728 x 90

رخداد ۲۹ آبان- بزرگداشت شهیدان قیام آبان

بزرگداشت شهیدان قیام آبان؛ حسین کشاورز، حمید رسولی، مهدی دائمی، بهمن جعفری، جواد بابایی‌زاده و بهروز اصغرپور

با یادی از مصطفی فرزامی شهید قیام در کرمانشاه

پدر شهید حمید رسولی: پسرم‌رو بی‌گناه کشتند. هیچ‌کس هم جواب نداد به من آخه برای چی؟

مادر شهید حمید رسولی: امروز سالگرد پسرم حمید رسولی است. یک سال می‌گذره اینها هیچ جوابی به ما ندادند که پسر من‌رو برای چی کشتند. پسر من با کدوم گناه کشته شد؟ مگه جرم پسر من چی بود؟

پسر من رو با تیر زدند. برای چی تیر زدین؟ ای خدا ازتون نگذره