728 x 90

FATF، مهلت یا اولتیماتوم؟

پس از مهلت ۴ماهه FATF به رژیم، خبرگزاری پاسداران موسوم به فارس نوشت: «FATF تهدید کرده اگر رژیم، لوایح باقی‌مانده را مطابق با استانداردهای آن نهاد تا نشست بعدی تصویب نکند، رویه‌های نظارتی فزاینده بر بانک‌های با منشأ ایران را برای کشورهای عضو، اعمال خواهد نمود».

این عبارت ۲نکته دارد:

اول: پس از گذشت ۴ماه، دیگر نشستی برای تعیین‌تکلیف برگزار نمی‌شود و رژیم به‌طور خودکار در لیست سیاه قرار می‌گیرد.

دوم: FATF فقط مصوباتی را می‌پذیرد که مطابق با استاندارد‌های خودش باشد، نه منطبق بر تبصر‌ه‌های رژیم!

خبرگزاری پاسداران با استناد به بیانیهٔ FATF روی یک نکتهٔ قابل‌توجه دیگر هم تأکید کرده مبنی بر این‌که:‌ «هر چند که وضعیت اقدام متقابل علیه رژیم تا تیرماه ۹۸، مجدداً به‌حالت تعلیق درآمده، اما FATF هم‌چنان از کشورها می‌خواهد کمافی‌السابق با ایران مطابق با توصیه شماره ۱۹، اولین و مهمترین بخش اقدام متقابل یعنی شناخت مشتری به‌صورت تقویت‌شده(EDD) رفتار کنند».

معنی حرف خبرگزاری پاسداران این است که «تعلیق گنجاندن رژیم در لیست سیاه» به مدت ۴ماه هیچ ثمرهٔ عملی برای رژیم ندارد و بر اساس تصریحات بیانیهٔ FATF خطاب به کشورهای عضو، از امروز FATF عملاً با رژیم به‌عنوان کشوری که در لیست سیاه قرار دارد برخورد می‌کند.

بی‌سبب نیست که روزنامهٔ جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت: «بیانیهٔ اخیر FATF نه تنها مهلت ۴ماهه به ایران نداده، بلکه برای نظام خط‌ و نشان هم کشیده که نهادهای مالی‌اش تحت نظارت قرار خواهند گرفت.