728 x 90

”طراحی و برنامه‌ریزی منسجم“ برای قیامی دیگر

وحشت رژیم آخوندی از تکرار قیام  سال88
وحشت رژیم آخوندی از تکرار قیام سال88
در وحشت از تکرار قیامی نظیر قیام 88 در آینده و به‌خصوص در هراس از نقش سازمان مجاهدین خلق ایران در این قیام، این روزها سران، مهره‌ها و بعضا رسانه‌های رژیم هشدار می‌دهند: ”ریشه فتنه (قیام) در ایران خشک نشده“، ”هنوز عده‌یی منافق درصدد حرکت فتنه 88 در ایران هستند“

آنها به شعارهای مردم اشاره می‌کنند که در قیام سال 88 شعار می‌دادند: ”مرگ براصل ولایت‌فقیه“، ”خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله“ که خط قرمزهای نظام آخوندی شکسته شد و مردم شعار سرنگونی نظام را می‌دادند.

این بار نیز وحشت اصلی آنها از همین است که بار دیگر قیامی به‌وقوع بپیوندد و باز هم خط قرمزهای نظام شکسته شود، و مردم آن شعارها را بدهند، و با به لرزه درآمدن کیان نظام، نظام ولایت سرنگون شود.

بر این اساس است که این روزها مهره‌ها و رسانه‌های رژیم هشدار می‌دهند دوباره رادیکالها (بخوانید مردم و نیروی سرنگون کننده نظام) به صحنه می‌آیند و ”سپهر سیاست ایران“ را برای نظام آخوندی تاریک و به جهنمی برای آن تبدیل می‌کنند.

دراین رابطه است که نویسنده روزنامه سیاست روز 3دی 96 از ”واقعه‌ای که در خرداد 88 اتفاق (قیام) افتاد“ فغان برمی‌آورد ”واقعه‌ای که در خرداد 88 اتفاق افتاد آتشی را افروخت که تاوان آن را مردم (بخوانید نظام ولایت‌فقیه) پرداخت کردند“

محمد کاظم انبارلویی یکی از عناصر باند فاشیستی مؤتلفه نیز ضمن اشاره به فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه 60علیه رژیم خمینی دجال، گریزی هم به قیام 18تیر 78 می زند که در آن روز شاهد تجدید ”سازمان ضدانقلاب“ بوده است.

آخوند حیدر مصلحی نیز در جمعی از عوامل باند خامنه‌ای هراسش را از ”فتنه جدید مثل فتنه 88“ که ”سر و صدا ندارد“ ابراز می‌کند.

این آخوند سرکوبگر با اشاره به نقش مجاهدین در قیام سال 88، می‌گوید مجاهدین در خارج به افراد خودشان در داخل وصل شدند و ”منافقین در فتنه 88 دقیقا طراحی و برنامه‌ریزی منسجم داشتند“. (خبرگزاری تسنیم 2دی 96)

آخوند مصلحی پس از آه و فغان نسبت به قیام سال 88 و نقش مؤثر مجاهدین خلق ایران در آن قیام، به‌طور قطعی قیام دیگری را در انتظار نظام آخوندی می‌داند و می‌گوید: ”فتنه 88 تمام نشده و اکنون نیز ادامه دارد چرا که فتنه 88 براندازی نظام را دنبال می‌کرد“

ملاحظه می‌شود پررنگ کردن نقش باند مغلوب در قیام سال 88، توسط رسانه‌ها و مهره‌های باند خامنه‌ای فسانه‌یی بیش نیست، بلکه اصل شیون وفغان نظام برای آن قیام به‌خاطر مجاهدین در ”طراحی و برنامه‌ریزی منسجم“ مجاهدین در آن بود، و از بابت ”طراحی و برنامه‌ریزی منسجم“ برای قیامی دیگر است که این چنین نظام را پریشان احوال کرده و مهره‌های آن را به ولوله انداخته است.

آن‌چنان که آخوند جنتی با نگرانی می‌گوید: ”هنوز عده‌یی «منافق نو و جدید» درصدد ادامه حرکت فتنه ۸۸ در ایران اسلامی هستند“. (خبرگزاری تسنیم 13آذر 96)

سردمداران نظام و به‌خصوص علی خامنه‌ای و سپاه ضدخلقی وابسته به آن، بر این گمان واهی هستند که می‌توانند برای مقابله با رشد اعتراضات اجتماعی و امنیتی کردن فضای جامعه، با کانونهای اعتراض و شورش علیه نظام مقابله کند.

اما به اعتراف مهره‌های رژیم قیام آینده برای رژیم آخوندی، بسیار سنگین‌تر و بسیار خطرناکتر است از قیام سال 88 است، و نیروی سرکوب حقیرتر از این است که بتواند با چنین قیامی مقابله کند.

زیرا در شرایط کنونی که نیروهای سرکوب از پس تظاهرات و اعتراضات روزانه مردم برنمی‌آیند و نمی‌توانند مردم را وادار به سکوت کنند، قطعاً در شرایط قیامی دیگر که معادله به سود مردم قیام‌کننده و نیروی سازمان دهنده آن است، نیروهای وارفته سرکوب نخواهند توانست از پس آنها برآیند.

نیروی سازمانده‌ای که آخوند صادق لاریجانی از آن به‌عنوان ”ساختارهای تاثیر‌گذار“ نام برده است و نظام از حضور آن و تبلیغاتش در داخل کشور هراسان است.

نیروی تاثیر‌گذاری که کانونهای شورشی و یگانهای وابسته به آن، نیروی سرکوب رژیم را وادار به گشتهای ”محله محور“ کرده است تا تک‌تک محلات و تحرکات در آنها را زیر نظر بگیرند تا از این محلات قیام و شورشی علیه نظام راه نیفتد.