728 x 90

اعتراف خامنه‌ای به‌شدت تنفر اجتماعی از رژیم

 سخن روز
سخن روز

ولی‌فقیه ارتجاع روز سه‌شنبه گذشته ۲۵تیر گماشته‌های خود در نمایشهای جمعهٔ سراسر کشور را به بیت خود فرآخوند و به آنها رهنمودهایی در مورد باید و نبایده‌ای کارشان داد.

در سخنرانی برای این شبکه، خامنه‌ای در واقع به مهمترین بحرانهای رژیم اشاره کرد. یکی از این بحرانها موضوع مذاکره بر سر برجام یا در واقع بر سر هسته‌ای و توان موشکی رژیم، رابطه با اروپا و موضوع توقیف نفتکش رژیم بود.

اما از انجایی که مخاطب خامنه‌ای شبکهٔ گماشتگان و امام جمعه‌های او در سراسر کشور بودند می‌توان گفت بخش اصلی سخنان خامنه‌ای طرد شدگی و نفرت فزاینده اجتماعی از این رژیم بود.

شبکه گماشتگان خامنه‌ای تحت عنوان «امامان جمعه»‌ شبکه‌ای است که در کنار سپاه پاسداران و ارگانهای نظامی سرکوب و خفقان یکی از اهرمهای پیشبرد خطوط سیاسی، تبلیغاتی، سرکوبگرانه و غارتگرانه رژیم است، حرفهای خامنه‌ای بیانگر هراس و وحشت او از نفرت انفجاری اجتماعی و به‌خصوص تنفر جوانها و رویگردانی آنها از رژیم بود

 

خامنه‌ای در قسمتی از این سخنرانی «مردمی بودن و انس با مردم به‌صورت واقعی و غیرتصنعی» را از ضروریات «سلوک عملی ائمه جمعه » دانست و افزود: پیگیری مشکلات مردم با چهره‌ باز و گشاده، اجتناب از رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت و افراد چرب‌زبان، و مراقبت از نزدیکان و فرزندان، از موارد مهم در سلوک عملی ائمه‌ جمعه است».

معنی این حرفها روشن است. اینها ‌ اعتراف آشکاری است به این حقیقت که گماشته‌های خامنه‌ای در هر شهر و استانی مورد خشم و نفرت مردم هستند، چرا که آنها و وابستگان به آنها و پسران و آقازاده‌های آنها از آمران اصلی سرکوب و در همدستی با باندها و عناصر غارتگر، از عاملان اصلی چپاول مردم هستند. خامنه‌ای مجبور می‌شود در علن به گماشتگان خود هشدار دهد که سر سفرهٔ صاحبان ثروت و مکنت کمتر بنشینید.

اعتراف دیگر خامنه‌ای به سخافت مطالبی بود که گماشتگان او به‌عنوان خطبهٔ جمعه هر هفته عرضه می‌کنند. خامنه‌ای به‌طور مضحکی از ضرورت غنی‌سازی خطبه‌های نماز جمعه که حاوی پاسخ به سؤالات مختلف مردم به‌ویژه جوانان باشد. صحبت کرد و رهنمود داد که «ارتباط و انس با جوانان» بهترین راه «درک مسائل و ابهامات ذهنی» آنان است.

 

ضدو نقیض گویی خامنه‌ای

خامنه‌ای اما در بیان همین دجالگریها نیز به شدت دچار ضدو نقیض گویی می‌شود. در همین سخنان از یک طرف رهنمود می‌دهد که پای درد دل مردم بنشینید و به حرفهاشون گوش بدید و با آنها همدردی کنید و از طرف دیگه تأکید می‌کند: «نباید به‌محض دیدن مشکلی در دستگاههای دولتی، قضایی و یا مراکز دیگر، آن را در خطبه‌ها مطرح کرد، چرا که تأثیر مثبت ندارد، موجب افزایش شکافها و اختلافها می‌شود». چرا که «تمرکز دستگاههای تبلیغاتی دشمن بر "ناکارآمدنمایی نظام" و "ناامید کردن مردم" است.
اما آنچه را که خامنه‌ای با ایما و اشاره بیان می‌کرد، روزنامهٔ جمهوری (25تیر) با وضوح بیشتری برملا کرد و ضمن اعتراف به به منفوریت رژیم و این دم و دستگاه آخوندی، از جمله نوشت: « این‌که در سال‌های اخیر تعداد شرکت‌کنندگان در نمازهای جمعه کم شده و همواره رو به کاهش است به این دلیل است که نسبت به وجود شرایط لازم در ائمه جمعه مسامحه شده. در دهه‌های اخیر انرژی و پول زیادی برای ساختن مصلی در شهرهای مختلف صرف شده ولی برای ارتقاء سطح کیفی ائمه جمعه سرمایه‌گذاری قابل توجهی نشده است و در نتیجه نماز خانه داریم ولی نمازگزار نداریم و تعداد نمازگزاران جمعه سراسر کشور در هر جمعه در مقایسه با جمعیت نماز خوان، بسیار ناچیز است. مهم‌تر این‌که وجود جوانها در نماز جمعه بسیار اندک است. این، یعنی ائمه جمعه با نسل کنونی رابطه چندانی ندارند«.

جالب است که در همان جلسهٔ خامنه‌ای آخوند حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ٔ جمعه، گفت در ۹۰۰شهر، نماز جمعه اقامه می‌شود. و این روزنامهٔ حکومتی می‌نویسد: این تعداد نماز جمعه که اکثراً هم خالی است و واقعاً در بسیاری شهرها عدد شرکت‌کنندگان از انگشتان دو دست هم کمتر است مایهٔ آبرو ریزی است و بیاییم چند جا را تعطیل کنیم و از میان آنها یکی را باقی بگذاریم

 

بحرانهای سیاسی و اجتماعی رژیم دو روی یک سکه

خامنه‌ای علاوه بر به وضعیت اجتماعی رژیم به بحران هسته‌ای رژیم هم پرداخت و به موضوع توقیف نفتکش رژیم هم اشاره کرد؛ پرداختن خامنه‌ای به هر دو جنبه بحرانهای گریبانگیر رژیم از این حقیقت ناشی می‌شود که بحرانهای اجتماعی و سیاسی رژیم دو چیز نیستند بلکه دو وجه یک واقعیت است. این واقعیت که رژیم در همهٔ زمینه‌ها دچار بن‌بست و فلج است.

در زمینهٔ اجتماعی به‌رغم حرفهای دجالگرانهٔ خامنه‌ای از آنجا که هیچ راه‌حلی جز سرکوب و اعدام ندارد، می‌بینیم که در همین روزها چطور اعدامها را افزایش داده و حتی اعدام در ملأعام را که گفته بود دیگر نخواهد کرد، از سر گرفته است. همچنین شدت دادن به بگیر و ببند به بهانهٔ حجاب و عفاف و امر به معروف و غیره...

در صحنهٔ سیاسی و دیپلوماسی نیز با هدف وقت‌کشی به ارسال علامتهای ضدو نقیض ادامه می‌دهد، از یک طرف ظریف را برای گدایی سیاسی با آنهمه خفت و ذلت به آمریکا می‌فرستد و از طرف دیگر خودش به صحنه می‌آید و «از دل بریدن مسئولان از بیگانگان » ابراز خوشحالی می‌کند و ایادی‌اش هم پیوسته و یکی بعد از دیگری تأکید می‌کنند موضوع موشکی غیرقابل گفتگو و غیرقابل بحث است و... یا خود خامنه‌ای با تهدید مجدد انگلستان به تلافی و گروگان گرفتن نفتکش، چنگ و دندان تروریستی نشان می‌دهد.

 

خامنه‌ای نسبت به وضعیت جوانان و رابطه آنها با رژیم هم به امام جمعه‌هایش هشدار داد و خواستار آن شد که به سؤالها و ابهامهای آنها جواب بدهند،‌ این اعتراف قابل توجهی بود؛ چرا که خامنه‌ای به‌شدت از وضعیت اجتماعی رژیم احساس خطر می‌کند. خامنه‌ای خوب می‌داند، مابه‌ازای جوانهایی که پشت به رژیم کرده‌اند، مابه ازای نیروهایی که از رژیم ریزش می‌کنند، مابه‌ازای خلوت شدن هفته به هفتهٔ نمایشهای جمعهٔ رژیم، نیروهای اجتماعی به قطب دیگر، قطبی که کمر به براندازی و نابودی این رژیم بسته روی می‌آورند و پشت آن قرار می‌گیرند. در جامعه اختناق زده، این واقعیتها را نمی‌توان به چشم دید. در فقدان یا مکان نظرسنجی و رأی‌گیری نمی‌توان با عدد و رقم نشان داد و گفت رشد کانون‌های شورشی با چه آهنگی پیش می‌رود. اما هر ناظر خارجی هم می‌تواند مثلاً با نگاهی به تظاهراتها و گردهمایی‌های مقاومت ایران که سه نمونهٔ آنرا در هفته‌های اخیر در بروکسل و واشنگتن و برلین دیدیم و از حضور جوانان ایرانی در این تظاهراتها، بسیاری واقعیتهای مربوط به جامعه تحت اختناق ایران را دریابد. کما این‌که آقای جولیانی خطاب به لابی‌ها و حامیان رژیم می‌گفت اگر مجاهدین چنان که شما می‌گویید در ایران حمایت اجتماعی ندارند، پس چرا رژیم این طور دیوانه‌وار هواداران آنها را می‌گیرد و زندانی می‌کند و می‌کشد؟ آیا دیوانه است؟ چرا این قدر از آنها می‌ترسد چرا علیه آنها این همه توطئه و بمب‌گذاری می‌کند؟

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت هم در سخنرانی خود در اجلاس سالانه مقاومت ایران که در اشرف۳در روز ۲۲تیر برگزار شد گفت:‌ رژیم و آن‌هایی که در جبهه رژیم، رو در روی مردم ایران قرار گرفته‌اند، می‌گویند و تکرار می‌کنند که این مقاومت در داخل ایران پایگاهی ندارد و ما می‌گوییم و تکرار می‌کنیم اگر رژیم راست می‌گوید یک روز و فقط یک روز، بگذارد که ما در سراسر ایران تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز داشته باشیم. البته این را نگذاشته و باز هم نخواهد گذاشت. چرا؟ چون خوب می‌داند که به سرعت برق و باد جارو می‌شود.