ضربان قلب ملت ایران در شوق آزادی، برای یک ایران آزاد است.
درود مجدد به هموطنانم در خرمشهر که تشنه آب و آزادی‌اند. شما که با صراحت به آخوندها گفتید نمازتان باطل است.»

 

مریم رجوی و بشارت پیروزی برای ایران آزاد

مریم رجوی در ادامه سخنانش حتمیت پیروزی را بشارت داد و گفت:

« از قیام دیماه به‌ این سو، نوک کوه آتش تغییر و سرنگونی ‌در ایران نمایان شده و دکل کشتی پیروزی انقلاب دمکراتیک، و عاری از شیخ و شاه، در چشم‌انداز است. مردم ایران با قیام‌ها و کانونهای شورشی، اهرم سرنگونی را به‌دست گرفته‌اند.» این واقعیتها را چگونه و در کجا می‌توان دید؟

 

نشانه‌های پیروزی قیام در آیینه سخنان مریم رجوی 

اول این‌که در پرتو آفتاب مقاومت، شعبده «راه‌حل» از درون فاشیسم دینی، سوخته و باطل شده است، مردم و جوانان شورشگر، پایان کارِ هر دو جناح رژیم را اعلام کرد‌ه‌اند. همان جوانانی که بی‌باک و بیم، راه نبرد و تهاجم حداکثر، و راه مقاومت به هر قیمت را در پیش گرفته‌اند.

دومین نشانه دوران سرنگونی این است که مردم ایران ۶ماه است که برپایی قیام و یک جنبش اعتراضی را در زیر سرکوب حداکثر، ممکن کرده‌اند. آن‌هم با وجود پیکرهای خودکشی‌شده (!) در زندانهای آخوندها و با وجود دستگیریها و اعدام‌های مرعوب‌کننده روزانه.
کارگران نیشکر هفت‌تپه خیزش خود را از سر گرفتند. بعد، کارگران فولاد اهواز و بعد کشاورزان اصفهان قیام کردند. نمازگزاران در اصفهان، به امام جمعه‌ خامنه‌ای‌ پشت کردند و خروشیدند که: پشت به‌ دشمن، رو به ‌میهن.
استان اصفهان هنوز ملتهب بود که هموطنان عرب ما در خوزستان، مخصوصاً در اهواز قیام کردند. بعد،کردستان به‌پا خاست و اعتصاب طولانی مردم بانه همه را به‌ تحسین واداشت.‌ سپس، در نقشه‌مسیر سرنگونی، نمونه و شاخص جدیدی ظهور کرد: کازرون، شهر قیام و آتش و خون، با زنان شجاعی که همراه با برادرانشان با سنگ، نیروهای تا دندان مسلح دشمن را با همان الگوی اشرف، پس زدند.
از این‌جا قیام شتاب گرفت: اعتصاب رانندگان و کامیون‌داران زحمتکش در ۲۸۵شهر در ۳۱استان به مدت ۱۲روز ارکان رژیم را لرزاند.
معلمان، بازنشستگان، غارت‌شده‌ها، کارگران صدها واحد تولیدی هر روز و هر روز برخاستند. از هفته پیش، بازار تهران جرقه زد و قیام در تهران و شهرهای دیگر شعله‌ور شد. ایران دوباره برخاست. با همه فرزندانش. با همه ملیتها و اقوامش.
مقصد کجاست؟ ایران آزاد، با برچیدن بساط استبداد و غارتگری تا تسخیر بیت خامنه‌ای.

موقعیت انفجاری و بازگشت‌ناپذیر

سومین نشانه سرنگونی محتوم فاشیسم دینی این است که تنشها و تضادهای اقتصادی و اجتماعی به‌ویژه گرانی، بیکاری و فقر و نابرابری، به‌ نقطه‌یی رسیده که بازگشت‌ناپذیر است. موقعیت انفجاری را همه احساس می‌کنند. وانگهی آخوندها نه راه‌حلی دارند، نه می‌خواهند و نه می‌توانند مشکلی را حل کنند.
ولایت فقیه فاقد هر گونه مشروعیتی است، موقعیت خامنه‌ای کیفاً تنزل کرده،‌ تمام رژیم در تنگنای بی‌پولی است، سپاه پاسداران و بسیج ضدمردمی دچار ریزش است، نمایش اصلاح‌طلبی برای حفظ رژیم دیگر تماشاچی ندارد، و سراپای حکومت در گرداب جنگ درونی است.
حالا این مدافعان رژیم‌اند که به‌‌ وجود دو دولت متخاصم در رأس نظام اقرار می‌کنند. یکی از آنها آشکارا گفته است: «به نقطه‌عطف حذف یکی از دو دولت نزدیک می‌شویم. یا دولت پنهان... ارکان حکومت را (به‌طور) کامل در دست می‌گیرد یا مجبور به عقب‌نشینی از قلمروهای مختلف... می‌شود».

فرو ریختن سیاست مماشات

چهارمین نشانه دوران سرنگونی این است که در سطح بین‌المللی، آخوندها مهم‌ترین پشتوانه سیاست مماشات را که در آمریکا بود، از دست داده‌اند. سپر بین‌المللی حافظ رژیم‌ فرو ریخته، برجام‌شان را عملاً‌ از دست داده‌اند، بهمن تحریم‌ها، پیاپی بر سرشان فرود می‌آید و توان جنگ‌افروزی و ماجراجویی منطقه‌یی آنها فروکش می‌کند. تحریم تسلیحاتی و نفتی که مقاومت ایران از ۴دهه پیش خواهان آن بوده، اکنون تا اندازه‌یی به‌جریان افتاده است. روزگار برچسب زدن و بمباران و سرکوب اپوزیسیون به‌درخواست این رژیم و برای این رژیم، دیگر به‌سر آمده است.

 

رنج و خون شهیدان و اسیران در قیام‌ها شعله می‌کشد

پنجمین و مهم‌ترین نشانه دوران سرنگونی این است که آنچه آخوندها از آن می‌ترسیدند، به‌دست آمده و آن پیوند میان خشم محرومان و ستم‌زدگان با مقاومت سازمان‌یافته است. این را همه سران رژیم و مهره‌های ریز و درشت آن بارها خاطرنشان کرده‌اند. و این، اقرار آنها به‌پایان کار رژیم است.

 

قدرت آلترناتیو در گردهمایی بزرگ ایرانیان 

مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش درباره صنعت آلترناتیوسازیهای ارتجاعی استعماری در بازار سیاست صحبت کرد و گفت:

« صنعت آلترناتیوسازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست البته با کپی‌چسبان، این روزها رونق یافته است، که این‌ هم از علائم دوران پایانی رژیم است. اما مسأله این است که چگونه می‌خواهند این رژیم را زمین بزنند؟ به‌خصوص که رود سرخ خون شهیدان به‌طور تاریخی نه جایی برای سبز شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته نه برای ارتجاع سلطنتی.
حال اگر:
بدون تشکیلات و سازمان رهبری‌کننده، بدون عبور از کوره‌های گدازان سنجش و آزمایش، و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت، می‌توان به‌کار این رژیم پایان داد، ما می‌گوییم: بفرمایید، درنگ نکنید.
اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح‌طلبان قلابی، می‌توان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، بفرمایید، درنگ نکنید.
اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضدمیهنی و گِل‌گرفتن تنور جنگ و شعار «فتح قدس از طریق کربلا»، بدون تحمیل آتش‌بس با یک‌صد رشته عملیات ارتش آزادیبخش ملی، و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه، و بدون افشای جهانی برنامه‌ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، می‌توان آخوندها را به‌زیر کشید، بله درنگ نکنید.
اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق‌بشر و جنایت‌های رژیم در۶۴قطعنامه ملل‌متحد و بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل‌عام‌ شده در سال۶۷، بدون کارزار اشرف‌نشانها در چهارگوشه جهان و پای‌فشردن بر حقوق ملت ایران به مدت ۴دهه، بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و سرانجام، بدون رهبری آزموده و مشخص که پنج دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده، اگر بدون این‌ها می‌توان این راه ۵۰ساله را یک‌شبه طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی در ایران تغییر واقعی ایجاد کرد، بفرمایید این گوی و این میدان.
اما بگذارید بگویم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصور است، که نتیجه آن هم از قبل معلوم است.
در این ۴۰سال، مدعیانی که اهل قیمت‌ دادن نبودند، همه، شانس خود را آزمودند. ولی واقعیتها و تجربه‌ها، نشان داده که این رژیم تاریک و سیاه، نه استحاله و اصلاح می‌شود. نه «سبز» و «مخملی».

 

مریم رجوی و شاه‌کلید سرنگونی 

مریم رجوی در بخش دیگری از سخنرانی‌اش به مهمترین نکته برای سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران اشاره کرد و گفت:
«سرنگونی این رژیم، لاجرم قیمت می‌خواهد. صداقت و فدا می‌خواهد. سازمان و تشکیلات و جایگزین مستحکم سیاسی می‌خواهد. کانون شورشی می‌خواهد و ارتش آزادی.
در عین‌حال، چنان‌که مسعود رجوی در جمع‌بندی قیام دیماه گفته است: «ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم. و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت‌ کردن نیست».»

 

مریم رجوی و دست اتحاد برای سرنگونی استبداد مذهبی حاکم بر ایران 

مریم رجوی در بخش دیگری از سخنانش، دست اتحاد برای سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران دراز کرد و گفت:

« مقاومت ایران از ۱۶سال پیش با تصویب طرح جبهه همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی اعلام کرده حاضر به همکاری با همه نیروهای جمهوری‌خواهی است که به نفی کامل رژیم ولایت فقیه التزام دارند و برای یک ایران دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند. »

نگاهی به برنامه‌های شورای ملی مقاومت برای سرنگونی و پس از سرنگونی از زبان مریم رجوی

« شورای ملی مقاومت از ۴دهه پیش، به دور از لفاظی‌های رایج سیاسی، قیمت یکایک کلمات و مصوبات و تعهدات خود را با رنج و خون بسیار پرداخته است.
ما به پی‌ریزی جامعه یی فرا می‌خوانیم که تار و پودش آزادی،‌ دموکراسی و برابری است. هم‌چنین مرزبندی با استبداد و وابستگی و تبعیض جنسی و قومی و طبقاتی است. ما از برابری زن و مرد، از حق انتخاب آزادانه پوشش، از جدایی دین و دولت، از خودمختاری ملیت‌ها، از تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی کلیه افراد ملت ایران، از لغو اعدام، از آزادی بیان، احزاب، مطبوعات و اجتماعات، از آزادی اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شوراها و سندیکاها دفاع کرده‌ و دفاع می‌کنیم. »

 

مریم رجوی و خودمختاری 

رئیس جمهور برگزیده مقاومت در بخشی از سخنانش به طرح خودمختاری شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران اشاره کرد و گفت:

« طرح ۱۲ماده‌یی شورای ملی مقاومت برای خودمختاری کردستان ایران که ۳۵سال پیش تصویب و اعلام شده، هنوز هم یکی از جامع‌ترین الگوهای جهانی است.»

 

نقشه‌مسیر شورای ملی مقاومت برای ایران فردا 

رئیس جمهور برگزیده مقاومت همچنین به نقشه‌مسیر آلترناتیو دموکراتیک انقلابی شورای ملی مقاومت برای ایجاد حاکمیت ملی پرداخت و گفت:

« در این مسیر،‌ اولین گام، انتقال حاکمیت به مردم ایران است. با اتکا به‌همین مردم و پایگاه مردمی است که می‌توان از هرج و مرج و ناامنی بر حذر ماند و می‌توان تمامیت ایران و ایرانی را حفظ کرد و سرافراز نگهداشت.
طبق برنامه شورای ملی مقاومت، پس از سرنگونی رژیم، یک دولت موقت شش‌ ماهه تشکیل می‌شود که وظیفه اصلی آن، تشکیل مجلس مؤسسان از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی مردم ایران است.
این مؤسسان باید طی ۲سال قانون اساسی جمهوری جدید را تدوین کند، و آن را به رأی مردم ایران بگذارد. همچنین نهادهای اساسی جمهوری جدید را طبق آرای مردم، مستقر کند.»


مریم رجوی گفت: حق حاکمیت پایمال‌شده مردم ایران باید احیا شود

«ما معتقدیم که رهایی جامعه از گرانی، فقر، بیکاری، زاغه‌نشینی، قحطی آب و فجایع زیست‌محیطی امکان‌پذیر است. اما قبل از هر چیز حقوق سیاسی و مشخصاً حق حاکمیت پایمال‌شده مردم ایران، باید اعاده و احیا شود. این خاستگاه مقاومت ما و فلسفه وجودی شورای ملی مقاومت ایران است.
اما سود اساسی رژیم، همواره در این بوده و هست که توانایی این مقاومت و این جایگزین را انکار و از مماشات‌گران در غرب برای سرکوب این جنبش استفاده کند.
بنابراین در رابطه با ایران، تا وقتی موضوع مقاومت و حق مقاومت و به‌رسمیت شناختن این مقاومت، وارد معادلات نشده، نمی‌توان خسارتها و ضربات سیاست مماشات با فاشیسم دینی را جبران کرد.
ما همواره گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که سرنگونی و تغییر دموکراتیک و برپایی ایران آزاد برعهده خود ما و مردم ماست. ما در عین‌حال از هر گونه عقب‌نشینی آخوندها استقبال می‌کنیم. زیرا هزار جام‌زهر، در خدمت هزار اشرف است.
امروز فرزندان رشید ایران در کار برپایی قیام‌ها سراز پا نمی‌شناسند. به‌ زنان شجاع ایران که همه جا پیشاهنگ‌ و پیشرو‌ هستند، درود می‌فرستم و درود به جوانان و اعضای کانونهای شورشی که در اسارت و زندان‌ هم، با تأکید بر سرخ‌ترین نام، یعنی هویت مجاهدی‌شان، رژیم را وحشت‌زده‌ می‌کنند.»

 

پایان بخش سخنان مریم رجوی

یک قطعه شعر کوتاه، پایان بخش سخنان مریم رجوی بود.

مریم رجوی گفت:

« از درون شب تار
می‌شکوفد گل سرخ،
نیست تردید زمستان گذرد
وز پی‌اش پیک بهار با هزاران گل سرخ
بی‌گمان می‌آید.»

 

قست بیستم: کلام پایانی 

در این مجموعه به ۱۵سال گردهمایی مردم آزاده ایران برای رساندن پیام ایستادگی مردم زیر وحشیانه‌ترین دیکتاتوری تاریخ معاصر ایران پرداخته شد.

نگاهی به مسیری که گام به گام در این ۱۵سال از طرف مجاهدین و رهبری آنها و توده‌های هوادار شان و دیگر ایرانیان آزاده و شورای ملی مقاومت طی شد، تا همینجا بی‌شک یکی از به یاد ماندنی‌ترین و با ارزشترین دستاوردهای یک مقاومت در جهان معاصر است.

مقاومتی که در این مسیر به تمامی ضرورت‌های استمرار مبارزه پاسخ مثبت داد و تمامی عناصر آن از صدر تا ذیل هیچ چیز برای خود نخواستند،

رزم‌آورانی که در گستره‌ای از ایران تا فراسوی اروپا و آمریکا و از صحاری سوزان عراق تا دل‌انگیزترین مناظر غرب مرفه را طی کرد اما به هیچ‌جا جز ایران دل نبستند و هیچ شب و روزی را بی‌یاد و آرزوی ایرانی آزاد و آباد با ایرانیان شاد و مرفه به آخر نرساندند.

رزم‌آورانی که همانند مصدق کبیر چون پای منافع میهن در میان افتاد، نه سر شناختند و نه همسر و نه فرزند و خانه و خانمان!

رزم‌آورانی که در تمامی تندبادهای مسیر، تشکل و انسجام تشکیلاتی خود را به قیمت جان حفظ کردند، مرعوب هیچ زهرخند فیلسوف‌مآبانه‌ای نشدند، تمامی نیش دشمنان و تماشاگران مسیر را با تحملی شگفت از سرگذراندند،

از آنچه که در مسیر دیدند، به اندوخته‌های نظری و عملی خویش افزودند و آن را ره‌توشه مسیرشان کردند و راه را ادامه دادند تا امروز که موفق به تشکیل کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت در عمق خاک میهن شده‌اند.

تجربه‌ای گران و گران‌قدر که طعنه تنگ‌نظران و شلیک دشمن، توان غلبه بر آن را ندارد.

بخش پایانی این مجموعه را با قسمتی از یک مقاله یکی از عوامل دشمن که در گرماگرم همین روزهای برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس و اوج گرفتن قیام در شهرهای شورشی میهن نوشته، به آخر می‌رسانیم چرا که هیچ چیز در یک نبرد طولانی و جانکاه شیرین‌تر از اعتراف دشمن به شکست نیست.

 

مقاومت از چشم دشمن 

 

روزنامه حکومتی وطن امروز ۱۲تیر ۹۷

روزنامه حکومتی وطن امروز ۱۲تیر ۹۷

 

روزنامه حکومتی وطن امروز متعلق به باند فاشیستی لباس شخصی‌های خامنه‌ای در سرمقاله شماره ۱۲تیر ۹۷خود نوشته است:

(مجاهدین) در میانه میدان!

« التهابات سیاسی- امنیتی در کشور بالا گرفته است و روی مطالبات مردمی برنامه‌ریزی‌‌های گسترده‌یی برای اغتشاش شده است. در یک تحلیل کوتاه و چند‌‌‌بندی تلاش می‌کنم فهم خود را درباره ریشه درگیری‌‌های خشونت‌آمیز ۶ماه گذشته که به # سازمان_مجاهدین_خلق منسوب می‌شود، بیان کنم.

۱- سازمان تا سال ۸۸اعتقاد داشت اول باید ارتش آزادیبخش و چریک‌ها وارد عمل شوند و بعد قیام و جنبش به وجود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. بعد از این‌که دید سال ۸۸اول جنبش به‌وجود آمد و سازمان در ابتدای کار نقشی نداشت، نظریه‌‌‌‌اش را عوض کرد و تقدم جنبش بر ارتش را مطرح و تصویب کرد.

۲- سازمان اعتقاد دارد ۲مسأله می‌تواند سبب ایجاد جنبش علیه نظام شود:

الف- دعوای جناحی داخل حاکمیت مثل سال ۸۸

ب- اعتراضات اقتصادی

۳- سازمان متخصص‌ترین گروه در دنیا در تخلیه تلفنی است و از سال ۹۰-۸۹تخلیه تلفن‌هایش را به سمت فعالان اجتماعی و سیاسی کف برده و مشغول جمع‌آوری اطلاعات است. ۴۰۰نفر مستقر در آلمان این کار را انجام می‌دهند.

۴- سازمان از بدو (کار) روی شبکه‌‌های اجتماعی سوار است و البته بدون اسم؛

۵- بیش از ۷۰درصد فراخوان‌‌های اعتراض و فیلم‌‌های اغتشاش که... منتشر می‌شود، از کانال‌‌های مربوط به سازمان است.

مسعود رجوی از دیماه تا کنون ۵پیام برای این اغتشاشات و درگیریها فرستاده که در این سال‌ها بی‌نظیر است. او می‌خواهد این اعتراضات را گران به عربستان و آمریکا بفروشد.

۶- نفرات سازمان شهرها را بین خودشان تقسیم کرده‌‌اند و در یک فرآیند چند ساله نخبگان و معترضان کف را در گروه‌‌های تلگرامی سازماندهی کرده‌‌اند و مثلاً در یک شهر کوچک بیش از ۵هزار عضو در گروه‌‌های مختلف هستند که زمینه هماهنگی درباره مکان و ساعت تجمع را آنجا اعلام می‌کنند.

۷- خشونت، نحوه رفتار و شعارها همه مربوط به سازمان است. مثلاً شعار اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تموم شد ماجرا، فقط در دانشگاه تهران یا مرگ بر روحانی فقط در مشهد سر داده شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ولی شعارهای مستقیم مربوط به براندازی، در همه جا بود و مرتباً تکرار می‌شد.»

 

آنسوی تحلیل دشمن

آنسوی تحلیل دشمن

 

طبعا آنچه که ستون نویس «وطن‌امروز» نوشته، برداشت‌های خودش است اما آنچه که به هرحال در نوشته او جلب نظر می‌کند، احساس محاصره شدنی است که در جای‌جای نوشته‌اش به چشم می‌خورد، واقعیتی که تنها با یک رزم عظیم ۴۰ساله و بی‌وقفه مجاهدین محقق شدنی بود و بس!

واقعیتی که نه محصول حادثه است و نه باد آورده!

واقعیتی که ورای هر تحلیل و تفسیری، اینک به روشن‌ترین و البته سخت‌ترین شکل، صحنه سیاسی ایران به سوی تعیین‌تکلیف نهایی مردم و دیکتاتوری می‌برد.

پایان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/97758906-b0b3-4694-a5c6-17db845d39bd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات