728 x 90

نگاهی به‌عملکرد ویروس ولایت با غصب حاکمیت ملت (۱)

نگاهی به‌عملکرد ویروس ولایت با غصب حاکمیت ملت (۱)
نگاهی به‌عملکرد ویروس ولایت با غصب حاکمیت ملت (۱)

چهل و دو سال از انقلاب ضدسلطنتی که هدف اصلی‌اش آزادی و رفاه بود گذشته است.

اگر انقلاب برای ریشه‌کن کردن فقر، فساد، تبعیض، دزدی، رشوه، اختلاس، ظلم و ستم، زندان و شکنجه و... بود، اکنون که ۴۲سال از بهمن ۵۷گذشته چرا هنوز نابرابری اجتماعی و... وجود دارد؟

اگر انقلاب شد تا فاصله طبقاتی اهالی جوادیه و زاغه نشینان پل سیمان را با کاخ نشینان نیاوران از بین ببرد چرا پس هنوز درمان نشده بلکه ریشه دوانده و به ۳۸میلیون حاشیه‌نشین در کشور گسترش یافته است؟

روزنامه حکومتی آرمان ۶دی ۹۹دردهای مردم ستم‌زده ایران را تحت عنوان «جامعه جان به سر» تا «انهدام اخلاق» این‌گونه به تصویر کشید: «. . جامعه ایران با فقر فراگیر و گسترده شدن طبقه پایین جامعه مواجه شده است. طبقه متوسط جامعه مدت‌هاست به‌دلیل فشار اقتصادی در حال ریزش به سمت طبقه پایین جامعه است. افراد جامعه گرفتار گرسنگی و بقای خود هستند و وضعیت غیر‌قابل تحملی را سپری می‌کنند. در چنین شرایطی برای افراد جامعه تنها چیزی که دارای اهمیت است بقاست، امروز ما در جامعه‌ی زندگی می‌کنیم که اخلاقیات تا حدودی سقوط کرده و به پایین‌ترین سطح خود رسیده است».

این است ثمره انقلابی که خمینی هیولای آدمخوار با سوء استفاده از اعتماد مردم و با غصب حاکمیت آن به همه اهداف و خواسته‌های آن خیانت کرد.

 

«ولایت مطلقه فقیه» مادر دردهای مردم

خمینی با سوء‌استفاده از زندانی بودن و عدم حضور پیشتازان انقلابی در صحنه، توانست رهبری انقلابی را که هیچ ربطی به او نداشت سرقت کند و با دجالیت مذهبی و گفتن حرفهایی که تنها برای کسب قدرت بود بر گرده مردم سوار شود و آنگاه برای تثبیت و حفظ نظام ارتجاعی ولایت فقیه از همان ابتدا بساط سرکوب و زندان و شکنجه و کشتار را راه انداخت

روزنامه حکومتی مستقل۲۱ بهمن۹۹ در مطلب «دهه پنجم انقلاب» نوشت: «در نضج و نشر و نمای انقلاب ۵۷زنان و مردان و پیران و جوانانی از... ، سازمان مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق شرکت داشته‌اند و... از کارگر، کاسب محل، دانشجو در آن سهیم بوده‌اند».

اما این روزنامه ننوشت که خمینی ملعون چگونه همین جوانان مبارز و مجاهدی که نقش اساسی در پیروزی انقلاب بهمن داشتند را در دهه۶۰ کشت و قتل‌عام کرد.

به این ترتیب صورت مسأله انقلاب ضدسلطنتی که برانداختن استبداد و جایگزین کردن حکومت مستقل و دموکراتیک بود، به برقراری «حکومت مطلقه ولایت فقیه» تغییر پیدا کرد.

 

حاصل وعده‌های دروغین خمینی، دوزخی روی زمین برای مردم ایران ۱

حاصل وعده‌های دروغین خمینی، دوزخی روی زمین برای مردم ایران

 

مواضع و وعده‌های خمینی قبل از ۲۲بهمن۵۷

خمینی در موضع‌گیریهای قبل از انقلاب سعی می‌کرد با کلی‌گویی و بدون ارائه هیچ برنامه‌یی، ماهیت ضدانقلابی خود را بپوشاند، تا بر تخت فرعونی ولایت فقیه بنشیند.

با نگاهی به برخی از مواضع خمینی قبل و بعد از به قدرت رسیدن به عمق و ریشه فریبکاری و دجالیت نهادینه شده در نظام ولایت فقیه پی می‌بریم:

 

برقراری حکومت دمکراسی و ضداستبدادی

خمینی: «دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند... رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود» (مصاحبه با خبرگزاری فرانسه، ۱۳آبان ۵۷، پاریس). .

خمینی: «جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و هم‌چنین استثمار از میان خواهد رفت» (مصاحبه خمینی با اشپیگل، ۷نوامبر ۱۹۷۷). .

خمینی: «ولایت با جمهور مردم است. در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبان واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد» (صحیفه نور، ج ۲، ص۱۶۰). .

 

حقوق بشر

خمینی: حکومت اسلامی بر حقوق‌بشر و ملاحظه آن است. هیچ سازمانی و حکومتی به‌اندازه اسلام ملاحظه حقوق‌بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به‌تمام معنا در حکومت اسلامی است، شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور» (مصاحبه با راسلگر، آبان ۵۷، پاریس).

 

آزادی‌ها و حقوق اجتماعی

خمینی: «اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است». سخنرانی ۵آبان ۵۷، پاریس.

«جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و هم‌چنین استثمار از میان خواهد رفت» (مصاحبه خمینی با اشپیگل، ۷نوامبر ۱۹۷۷). .

خمینی: «حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می‌گذارد» (رویترز، ۴آبان ۱۳۵۷).

 

حقوق زنان‌

خمینی: «این که می‌گویند اگر اسلام پیدا شد زنان باید توی خانه بنشینند و قفلی بر آن زده دیگر بیرون نیایند تبلیغات است. زن و مرد همه آزادند که به دانشگاه بروند». سخنرانی ظهر عاشورا، ۲۰آذر ۵۷، پاریس

خمینی: «زنان در انتخاب، فعالیت و سرنوشت و هم‌چنین پوشش خود با رعایت موازین اسلامی آزادند».

(گاردین، ۱۰ آبانماه ۵۷)

 

حقوق اقلیت‌های مذهبی

خمینی: «تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفاع کند». مصاحبه با خبرنگاران، ۱۷آبان ۵۷، پاریس.

 

احزاب و گروه‌های سیاسی

خمینی: «در جمهوری اسلامی کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند» (مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولکرانت ۷نوامبر۱۹۷۸). .

خمینی: «باید اختیارات دست مردم باشد، . هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد». ۲۲/۸/۵۷، صحیفه نور، ج۳، ص ۷۵

 

اعدام، زندان و شکنجه حاصل چهار دهه حکومت ظالم ولایت فقیه ۲

اعدام، زندان و شکنجه حاصل چهار دهه حکومت ظالم ولایت فقیه

 

مواضع خمینی بعد از انقلاب ۲۲بهمن ۵۷

به‌راستی پشت آن اعتماد میلیونی مردم و وعده‌ها برای آن بهشت اقتصادی چه بود؟ و بر مردم ایران چه گذشت؟ و پس از چهار دهه درچه نقطه‌ای هستیم؟

خمینی بعد از این‌که بر تخت فرعونی ولایت فقیه جلوس کرد، با یک چرخش ضد انقلابی، فرصت‌طلبانه و بوقلمون صفتی پیشه کرد و با نان به نرخ روز خوردن و به‌قول خودش «دنبال مصالح بودن!» ماهیت واقعی خود را برملا کرد.

خمینی: «ما می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم. پس ممکن است دیروز من یک حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری را و فردا حرف دیگری را. این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده‌ام باید روی همان حرف باقی بمانم» (سخنرانی ۲۰/۹/۶۲، صحیفه نور، ج۱۸، ص ۱۷۸). .

 

در زمینه آزادی و دمکراسی

خمینی: «آنهایی که فریاد می‌زنند باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غلط است. مسیر ما مسیر نفت نیست. ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست. ما اسلام می‌خواهیم» (سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز، روزنامه کیهان آخوندی۳خرداد ۱۳۵۸). .

خمینی: «مخالفت با ولایت فقیه، تکذیب ائمه و اسلام است» (صحیفه نور، ج ۵، ص۵۲۲).

خمینی: «آنهایی که می‌گویند ما می‌خواهیم ملت را احیا کنیم، مقابل اسلام ایستاده‌اند» (پیام به‌مناسبت روز قدس، ۲۵مرداد۵۹).

 

آزادی‌ها و احزاب، گروهها

خمینی: «اگر قلـم تمـام مطبوعـات مـزدور و تمـام مجلات فاسد را تعطیل کرده بودیم. . رؤسای آنان را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های‌دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم، این زحمت پیش نمی‌آمد...

خمینی: «اگر ما انقلابی بودیم... تمام احـزاب را ممنوع اعلام می‌کردیم، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام می‌کردیم و یک حزب... تشکیل می‌دادیم و آن حزب‌الله، حزب مستضعفین تشکیل می‌دادیم... . ما آزادی دادیم و خطا کردیم. دیگر نمی‌گذاریم هیچ نوشته‌ای از اینها در هیچ جای مملکت پخش شود. تمام نوشته‌های‌شان را از بین می‌بریم. با اینها باید با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار خواهیم کرد» (روزنامه حکومتی کیهان، ۲۷مرداد۱۳۵۸). .

خمینی: «ما دیگر نمی‌توانیم آن آزادی را که قبلاً دادیم بدهیم و نمی‌توانیم بگذاریم این احزاب کار خودشان را ادامه بدهند. ما شرعاً نمی‌توانیم مهلت بدهیم. ما آزادی دادیم و خطا کردیم. با این حیوانات درنده نمی‌توانیم با ملایمت رفتار بکنیم. دیگر نمی‌گذاریم هیچ نوشته‌یی از اینها در هیچ جای مملکت پخش شود. تمام نوشته‌هایشان از بین می‌بریم. با اینها باید با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار خواهیم کرد» (مجلس معارفه با نمایندگان مجلس خبرگان در فیضیه قم، ۲۷مرداد ۱۳۵۸). .

خمینی: «ملی‌گرایی مخالف اسلام است» (سخنرانی در جمع دانشجویان و طلاب، ۵/۳/۵۹). .

 

هدف از انقلاب ۲۲بهمن

خمینی: «در انقلابی که در ایران حاصل شد در سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود که ما اسلام می‌خواهیم. این مردم قیام نکردند که مملکتشان دمکراسی باشد» (سخنرانی مورخه ۹آذر ۱۳۵۸، قم). .

 

در زمینه رفاه اجتماعی و اقتصادی

خمینی: «هیچ من نمی‌توانم تصور کنم و هیچ عاقلی نمی‌تواند تصور کند که بگویند ما خونهایمان را دادیم که خربزه ارزان بشود! ما جوانهایمان را دادیم که خانه ارزان بشود. هیچ عاقلی جوانش را نمی‌دهد که خانهٔ ارزان گیرش بیاید. مردم همه چیزشان را برای جوانهاشان می‌خواهند؛ برای خانمانشان می‌خواهند. این منطق، یک منطق باطلی است، که شاید کسانی انداخته باشند، مغرضها انداخته باشند توی دهن مردم که بگویند ما خون دادیم که مثلا کشاورزی‌مان چه بشود» (۱۷شهریور ۵۸ در جمع کارکنان پخش رادیو).

خمینی: «آنهایی که دم از اقتصاد می‌زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد می‌دانند از باب این‌که انسان را نمی‌دانند یعنی چه، خیال می‌کنند که انسان هم یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است! منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد... . حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است. زیربنای همه چیزش است، الاغ هم زیربنای همه چیزش اقتصادش است». (همان منبع)...

 

چند تصویر از انعکاس چهار دهه حاکمیت ویروس ولایت فقیه

مهم‌ترین هدف انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷برقراری یک حاکمیت آزاد، مستقل، ملی و مردمی بود که دمکراسی، آزادی، رفاه، پیشرفت و عدالت اجتماعی را در یک نظام جمهوری تضمین کند. اما چه شد؟

محمدقلی یوسفی، یک کارشناس حکومتی، حاکمیت ولایت فقیه را این‌گونه توصیف می‌کند: «با بررسی وضعیت مردم در جامعه به‌راحتی می‌توان فهمید که کشور گرفتار مشکلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و هم‌چنین گرفتار سوء‌مدیریت‌هاست. دولتمردان در باتلاق تصمیم‌گیریهای خود گرفتار می‌شوند و برای برون‌رفت از آن فشارها را متوجه مردم می‌کنند» (جهان صنعت ۲۵شهریور۹۹). .

روحانی شیاد که مدعی شده بود که وضع مردم ایران از المان هم بهتر است، روز ۹بهمن گفت: «مردم صبح در مغازه می‌روند برای این‌که مایحتاج خودشان را تأمین کنند احساس رنج می‌کنند» (تلویزیون شبکه خبر ۹بهمن۹۹).

اسماعیلی عضو مجلس رژیم در۱۱بهمن۹۹ گفت: « «سفرهٔ مردم نه‌تنها کوچک شده، بلکه در حال جمع شدن است».

عبداله ایزدپناه عضو مجلس ارتجاع: «مردم در تنگنای زندگی با یارانه مختصر زندگی می‌گذرانند، جاده ارتباطی مناسب ندارند، آب شرب سالم ندارند، سهم‌شان از بهداشت و درمان ناچیز است، از نفت، پتروشیمی و بنزین سهمی ندارند، ... و جوانان بیکار، پدران و مادران شرمنده از دیدن هم اکراه دارند، فقر ویرانگر است و همه چیز را با خود می‌برد. . آستانه تحمل مردم به‌شدت کاهش یافته است برای جلوگیری از افزایش نارضایتی، برنامه‌های کوتاه مدت اقتصادی کارساز است» (خبرگزاری مجلس رژیم ۱۹ بهمن۹۹).

حاکمیتی که قرار بود بنا به وعده‌های خمینی ملعون آزادی و برابری بیاورد، باز همان ابتدا خود به بزرگترین دشمن مردم ایران تبدیل شد، به‌نحوی که صورت مسأله اصلی امروز ایران رویارویی مردم با حاکمیت غاصب آخوندی است که طی بیش از ۴دهه جز سرکوب و غارتگری و به‌خاک سیاه نشاندن مردم ایران ارمغانی نداشته است. شعاری که مردم فریاد می‌زنند که «دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست». . مبین همین واقعیت است.

«ادامه دارد»

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ee6a4cb4-d66b-42aa-91a5-ffb8d0906a35"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات