728 x 90

مسعود رجوی و نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸(۸)

مسعود رجوی و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری
مسعود رجوی و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری

سرمقالهٔ نشریهٔ مجاهد ۱۸دی ۵۸:

«شرکت در انتخابات و رأی دادن به کاندیدای اپوزیسیون مترقی، نه حمایت از یک فرد یا گروه، بلکه حمایت از یک برنامه است، نه حمایت از یک سازمان،‌ بلکه حمایت از یک جبهه است و نه حمایت از یک جبهه، بلکه اساساً حمایت از یک انقلاب است».

 

موسی خیابانی در میتینگ انتخاباتی ـ دی ۵۸:

«طبیعی است که ما بر حسب مسئولیتها و وظایفمان وارد این صحنه شده‌ایم و نه از روی جاه‌طلبی. ما اگر اهل جاه‌طلبی بودیم، درها به روی ما بسته نبود. ما اگر اهل جاه‌طلبی بودیم، اکنون این همه «منافق» نثارمان نمی‌شد... مسعود رجوی شایسته‌ترین، برجسته‌ترین و صالح‌ترین فردی بود که به نظرمان می‌رسید، و این انتخاب را از روی آگاهی و احساس مسئولیتی که داشتیم انجام دادیم...».

 

مسعود رجوی ـ دی ۵۸:

«غیرممکنه که بشه یک مجاهد خلق را به ابراز عقیده و نظر و اعلام شعاری واداشت که بهش عقیده‌مند نیست و درست به‌همین دلیل در آینده نیز ما فارغ از هر عافیت‌جویی و مصلحت‌گرایی بر آنچه اعتقاد داریم و بهش عشق می‌ورزیم و اعلام می‌کنیم پای خواهیم فشرد، تمامی شهدای ما چنان‌که تمامی زندگانمون در گرو چنین ایستادگی و صداقتی هستند».

 

با اعلام کاندیداتوری مسعود رجوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری،‌ روح جدیدی در جامعهٔ ایران و نیز در بین گروهها و احزاب سیاسی دمیده می‌شود. میلیشیا که در این هنگام گسترده شده و در تهران و سایر شهرستانها سازمان‌یافته بود، به سرعت و با تمام قوا برای تبلیغ کاندیداتوری مسعود رجوی دست به فعالیت می‌زند.

در فاصلهٔ کوتاه، گروهها، سازمانها، احزاب، شخصیت‌های ملی و مترقی، اقلیت‌ها، دانشجویان، کارگران، معلمان، کارکنان و کارمندان اداره‌ها و مؤسسات مختلف و اصناف از ریاست‌جمهوری مسعود رجوی حمایت کردند.

 

حمایت اقشار مختلف از کاندیداتوری مسعود رجوی

حمایت اقشار مختلف از کاندیداتوری مسعود رجوی

 

به این ترتیب با مطرح شدن کاندیداتوری مسعود رجوی امیدها برای زنده شدن آزادیهای دموکراتیک قوت گرفت. شور و شوق و انگیزهٔ جدیدی در افق سیاسی ـ اجتماعی ایران بعد از انقلاب ضدسلطنتی نمایان شد. این امید به وجود آمد که با تشکیل یک جبهه سراسری بتوان در برابر خمینی و جریان انحصارطلب سد بست و انقلاب به سرقت رفته و به انحراف کشیده شده را به مجرای اصلی خویش بازآورد.

 

از روی جاه‌طلبی به این انتخابات نیامده‌ایم

سازمان مجاهدین خلق ایران با برگزاری یک میتینگ انتخاباتی در دانشگاه تهران در بارهٔ اهداف مجاهدین از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به روشنگری پرداخت.

موسی خیابانی در این میتینگ گفت:

«طبیعی است که ما بر حسب مسئولیتها و وظایفمان وارد این صحنه شده‌ایم و نه از روی جاه‌طلبی. ما اگر اهل جاه‌طلبی بودیم، درها به روی ما بسته نبود. ما اگر اهل جاه‌طلبی بودیم، اکنون این همه «منافق» نثارمان نمی‌شد...».

او سپس در مورد دلیل کاندید کردن مسعود رجوی برای این انتخابات افزود:

«او شایسته‌ترین، برجسته‌ترین و صالح‌ترین فردی بود که به نظرمان می‌رسید، و این انتخاب را از روی آگاهی و احساس مسئولیتی که داشتیم انجام دادیم... برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمان، از اعضایمان و از سازمانمان تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقت‌ها، مسئولیتها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود.

در طول این ۱۴سال از همان سال‌های اول بنیانگذاری سازمان، برادرمان مسعود در کوران این مبارزات بوده است، از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقیماندهٔ کادر مرکزی سازمان پیش از سال ۵۰ است... بعد از سال ۵۰ ضمن هفت و نیم سال تحمل شکنجه و زندان، رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال کرد. در این سال‌ها می‌توانم به‌جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به‌خصوص بعد از سال ۵۴ یعنی به‌دنبال ضربه اپورتونیستها بیشترین فشارها و سختی‌ها را تحمل کرد تا از ایدئولوژی و میراث سازمان به‌ویژه آن که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود، حراست کند... سازمان ما افتخار می‌کند که در پیگیری خطوط انقلابی‌اش در این مرحله، شایسته‌ترین فرد خود را به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری به خلق قهرمانمان معرفی کند».

 

سخنرانی سردار شهید خلق موسی خیابانی در معرفی مسعود رجوی ـ دیماه ۱۳۵۸دانشگاه تهران

 

تذکار فلسفهٔ انقلاب یعنی آزادی، هدف از شرکت در انتخابات

مسعود رجوی که سخنران اصلی میتینگ بود هدف از شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۵۸ را چنین بیان کرد:

«خواهران، برادران، هم‌میهنان!

امروز به این‌جا نیامده‌ایم که برای انتخاب یک فرد یا یک سازمان تبلیغات بکنیم و رأی به دست بیاوریم؛ نه. مسأله در اساس اصلاً این نیست. مسألهٔ ما بردن و برنده شدن در انتخابات نیست. بلکه تجمع امروز ما اساس یادآوری و تذکار فلسفهٔ انقلاب، یعنی آزادی است؛ و کیست که نداند فلسفهٔ هر انقلاب راستین در هر کجای جهان و به‌ویژه انقلابی که تحت رایت اسلام برانگیخته می‌شود در یک کلام باز هم آزادی است».

در ادامهٔ این سخنرانی، مسعود رجوی نکاتی را عنوان کرد که هنوز راهنمای عمل مجاهدین و نیروهای انقلابی هستند. دقت در هر کدام از جمله‌های او ما را به این واقعیت رهنمون می‌سازد که شائبه‌ای از سودای قدرت و دستیبابی به آن به هر قیمت در انگیزه و هدف مجاهدین برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۵۸ نبود.

«ما به‌خاطر مبارزه با سازشکاری، مبارزه با منفرد کردن و منزوی کردن نیروهای راستین انقلابی، به‌خاطر بقا و رشد هر چه بیشتر این نیروها ـ که در گذشته اصالت خودشان را هر چه خونین‌تر نشان دادند ـ به‌خاطر ممانعت از افول و قهقرای انقلاب یا رفتن در مجاری انحرافی، به‌خاطر پایان دادن به جنگ‌افروزی‌ها، تفرقه‌ها و تمایلات انحرافی و واپسگرا در انتخابات اخیر شرکت می‌کنیم».(نشریهٔ مجاهد شمارهٔ ۱۹ - ۲۵دی ۵۸)

 

سرخط برنامهٔ مسعود رجوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸ 

مسعود رجوی در میتینگ ۱۹دی ۵۸ مجاهدین در دانشگاه تهران سرخط برنامه‌های خود برای ادارهٔ کشور را بیان کرد. برخی از مواد آن عبارت بود از:

۱ـ تشکیل شوراهای مردمی برای اداره امور مختلف سیاسی و اقتصادی (اعم از بخش‌های توزیع و سایر مؤسسات دولتی و خصوصی) کشورمون به‌منظور تأمین حکومت مردم بر مردم

۲ـ تأمین کامل آزادی عقیده و بیان قلم و مطبوعات و احزاب و کلیه اجتماعات صنفی و سیاسی با هر عقیده و مرام

۳ـ تأمین حقوق ملیت‌ها...

۴ـ تضمین شرایط و حقوق اقتصادی اجتماعی و سیاسی مساوی برای زنان و مردان کشور

۵ـ زمین برای دهقان، کار برای کارگر

۶ـ تضمین کمکهای فنی و مالی به دهقانان به‌منظور ایجاد شرایط لازم برای رشد تولید کشاورزی

۷ـ لغو همه قوانین و مقررات ضدکارگری و تدوین قانون جدید کار با نظر خود کارگران

۸ـ تأمین حق کار، مسکن، معیشت، آموزش و بهداشت برای عموم مردم به‌خصوص کارگران دهقانان پیشه وران، اصناف و کارمندان کم‌درآمد

۹ـ مبارزه با هرج و مرج و تأمین آسایش اجتماعی همه مردم

 

سرخط برنامه‌های مسعود رجوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ـ نشریه مجاهد ۲۵دی

سرخط برنامه‌های مسعود رجوی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ـ نشریه مجاهد ۲۵دی

 

مسعود رجوی در این میتینگ به صراحت اعلام کرد که مواد این برنامه، با هدف تبلیغات انتخاباتی نوشته نشده و کلمات زیبایی نیست که فقط روی کاغذ نوشته شده باشد. او همچنین گفت:

« ۱ـ من به‌دلیل سوابق عملی جریان خونباری که افتخار همگامی با آن را ضمن سالیان طولانی اختناق و دیکتاتوری داشتم، برعهده می‌گیرم که به همه برنامه‌ها و حرفهایی که در اینجا زدیم کلمه به کلمه، حرف به حرف جامه عمل بپوشانیم در گذشتهٔ مجاهدین خلق جز ایستادگی خونبار و صبر و مقاومت انقلابی در برابر هر گونه شکنجه و فشار چیزی نیست و در آینده هم انشاءالله جز این نباشد، غیرممکنه که بشه یک مجاهد خلق را به ابراز عقیده و نظر و اعلام شعاری واداشت، که بهش عقیده‌مند نیست و درست به‌همین دلیل در آینده نیز ما فارغ از هر عافیت‌جویی و مصلحت‌گرایی بر آنچه اعتقاد داریم و بهش عشق می‌ورزیم و اعلام می‌کنیم پای خواهیم فشرد، تمامی شهدای ما چنانٰ‌که تمامی زندگانمون در گرو چنین ایستادگی و صداقتی هستند.

۲ـ من به‌معنا و جوانب و الزامات تمام‌عیار برنامه اعلام شده آگاهم، این به‌دلیل مجموعه آگاهی‌های سازمانی است که سالها از آن تغذیه کردم و لذا به‌خوبی بقول علی (ع) به‌معنای سقطات الفاظ گفتارهای بیهوده، آشنا هستم و می‌دونم که تحقق هر برنامه و شعاری با چه الزامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی همراه است.

۳ـ من وسایل تحقق این برنامه را که اساساً اتکا به یک سازمان متشکل انقلابی است در اختیار دارم، نسلی مشتاق و تطهیر شده به خون و مکتب که جز خدا و خلق را در نظر نداشته و آزمایش عملی خودش را در میدان مبارزه پس داده؛ جوانانی برازنده، پاکباخته با عهدی خونین و شرربار که از هیچ مشکلی در راه اسلام، خلق نهراسیده و نمی‌هراسد».(نشریهٔ مجاهد شمارهٔ ۱۹ - ۲۵دی ۵۸)

 

ادامه دارد...

 

بیشتر بخوانید:

مسعود رجوی و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸(۱)

مسعود رجوی و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸(۲)
مسعود رجوی و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸(۳)

مسعود رجوی و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸(۴(

مسعود رجوی و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸)۵)

مسعود رجوی و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸)۶)

مسعود رجوی و اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۵۸)۷)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4ea805c2-e765-4ff3-bc67-b36ae9e51789"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات