728 x 90

گزارش کیهان از ۳۰ دی

تظاهرات مردمی در سال ۵۷
تظاهرات مردمی در سال ۵۷
کیهان ۱‌بهمن۵۷- مسعود رجوی در مقابل زندان قصر گفت:
«ما آزادی خودمان را مدیون مردم هستیم، نه ‌شخص دیگری یا گروهی خاص»
روزنامه کیهان در فردای آزادی مسعود و آخرین گروه زندانیان سیاسی ایران با عنوان «162زندانی سیاسی آزاد شدند» نوشت: «محوطه زندان تا پاسی از شب گذشته یکپارچه شور و هیجان بود، خویشان و بستگان، دوستان و آشنایان و رفقا که همهٴ روز و ساعتهایی از شب را بی‌تابانه انتظار کشیده بودند، با شعار درود بر فدایی، سلام بر مجاهد، برای 125نفر از فرزندان پاک‌نهاد و آزادیخواه ملت آغوش گشودند و این در‌ حالی بود که عدهٴ کثیری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در کانون وکلا، هنوز به ‌تحصن خود ادامه می‌دادند و منتظر عزیزانشان بودند».
کیهان سپس با ‌اشاره به‌ خوانده ‌شدن اسامی زندانیان آزاد شده از بلندگوی زندان افزوده بود: «با خوانده‌ شدن هر اسم، اجتماع چندین ‌هزار نفری مردم درود می‌فرستادند و غریو شادی بود که بر‌می‌خاست...

پس از آن برای این‌که مردم از آزادی زندانیان سیاسی اطمینان حاصل کنند، یکی از زندانیان مستقیماً از پشت میکروفون با آنها صحبت کرد... مسعود رجوی، در حالی‌که با احساسات پرشور مردم روبه‌رو گشته بود، گفت: ”آیا هیچ واژه‌یی هست که بشود با به‌زبان آوردنش از شما مردم تشکر کرد؟ به‌راستی که ما همهٴ این آزادی را مدیون شما هستیم، نه شخص دیگری یا گروهی خاص“. او سپس خاطرنشان ساخت که تمامی زندانیان آزاد شده، همین امشب آزاد خواهند شد.
طاقت انتظار دیگر از همه سلب شده بود. ازدحام جمعیت در جلو در ورودی لحظه به ‌لحظه فشرده‌تر می‌شد. انگار مردم انتظار داشتند در بزرگ آهنی را از جا بکنند و به‌ عزیزان آن‌سو بپیوندند...

حوالی ساعت9 شب بود که اولین دستهٴ آزادشدگان در زیر نور خیره‌کننده پروژکتورهای فیلمبرداران و عکاسان داخلی و خارجی، از در زندان خارج شد. جمعیت با آویختن حلقه‌های گل به ‌گردنشان آنها را می‌قاپیدند و بر‌روی دوش خود می‌بردند و شعار ”درود بر زندانی سیاسی“ و ”زندانی سیاسی تو افتخار ملتی“ را سر می‌دادند.

کیهان در ادامه از گزارش خبرنگارش، طی مصاحبه با مجاهد شهید اشرف رجوی نقل کرده است: ”بعد ‌از انفجار بمب، در حالی‌که زخمی بودم، در قزوین به ‌زندان منتقل شدم و برای شکنجه‌ کردن من زخمهایم را تحریک می‌کردند. بعد نیز انواع دیگر شکنجه، مثل سوزاندن پوست بدن و کشیدن ناخن ادامه داشت“. او اضافه می‌کند که «با وجود شکنجه‌های وحشیانه، هیچ‌گونه اطلاعاتی در اختیار ساواک قرار نداده است و بعد از وی، هیچ‌کدام از اعضای گروهش دستگیر نشده‌اند».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c490bbf8-6250-4460-b046-1f77fe8fccc7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات